Tekst 2 De Principes Van Wonderen

13:07
 
Delen
 

Manage episode 316406497 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
toelichting: https://www.youtube.com/watch?v=t9xFVjt3ZKs
DE BETEKENIS VAN WONDEREN
I. De principes van wonderen
1. Wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid. Het ene is niet ‘moeilijker’ of ‘groter’ dan het andere. Ze zijn allemaal gelijk. Alle uitingen van liefde zijn maximaal.
2. Op zichzelf zijn wonderen niet van belang. Het enige wat telt is hun Bron, die elke waardebepaling verre overstijgt.
3. Wonderen gebeuren van nature als uitingen van liefde. Het echte wonder is de liefde die ze inspireert. In die zin is alles wat uit liefde voortkomt een wonder.
4. Alle wonderen betekenen leven, en God is de Schenker van leven. Zijn Stem zal je heel specifiek leiden. Al wat je moet weten zal jou worden verteld.
5. Wonderen zijn gewoonten, en horen onopzettelijk te zijn. Ze dienen niet onder bewuste controle te staan. Bewust geselecteerde wonderen kunnen een product van misleiding zijn.
6. Wonderen zijn natuurlijk. Wanneer ze uitblijven, is er iets misgegaan.
7. Wonderen zijn ieders recht, maar eerst is loutering noodzakelijk.
8. Wonderen genezen doordat ze een gemis aanvullen; ze worden door hen die tijdelijk meer hebben, verricht voor hen die tijdelijk minder hebben.
9. Wonderen zijn een soort uitwisseling. Zoals alle uitingen van liefde, die in de ware zin altijd wonderbaarlijk zijn, draait deze uitwisseling de natuurkundige wetten om. Ze brengen gever en ontvanger beiden meer liefde.
10. Het gebruik van wonderen als een spektakel om geloof op te wekken is een misvatting van hun bedoeling.
11. Gebed is het medium van wonderen. Het is een middel tot communicatie van het geschapene met de Schepper. Door gebed wordt liefde ontvangen, en door wonderen wordt liefde geuit.
12. Wonderen zijn gedachten. Gedachten kunnen het lagere of lichamelijke ervaringsniveau vertegenwoordigen, of het hogere of geestelijke ervaringsniveau. Het ene maakt het fysieke, en het andere schept het geestelijke.
13. Wonderen zijn zowel begin- als eindpunten en wijzigen zo de tijdsorde. Ze zijn steeds weer bekrachtigingen van wedergeboorte, die achteruit lijken te gaan maar in wezen vooruit gaan. Ze maken het verleden ongedaan in het heden en bevrijden zo de toekomst.
14. Wonderen getuigen van de waarheid. Ze zijn overtuigend omdat ze uit overtuiging voortkomen. Zonder overtuiging ontaarden ze in magie, die onnadenkend en daardoor destructief is, of liever, een niet creatief gebruik van de denkgeest.
15. Elke dag behoort aan wonderen te zijn gewijd. Het doel van de tijd is jou de gelegenheid te geven te leren de tijd constructief te gebruiken. Zo is het een leermiddel op een doel gericht. De tijd zal ophouden wanneer hij niet langer van nut is om het leerproces te vergemakkelijken.
16. Wonderen zijn leermiddelen waarmee wordt gedemonstreerd dat het even zalig is te geven als te ontvangen. Ze vergroten de kracht van de gever en verlenen tegelijkertijd de ontvanger kracht.
17. Wonderen overstijgen het lichaam. Het zijn plotselinge verschuivingen naar onzichtbaarheid, weg van het lichamelijke niveau. Dat is de reden waarom ze genezen.
18. Een wonder is een dienst. Het is de maximale dienst die jij een ander kunt bewijzen. Het is een manier om je naaste lief te hebben als jezelf. Je herkent op hetzelfde moment je eigen waarde en die van je naaste.
19. Wonderen verenigen denkgeesten in God. Ze zijn aangewezen op samenwerking omdat het Zoonschap de som is van al wat God geschapen heeft. Wonderen weerspiegelen daarom de wetten van de eeuwigheid, niet van de tijd.
20. Wonderen roepen weer het bewustzijn wakker dat de geest, en niet het lichaam, het altaar van de waarheid is. Dit is het besef dat tot de genezende kracht van het wonder leidt.
21. Wonderen zijn de natuurlijke tekenen van vergeving. Door wonderen aanvaard je Gods vergeving door die naar anderen uit te breiden.
22. Wonderen worden alleen met angst geassocieerd dankzij het geloof dat duisternis de mogelijkheid tot verbergen heeft. Jij gelooft dat wat jouw fysieke ogen niet kunnen zien, niet bestaat. Dit leidt tot de ontkenning van de geestelijke blik.
23. Wonderen herordenen de waarneming en plaatsen alle niveaus in het ware perspectief. Dit werkt genezend, omdat ziekte ontstaat uit het verwarren van de niveaus.
24. Wonderen stellen je in staat zieken te genezen en doden op te wekken, want jij hebt ziekte en dood zelf gemaakt en kunt daarom beide afschaffen. Jij bent een wonder, in staat tot scheppen naar het evenbeeld van jouw Schepper. Al het andere is jouw eigen nachtmerrie, en bestaat niet. Alleen de scheppingen van licht zijn werkelijkheid.
25. Wonderen maken deel uit van een aaneengeschakelde keten van vergeving die, eenmaal voltooid, de Verzoening vormt. De Verzoening is altijd en in alle dimensies van de tijd werkzaam.
26. Wonderen staan voor vrijheid van angst. ‘Verzoenen’ betekent ‘ongedaan maken’. Het ongedaan maken van angst is een wezenlijk bestanddeel van de Verzoeningswaarde van wonderen.
27. Een wonder is een universele zegening van God via mij naar al mijn broeders. Het is het voorrecht van wie vergeven is om te vergeven.
28. Wonderen zijn een manier om bevrijding van angst te verkrijgen. Openbaring brengt een toestand teweeg waarin angst reeds is opgeheven. Wonderen zijn dus de middelen en openbaring is het doel.
29. Wonderen loven God via jou. Ze loven Hem door Zijn scheppingen te eren en hun volmaaktheid te beamen. Ze genezen doordat ze de vereenzelviging met het lichaam ontkennen en de vereenzelviging met de geest bevestigen.
30. Door de geest te erkennen zetten wonderen de niveaus van waarneming recht en tonen die in hun juiste rangschikking. Dit plaatst de geest in het middelpunt, waar hij rechtstreeks kan communiceren.
31. Wonderen horen tot dankbaarheid te inspireren, niet tot ontzag. Dank God voor wat jij werkelijk bent. De kinderen van God zijn heilig en het wonder eert hun heiligheid, die wel verborgen maar nooit verloren kan zijn.
32. Ik inspireer alle wonderen, die in wezen een voorspraak zijn. Zij zijn een voorspraak voor jouw heiligheid en maken jouw waarnemingen heilig. Door jou boven de natuurwetten te stellen, verheffen ze jou tot de sfeer van de hemelse orde. In deze orde ben je al volmaakt.
33. Wonderen eren jou omdat jij liefde waard bent. Ze verdrijven illusies over jezelf en zien het licht in jou. Zo maken ze al verzoenend je vergissingen weer goed door jou van je nachtmerries te verlossen. Door je denkgeest te bevrijden uit de gevangenis van je illusies geven ze jou je innerlijke gezondheid terug.
34. Wonderen herstellen de denkgeest tot zijn volheid. Door al verzoenend een tekort goed te maken, brengen ze volmaakte bescherming tot stand. De kracht van de geest laat geen ruimte voor inbreuk.
35. Wonderen zijn uitingen van liefde, maar ze hoeven niet altijd een zichtbare uitwerking te hebben.
36. Wonderen zijn voorbeelden van juist denken, die jouw waarnemingen afstemmen op de waarheid zoals God die geschapen heeft.
37. Een wonder is een correctie door mij in het onjuiste denken ingevoerd. Dit werkt als een katalysator, die foutieve waarneming afbreekt en op de juiste wijze opnieuw opbouwt. Dit stelt jou onder het Verzoeningsbeginsel, waar de waarneming wordt genezen. Tot dit heeft plaatsgevonden, is kennis van de Goddelijke Orde onmogelijk.
38. De Heilige Geest is het mechanisme van wonderen. Hij ziet zowel Gods scheppingen als jouw illusies. Hij scheidt het ware van het onware door Zijn vermogen totaal waar te nemen in plaats van selectief.
39. Het wonder heft vergissingen op doordat de Heilige Geest vergissingen als onwaar of onwerkelijk doorziet. Dit is een andere manier om te zeggen dat door het licht waar te nemen de duisternis vanzelf verdwijnt.
40. Het wonder erkent iedereen als jouw broeder en de mijne. Het is een manier om het universele merkteken van God waar te nemen.
41. Heelheid is de waarnemingsinhoud van wonderen. Zo corrigeren, of verzoenen ze, de foutieve waarneming van gemis.
42. Een belangrijke verdienste van wonderen is hun kracht jou te verlossen van je valse gevoel van isolement, beroving en gemis.
43. Wonderen ontstaan uit een wonderstaat van de denkgeest, of een staat van wonderbereidheid.
44. Het wonder is een uiting van de innerlijke gewaarwording van Christus en de aanvaarding van Zijn Verzoening.
45. Een wonder gaat nooit verloren. Het kan vele mensen raken die je niet eens hebt ontmoet en onvoorstelbare veranderingen teweegbrengen in situaties waar jij je niet eens van bewust bent.
46. De Heilige Geest is het hoogste communicatiemedium. Wonderen behelzen dit soort communicatie niet, omdat ze tijdelijke communicatiemiddelen zijn. Wanneer je terugkeert tot je oorspronkelijke vorm van communicatie met God door rechtstreekse openbaring, zijn wonderen niet meer nodig.
47. Het wonder is een leermiddel dat de noodzaak van tijd doet afnemen. Het brengt een tijdsinterval tot stand buiten het patroon van de tijd, niet onderhevig aan de gebruikelijke tijdswetten. In die zin is het tijdloos.
48. Het wonder is het enige middel dat jou ter beheersing van de tijd direct ter beschikking staat. Alleen openbaring overstijgt dit, omdat ze helemaal niets met tijd van doen heeft.
49. Het wonder maakt geen onderscheid in gradaties van verkeerde waarneming. Het is een middel ter correctie van de waarneming, dat geheel los van de graad of de richting van de vergissing werkzaam is. Hierin ligt zijn ware onderscheidsloosheid.
50. Het wonder vergelijkt wat jij gemaakt hebt met de schepping, waarbij het als waar aanvaardt wat ermee in overeenstemming is en als onwaar verwerpt wat er niet mee overeenstemt.

658 afleveringen