Anne-Marie Reymaers. Partnerships and their Impact on Public Values

8:42
 
Delen
 

Manage episode 320044640 series 3053272
Van Vrije Universiteit, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
Publiekprivate samenwerking (PPS) is een aanbestedingsvorm waarbij publieke opdrachtgevers door een langdurig prestatiecontract integraal verantwoordelijkheden aan een privaat consortium overdragen. PPS belichaamt het idee van ‘minder overheid, meer markt’ dat efficiency kan verbeteren. Hoewel veel studies zich richten op de vraag of PPS winst oplevert, is de mogelijk negatieve impact van PPS op het waarborgen van publieke waarden zoals verantwoording, transparantie, responsiviteit, verantwoordelijkheid en kwaliteit nog weinig systematisch bestudeerd. Dit is verrassend omdat vaak wordt verondersteld dat het streven naar efficiency afbreuk kan doen aan het waarborgen van publieke waarden. Anne-Marie Reynaers onderzocht in vier projecten wat er gebeurt met publieke waarden in PPS en welke condities hierop van invloed zijn. Ten aanzien van de vraag of publieke waarden worden gewaarborgd, versterkt of bedreigd, toont Reynaers aan dat deze vraag niet beantwoord kan worden met een simpel ja of nee. Het antwoord op deze vraag verschilt per waarde, waardeaspect, projectfase en project. In relatie tot de tegengestelde assumpties in literatuur, betekent deze uitkomst dat beide kampen, dat wil zeggen, zij die een negatieve dan wel een positieve invloed van PPS op de waarborging van publieke waarden verwachten, slechts gedeeltelijk gelijk hebben: publieke waarden kunnen in PPS zowel gewaarborgd als bedreigd worden. Wat betreft de vraag welke condities van invloed zijn, concludeert Reynaers dat PPS gerelateerde, Human Resources gerelateerde en projectgerelateerde condities een positieve dan wel negatieve invloed uitoefenen op het waarborgen van publieke waarden en dat hun daadwerkelijke invloed afhankelijk is van de onderlinge dynamiek tussen deze condities. Het onderzoek van Reynaers is belangrijk voor iedereen die geïnteresseerd is in PPS, publieke waarden, contractmanagement en opdrachtgeverschap. Zij laat zien wat de kansen en knelpunten van PPS van het waarborgen van publieke waarden zijn en toont aan onder welke omstandigheden deze waarden al dan niet wordt gewaarborgd. Reynaers maakt duidelijk dat het waarborgen van publieke waarden sterk publiek opdrachtgeverschap vereist gedurende de verschillende fases van het PPS-project. PPS biedt kansen in termen van publieke waarden maar alleen wanneer opdrachtgevers de sturings- en monitoringmechanismen correct ontwerpen en implementeren. Datum: 02-04-2014

266 afleveringen