Tekst 154 De Gelukkige Droom

6:25
 
Delen
 

Manage episode 336665746 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer
V. De gelukkige droom
1. Bereid je nu voor op het ongedaan maken van wat nooit is geweest. Als je nu al het verschil begreep tussen waarheid en illusie, had de Verzoening geen enkele betekenis. Het heilig ogenblik, de heilige relatie, het onderwijs van de Heilige Geest, en al de middelen waardoor verlossing tot stand wordt gebracht, hadden dan geen enkel doel. Want het zijn allemaal maar aspecten van het plan om je angstdromen in gelukkige dromen om te zetten, vanwaaruit je makkelijk tot kennis ontwaakt. Stel jezelf niet aan het hoofd hiervan, want jij kunt het onderscheid niet maken tussen vooruitgang en achteruitgang. Sommige van je grootste vorderingen heb jij als mislukking aangemerkt, terwijl je sommige van je diepste inzinkingen als succes hebt bestempeld.
2. Nader nooit het heilig ogenblik nadat jij geprobeerd hebt alle angst en haat uit je denkgeest te verwijderen. Dat is zijn functie. Probeer nooit aan je schuld voorbij te zien voordat jij de hulp van de Heilige Geest hebt gevraagd. Dat is Zijn functie. Jouw aandeel bestaat er enkel in Hem een beetje bereidwilligheid te schenken om Hem alle angst en haat te laten wegnemen, en te worden vergeven. Op een beetje vertrouwen van jou, gevoegd bij Zijn begrip, zal Hij jouw aandeel in de Verzoening bouwen, en ervoor zorgen dat jij dat moeiteloos vervult. En samen met Hem zul jij een ladder bouwen die verankerd staat in de vaste rots van vertrouwen, en zelfs tot in de Hemel reikt. En je zult die niet gebruiken om alléén naar de Hemel op te varen.
3. Dankzij jouw heilige relatie, herboren en gezegend in elk heilig ogenblik dat jij niet regelt, zullen duizenden met jou ten Hemel rijzen. Kun jij dit plannen? Of kun jij jezelf op zo’n functie voorbereiden? Toch is het mogelijk, omdat God het wil. En Hij zal Zijn Denken daarover niet veranderen. Middel en doel horen Hem beide toe. Het ene heb jij aanvaard, in het andere zal worden voorzien. Een dergelijk doel zonder het middel is ondenkbaar. Hij zal eenieder die Zijn doel deelt het middel verschaffen.
4. Gelukkige dromen komen uit, niet omdat het dromen zijn, maar alleen omdat ze gelukkig zijn. En dus moeten ze wel liefdevol zijn. Hun boodschap is: ‘Uw Wil geschiede,’ en niet: ‘Ik wil het anders.’ Het afstemmen van middel en doel is een onderneming die voor jou onmogelijk te begrijpen valt. Je beseft niet eens dat je het doel van de Heilige Geest als het jouwe hebt aangenomen en alleen onheilige middelen aandraagt om dat te bereiken. Het beetje vertrouwen dat nodig is om het doel te veranderen is het enige vereiste om het middel te ontvangen en dat aan te wenden.
5. Het is geen droom je broeder lief te hebben als jezelf. En evenmin is je heilige relatie een droom. Het enige wat daarin aan dromen rest, is dat het nog steeds een speciale relatie is. Toch is ze van veel nut voor de Heilige Geest, die hier wel degelijk een speciale functie heeft. Ze zal de gelukkige droom worden door middel waarvan Hij vreugde kan verspreiden voor duizenden en nog eens duizenden die geloven dat liefde angst is, en niet geluk. Laat Hem de functie vervullen die Hij aan jouw relatie gegeven heeft door die voor jou te aanvaarden, en niets wat haar maakt tot wat Hij wil dat ze is zal eraan ontbreken.
6. Wanneer jij voelt dat de heiligheid van je relatie door wat ook wordt bedreigd, stop dan ogenblikkelijk en schenk de Heilige Geest jouw bereidwilligheid om Hem, in weerwil van je angst, dit ogenblik te laten verruilen voor het heilige dat jij liever hebt. Hij zal hierin nooit falen. Maar vergeet niet dat je relatie één is, en dus moet het zo zijn dat al wat de vrede van de een bedreigt, een even grote bedreiging voor de ander vormt. De kracht van samen in haar zegen te delen ligt in het feit dat het nu voor jou en je broeder onmogelijk is angst alleen te ervaren, of te proberen er alleen mee om te gaan. Geloof nooit dat dit noodzakelijk, of zelfs maar mogelijk is. Maar precies zoals dit onmogelijk is, is het even onmogelijk dat het heilig ogenblik tot een van jullie beiden komt en niet tot de ander. En het zal tot beiden komen op verzoek van een van beiden.
7. Wie op het moment dat de bedreiging wordt waargenomen de wijste is, zou moeten bedenken hoe diep zijn erkentelijkheid jegens de ander is en hoeveel dankbaarheid hem is verschuldigd, en blij zijn dat hij zijn schuld kan vereffenen door beiden blijdschap te brengen. Laat hij zich dit herinneren, en zeggen:
Ik verlang dit heilig ogenblik voor mijzelf,
zodat ik het kan delen met mijn broeder die ik liefheb. Het is onmogelijk dat ik het zonder hem,
of hij het zonder mij beleven kan. Toch is het ons geheel en al mogelijk het samen nu te delen.
En dus kies ik dit ogenblik als het ogenblik
dat ik de Heilige Geest aanbied, opdat Zijn zegen op ons mag neerdalen,
en ons beiden bewaren in vrede.

886 afleveringen