Tekst 146 De Genezen Relatie

13:30
 
Delen
 

Manage episode 335352567 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer
V. De genezen relatie
1. De heilige relatie is de uitdrukking van het heilig ogenblik in het leven in deze wereld. Zoals alles met betrekking tot de verlossing is het heilig ogenblik een praktisch middel, waarvan zijn resultaten het bewijs leveren. Het heilig ogenblik faalt nooit. De ervaring ervan wordt altijd gevoeld. Maar wanneer er geen uitdrukking aan wordt gegeven, wordt ze niet herinnerd. De heilige relatie is een constante herinnering aan de ervaring waarin de relatie werd tot wat ze nu is. En zoals de onheilige relatie een onafgebroken hymne van haat is tot lof en eer van haar maker, zo is de heilige relatie een blij loflied tot de Verlosser van relaties.
2. De heilige relatie, die een reuzenstap is op weg naar de waarneming van de werkelijke wereld, wordt geleerd. Het is de oude, onheilige relatie, getransformeerd en met nieuwe ogen gezien. De heilige relatie is een fenomenale onderwijsprestatie. In al haar aspecten – haar begin, haar ontwikkeling en voltooiing – staat ze voor de omkering van de onheilige relatie. Laat dit jou tot troost zijn: de enige moeilijke fase is het begin. Want daar slaat het doel van de relatie abrupt om in precies het tegendeel van wat het was. Dit is het eerste resultaat wanneer de relatie aan de Heilige Geest wordt aangeboden om voor Zijn doeleinden te worden benut.
3. Deze uitnodiging wordt prompt aanvaard, en zonder tijd te verspillen presenteert de Heilige Geest de praktische gevolgen van onze uitnodiging aan Hem. Ogenblikkelijk neemt Zijn doel de plaats in van het jouwe. Dit wordt zeer snel tot stand gebracht, maar het zorgt ervoor dat de relatie verstoord, verscheurend en zelfs zeer verontrustend lijkt. De reden is heel duidelijk. De relatie als zodanig strookt immers niet met haar eigen doel, en past duidelijk niet bij de bedoeling die ervoor is aanvaard. In haar onheilige toestand was jouw doel het enige wat er betekenis aan leek te geven. Nu lijkt dat geen zin meer te hebben. Menige relatie is op dit punt verbroken, waarna de jacht op het oude doel in een andere relatie werd voortgezet. Want als de onheilige relatie eenmaal heiligheid als doel heeft aangenomen, kan ze nooit meer zijn wat ze is geweest.
4. De verleiding van de kant van het ego wordt buitengewoon hevig bij deze omslag van doelen. Want de relatie is vooralsnog onvoldoende veranderd om ervoor te zorgen dat haar vroegere doel zijn aantrekking volledig is kwijtgeraakt, terwijl haar structuur ‘bedreigd’ wordt door het inzicht dat ze ongeschikt is om aan haar nieuwe bedoeling te voldoen. Het conflict tussen doel en structuur van de relatie is zo overduidelijk dat ze niet naast elkaar kunnen bestaan. Toch zal het doel nu niet worden veranderd. Vast verankerd in de onheilige relatie kan er geen andere koers worden gevaren dan de relatie zo te veranderen dat ze geschikt wordt voor het doel. Zolang deze gelukkige oplossing niet gezien en aanvaard wordt als de enige uitweg uit het conflict, kan het lijken dat de relatie hevig onder spanning staat.
5. Het zou niet van meer zachtaardigheid getuigen het doel langzamer te doen verschuiven, omdat dan het contrast zou worden verdoezeld, en het ego de tijd zou krijgen elke langzame stap naar eigen believen opnieuw te interpreteren. Alleen een radicale omslag in het doel kan een volledige verandering van denken teweegbrengen over waartoe de hele relatie dient. Naarmate deze verandering zich voltrekt en uiteindelijk zijn beslag krijgt, brengt ze steeds meer weldaad en vreugde. Maar aanvankelijk wordt de situatie als zeer hachelijk ervaren. Een relatie, door twee personen aangegaan voor hun onheilige bedoelingen, heeft plotseling heiligheid tot doel. Wanneer deze twee vanuit het gezichtspunt van deze nieuwe bedoeling over hun relatie nadenken, zullen ze onvermijdelijk ontsteld zijn. Hun waarneming van de relatie kan zelfs totaal gedesorganiseerd raken. En toch dient de vroegere organisatie van hun waarneming niet langer het nu overeengekomen doel.
6. Dit is de tijd voor geloof. Jij hebt dit doel voor jou laten vaststellen. Dat was een daad van geloof. Geef je geloof niet op, nu de beloningen voor je geloof worden aangedragen. Als je geloofd hebt dat de Heilige Geest er was om de relatie te aanvaarden, waarom zou jij dan nu niet geloven dat Hij er is om datgene wat Hij onder Zijn hoede heeft genomen te zuiveren? Heb geloof in jouw broeder in wat slechts de schijn heeft een tijd van beproeving te zijn. Het doel is vastgelegd. En innerlijke gezondheid is de bedoeling van je relatie. Want nu bevind jij je in een krankzinnige relatie, die in het licht van haar doel als zodanig wordt herkend.
7. Nu geeft het ego volgend advies: stel hiervoor een andere relatie in de plaats waarop je vroegere doel heel toepasbaar is. Je kunt alleen aan jouw ellende ontkomen door je van je broeder te ontdoen. Je hoeft niet volledig uit elkaar te gaan als je dat niet verkiest. Maar je moet jouw broeder wel uit grote delen van je fantasiewereld weren, om jouw innerlijke gezondheid te redden. Luister hier nu niet naar! Geloof in Hem die jou geantwoord heeft. Hij heeft je gehoord. Is Hij in Zijn antwoord niet uitgesproken duidelijk geweest? Je bent nu niet totaal krankzinnig. Kun jij ontkennen dat Hij jou een uiterst duidelijke verklaring heeft gegeven? Nu vraagt Hij om nog een beetje langer geloof te hebben, zelfs in je verwarring. Want die zal voorbijgaan, en je zult de rechtvaardiging voor je geloof zien verschijnen, om je een stralende overtuigdheid te brengen. Laat Hem nu niet in de steek, noch jouw broeder. Deze relatie is als heilig herboren.
8. Aanvaard blijmoedig wat je niet begrijpt, en laat het jou worden uitgelegd wanneer je bespeurt dat de bedoeling ervan daarbinnen werkzaam is om het heilig te maken. Je zult vele gelegenheden vinden om jouw broeder de schuld te geven voor het ‘mislukken’ van je relatie, want het zal er menigmaal zo uitzien alsof die geen bedoeling heeft. Een gevoel van doelloosheid zal je komen achtervolgen, en je alle manieren in herinnering brengen waarop jij ooit naar bevrediging hebt gezocht en dacht te hebben gevonden. Vergeet nu de ellende niet die je in werkelijkheid gevonden hebt, en blaas je falend ego geen leven in. Want je relatie is niet ontwricht. Ze is gered.
9. Jij bent een nieuweling op het verlossingspad, en denkt dat je de weg kwijt bent. Jij bent inderdaad de weg kwijt, maar denk niet dat dit een verlies betekent. Herinner je er als nieuwkomer aan dat jij en je broeder samen opnieuw van start zijn gegaan. En neem hem dan bij de hand, om samen een pad te gaan dat jou veel vertrouwder is dan jij nu gelooft. Staat het niet vast dat jij je een doel zult herinneren dat door alle eeuwigheid onveranderd is? Want je hebt niets anders dan Gods doel gekozen, waaraan jouw ware bedoeling nooit ontbroken heeft.
10. Door heel het Zoonschap weerklinkt het lied der vrijheid, als vreugdevolle echo van jouw keuze. Jij hebt je met velen in het heilig ogenblik verbonden, en zij hebben zich verbonden met jou. Denk niet dat je keuze jou zonder troost* zal achterlaten, want God Zelf heeft jullie heilige relatie gezegend. Sluit je aan in Zijn zegen, en houdt de jouwe niet achter. Want al wat ze nu nodig heeft is jouw zegen, opdat jij mag zien dat daarin verlossing rust. Veroordeel de verlossing niet, want ze is tot je gekomen. En verwelkom ze tezamen, want ze is gekomen om zich bij jou en je broeder samen aan te sluiten in een relatie waarin heel het Zoonschap tezamen gezegend is.
11. Jullie hebben het tezamen op je genomen de Heilige Geest in jullie relatie uit te nodigen. Op een andere manier had Hij er niet kunnen binnenkomen. Ook al heb je sindsdien wellicht veel vergissingen begaan, je hebt je tevens enorme inspanningen getroost om Hem bij Zijn werk te helpen. En het heeft Hem niet aan waardering ontbroken voor al wat jij voor Hem hebt gedaan. Hij ziet die vergissingen trouwens helemaal niet. Ben jij je broeder even dankbaar geweest? Heb je consequent alle welgemeende pogingen gewaardeerd, en zijn vergissingen genegeerd? Of flakkerde je waardering op, om weer te verflauwen in wat het licht van die vergissingen leek te zijn? Misschien start je nu wel een campagne om hem de schuld te geven van de onaangename situatie waarin jij je bevindt. En door dit gebrek aan dank en erkentelijkheid maak jij het jezelf onmogelijk uitdrukking te geven aan het heilig ogenblik, en verlies je dat aldus uit het oog.
12. De ervaring van een ogenblik, hoe onweerstaanbaar dat ook mag zijn, wordt makkelijk vergeten als je de tijd toelaat zich erover te sluiten. Het dient stralend en heerlijk in je bewustzijn van de tijd te worden bewaard, maar niet erin te worden weggestopt. Het ogenblik blijft. Maar waar ben jij? Jouw broeder danken betekent het heilig ogenblik waarderen en het aldus mogelijk maken dat de resultaten ervan worden aanvaard en gedeeld. Jouw broeder aanvallen betekent niet het ogenblik verliezen, maar het in zijn uitwerking vleugellam maken.
13. Jij hebt het heilig ogenblik ontvangen, maar je hebt misschien een toestand tot stand gebracht waarin je het niet benutten kunt. Bijgevolg besef je niet dat het nog steeds bij je is. En door jezelf af te snijden van wat het tot uitdrukking brengt, heb jij jezelf de weldaad ervan ontzegd. Je bekrachtigt dit iedere keer dat jij je broeder aanvalt, want de aanval maakt jou onherroepelijk blind voor jezelf. En het is onmogelijk jezelf te verloochenen, en tevens in te zien wat door jou gegeven en ontvangen is.
14. Jij en je broeder staan tezamen in de heilige tegenwoordigheid van de waarheid zelf. Hier is het doel, samen met jou. Denk je niet dat het doel zelf graag het middel ter beschikking stelt om het te verwezenlijken? Het is juist dezelfde discrepantie tussen het doel dat aanvaard is en het middel zoals dat er nu is, dat jou ogenschijnlijk doet lijden, maar de Hemel blij maakt.

1003 afleveringen