ECIW Les 124

5:27
 
Delen
 

Manage episode 291462266 series 2409597
Van Edwin Selij, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.

Vandaag zullen wij opnieuw dank betuigen voor onze Identiteit in God. Ons thuis is veilig, bescherming is gewaarborgd bij al wat we doen, macht en kracht staan ons ter beschikking in al wat we ondernemen. We kunnen falen in niets. Al wat we aanraken, gaat stralen met een licht dat zegent en geneest. Eén met God en met het universum gaan we vol blijdschap onze weg, met de gedachte dat God Zelf ons overal vergezelt.

Wat wij ontvangen is onze eeuwige gave aan hen die na ons komen en aan hen die ons zijn voorgegaan of een tijd bij ons bleven. En God, die ons liefheeft met dezelfde liefde waarin wij werden geschapen, glimlacht ons toe en schenkt ons het geluk dat wij gaven.

Wij verenigen ons in dit gewaarzijn wanneer we zeggen dat we één zijn met God. Want met deze woorden zeggen we eveneens dat we verlost en genezen zijn, en dat wij dus ook kunnen verlossen en genezen. Wij hebben aanvaard en nu willen we geven. Want wij willen de gaven behouden die onze Vader geschonken heeft. Vandaag willen wij onszelf als één met Hem ervaren, zodat de wereld onze erkenning van de werkelijkheid delen kan. In onze ervaring wordt de wereld bevrijd. Wanneer wij onze afscheiding van onze Vader ontkennen, wordt deze genezen, tegelijkertijd met onszelf.

Vrede zij met jou vandaag. Stel je vrede veilig door je te oefenen in het bewustzijn dat jij één bent met je Schepper, zoals Hij één is met jou. Wijd vandaag een keer, wanneer jou dat het beste lijkt, een half uur aan de gedachte dat je één bent met God. Dit is onze eerste poging tot een langduriger oefenperiode, waarvoor we geen regels of speciale tekst geven om je meditatie te leiden. We vertrouwen erop dat Gods Stem zal spreken zoals Hij dat vandaag geschikt acht, in de zekerheid dat Hij niet zal falen. Blijf dit half uur bij Hem. Hij doet de rest.

Als je gelooft dat er niets gebeurt, zul jij er niet minder baat bij hebben. Je bent er misschien niet klaar voor om de winst vandaag in ontvangst te nemen. Toch zal die ergens eenmaal tot jou komen, en jij zult haar beslist herkennen wanneer ze met zekerheid in je denkgeest daagt. Dit halfuur zal met goud zijn omlijst, en alle minuten zullen als diamanten zijn gezet rond de spiegel die deze oefening jou presenteert. En je zult er het gelaat van Christus in zien, als weerspiegeling van het jouwe.

Misschien vandaag, misschien morgen, zul jij je eigen gedaanteverandering zien in de spiegel die dit heilig halfuur jou voorhouden zal om jezelf gade te slaan. Wanneer je er klaar voor bent, zul jij die daar vinden, binnen je denkgeest, erop wachtend te worden gevonden. Dan zul jij je de gedachte herinneren waaraan je dit halfuur hebt gegeven, in het dankbare besef dat geen tijd ooit beter werd besteed.

Misschien vandaag, misschien morgen, zul jij in deze spiegel kijken en begrijpen dat het zondeloze licht dat jij ziet jou toebehoort en de liefelijkheid waar je naar kijkt de jouwe is. Beschouw dit halfuur als jouw geschenk aan God, in de zekerheid dat wat Hij teruggeeft een gevoel van liefde zal zijn dat je niet begrijpen kunt, een vreugde te intens voor jou om te bevatten, een aanblik te heilig om door de ogen van het lichaam te worden gezien. En toch kun je er zeker van zijn dat op een dag, misschien vandaag, misschien morgen, jij zult begrijpen en bevatten en zien.

Voeg nog meer juwelen toe aan de gouden lijst om de spiegel die jou vandaag wordt voorgehouden, door elk uur voor jezelf te herhalen:

Laat me mij herinneren dat ik één ben met God, één met al mijn broeders en mijn Zelf, in eeuwigdurende heiligheid en vrede.


Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen

386 afleveringen