Download the App!

show episodes
 
Deel dit met vrienden en familie https://EenCursusInWonderen.Org Welkom bij de dagelijkse les van een cursus in wonderen. Aan het begin van iedere dag nemen we de les van die dag door. De les en onderwerpen die worden besproken nodigen uit tot een ervaring voorbij waarneming en kunnen als hulp en ondersteuning worden gebruikt in je eigen pad ter verlichting. Je kunt iedere podcast hier beluisteren of via youtube, iTunes, Spotify, ECIW Dagelijkse Les android app of eencursusinwonderen.org. We ...
 
I
IN THE POCKET PODCAST with Lou Niestadt

1
IN THE POCKET PODCAST with Lou Niestadt

Lou Niestadt | TRANSFORMATIONAL Writer, Visual Philosopher & Speaker

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Dit is de in the Pocket Podcast. Tot episode #45 zijn de afleveringen in het Nederlands. Episode #46 tot en met #61 zijn in het Engels. Deze afleveringen zijn ontstaan tijdens mijn Joyride to Freedom Experiment nadat ik (voor de eerste keer) Social Suicide had gepleegd en de stekker uit mijn business model had getrokken en ik écht ging vertrouwen op de Wet van Aantrekking en ging onderzoeken wat er zou gebeuren als ik een jaar lang alleen mijn JOY en FREEDOM zou volgen en van mijn enige echt ...
 
Loading …
show series
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 36 Mijn heiligheid omsluit al wat ik zie. Het idee voor vandaag breidt dat van gisteren uit van de waarnemer tot het waargenomene. Je bent heilig omdat jouw denkgeest deel is van die van God. En omdat jij heilig bent, moet ook jouw zicht heilig zijn. ‘Zondelo…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 35 Mijn denkgeest is deel van Die van God. Ik ben heel heilig. Het idee van vandaag beschrijft niet de manier waarop jij jezelf nu ziet. Het beschrijft echter wel wat visie jou zal tonen. Het is moeilijk voor ieder die denkt dat hij in deze wereld is, dit van…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 34 Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien. Het idee voor vandaag maakt een begin met de beschrijving van de voorwaarden die gelden voor de andere manier van zien. Innerlijke vrede is ontegenzeglijk een innerlijke zaak. Het moet beginnen bij je eigen gedac…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 33 Er is een andere manier om naar de wereld te kijken. Het idee van vandaag is een poging in te zien dat je een omslag kunt bewerkstelligen in jouw waarneming van de wereld, zowel in haar uiterlijk als haar innerlijk aspect. Aan de toepassing ‘s morgens en ‘…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 32 Ik heb de wereld die ik zie bedacht. Vandaag brengen we het thema van oorzaak en gevolg verder tot ontwikkeling. Jij bent niet het slachtoffer van de wereld die je ziet, omdat jij die bedacht hebt. Je kunt haar even makkelijk opgeven als je haar gemaakt he…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 31 Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie. Het idee van vandaag is de aanloop tot je bevrijdingsverklaring. Weder om moet dit idee toegepast worden zowel op de wereld die je buiten je, als op de wereld die je binnen je ziet. Bij het toepassen va…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 30 God is in alles wat ik zie, want God is in mijn denkgeest. Het idee voor vandaag is de springplank naar visie. Vanuit dit idee zal de wereld voor jou opengaan, en je zult naar haar kijken en in haar zien wat je nooit eerder hebt gezien. En wat jij vroeger …
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 29 God is in alles wat ik zie. Het idee voor vandaag verklaart waarom je in elk ding de totale bedoeling kunt zien. Het verklaart waarom niets afgezonderd is, op zichzelf of in zichzelf. En het verklaart waarom niets wat jij ziet iets betekent. In feite verkl…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 28 Ik wil niets liever dan de dingen anders zien. Vandaag geven we in wezen een concrete toepassing aan het idee van gis teren. In deze oefenperioden zul je een reeks uitgesproken verbintenissen aangaan. De vraag of je die in de toekomst zult naleven is nu ni…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 27 Ik wil niets liever dan zien. Het idee van vandaag drukt meer uit dan louter vastberadenheid. Het geeft visie de voorrang boven je andere wensen. Misschien aarzel je om het idee te gebruiken, vanwege het feit dat je er niet zeker van bent dat je het werkel…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 26 Mijn aanvalgedachten zijn een aanval op mijn onkwetsbaarheid. Het is zonder meer duidelijk dat je niet onkwetsbaar bent als je aangevallen kunt worden. Jij ziet een aanval als een reële bedreiging. Dat komt doordat je gelooft dat jij werkelijk kunt aanvall…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 25 Ik weet van niets waartoe het dient. Bedoeling is betekenis. Het idee van vandaag verklaart waarom niets wat jij ziet iets betekent. Jij weet niet waar het toe dient. Daarom is het voor jou zonder betekenis. Alles is in jouw hoogste belang. Dat is waartoe …
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 24 Ik zie niet wat mijn hoogste belang is. In geen enkele situatie die zich aandient weet je welke uitkomst jou gelukkig zou maken. Daarom heb je geen leidraad voor juist handelen, noch een maatstaf om het resultaat mee te meten. Wat je doet, wordt bepaald do…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 23 Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanvalgedachten op te geven. Het idee voor vandaag bevat de enige uitweg uit de angst die ooit zal werken. Niets anders zal baten, al het andere is zonder betekenis. Maar deze manier kan niet falen. Elke geda…
 
https://www.youtube.com/watch?v=2ARHMauQ6ww&list=PLgyHUeNMcw51y28tBXsAf-IDGDW6UVJaP Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 22 Wat ik zie is een vorm van wraak. Het idee van vandaag beschrijft nauwkeurig hoe ieder die er in zijn denkgeest aanvalgedachten op nahoudt, de wereld móet zien. Aangezien h…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 21 Ik ben vastbesloten de dingen anders te zien. Het idee voor vandaag is vanzelfsprekend een voortzetting en uitbreiding van het vorige. Ditmaal zijn er echter, naast de toepassing van het idee wanneer bijzondere situaties optreden, speciale perioden van ged…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 20 Ik ben vastbesloten te zien. We zijn tot dusver nogal ongedwongen met onze oefenperioden omgesprongen. Er is zo goed als geen poging gedaan het tijdstip voor de uitvoering ervan aan te geven, er werd maar een minimale inspanning vereist, en er werd zelfs g…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 19 Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn gedachten. Het idee van vandaag is natuurlijk de reden waarom jouw manier van zien niet alleen op jou invloed heeft. Je zult opmerken dat de ideeën die verband houden met denken soms voorafgaan aan die …
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 18 Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn zien. Het idee van vandaag is weer een stap om te leren dat de gedachten die de oorsprong zijn van wat jij ziet, nooit neutraal of onbelangrijk zijn. Het beklemtoont ook het idee dat denkgeesten verbond…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 17 Ik zie geen neutrale dingen. Dit idee is een volgende stap in de richting van het herkennen hoe oorzaak en gevolg werkelijk in de wereld opereren. Je ziet geen neutrale dingen omdat je geen neutrale gedachten hebt. Het is altijd de gedachte die eerst komt,…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 16 Ik heb geen neutrale gedachten. Het idee van vandaag is een eerste stap in het ontmantelen van de overtuiging dat je gedachten geen gevolgen hebben. Alles wat jij ziet is het resultaat van je gedachten. Er bestaat geen uitzondering op dit feit. Gedachten z…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 15 Mijn gedachten zijn beelden die ik heb gemaakt. Juist doordat de gedachten die jij denkt te denken als beelden verschijnen, herken je ze niet als niets. Je denkt dat je ze denkt en dus denk je dat je ze ziet. Zo kwam jouw ‘zien’ tot stand. Dit is de functi…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 14 God heeft geen betekenisloze wereld geschapen. Het idee van vandaag is uiteraard de reden waarom een betekenisloze wereld onmogelijk is. Wat God niet geschapen heeft, bestaat niet. En alles wat wel bestaat, bestaat zoals Hij het heeft geschapen. De wereld …
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 13 Een betekenisloze wereld baart angst. Het idee van vandaag is in wezen een andere vorm van het voorgaande, behalve dat het uitgesprokener is over de emotie die wordt opgeroepen. Eigenlijk is een betekenisloze wereld onmogelijk. Niets zonder betekenis besta…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 12 Ik voel onvrede omdat ik een betekenisloze wereld zie. Dit idee is zo belangrijk omdat het de correctie inhoudt van een van de voornaamste vervormingen in je waarneming. Jij meent dat je vrede wordt verstoord door een angstaanjagende wereld, of een treurig…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 11 Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien. Dit is het eerste idee dat we presenteren dat verband houdt met een van de belangrijkste fasen van het correctieproces: de omkering van het denken van de wereld. Het lijkt alsof de werel…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 10 Mijn gedachten betekenen niets. Dit idee geldt voor alle gedachten waarvan je je bewust bent, of in de oefenperioden bewust wordt. De reden dat dit idee voor allemaal opgaat, is dat ze niet jouw werkelijke gedachten zijn. We hebben dit onderscheid al eerde…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 9 Ik zie niets zoals het nu is. Dit idee volgt zonneklaar uit de twee voorgaande. Maar terwijl je dit misschien verstandelijk kunt aanvaarden, is het onwaarschijnlijk dat het nu al iets voor jou betekent. Begrip is op dit ogenblik echter niet noodzakelijk. In…
 
Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 8 Mijn denkgeest is voortdurend bezig met voorbije gedachten. Dit idee is natuurlijk de reden waarom jij alleen maar het verleden ziet. Niemand ziet werkelijk iets. Hij ziet alleen zijn naar buiten geprojecteerde gedachten. Het feit dat je denkgeest steeds be…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 7 Ik zie alleen het verleden. Dit idee is in eerste instantie bijzonder moeilijk te geloven. Toch vormt het de grondslag voor al de voorgaande. He…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Overweeg dan een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 6 Ik voel onvrede omdat ik iets zie wat er niet is. De oefeningen met dit idee lijken erg op de voorgaande. Opnieuw is het noodzakelijk zowel de v…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 5 Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk. Dit idee kan, evenals het voorgaande, gebruikt worden bij elke persoon, situatie of ge…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer LES 4 Deze gedachten betekenen niets. Ze zijn net als de dingen die ik in deze kamer [in deze straat, uit dit raam, op deze plek] zie. In t…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer Inleiding - Deel I Een theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader noodzakelijk om de oefeningen in dit werkboek…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer Inleiding - Deel I Een theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader noodzakelijk om de oefeningen in dit werkboek…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer Inleiding - Deel IEen theoretische fundering zoals het tekstboek die verschaft, is als kader noodzakelijk om de oefeningen in dit werkboek …
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer De Laatse Lessen Inleiding Onze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van on…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer De Laatse Lessen Inleiding Onze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van on…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer VIII. Maak opnieuw je keuze 1. Verleiding kent één les die ze in al haar vormen wil onderwijzen, waar ze ook maar optreedt. Ze wil de heili…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer De Laatse Lessen Inleiding Onze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van on…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer VII. De visie van een verlosser 1. Leren is veranderen. Verlossing probeert geen middel aan te wenden dat vooralsnog aan je denken te vreem…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer De Laatse Lessen Inleiding Onze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van on…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer VI. Het herkennen van de geest 1. Je ziet het vlees of herkent de geest. Er is geen compromis tussen de twee. Als het een werkelijk is moet het ander vals zijn,…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Klassen behulpzaam? Ondersteun deze dan met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer De Laatse Lessen Inleiding Onze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van on…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer V. Zelf concept tegenover Zelf 1. Het leren-in-de-wereld stoelt op een zelfconcept dat is aangepast aan de wereldse realiteit. Het past haar goed. Want dit is e…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer Wat ben ik? Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven v…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer IV. Het werkelijke alternatief 1. De neiging bestaat te denken dat de wereld vertroosting kan bieden en een uitweg uit problemen waarvan ze juist het behoud nas…
 
Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender? https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalender Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer Wat ben ik? Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven v…
 
Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer Wat ben ik? Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vreugde gegrondvest zonder tegendeel. Ik ben de he…
 
Loading …

Korte handleiding