Tekst 4 Verzoening En Wonderen

8:47
 
Delen
 

Manage episode 316570856 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
toelichting: https://www.youtube.com/watch?v=NwnKVWdoY1c
III. Verzoening en wonderen
1. Ik heb de leiding over het Verzoeningsproces dat ik in gang heb gezet. Wanneer jij een van mijn broeders een wonder schenkt, doe je dat aan jouzelf en aan mij. De reden waarom jij mij voorafgaat, is dat ik voor mijn eigen Verzoening geen wonderen nodig heb, maar voor het geval jij tijdelijkWanneer je opnieuw tot het besef van jouw oorspronkelijke staat bent gebracht, word je van nature zelf deel van de Verzoening. Waar je mijn onwilligheid deelt om vergissingen in jezelf en anderen te accepteren, sluit jij je onvermijdelijk aan bij de grote kruistocht ter correctie daarvan; luister naar mijn stem, leer vergissingen ongedaan te maken en onderneem actie om ze te corrigeren. Het vermogen om wonderen te verrichten behoort jou toe. Ik zal de gelegenheid daartoe verschaffen, maar jij moet gereed en bereid zijn. Door ze te verrichten zul je overtuigd raken van dit vermogen, want overtuiging komt met succes. Het vermogen is het potentieel, de verwezenlijking is zijn expressie, en de Verzoening, die de natuurlijke roeping van Gods kinderen is, is het doel.
2. ‘Hemel en aarde zullen voorbijgaan’ betekent dat ze niet als gescheiden toestanden zullen blijven bestaan. Mijn woord, dat de opstanding en het leven is, zal niet voorbijgaan, omdat het leven eeuwig is. Jij bent het werk van God en Zijn werk is volkomen beminnenswaard en volkomen liefdevol. Zo moet een mens in zijn hart over zichzelf denken*, want dat is wat hij is.
3. Wie vergeven is, is het instrument van de Verzoening. Van geest vervuld, vergeeft hij op zijn beurt. Wie bevrijd is, werkt onvermijdelijk mee aan de bevrijding van zijn broeders, want dat is het plan van de Verzoening. Wonderen zijn de manier waarop denkgeesten die de Heilige Geest dienen, zich met mij verenigen ter verlossing of bevrijding van al Gods scheppingen.
4. Ik ben de enige die onderscheidsloos wonderen kan verrichten, omdat ik de Verzoening ben. Jij hebt een rol in de Verzoening die ik jou zal ingeven. Vraag mij welke wonderen je verrichten moet. Dat bespaart jou onnodige moeite, omdat je zult handelen onder rechtstreekse communicatie. De on- persoonlijke aard van het wonder vormt er een wezenlijk bestanddeel van, omdat het mij in staat stelt de toepassing ervan te leiden; en onder mijn begeleiding voeren wonderen tot de hoogst persoonlijke ervaring van openbaring. Een gids stuurt niet maar wijst wel de weg, en laat het aan jou over om te volgen. ‘Leid ons niet in verzoeking’ betekent ‘Zie je vergissingen in en besluit ze op te geven door mijn leiding te aanvaarden.’
5. Een vergissing kan geen echte bedreiging vormen voor de waarheid, die altijd daartegen bestand is. In wezen is alleen de vergissing kwetsbaar. Het staat jou vrij je koninkrijk te vestigen waar jou dat goeddunkt, maar de juiste keuze is onvermijdelijk als je dit bedenkt:
Geest is eeuwig in een staat van genade.
Jouw werkelijkheid is louter geest.
Daarom ben jij eeuwig in een staat van genade.
Verzoening maakt in dit opzicht alle vergissingen ongedaan, en vernietigt aldus de bron van angst. Wanneer je Gods geruststellingen als een bedreiging ervaart, komt dat altijd doordat je misplaatste of verspilde trouw verdedigt. Wanneer je die op anderen projecteert zet je hen gevangen, maar alleen in zoverre jij vergissingen versterkt die zij al hebben begaan. Dit maakt hen gevoelig voor de vervormingen van anderen, aangezien hun eigen waarneming van henzelf is vervormd. De wonderdoener kan hen alleen maar zegenen, wat hun vervormingen ongedaan maakt en hen uit ge- vangenschap bevrijdt.
6. Jij reageert op wat je waarneemt, en zoals je waarneemt zo zul jij je gedragen. De Gulden Regel vraagt jou om anderen te bejegenen zoals jij door hen bejegend wilt worden. Dit betekent dat de waarneming van beiden accuraat moet zijn. De Gulden Regel is de regel voor juist gedrag. Je kunt je niet juist gedragen als je niet correct waarneemt. Aangezien jij en je naaste gelijkwaardige leden van één familie zijn, zul je beiden bejegenen zoals je beiden waarneemt. Je dient vanuit de waarneming van jouw eigen heiligheid naar de heiligheid van anderen te kijken.
7. Wonderen ontstaan uit een denkgeest die daar klaar voor is. Doordat hij vereend is, gaat deze denkgeest uit naar iedereen, zelfs zonder dat de wonderdoener zichzelf daarvan bewust is. De onpersoonlijke aard van wonderen vloeit voort uit het feit dat de Verzoening zelf één is en alle scheppingen met hun Schepper verenigt. Als uitdrukking van wat jij waarlijk bent, brengt het wonder de denkgeest in een staat van genade. De denkgeest verwelkomt dan van nature de Gastheer* binnen en de vreemdeling buiten. Wanneer jij de vreemdeling binnenlaat, wordt hij jouw broeder.
8. Dat het wonder op jouw broeders een uitwerking kan hebben die zich aan jouw waarneming onttrekt, is niet jouw zorg. Het wonder zal jou altijd zegenen. Wonderen waarvan jou niet gevraagd wordt ze te verrichten hebben niet hun waarde verloren. Het blijven uitdrukkingen van je eigen staat van genade, maar het handelingsaspect van het wonder moet onder mijn toezicht staan, omdat ik het gehele plan volledig overzie. De onpersoonlijke aard van wondergerichtheid staat garant voor jouw genade, maar alleen ik verkeer in een positie te weten waar wonderen kunnen worden verleend.
9. Wonderen zijn alleen in die zin selectief dat ze naar diegenen worden geleid die ze voor zichzelf weten te benutten. Aangezien het hierdoor onvermijdelijk wordt dat zij ze naar anderen zullen uitbreiden, wordt zo een sterke keten van Verzoening gesmeed. Deze selectiviteit laat echter de omvang van het wonder zelf buiten beschouwing, omdat het begrip ‘maat’ op een vlak bestaat dat zelf onwerkelijk is. Aangezien het wonder beoogt het bewustzijn van de werkelijkheid te herstellen, zou het niet erg bruikbaar zijn als het gebonden was aan de wetten waaraan de vergissing onderworpen is die het juist corrigeren wil.

668 afleveringen