Tekst 150 De Substituutwerkelijkheid

13:21
 
Delen
 

Manage episode 335787869 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer
I. De substituutwerkelijkheid
1. Vervangen betekent aannemen in plaats van. Als je alleen eens in ogenschouw wilde nemen wat dit precies inhoudt, dan zou je meteen zien hoezeer dit in strijd is met het doel dat de Heilige Geest je heeft gegeven en voor jou bereiken wil. Vervangen wil zeggen kiezen tussen, waarbij van het ene aspect van het Zoonschap afstand wordt gedaan ten gunste van het andere. Voor dit speciale doel wordt het ene waardevoller geacht en wordt het andere door hem vervangen. De relatie waarin deze substitutie heeft plaatsgevonden wordt aldus versplinterd, en haar bedoeling dienovereenkomstig gespleten. Fragmenteren is uitsluiten, en substitueren is het sterkste middel dat het ego ter verdediging van de afscheiding heeft.
2. De Heilige Geest gebruikt nooit substituten. Waar het ego de ene persoon als vervanger voor de andere beschouwt, ziet de Heilige Geest hen verbonden en ondeelbaar. Hij oordeelt niet tussen hen, want Hij weet dat ze één zijn. Doordat ze verenigd zijn, zijn ze één, omdat ze hetzelfde zijn. Substitueren is duidelijk een proces waarbij ze als verschillend worden waargenomen. De ene wil verenigen, de andere scheiden. Niets kan komen tussen wat God verbonden heeft en wat de Heilige Geest als één ziet. Maar alles lijkt te komen tussen de versplinterde relaties die het ego bevordert met het doel te vernietigen.
3. De enige emotie waarin vervangen onmogelijk is, is liefde. Angst houdt per definitie vervanging in, want ze komt voor liefde in de plaats. Angst is een emotie die zowel versplinterd als versplinterend is. Hij lijkt vele vormen aan te nemen, en elk lijkt op een andere manier uitgeleefd te moeten worden om te worden bevredigd. Hoewel dit heel wisselvallig gedrag lijkt te introduceren, ligt er een veel ernstiger effect in de versplinterde waarneming waaruit het gedrag voortkomt. Niemand wordt in zijn totaliteit gezien. De nadruk wordt op het lichaam gelegd, met een bijzonder accent op bepaalde delen, en het wordt als vergelijkingsnorm gebruikt om het uitleven van een speciale vorm van angst te aanvaarden of te verwerpen.
4. Jij die gelooft dat God angst is, hebt slechts één enkele substitutie in het leven geroepen. Die heeft vele vormen aangenomen, want het was de vervanging van waarheid door illusie, van heelheid door fragmentatie. Ze is zo versplinterd geraakt en onderverdeeld en keer op keer opnieuw verdeeld, dat het nu vrijwel onmogelijk is te zien dat ze ooit één was, en nog steeds is wat ze was. Die ene dwaling, die waarheid naar illusie, oneindigheid naar tijd, en leven naar de dood heeft gebracht, was het enige wat jij ooit hebt gemaakt. Heel je wereld rust hierop. Alles wat je ziet is er een weerspiegeling van, en elke speciale relatie die je ooit hebt gevormd maakt er deel van uit.
5. Misschien verbaast het je te horen hoezeer de werkelijkheid verschilt van wat jij ziet. Je beseft de omvang van die ene dwaling niet. Die was zo enorm en zo volslagen ongelofelijk, dat daaruit wel een wereld van totale onwerkelijkheid moest oprijzen. Wat kon er anders uit voortkomen? De versplinterde aspecten ervan zijn angstwekkend genoeg, wanneer je ernaar begint te kijken. Maar niets wat je hebt gezien toont jou ook maar enigszins de enorme omvang van de oorspronkelijke dwaling, die schijnbaar jou uit de Hemel wierp, kennis verbrijzelde tot betekenisloze stukjes gescheiden waarneming en je dwong tot het ondernemen van verdere substitutie.
6. Dat was de eerste projectie van de dwaling naar buiten. De wereld ontstond om die te verbergen, en werd het scherm waarop ze werd geprojecteerd, dat tussen jou en de waarheid werd opgetrokken. Want de waarheid breidt zich naar binnen toe uit, waar het idee van verlies geen betekenis heeft, en alleen toename denkbaar is. Vind je het werkelijk zo vreemd dat een wereld waarin alles achterstevoren en ondersteboven staat uit deze projectie van dwaling is ontstaan? Het was onvermijdelijk. Want de waarheid die hiernaartoe werd gebracht, kon alleen kalm in het innerlijk blijven, en geen deel hebben aan heel de waanzinnige projectie waardoor deze wereld werd gemaakt. Noem het geen zonde maar waanzin, want dat was het en dat blijft het. Rust haar niet uit met schuld, want schuld veronderstelt dat ze in werkelijkheid tot stand werd gebracht. En bovenal: wees er niet bang voor.
7. Wanneer je ogenschijnlijk een of andere verwrongen vorm van de oorspronkelijke dwaling ziet opduiken die jou angst inboezemt, zeg dan alleen: ‘God is niet angst, maar Liefde,’ en hij zal verdwijnen. De waarheid zal jou verlossen. Ze heeft jou niet verlaten, om de waanzinnige wereld in te gaan en zo van jou weg te gaan. Binnenin jou is innerlijke gezondheid, buiten jou ligt waanzin. Jij gelooft alleen dat het andersom is: dat de waarheid buiten je is, en dwaling en schuld binnenin je. Je onbeduidende, onzinnige substituten, die door waanzin getroffen luchtig wegwervelen op een dwaze koers, als veren die waanzinnig dansen in de wind, hebben geen substantie. Ze versmelten, vloeien samen en gaan uit elkaar, in wisselende en volstrekt zinledige patronen die helemaal niet beoordeeld hoeven te worden. Ze elk afzonderlijk beoordelen is nutteloos. Hun minieme verschillen in vorm zijn helemaal geen werkelijke verschillen. Niet een ervan doet ter zake. Dat hebben ze gemeen, en anders niets. Maar wat anders is er nodig om ze allemaal hetzelfde te maken?
8. Laat ze allemaal gaan, tuimelend en buitelend dansend in de wind, tot ze ver, ver buiten jou uit het zicht verdwenen zijn. En wend je tot de majesteitelijke rust vanbinnen, waar in heilige stilheid de levende God verblijft, die jij nooit verlaten hebt en die jou nooit verlaten heeft. De Heilige Geest neemt jou zachtjes bij de hand, en keert met jou op je schreden terug van je waanzinnige tocht buiten jezelf, waarbij Hij jou met zachtheid terugleidt naar de waarheid en geborgenheid vanbinnen. Hij brengt al jouw waanzinnige projecties en de ongebreidelde substituten die jij buiten jezelf hebt geplaatst naar de waarheid. En zo keert Hij de koers van de waanzin om, en brengt jou weer tot rede.
9. In je relatie met jouw broeder, waarin Hij op jouw verzoek over alles de leiding heeft genomen, heeft Hij de koers uitgezet naar binnen toe, naar de waarheid die jullie delen. In de dwaze wereld buiten jou kan iets niet worden gedeeld maar alleen vervangen, en delen en vervangen hebben in werkelijkheid niets gemeen. In jezelf heb jij je broeder met een volmaakte liefde lief. Hier is heilige grond, waar geen vervanging kan binnendringen, en waar alleen de waarheid in je broeder kan verblijven. Hier zijn jullie in God verbonden, evenzeer met elkaar als jullie dat met Hem zijn. De oorspronkelijke dwaling is hier niet binnengedrongen, en zal dit ook nooit doen. Hier is de stralende waarheid, waaraan de Heilige Geest jullie relatie heeft opgedragen. Laat Hem die hierheen brengen, waar jij wilt dat ze is. Schenk Hem slechts een beetje geloof in je broeder, om Hem te helpen jou duidelijk te maken dat geen enkel substituut dat jij voor de Hemel hebt gemaakt, jou daarvan weg kan houden.
10. In jou is er geen afscheiding, en geen enkel substituut kan jou van je broeder weghouden. Jullie werkelijkheid was Gods schepping, en die heeft geen substituut. Jullie zijn zo vast in de waarheid verbonden dat alleen God daar aanwezig is. En Hij zou nooit iets anders in jullie plaats aanvaarden. Hij heeft jullie beiden lief, gelijkelijk en als één. En zoals Hij jullie liefheeft, zo zijn jullie ook. Jullie zijn niet in illusies met elkaar verbonden, maar in de Gedachte die zo heilig is en zo volmaakt, dat illusies de heilige plaats waar jullie tezamen staan, niet langer kunnen verduisteren. God is met jou, mijn broeder. Laten we ons in vrede en dankbaarheid in Hem verbinden, en Zijn gave als onze hoogst heilige en volmaakte werkelijkheid aanvaarden die we delen in Hem.
11. De Hemel is aan heel het Zoonschap teruggegeven door jouw relatie, want daarin ligt het Zoonschap, heel en heerlijk, geborgen in je liefde. De Hemel heeft in alle stilte haar intrede gedaan, want alle illusies zijn met zachtheid naar de waarheid in jou gebracht, en de liefde heeft op je gestraald, en je relatie met de waarheid gezegend. God en Zijn hele schepping zijn er tezamen in binnengetreden. Hoe lieflijk en hoe heilig is jouw relatie, nu de waarheid die doorstraalt! De Hemel kijkt ernaar, en verheugt zich dat je die tot je hebt laten komen. En God Zelf is blij dat jouw relatie is zoals die werd geschapen. Het universum in je is daar met jou, tezamen met je broeder. En de Hemel kijkt met liefde naar wat in die relatie verbonden is, evenals haar Schepper.
12. Wie door God geroepen is zou geen gehoor moeten geven aan substituten. Hun roep is slechts een echo van de oorspronkelijke dwaling die de Hemel heeft verbrijzeld. En hoe is het de vrede vergaan in hen die gehoor hebben gegeven? Keer met mij naar de Hemel terug, en wandel samen met jouw broeder weg uit deze wereld, door een andere heen, naar de lieflijkheid en de vreugde die de andere in zich bergt. Zou jij wat al gebroken en van hoop verstoken is nog verder willen verzwakken en verbreken? Wil jij hier naar geluk zoeken? Of zou je niet liever willen genezen wat gebroken is, en meewerken om heel te maken wat door afscheiding en ziekte werd verwoest?
13. Jij bent samen met jouw broeder tot de heiligste functie geroepen die deze wereld bevat. Het is de enige die geen grenzen kent en zich naar ieder brokstuk van het Zoonschap uitstrekt met genezing en verenigende troost. Dit wordt jou in je heilige relatie geboden. Aanvaard die hier, en je zult geven zoals je hebt aanvaard. De vrede van God is jou gegeven met het gloedvolle doel waarin jij je met je broeder verbindt. Het heilige licht dat jou en hem heeft samengebracht moet zich wel uitbreiden, nu jij het hebt aanvaard.

1003 afleveringen