show episodes
 
Artwork

1
Leven Lang Ontwikkelen

Gespreksleider: drs. Ronald Scheer

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Snelle ontwikkelingen in de maatschappij maken de toekomst onvoorspelbaar. Dit vraagt van individuen, van scholen en opleidingen maar ook van organisaties en bedrijven dat zij flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en behoeften. Dit betekent dat voortdurend een beroep wordt gedaan op het lerend vermogen, niet alleen van individuen, maar ook van scholen/opleidingen en organisaties. Vanuit verschillende groepen en netwerken binnen Fontys doen we hier onderzoek n ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Elke aflevering hebben we bij IPSA vzw de eer om een interessante gastspreker uit te nodigen om de vragen die blijven knagen na de IPSA lessen voor te leggen. Deze aflevering gaan we dieper in op vragen die blijven knagen na de les ‘Diabetes weg-wijzer’. Daarvoor hebben we opnieuw Prof. dr. Christophe De Block uitgenodigd om hem aan een vragenvuur …
  continue reading
 
Elke aflevering hebben we bij IPSA vzw de eer om een interessante gastspreker uit te nodigen om de vragen die blijven knagen na de IPSA lessen voor te leggen. De twee komende afleveringen gaan we dieper in op vragen die blijven knagen na de les ‘Diabetes weg-wijzer’. Daarvoor hebben we deze keer Prof. dr. Christophe De Block uitgenodigd om hem aan …
  continue reading
 
Elke aflevering hebben we bij IPSA vzw de eer om een interessante gastspreker uit te nodigen om de vragen die blijven knagen na de IPSA lessen voor te leggen. Tijdens deze 4de aflevering gaan we dieper in op vragen uit de les ‘osteoporose tot op het bot’. Daarvoor hebben we Dr. Charlotte Verroken te gast om haar tot op het bot aan een vragenvuur te…
  continue reading
 
Elke aflevering hebben we bij IPSA vzw de eer om een interessante gastspreker uit te nodigen om de vragen die blijven knagen na de IPSA lessen voor te leggen. Tijdens deze 3de aflevering gaan we dieper in op vragen uit de les ‘kinderen uit balans’. Daarvoor hebben we Dr. Daniel Neves Ramos te gast om hem aan een vragenvuur te onderwerpen over ADHD …
  continue reading
 
IPSA vzw heeft de comeback van de podcast gewijd aan vragen die blijven nazinderen na de lessen. Tijdens deze langverwachte 2de aflevering van de IPSA podcast staan vragen uit de les ‘SOS bij slaapstoornissen’ centraal. Hiervoor nodigden we prof. An Mariman opnieuw uit om haar enkele vragen voor te schotelen die bleven dagen na de lessen.…
  continue reading
 
In deel twee van de podcast Bevoegd is bekwaam gaan we dieper in op certificaten en zij-instromers. Steeds meer opleidingen in de zorg worden verkort aangeboden. Door het behalen van certificaten is het niet altijd nodig een gehele niveau 2/3 opleiding te volgen. Terwijl dat voor andere medewerkers voorheen wel als voorwaarde werd gesteld. Zorgt di…
  continue reading
 
Bevoegd is bekwaam. Als je bevoegd bent, heb je een opleiding gevolgd of scholing gehad waardoor je officieel handelingen mag uitvoeren. Op die manier kan je dus eenvoudig beoordelen of iemand bevoegd is. Maar wat maakt iemand bekwaam? Een voorbeeld. Het aankleden van een pop op school maakt je bevoegd om dit te doen in de praktijk. Maar ben je zon…
  continue reading
 
Er moet altijd een samenwerking zijn tussen de zorgverlener en de cliënt en het moet altijd helpend zijn. Zo zou technologie in de ideale wereld ingezet worden. Het moet de cliënt ook helpen in het kader van eigen regie, ontspanning, zelfredzaamheid. Is er daarnaast genoeg aandacht voor mantelzorgers? Als iemand niet afkomstig is uit de zorg, heeft…
  continue reading
 
Technologie, het is niet alleen een toepassing van hulpmiddelen waar een stekker aan zit. Er wordt snel gedacht aan een robot, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Technologie is van alle tijd en alle dagen. Een voorbeeld van een voordeel? We kunnen informatie veel makkelijker en over grote afstanden met elkaar delen. Zeker als je bijvoorbeeld…
  continue reading
 
