show episodes
 
Loading …
show series
 
Doordat onze bodem uitdroogt en inklinkt, ontstaan er verzakkingen van gebouwen. Er zijn verschillende oorzaken, maar hoe herken je die? Welke fundering heeft jouw huis? Wat kun je daar aan doen? In deze podcast vertel ik er alles over! Wil je de video zien? https://youtu.be/zAeRCx7l5qM Hieronder vind je handige links om uit te zoeken wat er aan de…
  continue reading
 
Tv-maker Nicolaas Veul liep stage als maatschappelijk werker in de wijk Laak in Den Haag, een wijk die de lijstjes aanvoert als het gaat over armoede, huisvesting en eenzaamheid. ‘Pas als je achter de voordeuren hebt gekeken, zie je je eigen privileges.’Veuls verhaal wordt voorgelezen door Lou-Anna Druyvesteyn. Audio door Hans Poel.…
  continue reading
 
De agrochemie gebruikt de Wageningse landbouwuniversiteit om zelf de spelregels te bepalen voor toelating van pesticiden en gentechnologie. Via omstreden strategieën, zoals beïnvloeden van beslissers, verwarring zaaien met onderzoek en het versoepelen van risicotesten. Met het stempel van de wetenschap. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest dit verha…
  continue reading
 
Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, ook in de portemonnee, ziet Nnenna Belia. Ze bekeek de badkamerplankjes van haar vriendinnen en constateerde dat ze honderden euro’s uitgeven aan ‘skincare routine’. Waarom eigenlijk?Samuel Peperkamp leest voor. Audio door Hans Poel.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
De tactiek voor het bieden op een huis bij meerdere bieders komt vooral neer op de voorbereiding. Wat kan of wat ga ik bieden? Kan ik dat betalen? Wil ik dat ook? Ik leg je het hele spelletje uit in deze video! Ben jij benieuwd naar onze aankoopdiensten? Klik dan op de link hieronder om onze pagina te bezoeken! Wil je de video zien? https://youtu.b…
  continue reading
 
Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Kan dat echt? En wat is daarvoor nodig? Vrij Nederland zoekt het uit per reststroom. Deze maand de laatste aflevering: afvalwater. Dit verhaal wordt voorgelezen door hoofdredacteur Ward Wijndelts. Audio door Hans Poel.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
In de huidige ondergangsstemming is het niet zo gek dat iedereen opeens over ethiek en moraal begint. Over gedrag dat de mensheid naar de weg terug omhoog moet voeren. Goede bedoelingen zijn daarbij niet genoeg, zegt Maxim Februari.Hoofdredacteur Ward Wijndels leest voor. Audio door Hans Poel.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
Het aantal mensen dat alleen woont neemt toe. Annemiek Leclaire onderzoekt wat deze groeiende ‘singlisation’ voor invloed heeft op de inrichting van ons persoonlijke en gezamenlijk leven. Deel 3: solo een huis vinden op een overspannen woningmarkt. ‘Ik heb genoeg kamers maar te weinig voordeuren.’Voorgelezen door Lou-Anna Druyvesteyn. Audio door Ha…
  continue reading
 
Wat is het verschil tussen een taxatie en een bouwkundige keuring? Vaak krijg ik de vraag wanneer iemand een bouwkundige keuring moet laten uitvoeren en wanneer een taxatie. Dit zijn twee verschillende zaken. In de podcast vertel ik je wat het verschil is tussen een taxatie en een bouwkundige keuring. Dus ben jij benieuwd naar het verschil? Blijf d…
  continue reading
 
Omwonenden van fastfoodzaken hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Ze ervaren bovendien geregeld stank- en geluidsoverlast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun inwoners. Maar er wordt nauwelijks iets gedaan aan de opmars van fastfoodtenten.Verhaal geschreven door Mathilde de Jeu en Irene van den BergVoorgelezen doo…
  continue reading
 
Als je jarenlang de bestaansonzekerheid voor je ogen ziet toenemen, dan moet woede haast een onvermijdelijk gevolg zijn. Toch bleef het opmerkelijk stil, schrijft politicoloog Tim 'S Jongers. Pas nu de middengroepen in het gedrang komen, wordt er gesproken over een crisis.Samuel Peperkamp leest voor. Audio door Hans Poel.…
  continue reading
 
Discussies over de auto zouden niet moeten gaan over parkeertarieven, rekeningrijden of de economische kosten van files, maar over rechtvaardigheid en veiligheid. Dan worden er fundamenteel andere keuzes zichtbaar. ‘Dat auto’s en snelle mobiliteit zo vanzelfsprekend zijn, is marktfalen.’ Verhaal door Caspar van de Poel, voorgelezen door Lou-Anna Dr…
  continue reading
 
Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Kan dat echt? En wat is ervoor nodig? Katja Keuchenius zoekt het uit, per materiaalsoort. Deze aflevering: textiel. ‘We moeten onze kleding beter gaan bewaren.’Dit verhaal wordt voorgelezen door Samuel Peperkamp.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
Als de Rijn hetzelfde lot als de Zuid-Europese rivieren te wachten staat, zou dat desastreus uitpakken. Kán 'Vater Rhein' droogvallen? ‘De Rijn verandert langzaam van een sneeuwgedreven rivier in een regengedreven rivier.’Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
Je baan verliezen. Gedumpt worden. Kanker. In ons tijdperk van positief denken worden die dingen vooral gezien als kansen om van te groeien. We moeten er sterker uitkomen, en wijzer. Het gevolg is dat we alles binnen onszelf zoeken, en niets erbuiten – terwijl veel van onze misère wel degelijk in en door de maatschappij ontstaat.Lou-Anna Druyvestey…
  continue reading
 
Sinds 2019 belandt er iedere vier minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valincident. Dat zijn er meer dan honderdduizend per jaar en gezien de vergrijzing zal het aantal valincidenten alleen maar toenemen. ‘Mensen leven langer, maar ze leven ook langer met gebreken.’Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans Poel.…
  continue reading
 
Hoe ver klimaatontwrichting uit de klauwen gaat lopen, hangt grotendeels af van onze klimaatmoraal. Maar die wordt constant ondermijnd door de superrijken, die hun vervuilende gedrag gewoon kunnen afkopen, schrijft Sjors Roeters. Wat doet dit met de rest van ons, aardbewoners zonder privéjet?Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans…
  continue reading
 
Jongens halen al 25 jaar een lager schoolniveau dan meisjes. Ook worden jongens drie keer zo vaak geschorst en vier keer zo vaak van school gestuurd. Om deze 'jongenscrisis' te bestrijden worden er nu 'jongenscoaches' ingezet. 'Ik wil diegene zijn die ik zelf had willen hebben. Een luisterend oor, iemand die handvatten geeft.’Sam Peperkamp leest vo…
  continue reading
 
Een lang zittende topambtenaar is een lastige kwestie. Aan de ene kant zorgt het voor veel vakinhoudelijke kennis, aan de andere kant is er het gevaar van schaduwmacht. Is er een gulden middenweg? ‘Ons systeem gaat ervan uit dat topambtenaren hun rol anoniem en achter de schermen vervullen.’Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans …
  continue reading
 
Het gaat niet goed met het Wad. Niet alleen heeft de Waddenzee veel oppervlak verloren door menselijke invloed, ook hebben flora en fauna het zwaar door klimaatverandering, toerisme en visserij. Unesco is dan ook kritisch. Van 10 tot 25 september komt het gebied aan bod bij de zitting van het Werelderfgoedcomité. In het uiterste geval verliest Nede…
  continue reading
 
Natuurlijk, het is fijn om geld te hebben om een comfortabel leven te leiden. Tot op zekere hoogte maakt geld zelfs gelukkig. Maar wat als je (ver) boven dat niveau komt? Journalist Sjors Roeters verdiepte zich in de psyche van de rijken de aarde. 'Hoe materialistischer mensen worden, hoe harder hun emotionele welzijn instort.' Sjors leest zijn ess…
  continue reading
 
Niet elk kind krijgt gelijke kansen in het onderwijs. Door de vroege leeftijd waarop we hier selecteren belanden veel leerlingen op een voor hen te laag niveau. Een paar scholen laten met een driejarige brede brugklas zien dat het ook anders kan. ‘Het doel is om leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn, wat hen motiveert en wat ze kunnen leren van…
  continue reading
 
Sinds de pandemie daalde het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt en werd complotdenken weer mainstream. Roxane van Iperen kijkt naar een onderliggende oorzaak daarvan: de door de politiek verwaarloosde fundamenten onder onze samenleving. 'Tel de crises bij elkaar op, en je begrijpt de woede en frustraties.'Sam Peperkamp leest voor. Audio d…
  continue reading
 
Maxim Februari vraagt zich af: kan kunst een rol spelen bij het herstel van de democratische verhoudingen, nu die onder druk staan door de vele crises van onze tijd? Want: een levendige democratie kan niet zonder verhalen, dromen en idealen, en dat is precies waar het aan ontbreekt. 'Er is behoefte aan een groot verhaal, een menselijk verhaal.' Lou…
  continue reading
 
Stel, je wilt weten hoe er in 2018 in Nederland over gender werd gedacht. Of je wil de samenleving tijdens de coronapandemie bestuderen. Dat kan bijna niet meer zonder content op sociale media. Maar archivarissen staan voor grote uitdagingen. ‘De inhoud verandert zo snel dat er moeilijk tegenaan is te archiveren’.Samuel Peperkamp leest voor. Audio …
  continue reading
 
Twee weken voor de val van het kabinet, op 28 juni 2023, stemde de Tweede Kamer in met het voorstel van minister Rob Jetten om een nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid te houden. Het grootste gevaar bij het organiseren van burgerberaden is schijninspraak, en die geur hangt rond dit burgerforum, schrijft Ewoud Kieft.Lou-Anna Druyvesteyn l…
  continue reading
 
Nederlanders produceren per persoon meer e-waste dan de inwoners van de meeste andere landen. En ook in het inzamelen van elektronisch afval doet Nederland het slechter dan gemiddeld. Een deel van ons elektronisch afval komt, legaal of illegaal, terecht in landen waar er geen faciliteiten zijn om de elektronica goed te recyclen.Ayla Lebbing leest h…
  continue reading
 
Het jaar is 2040. Onze spullen zijn goed en gaan lang mee, er zijn deeldepots, bedrijven leggen zich toe op groene verdienmodellen en we hebben veel meer vrije tijd. Bezoek het toekomstbeeld van econoom en postgroei-boegbeeld Paul Schenderling in deze nieuwe podcast van journalist Tim de Jong.💬 Op vn.nl lees je een uitvoerig interview met Paul Sche…
  continue reading
 
Belgische makelaars zien steeds meer Nederlanders over de grens trekken, in een wanhopige poging een betaalbaar huis te vinden. Wat doet dat met het leven in de grensstreek? Onderzoekscollectieven Spit en Apache trokken naar het grensland.Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.Audio door Hans PoelDoor Vrij Nederland
  continue reading
 
Tilburg is drie jaar geleden begonnen met een project dat het hardnekkige patroon moet doorbreken van criminaliteit binnen gezinnen dat van de ene op de andere generatie wordt doorgegeven. Kansengelijkheid staat daarbij centraal: kinderen – vooral jongens – die opgroeien in zo’n gezin zijn eigenlijk bij voorbaat vrijwel kansloos om op een fatsoenli…
  continue reading
 
Als we ons in het onderwijs blindstaren op cijfers zien we de verschillen niet meer, betoogt filosofe Doortje Lenders in een essay. Onderwijs wordt dan steeds minder als grote gelijkmaker gezien, en steeds meer als economische kans.Audio door Hans Poel.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
Toen schrijfster Gwen van der Zwan de voorstelling All Men Must Die bezocht, vroeg ze zich af of mannenhaat acceptabel is. En of het effectief kan zijn. ‘Uit boosheid ontstaan mooie dingen: kunst en muziek, maar vooral verandering.’Voorgelezen door Lou-Anna DruyvesteynDoor Vrij Nederland
  continue reading
 
Al jaren is de overheid op zoek naar de ‘menselijke maat’ in wet- en regelgeving. Daarbij blijft ze in het duister tasten, schrijft Kim van Keken. Ondertussen worden burgers aan hun lot overgelaten. ‘Als er niets verandert, liggen vervreemding en vernedering op de loer.’Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.…
  continue reading
 
Nadat Jonah Falke een reportage schreef over een huis voor sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen, kreeg hij een brief van Lucy. ‘Prima artikel, maar wat mij hindert is dat er maar één kant van het verhaal wordt belicht.’ Lucy liet hem de níét zielige kant zien. ‘Uiteindelijk valt het altijd wel mee.’Jonah leest zijn verhaal zelf voor.…
  continue reading
 
In het streven naar een betere samenleving is kansengelijkheid de heilige koe. Maar de focus op gelijke kansen leidt niet vanzelf tot diversiteit of het opheffen van armoede, schrijft Maxim Februari, en kan ons onverschillig maken voor de ongelijkheid die later ontstaat.Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans Poel.…
  continue reading
 
Met het syndroom van Down naar de universiteit? Dat kan prima, bewijst de Ierse Fionn Angus. Als pionier hoopt hij de academische wereld open te breken en toegankelijk te maken voor andere mensen met een verstandelijke beperking. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest dit verhaal van Fréderike Geerdink voor. Audio door Hans Poel.…
  continue reading
 
Superjachten bouwen midden in een klimaatcrisis, is dat nou nodig? Maar ze worden wél steeds duurzamer, zeggen de bouwers. Toch blijft het een paradox. ‘Uiteindelijk is het duurzaamste superjacht het superjacht dat niet wordt gebouwd.’ Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest dit verhaal van Sjors Roeters voor. Audio door Hans Poel.…
  continue reading
 
Rijk gekleed maar toch armoedig staat het personeel van de Bijenkorf in hun kwartiertje pauze buiten te roken. Ze weten heel goed dat de kloof die tussen hen en de klanten gaapt nooit zal worden overbrugd.Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans Poel.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
Joyce Aboagye werkt als kraamverzorgende in Amsterdam-Zuidoost. Ze ontmoet dagelijks ouders en kinderen die te maken hebben met armoede, instabiele huisvesting en stress. Goede kraamzorg kan zulke patronen doorbreken, maar dan moet een kraamverzorgende deze gezinnen wel bereiken.Verhaal door Brechtje Keulen.Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor.…
  continue reading
 
Kapitaal en CO2-uitstoot gaan hand in hand. Dat vormt een vruchtbare voedingsbodem voor een ideologie die lange tijd is gereduceerd tot een stoffig aandenken uit de twintigste eeuw, schrijft Daniël Boomsma: het socialisme.Lou-Anna Druyvesteyn leest voor.Audio door Hans Poel.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
Er doen nogal wat verhalen de ronde over vastberaden eenlingen die eigenhandig onderzoek doen naar misstanden en zo complotten ontmaskeren. Is de werkelijkheid aan het ‘verthrilleren’? Historicus en schrijver Ewoud Kieft geeft antwoord.Samuel Peperkamp leest voor. Audio door Hans Poel.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
De nabestaanden van Seth Rich, partijmedewerker van de Democraten, werden na zijn dood doelwit van een gewetenloze nepnieuws-industrie. Tot ze Fox News, de machtigste nieuwszender van Amerika, op de knieën kregen.Dit verhaal geschreven door Eelco Bosch van Rosenthal wordt voorgelezen door Lou-Anna Druyvesteyn. Audio door Hans Poel.…
  continue reading
 
Op 27 mei blokkeert Extinction Rebellion voor de zevende keer de A12 in Den Haag. Overal in het land volgen mensen actietrainingen om mee te protesteren tegen de fossiele subsidies van de overheid. ‘Ik kan dit niet niet doen, als je eenmaal het bizarre onrecht achter de klimaatcrisis begrijpt, heb je geen keuze meer.’Tekst door Annerieke GoudappelV…
  continue reading
 
Sinds de mens op de aardkorst rondloopt denkt hij na over het einde der tijden, of het nou de zondvloed was, de Apocalyps, klimaatverandering of een kernramp. Hebben we daar iets aan, vraagt Anna Lillioja zich af. Lou-Anna Druyvesteyn leest voor. Audio door Hans Poel.Door Vrij Nederland
  continue reading
 
Een rijke darmflora zorgt voor een lang en gezond leven. Maar hoe kom je daaraan? Door contact met een groene, biodiverse omgeving, zo blijkt. Het maakt voor onze gezondheid dus nogal uit hoe we onze huizen en steden inrichten en ons voedsel verbouwen. ‘Meer biodiversiteit betekent een meer weerbare gezondheid.’Tekst door Michiel Bussink. Hoofdreda…
  continue reading
 
Bieden op een huis, de 7 tips! Eens in de 10 à 15 jaar besluit men om te gaan verhuizen. Je kijkt een tijdje rond op Funda, totdat je uit het niets je droomhuis tegenkomt. Het moment breekt aan, je moet een bod uitbrengen op het huis. MAAR... Hoe pak ik dit aan? Moet ik bepaalde zaken voorbereiden? Waar liggen mijn grenzen? Is een bod uitbrengen op…
  continue reading
 
In diverse landen in de Europese Unie begint de Green Deal gestalte te krijgen. Journalist Hans Wetzels onderzoekt voor Vrij Nederland met welke uitdagingen dat gepaard gaat. In deze eerste aflevering: Estland, waar de Europese plannen botsen op de geopolitieke realiteit.Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor. Audio door Hans Poel.…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding