Medical openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Our understanding of the coronavirus relies heavily on the ways medical data is collected, distributed and checked across the world. But the ways medical data are analyzed and communicated are prone to error and can lead to misconceptions. Statistician Dr Maarten van Smeden (UMC Utrecht) will discuss the nature of the data underlying COVID-19 stati…
 
In the beginning of the pandemic, when very little was known about the virus, it seemed sensible to take tough precautionary measures. Better safe than sorry. Two months later, huge amounts of data are changing the game. In what way has new research changed political decision-making? What are the most likely scenarios to play out in the near future…
 
The Moria refugee camp on the Greeks island of Lesbos is notoriously overpopulated. It’s not a matter ‘if’ but ‘when’ the coronavirus will strike. In order to draw attention to a possible outbreak of COVID-19 in the camp and the consequent humanitarian crisis which would follow, Sherally has joined the SOSMoria campaign, an emergency appeal signed …
 
In 1887 verscheen er een onooglijk boekje met een plan voor een nieuwe taal die gemakkelijker te leren zou moeten zijn en internationale communicatie daarmee gemakkelijker moest maken. Er zijn nog altijd mensen die de taal spreken – zelfs baby's. Wat kunnen we daaruit leren?Door Universiteit van Nederland
 
From Boccaccio’s ‘Decameron’ to Somerset Maugham’s ‘The Painted Veil’, stories about epidemics have always had an important role giving meaning to public health crises. So it’s hardly a surprise that Camus’s novel ‘The Plague’ has recently made bestseller lists all over the world. Literary scholar Prof Kiene Brillenburg Wurth (Utrecht University) a…
 
In dit college bespreekt Frederik van Dam (Radboud Universiteit) een tweede belangrijke kunststroming in de hedendaagse literatuur: het postmodernisme. In postmoderne verhalen wordt de werkelijkheid waarin we leven in vraag gesteld. Hoe kunnen we weten dat de realiteit waarin we ons bevinden echt bestaat? Auteurs binnen het postmodernisme bezinnen …
 
Alle aspecten van taal veranderen langzaam maar zeker – ook de manier waarop ze worden uitgesproken. Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe kunnen we horen hoe oud een verandering precies is? En wat heeft de moderne uitspraak van 'Els' precies te maken met het feit dat wij 'oud' zeggen in plaats van (Engels) 'old' of (Duits) 'alt', 'koud' in plaats van …
 
Met al deze mogelijkheden is de vraag natuurlijk hoe bedrijven hierop kunnen inspelen? Naast techniek komt er namelijk nog meer bij kijken. Ook het bedrijf, de producten en de medewerkers vragen om aanpassingen bij de transitie naar e-commerce. In dit laatste deel kijken we naar de uitdagingen bij de implementatie van e-commerce. Steeds meer bedrij…
 
"Who are the most vulnerable during the coronavirus crisis? Much has already been said about the elderly. But low-income groups and people with an addiction also have a relatively higher chance to be hit by the pandemic and its consequences compared to the rest of society. What is the link between low socioeconomic status, addiction, and health and…
 
Vandaag de dag heeft bijna iedereen een mobieltje op zak. Daardoor hebben we op elke moment, op elke plek toegang tot informatie, producten en diensten. Ook bedrijven maken van deze ontwikkelingen gebruik om hun producten en diensten aan te bieden op een specifieke plek en moment. We noemen dit mobile-commerce of m-commerce. In dit college gaan we …
 
"De effecten van sociaal isolement worden pijnlijk duidelijk wanneer mensen sterven door het nieuwe coronavirus. Om het risico op besmetting te verminderen, moeten familieleden namelijk op veilige afstand blijven en mogen ze hun zieke dierbaren niet aanraken of kussen. Huisarts Marike de Meij heeft in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam een ​​palliati…
 
Dankzij technische ontwikkelingen zijn er allerlei mogelijkheden voor bedrijven om hun bestaande producten en diensten aan te bieden. Temeer, beiden deze techniek ook opties voor nieuwe producten en diensten. We bekijken in dit deel van het college hoe in de 'cosumenten-markt', e-commerce leidt tot specialistische producten en diensten én hoe deze …
 
Hoewel de vormen die we uitspreken altijd wel lijken op de vormen zoals we die in ons hoofd hebben, zijn er ook verschillen. De optimaliteitstheorie beschrijft hoe we die verschillen kunnen berekenen: als een compromis tussen de wens om zo getrouw mogelijk te zijn aan de lexicale vorm en de wens om de vorm zoveel mogelijk te laten lijken op een ide…
 
As the spread of the virus strains health care systems all over the world, medical scientists work at historic speed to find a solution. But how do you identify the best treatment during the early phases of a pandemic? Clinical microbiologist Prof Marc Bonten (UMC Utrecht) who specialises in epidemic diseases, explains what we can learn from curren…
 
In de tijden van Corona 'verplaatsen' steeds meer bedrijven hun bedrijfsactiviteiten naar het internet. Ze bieden hun producten en diensten online aan. Deze 'eletronic commerce' (e-commerce) is niet zomaar het online beschikbaar maken van deze producten en diensten. E-commerece en andere technieken bieden kansen om ook nieuwe bedrijfsmodellen te on…
 
The coronavirus doesn't discriminate and it doesn't care about borders. And yet, infection and death rates are different depending on the country you look at. Much research is being done on and in western countries and China. But we know much less about the impact the virus has or can have in low and middle-income countries such as Bangladesh, Nige…
 
Er zijn twee verschillende ideeën over hoe je de klank van woorden in je hoofd hebt. Volgens de ene heb je voor ieder woord één min of meer abstracte vorm in je hoofd; volgens de andere onthoud je van ieder woord alle keren dat iemand dat woord gezegd heeft. Ze zijn waarschijnlijk beide een beetje waar. Vervolgens gaan we op zoek naar de beste meth…
 
In the past few weeks the world has rapidly shut down. But to what extent do matters of public health justify the sidelining of individual liberties, such as the right to free movement and bodily integrity? According to legal scholar Prof Brigit Toebes (Rijksuniversiteit Groningen) governments have to constantly weigh individual freedoms against th…
 
Since the COVID-19 crisis emerged, the importance of reliable, accessible testing to screen for the disease has become increasingly clear. Right now, there are several ways of testing, but none of them are perfect. What types of COVID-19 diagnostics are there? Which alternatives are being developed? Infectious disease epidemiologist Prof Janneke va…
 
Steeds meer bedrijven werken nu online. Dit brengt een aantal kansen maar ook uitdagingen en risico's met zich mee. In dit Engelstalige college geven we een algemene introductie in concepten rondom computerveiligheid en informatiesystemen. Dit college is onderdeel van het vak Management & Informatiesystemen. In dit vak kijkt Kenny Meesters (Tilburg…
 
When the coronavirus struck, governments and central banks quickly ensured that they would do anything in their power to keep businesses going. According to political philosopher Prof Rutger Claassen (Universiteit Utrecht) this whatever-it-takes approach is informed by the same tunnel vision that shaped our flawed response to the financial crisis o…
 
In this lecture we explore the intersection of literature and existentialism. To see how Kierkegaard’s ideas return in contemporary films, consider this fragment from the film Margin Call (2011). You can watch the clip from Bojack Horseman that I refer to here: https://www.youtube.com/watch?v=0FOty... Fragment from the film Margin Call: https://www…
 
In this first lecture, students are introduced to the development of contemporary literature in general by Frederik van Dam (Radboud Universiteit). The lecture refers to the work of Simone de Beauvoir, whose importance for the present is emphasized by Kate Kirkpatrick’s recent biography. See for more: https://www.lrb.co.uk/the-paper/v42/n... https:…
 
The coronavirus is not the first pandemic disease to take center stage in world history. In the 19th century cholera ravaged societies all over the world, and in de Middle Ages, The Black Death claimed millions of victims. What effects did these pandemics have on society at large? How did medical science evolve in response to these outbreaks? Medic…
 
In heel veel talen van de wereld – zoals het Nederlands – is één lettergreep in het woord gemiddeld wat langer, hoger en misschien luider dan de andere: de beklemtoonde lettergreep. Welke lettergreep dat is, verschilt per taal: soms de eerste, soms de een na laatste, soms de laatste. Bij nadere analyse blijkt er een betrekkelijk kleine hoeveelheid …
 
In dit college Psychology of Programming legt Felienne Hermans (Universiteit Leiden) uit welke cognitieve concepten een rol spelen bij het verwerken van informatie, zoals bij het lezen van een programmeertaal. Als mensen informatie onthouden, delen ze die op in kleine stukjes die ‘chunks’ heten. Doe je dat niet, dan wordt de cognitieve belasting te…
 
Er zijn allerlei bewijzen dat mensen klanken in hun hoofd organiseren in lettergrepen, ook (of juist) als ze niet kunnen lezen of schrijven. Wat zijn die bewijzen? En hoe zitten de lettergrepen van het Nederlands in elkaar? Er blijkt allerlei structuur in aan te wijzen, laat Marc van Oostendorp zien in dit zesde college in de reeks fonologie.…
 
There is much research done on 'working from home'. In this lecture some main findings in the literature are translated to practical tips. The tips concern: How to stay connected to the enterprise?, be aware of the work-life balance and how to avoid sitting in one position all the time and tips how to adjust the work station. It is a lecture for st…
 
In dit webcollege vertelt Onno Crasborn (hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Radboud Universiteit) over de gebarentolken op tv, die tijdens de coronacrisis zoveel aandacht hebben getrokken. Voor wie tolken zij eigenlijk precies, en in welke taal? Wat voegt dit toe aan de teletekst-ondertitels?Door Universiteit van Nederland
 
Liefhebbers geven hun dialect graag door naar de volgende generatie. Maar heeft een dialect wel nut en kunnen we het niet beter laten uitsterven? Kristel Doreleijers (Tilburg Univesity) geeft een driedelig college over haar promotieonderzoek naar dialectvariatie en -verandering. In het bijzonder staat één specifieke casus centraal: geslachtsmarkeri…
 
Als sprekers fouten maken in hun dialect, spreek je dan wel écht dialect? In deze driedelige-serie geeft Kristel Doreleijers (Tilburg Univesity) college over haar promotieonderzoek naar dialectvariatie en -verandering. In het bijzonder staat één specifieke casus centraal: geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten. Aan de hand van inzichten ui…
 
In dit (Engelstalige) college kijken we specifiek naar sociale media en hoe online gemeenschappen (communities) worden gevormd en welke kansen en uitdagingen deze bieden voor organisaties. We werpen hier ook een korte blik op crisisorganisaties en digitale vrijwilligers. Dit college is onderdeel van het vak Management & Informatiesystemen. In dit v…
 
Hein Daanen (Vrije Universiteit) geeft speciaal in deze quarantaine weken speciaal een college over koorts. Hein is thermofysioloog en doet uitgebreid onderzoek naar hoe wij omgaan met hitte en kou. In dit college vertelt hij hoe we onze lichaamstemperatuur op peil houden en wat er gebeurt op het moment dat je koorts krijgt…
 
Niké Wentholt teaches political history at the University of Groningen. In this class she uses three academic perspectives (the dominance of nation states; securitisation; and dealing with the past of war and authoritarianism) to investigate Corona-related news from Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Kosovo.…
 
In allerlei talen is er een druk om niet twee keer achter elkaar hetzelfde fonologisch kenmerk te gebruiken. Je kunt dat bijvoorbeeld zien voor toon in het Shona, voor plaats in het Brabants en voor stemhebbendheid in het Japans. Ook behandel ik kort het 'skelet' in fonologische representaties, die bestaat uit eenheden die allen de relatieve tijd a…
 
Henk Wolf geeft in deze cursus een inleiding tot de academische taalbeheersing. Dit vak zet aan tot taalbeschouwing en dan met name tot het beschouwen van vraagstukken die te maken hebben met taal in het onderwijs. De kernvraag van zijn cursus is dan ook: hoe gaan mensen in de dagelijkse onderwijspraktijk om met taalvraagstukken?…
 
Henk Wolf geeft in deze cursus een inleiding tot de academische taalbeheersing. Dit vak zet aan tot taalbeschouwing en dan met name tot het beschouwen van vraagstukken die te maken hebben met taal in het onderwijs. In deze cursus staat de volgende vraag centraal: Hoe gaan mensen in de dagelijkse onderwijspraktijk om met taalvraagstukken?…
 
In dit (Engelstalige) college kijken we specifiek naar waarom mensen online (samen)werken, hoe ze dit doen en welke uitdagingen daarbij komen kijken én welke overwegingen je mee moet nemen in je organisatie. Dit college is onderdeel van het vak Management & Informatiesystemen. In dit vak kijkt Kenny Meesters (Tilburg University) hoe informatie & te…
 
In dit college geeft Felienne Hermans (Universiteit Leiden) een concreet voorbeeld van twee studies die corpus analysis inzetten in de context van onderzoek naar programmeertalen. Ze beschrijft een van haar eigen papers waarin 250.000 Scratch programma’s werden geanalyseerd om te kijken hoe vaak er slordig wordt geprogrammeerd in vergelijking met t…
 
In dit college behandelt Roel Dijksma (Wageningen Universiteit) water in Nederland. Het geeft een eerste overzicht van de grondlagen en hoeveel regen er op Nederland valt. Ook laat hij zien hoeveel water daar vervolgens weer van verdampt en hoeveel water er overblijft. Je kunt heel Nederland zien, maar ook kijken naar je eigen leefomgeving.…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login