Over Marian Thunnissen Marian Thunnissen is sinds 2016 lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool. Met haar collega’s doet zij onderzoek naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent in werk. Daarnaast is Marian leading lector van het Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Dit is een interdisciplinair onderzoekscentru…
  continue reading
 
Over Sofie Moresie Sofie is programmaleider bij het programma Wendbare Professionals (voorheen docentprofessionalisering) en medebedenker van de 8 Fontysrollen. ... Over deze aflevering De maatschappij verandert in een snel tempo, en het onderwijs en onderzoek veranderen mee. Dat vraagt ook iets van ons als Fontys professionals. Om goed in te kunne…
  continue reading
 
Als leidinggevende heb je te maken met diverse vraagstukken rondom ontwikkeling en verandering. Hoe geef je hieraan vorm binnen je team(s)? En hoe zorg je voor balans tussen de behoefte van de organisatie en die van je team of individuele medewerkers? In deze podcast gaan Aukje Veenstra en Marc van de Coevering met elkaar in gesprek hierover. Aukje…
  continue reading
 
Wat is je ervaring in de palliatieve zorg in Nederland als je zelf een andere cultuur hebt? Hoe kijken we als zorgprofessional aan tegen andere culturen in de palliatieve fase? Misschien weten we te weinig over andere culturen of hoe we de juiste zorg bieden in de stervensfase. Hoe kunnen we leren om er op de juiste manier mee om te gaan? Geloof sp…
  continue reading
 
Er zijn verschillende gevoelens, verschillende situaties en iedereen reageert weer anders op iedere casus. Hoe ga je als zorgprofessional met je gevoelens om als je werkt in de palliatieve en terminale zorg? Vind je dat je de juiste zorg biedt in de stervensfase van een client? Mag je huilen als een client overlijdt? Hoe hou je oog voor elkaar? En …
  continue reading
 
Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt (die zich in de laatste levensfase bevindt) om het lijden te verlichten. Vaak gebeurt dat door toediening van sedativa zoals Midazolam. De palliatieve sedatie is een onderdeel of sluitstuk van palliatieve zorg tijdens de stervensfase van een patiënt als het overlijde…
  continue reading
 
Beroepsethiek is de ethiek die betrekking heeft op het professionele handelen en de systematische bezinning op de vraag of in het beroep het goede wel gedaan wordt. Beroepsethiek is de set van normen en waarden die richtinggevend zijn voor het beroepsmatig handelen. Deze normen en waarden zijn vastgelegd in onder meer beroepscodes, standaarden en p…
  continue reading
 
Onder palliatieve zorg valt alle zorg en ondersteuning die erop gericht is de man of vrouw met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Dat kan bij voorbeeld kanker zijn, maar ook COPD, hartfa…
  continue reading
 
Bedrijven in de high-tech en IT – sector in de Brainport regio hebben al jaren te kampen met een zeer krappe arbeidsmarkt. Niet alleen grote bedrijven, maar ook mkb-bedrijven merken dat. Een mogelijke oplossing is het aantrekken van buitenlands talenten. Brainport Development en Holland Expat Center South willen mkb-bedrijven hierin ondersteunen. H…
  continue reading
 
De wereld verandert, de student verandert en het onderwijs verandert. Als docent en medewerker van Fontys groei je mee in een nieuwe rol waarin je studenten steeds vaker begeleidt, coacht en je meer samenwerkt met andere docenten, collega's en met het werkveld. Benieuwd naar welke rollen passen bij die nieuwe wereld? En hoe Fontys jou hierbij kan h…
  continue reading
 
We hebben allemaal talenten. En als we die kunnen gebruiken in ons werk worden we daar blijer en productiever van. Toch vinden veel organisaties het lastig om in de praktijk invulling te geven aan talentgericht werken. Hoe ga je te werk? Wat werkt wel en wat niet? Welke tips zijn er voor loopbaanprofessionals? Je hoort het allemaal in de podcast di…
  continue reading
 
Een Leven Lang Ontwikkelen is een onderwerp dat steeds vaker op de agenda staat van overheidsinstanties, private organisaties én onderwijsinstellingen. De vraag is: waarom is dat zo? En hoe stimuleer je medewerkers, organisaties en sectoren om er mee aan de slag te gaan? Onlangs ging Fontys medewerker Peter Bos daarover in gesprek met Marian Thunni…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding