show episodes
 
Artwork

1
Over Water & Klimaat

Deltaprogramma

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Wat doet Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland wel voorbereid op een veranderend klimaat? Hajo Magré praat met wetenschappers en experts die elke dag met die vragen - en de antwoorden! - bezig zijn. En we gaan op bezoek bij Nederlanders die met het veranderende klimaat te maken hebben. Vraag jij je af wat Nederland doet om zich voor te bereiden op de stijgende zeespiegel, aanhoudende droogte en ander extreem weer? ...
  continue reading
 
Zoeken naar sturing op stadsarrangementen. Gesprekken over het realiseren van ruimtelijke kwaliteit in de stedelijke ontwikkeling van Nederland. Voor het antwoord op de vraag hoe we ruimtelijke kwaliteit realiseren in de stedelijke ontwikkeling van Nederland spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg op verzoek van de gemeente Haarlem met tien professionals uit het ruimtelijk domein. Een bijbehorende publicatie over de gesprekken met als titel Sturen op stadsarrangementen. Inzichten uit de H ...
  continue reading
 
Vanaf 6 oktober wandelt Marjan Minnesma met Urgenda vanuit de Eemshaven in Groningen naar de klimaattop in Glasgow. Onderweg neemt zij The Climate Miles podcast op, waarin zij in gesprek gaat met koplopers in duurzaamheid. Zo lopen er wetenschappers met haar mee, directeuren van bouwbedrijven en netwerkbedrijven, maar ook gaat ze in gesprek met jongeren die zich inzetten voor het klimaat.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
In de tiende en laatste aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Co Verdaas. Aan de hand van zijn brede bestuurlijke ervaring en zijn positie als hoogleraar duidt hij de huidige staat van de Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling. Een gesprek over constanten en voortdurende veranderingen in ruimtelijk-bestuurli…
  continue reading
 
In de negende aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Floor Ziegler. Vanuit haar grote kennis en betrokkenheid bij talloze burgerinitiatieven spreekt zij zich op overtuigende wijze uit voor het meer en anders betrekken van burgers bij de huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.…
  continue reading
 
In de zevende aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Rob van Kalmthout. Hij heeft veel ervaring opgebouwd met het verbinden van publieke en private belangen bij de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van stedelijke gebieden. Tegen die achtergrond komt hij met een aantal duidelijke adviezen en v…
  continue reading
 
In de achtste aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Ab van der Wiel. Hij is al bijna veertig jaar met een ongekende inzet en vasthoudendheid bezig met de herontwikkeling van De Meelfabriek in Leiden. Een aanpak die om meerdere redenen bewondering afdwingt en als voorbeeld voor anderen kan dienen.…
  continue reading
 
In de zesde aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Eric Frijters. Aan de hand van alternatieve strategieën en ontwerpend onderzoek verkent hij met zijn bureau de toekomstbestendigheid van en kansrijke samenwerkingsverbanden in steden en regio’s. Het gesprek biedt een doorkijk naar een nieuwe, veerkrachtige,…
  continue reading
 
In de vijfde aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Jan Peter Wingender. Voor Office Winhov begint het werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit bij het onderkennen van de waarde van de stedelijk-historische ondergrond. De idee van een gelaagde stad is dan ook sturend bij hun projecten, samenwerking met and…
  continue reading
 
In de vierde aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Stijnie Lohof. Haar lange betrokkenheid bij de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam-Zuid laat onder meer zien hoe belangrijk de factor ‘geheugen’ in de ontwikkeling van een stedelijk gebied is. Het is een belangrijke component bij het met zorg verder ver…
  continue reading
 
In de derde aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Dorine van Hoogstraten. Zij vertelt over de onverminderde nut en noodzaak van het onafhankelijk adviseren over ruimtelijke kwaliteit én over de veranderingen en kansen die voortkomen uit de invoering van de Omgevingswet.…
  continue reading
 
In de tweede aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Bart van der Vossen. Hij schetst hoe door permanent (ontwerpend) onderzoek inzicht verkregen kan worden over de ruimtelijke koers van Utrecht en de uitvoerbaarheid van veel duurzame en ruimtelijke ambities.Door Haarlem
  continue reading
 
In de eerste aflevering van De Haarlem Sessies spreken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met Bas van der Pol, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken van Tilburg. Hij vertelt over de wijze waarop deze stad ruimtelijke kwaliteit daadkrachtig en vernieuwend inzet bij het invullen van diverse stedelijke ambities en het betrekken van b…
  continue reading
 
Babette Porcelijn heeft vanochtend een warme jas aangetrokken en loopt vandaag mee van Groningen naar Assen. Babette is auteur van het boek Het happy 2050 scenario, waarin ze een plan beschrijft hoe wij samen een betere planeet kunnen creëren en uiteindelijk elkaar een happy 2050 kunnen wensen. In gesprek met Marjan Minnesma gaat ze het hebben over…
  continue reading
 
In oktober 2021 wandelt Marjan Minnesma met Urgenda van Groningen naar de klimaattop in Glasgow. Onderweg gaat ze in gesprek met koplopers in duurzaamheid, waaronder wetenschappers, directeuren bouwbedrijven, netwerkbedrijven en energiebedrijven, maar ook met jongeren die zich inzetten voor het klimaat. Meer informatie op theclimatemiles.nl.…
  continue reading
 
Het klimaat verandert. En dat maakt de kans op hitte en langdurige droogte of juist extreme regenbuien en overstromingen steeds groter. Tilburg was in 2018 zelfs even de warmste stad in Europa. Alle Nederlandse steden passen zich de komende jaren aan aan klimaatverandering. Hajo Magré kijkt hoe Tilburg dit doet. Deze podcast is gemaakt in opdracht …
  continue reading
 
De Afsluitdijk ligt er al sinds de jaren '30 van de vorige eeuw. Tijd voor groot onderhoud, dat tot eind 2022 plaatsvindt. De dijk wordt op sommige plekken iets hoger, maar vooral breder en sterker. En: er wordt een gat in gemaakt - zonder dat de dijk onveilig wordt. En zonder dat er zout water in het IJsselmeer terechtkomt. Hoe waterveiligheid en …
  continue reading
 
Zeeland heeft een probleem: een tekort aan regenwater kan daar niet worden aangevuld met water uit rivieren. En op zout zeewater groeien de gewassen ook niet best. Daarom wordt er geëxperimenteerd met manieren om zoetwater in de grond te bewaren voor droge tijden. Met bloemkoolteler Werner Louwerse, Peter van Veelen van Buro Waterfront en Vince Kaa…
  continue reading
 
In de Leuvenumse bossen stroomt de Hierdense Beek. Onlangs is daar expres zand en hout ingegooid, zodat de natuur rond de beek meer water vasthoudt. Maar hoe werkt dat precies? En wat heeft deze beek te maken met andere beken, bijvoorbeeld in Polen? Daarover gaat deze aflevering. Met Maarten Veldhuis van het Waterschap Vallei en Veluwe en Ralph Ver…
  continue reading
 
In de Lopikerwaard is het waterschap bezig met het maken van een oplossing voor de droogte, want in de toekomst wordt het vaker droog, is de verwachting. Van die oplossing profiteert het waterschap niet zelf; het zijn vooral hun buren die er baat bij hebben. Met Peter Hesen, projectleider KWA+ bij Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. En Martien v…
  continue reading
 
Coronacrisis of niet, klimaatverandering staat niet stil. En daarom mag het werken aan waterveiligheid ook niet stilstaan. We moeten door! Maar lukt dat wel, nu iedereen in Nederland te maken heeft met de beperkingen van het coronavirus? Lopen projecten vertraging op? Of gaat klimaatverandering minder snel nu? En: is er straks nog wel voldoende gel…
  continue reading
 
Als je in de wereld van water en klimaat duikt, kom je er al snel achter dat er in Nederland één persoon is die op veel vragen hét antwoord zou moeten hebben. De man aan het hoofd van het Deltaprogramma: Peter Glas. Nederland ligt laag. De zeespiegel stijgt en we krijgen vaker extreem weer. Kan Nederland dat wel aan? Zit de overheid te slapen of wo…
  continue reading
 
Scholieren en studenten lijken zich soms nog drukker te maken om het klimaat dan de grote mensen, de volwassenen. Zoals staken en spijbelen voor het klimaat. Hoe dragen jongeren bij aan het omgaan met klimaatverandering? En kan de jongere generatie ook nog wat leren van de vorige? Deze aflevering gaat over de meerwaarde van verschillende generaties…
  continue reading
 
Door klimaatverandering gaat het harder regenen, is het vaker heet en langer droog. Als we niets doen zorgt dat voor wateroverlast, overstromingen en schade aan bomen en planten. Maar wat is er nodig om die problemen aan te pakken? Wat doet de overheid - en wat kun je ook echt zelf doen? Deze aflevering gaat over klimaatverandering in steden en dor…
  continue reading
 
Hoe houden we in Nederland in de gaten of er een overstroming dreigt? Is de overheid daar wel op voorbereid? Of zijn we in zo’n geval op onszelf aangewezen? Wie beslist er eigenlijk of iedereen zijn huis uit moet en of het leger wordt ingezet? Daarover praten we in deze aflevering met Hisso Homan van het KNMI, Jaap Verweij van Watermanagementcentru…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding