show episodes
 
De podcast 'De Supportorganisatie' gaat verder op het boek van Jirtsin Beenhakker. We bespreken onderwerpen uit het boek, praktijksituaties, ervaringen die we in ons werk tegenkomen, anekdotes en vragen en cases die jullie als luisteraar insturen. Dit alles om meer wendbaar te kunnen werken en organiseren. Heb je een vraag, een situatie of onderwerp die je graag terugziet in onze podcast? Neem gerust met ons contact op of mail via podcast@plato.nl .
  continue reading
 
Loading …
show series
 
In deel 2 van deze podcastaflevering (aflevering 31) met Ben Kuiken zal het meer gaan over termen die je veel hoort in organisaties. Bijvoorbeeld 'de waan van de dag', 'out of the box denken', 'wendbaar', 'robuust'. We nemen deze termen vaak voor waarheid aan, of bevestigen dat dit echt zo is. Maar is dat zo, kan dat überhaupt? Ben ontleedt deze te…
  continue reading
 
Zingeving is een steeds belangrijker onderwerp, zowel in de maatschappij als binnen organisaties. Zingeving gaat om de vraag of ons werk werkelijk betekenisvol is, of het er toe doet, en of we voldoening halen uit wat we doen. Of is het werk meer waardevol en minder betekenisvol? Steeds meer wordt een moreel beroep gedaan op mensen om op zoek te ga…
  continue reading
 
In de snel veranderende wereld van vandaag staan organisaties voor een diversiteit aan uitdagingen en complexe maatschappelijke opgaven. Het effectief navigeren door deze opgaven vereist een nieuwe aanpak en het loslaten van diep ingewortelde, traditionele methoden. Wij bieden daar support bij! In samenwerking met Govert Geldof organiseren wij twee…
  continue reading
 
In deel 2 van de aflevering over complexiteit bespreken Gieljan, Jirtsin en Govert Geldof waar organisaties mee te maken krijgen op het gebied van complexiteit. Wat is dat eigenlijk en waar krijg je zoal mee te maken in de organisatie en in de maatschappij? Moeten we betere discussies voeren of juist meer een dialoog vormen? Vakmanschap en vertrage…
  continue reading
 
Veel organisaties hebben te maken met complexiteit. Er zijn immers flinke maatschappelijke uitdagingen en ingewikkelde kwesties. Maar wat bedoelen we eigenlijk met 'complexiteit'? En hoe verschilt dit van een begrip als 'ingewikkeld'? Govert Geldof is expert op het gebied van werken met complexiteit. Een gevleugelde uitspraak van hem is 'het is com…
  continue reading
 
In aflevering 27 van de podcast, deel 2 van het gesprek met onze klant - de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD-Drenthe). De RUD-Drenthe is een overheidsinstelling en werkt aan een schoon en veilig Drenthe. Samen met Marjan Heidekamp, Albert Jans en Sanne Kocks bespreek ik hun ervaringen met zelforganisatie: hoe doen zij dit, voeren zij hun we…
  continue reading
 
Vandaag een bijzondere aflevering van de podcast, namelijk over een klant van ons - de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD-Drenthe). De RUD-Drenthe is een overheidsinstelling en werkt aan een schoon en veilig Drenthe. Samen met Marjan Heidekamp, Albert Jans en Sanne Kocks bespreek ik hun ervaringen met zelforganisatie, waarom ze hiervoor hebbe…
  continue reading
 
Veel organisaties hebben te maken met opgaven - ze zitten er middenin of weten dat ze hier in de toekomst mee te maken krijgen. Opgavegericht werken is daarom ook al jaar en dag een ontwikkeling in menig organisatie. Maar was dit tien jaar geleden nog redelijk voorspelbaar en wellicht theoretisch van aard, nu overkomt een opgave je bijna als organi…
  continue reading
 
Onlangs is de derde druk van het boek 'de Supportorganisatie' verschenen. Dit boek werd in 2020 uitgegeven en is in de corona-periode geschreven. Veel thema's die destijds speelden, spelen nu ook nog in veel organisaties. Denk daarbij aan zelforganisatie, meer wendbaar worden, omgaan met opgaven, etc. Tegelijkertijd zijn er ook dingen anders en zij…
  continue reading
 
In deze podcast-aflevering staat Artificial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie, centraal. De laatste maanden heeft AI voortdurend het nieuws beheerst. De opkomst van ChatGPT en andere AI-systemen heeft een golf van innovaties en vernieuwingen met zich meegebracht, met bijna oneindige mogelijkheden voor organisaties en het werk. Ti…
  continue reading
 
Veel teams worstelen met het geven van feedback aan elkaar. Het kan een drempel zijn om scherp met elkaar in gesprek te komen over het werk of samenwerking, omdat je iemand wel of niet mag. Of iemand is gewoon heel goed in zijn/haar werk, moet je dan echt op kleinigheden gaan reageren? Een manier om feedback op gang te helpen is om onderscheid te m…
  continue reading
 
Veel organisaties werken zelforganiserend of oriënteren zich om meer zelforganiserend te gaan werken. Een onderzoek dat essentieel is om kennis van te nemen komt van Elinor Ostrom (1933-2012) en vanwege de inrichtingsprincipes van zelforganisatie. Lang is gedacht dat wanneer je vrijheid van werken over laat aan de uitvoerenden, dat er altijd een ho…
  continue reading
 
Agile werken waren afgelopen jaren toverwoorden om ontwikkeling in organisaties aan te jagen. In sommige organisaties werd dit met veel bombarie gepresenteerd, in andere organisaties meer werkendeweg. Agile werken werd in veel organisaties al snel een besmette term en de volgende 'hype' wanneer de resultaten uitbleven en organisaties weer iets nieu…
  continue reading
 
Na de uitgave van het boek 'de Supportorganisatie' in 2020 hebben we eind 2022 het model van de basisvoorwaarden geïntroduceerd. Dit model bouwt voort op het gedachtegoed van support en biedt 11 onderwerpen die in ieder team spelen. De basisvoorwaarden zijn in ieder team meer of minder ontwikkeld. De sterk ontwikkelde punten maken waarschijnlijk da…
  continue reading
 
We komen vaak tegen dat werkoverleggen als een energielek ervaren worden. De overleggen duren te lang, dezelfde mensen zijn telkens aan het woord, onnodige discussies ontstaan en onbelangrijke zaken krijgen ruimte aandacht. Sommige overleggen hebben geen agenda en verlopen chaotisch, terwijl andere overleggen bestaan uit ellenlange actielijsten die…
  continue reading
 
In deze aflevering delen Gieljan en Jirtsin hun verwondering over managementteams. Waarom gaat het zo vaak over bedrijfsvoering? Er gebeurt immers veel meer in organisaties. Bovendien kan een verkeerde dynamiek in deze managementteams ontstaan. Wanneer we dit bespreekbaar maken, herkennen de betrokken collega's dit wel, maar slechts enkelen doen he…
  continue reading
 
Een behoefte die veel HR teams hebben, is om een goede positie in de organisatie te hebben. Voor het ene team is dit 'meedoen' met de managementvergaderingen, voor een ander team dat het invloed heeft op de strategische doelen. Of dat alle HR-taken in de organisatie door het HR-team ook worden uitgevoerd. Jirtsin en Gieljan bespreken de rol van HR …
  continue reading
 
Veel teams en managers werken met een actie- en besluitenlijst. In onze trajecten adviseren we om aanvullend een zogenaamde 'Supportagenda' te hanteren. Dit is een lijst van acties die vanuit het team zelf komt om het werk beter en leuker te maken. Geen wensenlijst, maar een manier om zelfstandigheid en wendbaarheid van de teams te ondersteunen. En…
  continue reading
 
Wanneer wij support bieden aan organisaties bij zelforganisatie, krijgen we vaak de vraag: 'wanneer is zelforganisatie klaar?'. Een logische vraag, maar ook een vraag die om meerdere redenen gesteld kan worden. Jirtsin en Gieljan vertellen over hun ervaringen bij de trajecten rondom zelforganisatie en bespreken waarom het nodig is om hier nader bij…
  continue reading
 
Het eerste seizoen van onze podcast zit erop! Afgelopen jaar hebben we je meegenomen in dertien afleveringen van onderwerpen die de Supportorganisatie aangaan. We zijn begonnen met een introductie op de Supportorganisatie en hoe je met teamontwikkeling aan de slag kunt gaan. Dit hebben we gedaan met onze collega Edwin Melinga. Verder hebben we het …
  continue reading
 
In de voorgaande aflevering bespraken Gieljan en Nicole het fenomeen 'patronen' bij organisaties, teams en professionals. Veel patronen zijn effectief, andere niet en daar kunnen we veel last van hebben in het werk. In deel 2 bespreken Gieljan en Nicole de patronen die zij tegenkomen in het werk. De taal die gesproken wordt is vaak een belangrijke …
  continue reading
 
Waar mensen werken ontstaan patronen. Veel patronen zijn goed, nuttig en effectief, van sommige patronen hebben we last. Hoe zit dit eigenlijk? Hoe kan dat? Hier kun je toch gewoon mee stoppen, als je er last van hebt? Dat is vaak nog niet zo simpel. Expert in patronen Nicole van der Ouw neemt jou als luisteraar mee in de wondere wereld van patrone…
  continue reading
 
In deel II van de podcast over organisatiefilosofie praten Ben, Jirtsin en Gieljan verder over de waarde van filosofie in organisaties. Hoe kun je anders denken en kijken naar situaties als werkdruk, organisatieontwikkeling en verandering? Wat zou helpen en wat niet? Ben neemt jou als luisteraar mee met praktische tips. Al geeft hij later aan dat j…
  continue reading
 
In de tiende aflevering van de Supportorganisatie bekijken we de wereld om ons heen vanuit de filosofie. Organisatiefilosoof Ben Kuiken legt uit wat voor toegevoegde waarde de filosofie heeft in organisaties en wat een organisatiefilosoof zoal doet. Daarbij maken Gieljan en Jirtsin het Ben niet makkelijk, door hem situaties voor te spiegelen waar o…
  continue reading
 
Deze aflevering doen we anders dan de andere afleveringen. Hoe kun je praktisch aan de slag met de uitdagingen en worstelingen waar je nu mee te maken hebt als professional? Een luisteraar van de podcast heeft daarbij twee vragen over opgavegericht werken. Dit vormt een mooie aanleiding om complexe uitdagingen van organisaties eens nader onder de l…
  continue reading
 
In deze aflevering leggen we Bert Moormann een aantal stellingen voor vanuit leiderschapsvraagstukken. Moet je professionals de ruimte geven, verdienen ze hun eigen budgetverantwoordelijkheid, hoe verantwoord je je als organisatie en valt leiderschap te kiezen in een organisatie? Zoals we gewend zijn van Bert geeft hij hier passende, mooie en herke…
  continue reading
 
Onze maatschappij is in ontwikkeling en maakt dat je als organisatie meegroeit of gedwongen wordt in te spelen op veranderingen. Maar hoe doe je dat en kom je niet in de stand dat je allemaal wel weet wat goed voor de wereld is? Onze gast Bert Moormann, directeur van woningcorporatie Domesta, weet wat nodig is als organisatie om dicht bij je leefom…
  continue reading
 
In deze aflevering bespreken Gieljan en Jirtsin de 9 basiseigenschappen van een goede leider in een organisatie. Wat maakt een goede leider? Welke eigenschappen helpen in welke situatie? En wat doet een werkomgeving met mensen? Hoe kun je werkgeluk bieden aan mensen? Ook nemen we een aantal vooroordelen over leiderschap en het gedrag van leiders on…
  continue reading
 
Jirtsin en Gieljan praten in deze aflevering over wendbaarheid van organisaties, leiderschap en waar je als professional van meerwaarde kan zijn bij (maatschappelijke) vraagstukken die open liggen. In moderne organisaties is persoonlijk leiderschap even belangrijk als leiderschap. Leiderschap is niet iets van alleen leidinggevenden, maar begint bij…
  continue reading
 
Leiderschap is een belangrijk ontwikkelthema in veel organisaties. Maar wat is leiderschap eigenlijk? Hoe ontwikkel je leiderschap? Is leiderschap iets van alleen het management? Samen met Max Wildschut, psycholoog en expert op het gebied van menselijk gedrag, bespreekt Gieljan de essentie van leiderschap. Zo komen we er achter dat het niet zo simp…
  continue reading
 
Een goede samenwerking in teams is een absolute randvoorwaarde om meer wendbaar te kunnen zijn in organisaties. De ervaring leert dat het stimuleren van deze samenwerking verder gaat dan afspraken maken of 'het maar gewoon doen'. Waar begin je? Wat moet je juist doen en wat juist niet? Jirtsin, Edwin en Gieljan delen hun ervaringen en geven praktis…
  continue reading
 
Als je meer wendbaar wilt worden in je organisatie, kom je al snel terecht bij de professionals en teams die het werk moet verrichten. Geen enkel team is hetzelfde en verschillen zitten vaak in de mate van zelfstandigheid en professionaliteit. Op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben we het Teamfasemodel bedacht om daar…
  continue reading
 
Veel organisaties zijn bezig om meer wendbaar te worden. In deze aflevering bespreken we de context waarin vele organisaties zich anno 2022 zich bevinden. Waarom zou je eigenlijk wendbaar willen worden? Hoe doe je dit? Welke vormen kun je kiezen? Moet iedere organisatie zelfsturend of zelforganiserend worden? Daarnaast nemen we de luisteraar mee in…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding