Tekst 6 Heelheid En Geest

5:49
 
Delen
 

Manage episode 316754949 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
toelichting: https://www.youtube.com/watch?v=-txDBVjvV1g
V. Heelheid en geest
1. Het wonder lijkt veel op het lichaam in die zin dat het beide leermiddelen zijn om een toestand te bevorderen waarin ze overbodig worden. Wanneer de oorspronkelijke staat van de geest, rechtstreekse communicatie, is bereikt, dient noch het lichaam noch het wonder enig doel. Zolang jij echter gelooft dat je in een lichaam bent, heb je de keuze uit liefdeloze en wonderbare uitdrukkingskanalen. Je kunt een lege huls produceren, maar jij kunt niet volstrekt niets uitdrukken. Je kunt wachten, talmen, jezelf verlammen of je creativiteit tot nagenoeg niets reduceren. Maar je kunt die niet tenietdoen. Je kunt je middel tot communicatie vernietigen, maar niet je vermogen. Jij hebt jezelf niet geschapen.
2. De fundamentele beslissing van een wondergericht iemand is niet langer dan nodig de tijd te rekken. Tijd is een verspilling, en kan verspild worden. De wonderdoener aanvaardt daarom de factor tijdsbeheersing graag. Hij erkent dat iedere samenvouwing van de tijd iedereen dichter bij de uiteindelijke verlossing van de tijd brengt, waarin de Zoon en de Vader één zijn. Gelijkheid veronderstelt geen gelijkheid nu. Wanneer iedereen inziet dat hij alles heeft, zullen individuele bijdragen aan het Zoonschap niet langer nodig zijn.
3. Wanneer de Verzoening voltooid is, zullen alle Zonen van God in alle talenten delen. God bevoorrecht niet. Al Zijn kinderen hebben Zijn totale liefde en al Zijn gaven worden vrijelijk en gelijkelijk aan allen geschonken. ‘Als gij niet wordt als kleine kinderen’ betekent: als je niet ten volle inziet dat je volkomen afhankelijk bent van God, kun je niet de werkelijke macht van de Zoon in zijn ware relatie tot de Vader kennen. De speciaalheid van Gods Zonen berust niet op uitsluiting maar op insluiting. Al mijn broeders zijn speciaal. Als zij geloven dat zij iets ontberen, wordt hun waarneming vervormd. Wanneer dat gebeurt, is de hele familie van God, het Zoonschap, in haar relaties aangetast.
4. Uiteindelijk moet ieder lid van de familie van God terugkeren. Het wonder roept hem op terug te keren, want het zegent en eert hem, ook al is hij in de geest afwezig. ‘God laat niet met Zich spotten’ is geen waarschuwing maar een geruststelling. God zou met Zich laten spotten als het één van Zijn scheppingen aan heiligheid ontbrak. De schepping is heel, en het merkteken van heelheid is heiligheid. Wonderen zijn bevestigingen van Zoonschap, wat een staat van compleetheid en overvloed is.
5. Al wat waar is is eeuwig, en kan niet veranderen of veranderd worden. De geest is daarom onveranderbaar omdat hij reeds volmaakt is, maar de denkgeest kan kiezen wat hij dienen wil. De enige beperking opgelegd aan zijn keuze is dat hij geen twee heren dienen kan. Als de denkgeest daarvoor kiest, kan hij het middel worden waardoor de geest volgens het patroon van zijn eigen schepping schept. Als hij daar niet vrijelijk voor kiest, behoudt hij zijn scheppende aanleg, maar plaatst zichzelf onder ti- rannieke in plaats van Gezaghebbende leiding. Bijgevolg neemt hij gevangen, want zo luiden de decreten van tirannen. Veranderen van denken wil zeggen: het aan ware Autoriteit ter beschikking stellen.
6. Het wonder is een teken dat de denkgeest besloten heeft door mij geleid te worden in Christus’ dienst. De overvloed van Christus is het natuurlijk gevolg van de keuze Hem te volgen. Alle ondiepe wortels moeten worden uitgerukt, omdat ze niet diep genoeg gaan om jou te voeden en te dragen. De illusie dat ondiepe wortels diepte en stevigheid gegeven kan worden, is een van de verdraaiingen waarop de omkering van de Gulden Regel berust. Wanneer deze valse steunpunten worden opgegeven, wordt het evenwicht tijdelijk als onstabiel ervaren. Niets is echter minder stabiel dan een op z’n kop staande oriëntatie. En evenmin kan iets wat die op z’n kop houdt, bevorderlijk zijn voor een verhoogde stabiliteit.

678 afleveringen