show episodes
 
Artwork

1
De Taxioorlog | BNR

BNR Nieuwsradio

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Als het monopolie van de Taxi Centrale Amsterdam door Den Haag doorbroken wordt, breken er rellen uit in de hoofdstad. Boze taxichauffeurs gaan de strijd aan met wethouders, ministers en uit eindelijk… elkaar. Geld, geweld en geen enkele genade. Twintig jaar later durven de betrokkenen het échte verhaal te onthullen.
  continue reading
 
Artwork
 
Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen. Bij Geloofstoerusting kunnen christenen terecht voor verdiepende artikelen, preken, boeken, video’s en andere Bijbelgetrouwe materialen. Veel m ...
  continue reading
 
Artwork

1
De Wijngaard, Barendrecht

De Wijngaard, Barendrecht

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Ontdek de genade van God door de boodschappen van De Wijngaard. Wij ontmoeten elkaar iedere zondag in het centrum van Barendrecht. Een kerk waar je onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van God kunt ervaren. Kom en ontdek Gods overvloedige genade voor jouw leven.
  continue reading
 
Hoe kan God soeverein en goed zijn terwijl er duizenden mensen sterven aan het coronavirus? En wat heeft de uitbraak van het virus ons te zeggen? John Piper schreef er een boekje over; samen met betrokken partners deelt Geloofstoerusting het uit. In het boek ‘Coronavirus en Christus’ gaat John Piper in op de vraag hoe we deze uitbraak moeten duiden in het licht van de Bijbel. Ga naar de website www.coronavirusenchristus.nl voor meer informatie.
  continue reading
 
Deze podcast bevat zes lezingen van dr. Reinier van Kooten over de 'orde des heils' volgens het boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Deze opnames zijn begin jaren '90 gemaakt. In 2021 is er een compleet herziene uitgave van het boek verschenen bij Geloofstoerusting Publicaties onder de titel: 'De strijd om jouw hart en leven – De Heilige Oorlog van John Bunyan'.
  continue reading
 
Komt, laten wij aanbidden! Dit kerstrefrein geeft precies aan waar het in de adventstijd om gaat: dat we Jezus leren aanbidden. Deze vijftig adventsoverdenkingen voor ochtend en avond willen je helpen om Christus centraal te stellen. Tijdens deze advent richt John Piper je ogen op de eeuwige vreugde die in het verschiet ligt. Advent is een periode waarin we ons hart voorbereiden op de heerlijkheid van Kerst. Dan vieren we de komst van de eeuwige God in ons zwakke menselijke vlees. ‘De vreugd ...
  continue reading
 
De Heilige Oorlog van John Bunyan hoort samen met De Christenreis en De Christinnereis tot zijn populairste werken. Eigenlijk zijn het diepzinnige stripverhalen die de geestelijke geheimen van het geloof in beeld brengen. In De Heilige Oorlog wordt de stad Mensziel door de Diabolisten veroverd. Na allerlei verwikkelingen ontzet Prins Immanuel de stad. Hem komt alle eer toe. Zo tekent Bunyan de doorgaande strijd om jouw hart en leven. Hij laat zien wat God in Christus door Zijn Woord en Geest ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Kerntekst: Lukas 24:30-32 Thema: Jezus laat Zich kennen als Gastheer Gebroken brood Geopende ogen Brandende harten Spreker: Ds. A.A.F. van de Weg Datum: 19 mei 2019 Locatie: Victorkerk Apeldoorn Bron: https://www.youtube.com/watch?v=6l9f1uWc76s&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★…
  continue reading
 
Schriftlezing: 1 Korinthe 15, vers 1 tm 20 Tekst: vers 1 t/m 4 1: Waarom is het geloof in de opstanding van ons menselijk lichaam van levensbelang ? 2: Door welke dwaling geloofden er leden van de gemeente niet in de opstanding uit de doden ? 3: Geloof jij in de opstanding van jouw lichaam ? 4: Weet je wat de ziel van de mens is ? Spreker: Ds. J.C.…
  continue reading
 
Thema: De Goede Herder beoefent pastoraat na Pasen Wanneer Hij dat doet (op die dag) Waar Hij dat doet (op weg naar Emmaus) Hoe Hij dat doet (sprekend) Spreker: Ds. A.A.F. van de Weg Datum: 22 april 2019 Locatie: Victorkerk Apeldoorn Bron: https://www.youtube.com/watch?v=GGSM6Q1-F-I&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podca…
  continue reading
 
We lazen Hebreeën 12: 18 - 29 De tekst is Hebreeën 12: 18 - 24. Het thema is: "Komt, nadert voor Mijn aangezicht!" 1. Verootmoediging 2. Verwondering 3. Verzoening 4. Verwachting Datum: 23 april 2023 Bron: https://www.youtube.com/watch?v=mUO9mwDym-k&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★…
  continue reading
 
Deutoronomium 18: 15-22 Lukas 24: 13-32 Thema: Jezus’ Paaspreek zet ons hart in brand 1. De Emmaüsgangers lopen weg. 2. Jezus haalt hen in. 3. De Profeet brengt hen thuis Spreker: Ds. F. van Binsbergen Datum: 09-04-2023 Bron: https://www.laankerk.nl/sermon/ds-f-van-binsbergen-lukas-2413-32-jezus-paaspreek-zet-ons-hart-in-brand-09-04-2023/ ★ Support…
  continue reading
 
We lazen Genesis 3: 14 - 19, Jesaja 52: 13 - 53: 6, Johannes 19: 1 - 5 en Johannes 19: 17 - 20. De tekst is Johannes 19: 2. Het thema is: "Vader kroont het werk van Zijn Zoon" 1. Schaamteloze vertoning 2. Heerlijke verkondiging 3. Koninklijke behandeling Datum: 7 april 2023 Bron: https://www.youtube.com/watch?v=4tbL4TRcSfs&ab_channel=HersteldHervor…
  continue reading
 
Schriftlezing: Romeinen 6:1-6 en Lukas 23:26-33 Thema: Waar werd Jezus gekruisigd Waarom werd Jezus gekruisigd Spreker: Ds. A. Simons Locatie: Hervormd Driesum Datum: 6-3-2022 Bron: https://www.youtube.com/watch?v=_50AS1qBXMw&ab_channel=HervormdDriezum ★ Support this podcast ★Door Geloofstoerusting
  continue reading
 
Wat heeft Pasen voor betekenis? De rechtvaardiging De Heiliging De Verheerlijking Spreker: Ds. H.J.T. Lubbers Datum: 11 oktober 2020 Plaats: Hervormde gemeente Woudenberg Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/182/events/recording/160243380000182 ★ Support this podcast ★Door Geloofstoerusting
  continue reading
 
Schriftlezing: Kolossenzen 2:4-15; 3:1-17. Preek: ‘Met Christus gestorven om de zonde te doden’. Spreker: Ds. E. Meijer Datum: 11 april 2021 Plaats: Hervormd Werkhoven Bron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2021-04-11-09-41-024.mp3 ★ Support this podcast ★Door Geloofstoerusting
  continue reading
 
Thema voor deze dienst: Het Lam van God (Op weg naar Pasen) Schriftlezing: Exodus 12:1-14, 21-28 Punten voor de preek: 1. De procedure van het Pascha 2. De betekenis van het Pascha 3. De boodschap van het Pascha voor ons Spreker: ds. M. Klaassen Datum: 28 feb 2021 Locatie: Hervormd Arnemuiden Bron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3…
  continue reading
 
Schriftlezing: Titus 3:1-8 en Handelingen 2:37​-47. Preek over Titus 3:2, 5 en 8: ‘Goede werken: niet als reden, maar wel als doel’ . Spreker: Ds. E. Meijer Datum: 14 feb 2021 Locatie: Hervormd Werkhoven Bron: https://stream111.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10726&file=2021-02-14-18-27-024.mp3 ★ Support this podcast ★…
  continue reading
 
Thema voor deze dienst: Het Lam van God Schriftlezing: Genesis 22:1-19 Tekst voor de preek: Genesis 22:8a Punten voor de preek: 1. De opdracht tot dit offer 2. De weg naar het offer 3. Het Evangelie in dit offer Spreker: Ds. M. Klaassen Datum: 14 feb 2021 Locatie: Hervormd Arnemuiden Bron: https://stream165.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=21674…
  continue reading
 
Thema: 'Hoe reageer je als je geloof bespot wordt?' Tekst: Lukas 9:51-56 Spreker: Ds. A. Th. van Olst Datum: 20-2-2022 Locatie: EC Antwerpen Deurne Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/164534760001709 ★ Support this podcast ★Door Geloofstoerusting
  continue reading
 
Door geloof hebben we vrede met God en toegang tot Hem. God zelf is de weg van vrede en redding. Daarom is het van essentieel belang om Hem te vertrouwen en ons geloof in Hem te stellen. Het is niet ons geloof dat ons redt, maar Jezus – het geloof echter verbindt ons aan Hem. Alleen door Hem vinden we vrede met God en ontvangen we Zijn genade.…
  continue reading
 
De rechtvaardiging is niet gebaseerd op onze eigen rechtvaardigheid, maar op die van Jezus Christus. Door geloof worden we één met Hem, en wat Hij heeft verworven wordt ook aan ons toegerekend. Zoals een rank aan een wijnstok verbonden is en de eigenschappen van de wijnstok deelt, zo delen gelovigen in de rechtvaardigheid van Christus.…
  continue reading
 
Thema: De Geest van de aanneming tot kinderen 1 Wat houdt de aanneming in 2 Wat doet de Geest daarin 3 Wat is het gevolg daarvan Romeinen 8:15 en 16 'Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met o…
  continue reading
 
Niet alle mensen worden gered. Die indringende werkelijkheid moet ons brengen tot de vraag: ‘Hoe kan ik zalig worden?’ Het aloude antwoord is: door het geloof in Christus. Als je dat hoort, zeg je hopelijk: ‘Als dat zo is, dan wil ik geloven!’ De Heidelbergse Catechismus (1563) geeft op prachtige wijze antwoord op de vraag wat geloven is. Er komt g…
  continue reading
 
‘Om niet’, dat is het evangelie in twee woorden. Wat zeggen deze twee woorden over mij? En, … wat zegt dit over God? In deze lezing hoor je de kern van Gods kostbare evangelie: Jezus Christus is mijn Redder! Deze twee samengevoegde lezingen werden gehouden door ds. Alfred van de Weg op een toerustingsavond in Rijssen.…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding