VU Amsterdam openbaar
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Samen werken aan een betere wereld is eenvoudiger vanuit een werkklimaat dat inspireert, ontwikkelt en engageert. Met dat doel hebben we de 4 principes van Art of Engagement geformuleerd: Draag bij aan het grotere geheel, Toon moed in duidelijke keuzes, Wees transparant en duidelijk, Luister en geef ruimte voor groei. De 4 principes beschrijven hoe je zelf kunt bijdragen aan een open en betrokken organisatie. In deze podcast-serie spreekt Talitha Muusse met interessante gasten over The Art O ...
 
V
VU Library Live

1
VU Library Live

VU Library Live podcast by University Library of the Vrije Universiteit Amsterdam

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
VU Library Live is een talkshow van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarin we met onderzoekers & docenten spreken over nieuwe ontwikkelingen in de academische wereld. Je kunt Library Live bijwonen en ook als podcast beluisteren.
 
Loading …
show series
 
Talitha en Sander Begeer in gesprek over werkgeluk. Hoe creëer je een gezonde werksfeer met elkaar? Is het nu echt zo moeilijk om sorry te zeggen en wat te doen als er een vervelend besluit genomen moet worden? We bespreken de dilemma's en hoe de principes van The Art Of Engagement daarbij kunnen helpen. Deze podcast is op 20 januari 2022 live opge…
 
Episode 5 is about "Rethinking Academic Reward Systems" and is recorded on March 14th 2019, at the VU Library Live Talkshow, organised by the University Library.VU Library Live is a talk show and podcast featuring interviews with VU researchers, VU lecturers and field experts about new developments in academia. We will also discuss what support and…
 
Episode 4 is about "Rethinking Academic Reward Systems" and is recorded on March 14th 2019, at the VU Library Live Talkshow, organised by the University Library of Vrije Universiteit Amsterdam.VU Library Live is a talk show and podcast featuring interviews with VU researchers, VU lecturers and field experts about new developments in academia. We wi…
 
Episode 3 is recorded on January 24th, at a meeting organised by the University Library, to inform the VU research community about the implications of Plan-S, and to listen to their arguments. We invited three stakeholders to give their view on the plan. VU Rector magnificus Vinod Subramaniam, representing the University board - Professor Hans Bere…
 
Today’s topic is the transition towards open science and the crucial role that (digital) research data management plays in this process. It was recorded on November 1, 2018 duringthe library’s seminar ‘Managing & Sharing research data – How and Why?’ https://ub.vu.nl/en/news-agenda/news-archive/2018/okt-dec/seminar-managing-sharing-research-data---…
 
Hanne van Ballegooijen onderzocht of verstoringen van de vitamine D stofwisseling een mogelijke risicofactor zijn voor hart- en vaatziekten. Zij laat zien dat een tekort aan vitamine D en een verhoogd parathormoon veel voorkomen bij ouderen. Parathormoon wordt geproduceerd door de bijschildklieren en regelt de concentratie van het calcium in het bl…
 
Laura Hak onderzocht hoe gezonde personen hun looppatroon aanpassen aan dreigende verstoringen om het valrisico te beperken en of personen met een beenamputatie of beroerte deze zelfde strategieën (kunnen) gebruiken. Uit haar onderzoek blijkt dat gezonde personen als ze dreigen te vallen tijdens het lopen hun stabiliteit vergroten door de stapfrequ…
 
Het onderwerp ‘religie en wetenschap’ zorgt nog steeds voor verhitte debatten. In elke tijd heeft dit debat een eigen dynamiek. Wetenschapshistoricus Ab Flipse deed een vergelijkend onderzoek naar de houding van Nederlandse gereformeerden en rooms-katholieken tegenover de natuurwetenschap in de periode 1880-1940. Hij stelt dat de houding van de ger…
 
Het percentage keelkanker in Nederland dat veroorzaakt wordt door het humaan papillomavirus (HPV) is de laatste 20 jaar verzesvoudigd, van 5% naar 30%. Veel wisselende seksuele contacten en orale seks zijn risicofactoren voor deze vorm van keelkanker die vooral bij mannen voorkomt. De overleving van patiënten bij wie keelkanker is veroorzaakt door …
 
Jiun Youn bestudeerde de interactie tussen cognitie en emotie van knaagdieren, met name bij muizen. Dierexperimenteel onderzoek is belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor mensen met een psychiatrische aandoening. Tot nu toe werd alleen cognitie of alleen emotie onderzocht, slechts weinigen onderzochten de interactie, terwijl deze…
 
Robin de Bruin betoogt dat het Nederlandse politieke denken over Europese integratie in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog bepaald werd door de in het interbellum ingesleten opvatting dat Europese welvaartsvergroting door middel van economische schaalvergroting onvermijdelijk was. Omdat er in de jaren dertig geen gevolg was gegeven aan de…
 
Aan sport wordt een belangrijke rol toegeschreven in de bestrijding van overgewicht onder jongeren en andere maatschappelijke problemen. De overheid wil daarom de sportparticipatie onder jongeren verhogen. Dit wordt vaak gedaan door hen, via school, kennis te laten maken met de technische aspecten van een sport. Niek Pot betoogt dat het belangrijk …
 
Heike Schröder onderzocht hoe de meetkwaliteit van opleidingsniveau in vergelijkend survey-onderzoek te verbeteren is. Als onderzoekers de opleidingsniveaus van verschillende landen moeten vergelijken, dienen ze een manier vinden om de verschillen tussen nationale opleidingssystemen onder één noemer te brengen. Hier zijn twee bestaande methoden voo…
 
Iedereen kent de periodieke updates van Windows waarbij je na installatie van de update je computer opnieuw moet opstarten. Alle software is vroeg of laat toe aan een update, maar het wordt steeds lastiger om daarvoor het hele systeem stil te leggen en opnieuw op te starten. Voor servers in het elektronisch betalingsverkeer die non-stop moeten draa…
 
Nataliya Mogles ontwikkelde computermodellen van toekomstige mogelijke toepassingen die menselijk functioneren in moeilijke omstandigheden ondersteunen, bijvoorbeeld in dynamische en veeleisende omgevingen zoals in de luchtvaart, marine of gezondheidszorg. Zij onderzocht bijvoorbeeld het modelleren van menselijk gedrag en gedragsverandering om slim…
 
Visuele waarneming is grotendeels afhankelijk van aandacht die opvallende of relevante informatie voor verdere verwerking selecteert en de concurrerende inhoud filtert. Anna Wilschut onderzocht het tijdsverloop van aandachtsselectie, op basis van twee signaaltypen: externe prikkels (cues) en interne representaties. Haar resultaten zijn vooral belan…
 
Om beter te kunnen selecteren hoe een patiënt met hartklachten moet worden behandeld is het belangrijk dat PET-scans eenvoudiger en nauwkeuriger kunnen worden geanalyseerd. Medisch fysicus Hans Harms van VUmc ontwikkelde daarom een methode om de informatie van een scan nauwkeuriger weer te geven. "Het combineert de resolutie van een afbeelding met …
 
De negatieve effecten van angst op prestatie worden groter naarmate de aandachtseis die de taak stelt, toeneemt. Nicky Nibbeling onderzocht de effecten van angst en fysieke inspanning op drie typen taken die belangrijk zijn in het operationele domein: cognitieve taken (o.a. besluitvorming), perceptueel-motorische taken (o.a. schieten) en taken waar…
 
Pedro Miguel Fidalgo de Almeida laat zien dat twee verschillende zouttolerante tomatensoorten HKT1;2 transporters bezitten die een rol spelen in natriumtransport. Door de wereldwijde toenemende verzilting van landbouwgebied worden de gebieden die optimaal zijn voor de groei van een belangrijk gewas, tomaten, steeds kleiner. Wetenschappers proberen …
 
Publiekprivate samenwerking (PPS) is een aanbestedingsvorm waarbij publieke opdrachtgevers door een langdurig prestatiecontract integraal verantwoordelijkheden aan een privaat consortium overdragen. PPS belichaamt het idee van ‘minder overheid, meer markt’ dat efficiency kan verbeteren. Hoewel veel studies zich richten op de vraag of PPS winst ople…
 
Organisaties zijn op zoek naar alternatieve werkwijzen of verbetering van de p&c om aan te sluiten op veranderingen. Een mogelijkheid is de A3-methodiek. Deze bestaat uit drie pijlers: het ontwikkelen van het A3-jaarplan, het A3-managementgesprek over de voortgang en A3-digitaal, de digitale ondersteuning van de informatievoorziening voor het A3-ma…
 
Tjalle Hoekstra onderzocht DNA-replicatie door één enkel DNA-polymerasemolecuul tegelijk te observeren met behulp van een geavanceerde optische techniek, het optisch pincet. Hij ontdekte dat het verantwoordelijke eiwit DNA-polymerase veel vaker dan verwacht fouten corrigeert. Spreker: T.P. Hoekstra. Promotor: prof.dr.ir. G.J.L. Wuite, prof.dr.ir. E…
 
Stefan Roski’s proefschrift is een bijdrage aan de studie van de geschiedenis van de notie van wetenschappelijke verklaring en de geschiedenis van de notie van logische consequentie. Hij laat zien dat Bernard Bolzano (1781-1848) alleen door het maken van een zuiver onderscheid tussen geldige en verklarende argumenten in staat was om de notie van fu…
 
Arlette van Wissen ontwikkelde samen met collega’s een intelligent systeem, eMate, dat een model gebruikt om chronische patiënten te ondersteunen bij het meer bewegen, gezonder te eten en op tijd medicijnen in te nemen. Zij zetten eMate ook succesvol in om VU-studenten meer te laten traplopen: de eerste resultaten wijzen er dus op dat eMate inderda…
 
Een Cone Beam CT Scan (CBCT) speciaal ontwikkeld voor de tandheelkunde is net zo effectief in het analyseren van fijne microstructuren van het bot als de veel gebruikte micro CT scan voor de beoordeling van bot in een laboratorium. Daarnaast komt bij de CBCT scan minder röntgenstraling vrij dan bij een gewone CT scan, die nu vaak wordt gebruikt bij…
 
Ruben van Loon bewijst in zijn promotieonderzoek dat cultureel erfgoed voor toerisme een belangrijke factor is en sterk verband houdt met de aantrekkelijkheid van een locatie. Het is een drijvende kracht is achter bestemmingskeuzes van Nederlandse vakantiegangers en dagrecreanten. Ook laat hij zien dat cultureel erfgoed belangrijk is voor een winke…
 
Matthijs Wieldraaijer betoogt in zijn promotieonderzoek dat de beelden die predikanten van de Oranjes schetsten rond 1750 een belangrijke transformatie ondergingen. Tot ongeveer 1750 werden Oranjestadhouders vooral beschreven als dappere strijders. Na 1750 kantelt dit beeld en domineert de voorstelling van de stadhouder als goed opgeleide bureaucra…
 
Graham Ward toont aan dat groepscoaching voor leidinggevenden een goed alternatief is voor duurdere individuele coaching. Spreker: G.M.S. Ward. Promotor: prof.dr.mr. S. ten Have, prof.dr. E.L.H.M. van de Loo. Faculteit: Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Datum: 26-02-2014Door vrije Universiteit
 
Grzegorz Gruca vond een nieuwe, volledig optische sensor gebaseerd op een optisch fiber met verbindingsring uit en testte het. Met deze sensor kunnen verschillende chemische en fysische grootheden worden gemeten. Hij presenteert een paar voorbeelden van sensoren die druk, vocht, trillingen en gasconcentraties kunnen meten. Deze technologie heeft de…
 
Laagdrempelige preventieve interventies kunnen de negatieve gevolgen van het meemaken van huiselijk geweld bij kinderen voorkomen of beperken. Mathilde Overbeek onderzocht interventies voor kinderen die geweld tussen hun ouders of verzorgers meemaakten. Deze kinderen lopen een ongeveer even hoge kans gedragsproblemen te ontwikkelen als kinderen die…
 
De reactie van het autonome zenuwstelsel op levensechte situaties beïnvloedt het risico op hart- en vaatziekten. De aan de VU ontwikkelde Ambulatory Monitoring System (VU-AMS) kan de activiteit van het autonome zenuwstelsel tijdens een hele slaap-waak-cyclus buiten het laboratorium in kaart brengen en zo dit risico meten. René van Lien ontwikkelde …
 
Lidewyde Berckmoes onderzocht de sociale ontstaansgeschiedenis van oorlog en vrede in Burundi. Burundi heeft een turbulente geschiedenis met verscheidene uitbarstingen van geweld en een burgeroorlog van 1993-2006. Berckmoes benaderde de kwestie vanuit een focus op alledaagse patronen van classificeren en identificeren door jongeren (16-30 jaar) in …
 
Ondergeschikten denken positiever over leiders die aangeven dat fouten gemaakt mogen worden om er vervolgens lering uit te trekken, dan over leiders die koste wat kost trachten te voorkomen dat fouten zich voordoen. Een instructie gericht op het effectief omgaan met gemaakte fouten, in plaats van fouten angstvallig te verhinderen, verbetert ook de …
 
Kim van Eijck onderzocht de maatschappelijk ondernemerschap en de creatie van maatschappelijke waarde door organisaties in het Nederlandse middenveld. Hij is gefascineerd door de gedachte dat deze organisaties de speelruimte krijgen of moeten hebben om in netwerken vast te stellen welke maatschappelijke behoeften ertoe doen. Hij laat zien hoe manag…
 
Een beschermende laag vermindert de aanhechting van biofilm op tandglazuur. Dit stelt Nivedita Cukkemane van het Academische Centrum voor Tandheelkunde (ACTA) in haar promotieonderzoek. Biofilms zijn een bacteriebevattend slijmlaagje op de oppervlakten van bijvoorbeeld de mondholte, katheters of prothesen. In de mondholte spelen ze een rol bij tand…
 
Ongeveer de helft van alle Nederlandse zorginstellingen heeft moreel beraad en / of een commissie ethiek. In de GGZ heeft zelfs 62% van de instellingen moreel beraad en commissies ethiek zijn aanwezig in 76% van de ziekenhuizen. Daarentegen zijn consulenten ethiek bij minder dan een vierde van de instellingen aanwezig en in de ouderenzorg slechts b…
 
Rodrigo Laiola Guimaraes onderzocht de ondersteuning voor het vervaardigen van ‘sociaalbewuste multimediale producties’, waarbij relaties binnen bepaalde sociale groepen kunnen worden gebruikt om zeer persoonlijke multimediale ervaringen te creëren. Hij stelt dat een nieuwe kijk nodig is. Spreker: R. Laiola Guimaraes Promotor: prof.dr. D.C.A. Bulte…
 
Marre Lammers onderzocht waarom sommige daders, na het plegen van meerdere delicten, worden gearresteerd en anderen aan arrestatie weten te ontkomen. Ze laat zien dat hoe meer delicten een dader gepleegd heeft, hoe groter de kans is dat hij of zij gearresteerd wordt, dat de ernst van de gepleegde delicten geen invloed heeft op die kans, dat special…
 
Loading …

Korte handleiding