Tekst 145 De Twee Schilderijen

14:58
 
Delen
 

Manage episode 335096666 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer
IV. De twee schilderijen
1. God heeft Zijn relatie met jou tot stand gebracht om jou gelukkig te maken, en niets wat je doet dat niet strookt met Zijn doel kan werkelijk zijn. De bedoeling die God aan iets heeft toegeschreven, is de enige functie die het bezit. Op grond van Zijn reden om Zijn relatie met jou te scheppen, werd het voor eeuwig de functie van relaties om ‘gelukkig te maken’. En niets anders. Om deze functie te vervullen sta jij tot jouw scheppingen in relatie zoals God tot de Zijne. Want niets wat God geschapen heeft staat los van het geluk, en er is niets wat God geschapen heeft dat niet het geluk wil uitbreiden zoals zijn Schepper dit heeft gedaan. Al wat deze functie niet vervult, kan niet werkelijk zijn.
2. In deze wereld is het onmogelijk te scheppen. Maar het is wel mogelijk gelukkig te maken. Ik heb herhaaldelijk gezegd dat de Heilige Geest jou niet van je speciale relaties wil beroven, maar ze wil transformeren. En daarmee wordt alleen bedoeld dat Hij ze de functie zal teruggeven die door God daaraan gegeven is. De functie die jij eraan gegeven hebt is zeer zeker niet gelukkig maken. Maar de heilige relatie deelt Gods bedoeling, in plaats van ernaar te streven daar een surrogaat voor te maken. Iedere speciale relatie die jij hebt gemaakt, is een surrogaat voor Gods Wil, en verheerlijkt de jouwe in plaats van de Zijne op grond van de illusie dat ze van elkaar verschillen.
3. Je hebt zelfs in deze wereld relaties gemaakt die heel werkelijk zijn. Maar jij onderkent ze niet, omdat je hun surrogaat zo’n overwicht hebt gegeven dat wanneer de waarheid je roept, wat ze voortdurend doet, jij met een surrogaat antwoordt. Iedere speciale relatie die jij hebt gemaakt, heeft als fundamenteel doel je denkgeest zó volledig in beslag te nemen, dat je de roep van de waarheid niet zult horen.
4. In zekere zin was de speciale relatie het antwoord van het ego op de schepping van de Heilige Geest, die Gods Antwoord op de afscheiding was. Want hoewel het ego niet begreep wat er geschapen was, werd het wel een dreiging gewaar. Het hele verdedigingssysteem dat het ego ontwikkeld heeft om de afscheiding te beschermen tegen de Heilige Geest, was een reactie op de gave waarmee God die zegende en het mogelijk maakte dat ze door Zijn zegen werd genezen. Deze zegen draagt de waarheid over alles in zich. En de waarheid is dat de Heilige Geest in nauwe relatie met je staat, omdat in Hem jouw relatie met God voor jou is hersteld. De relatie met Hem is nooit verbroken geweest, want de Heilige Geest is sinds de afscheiding van niemand gescheiden. En dankzij Hem zijn al je heilige relaties zorgvuldig bewaard, om Gods bedoeling voor jou te dienen.
5. Het ego is steeds op dreiging bedacht, en het deel van jouw denkgeest waarin het ego werd toegelaten, probeert angstvallig zijn rede, zoals het die zelf ziet, te behouden. Het beseft niet dat het volslagen krankzinnig is. En jij dient te beseffen wat dit precies betekent, wil jij je innerlijke gezondheid hervinden. De krankzinnigen beschermen hun denksysteem, maar ze doen dit op krankzinnige wijze. En al hun verdedigingen zijn even krankzinnig als wat ze verondersteld worden te beschermen. De afscheiding heeft niets in zich, geen deel, geen ‘rede’ of ‘reden’, en geen enkel kenmerk dat niet krankzinnig is. En haar ‘bescherming’ is daar een deel van, even krankzinnig als het geheel. De speciale relatie, die hiervan de hoofdverdediging is, moet daarom wel krankzinnig zijn.
6. Je hebt nu maar weinig moeite meer in te zien dat het denksysteem dat de speciale relatie beschermt slechts een waansysteem is. Je beseft, tenminste in algemene zin, dat het ego waanzin is. En toch lijkt het voor jou nog steeds alsof de speciale relatie op een of andere manier ‘anders’ is. Toch hebben we die al veel grondiger onderzocht dan menig ander aspect van het egodenksysteem dat je wel bereid was los te laten. Zolang dit ene gehandhaafd blijft, zul je de andere niet loslaten. Dit ene is immers niet anders. Houd dit ene vast, en je hebt het geheel vastgehouden.
7. Het is van wezenlijk belang te beseffen dat alle verdedigingen juist doen wat ze geacht worden te verdedigen. De onderliggende basis voor hun doeltreffendheid is dat ze aanbieden wat ze verdedigen. Wat ze verdedigen werd erin geplaatst ter veilige bewaring, en wanneer ze werkzaam zijn brengen ze het bij jou. Iedere verdediging opereert door het geven van geschenken, en het geschenk is altijd een miniatuur van het denksysteem dat door die verdediging wordt beschermd, gevat in een gouden lijst. De lijst is bijzonder kunstig bewerkt, overal met edelstenen bezet, zorgvuldig gebeeldhouwd en glad gepolijst. De bedoeling ervan is op zichzelf waardevol te zijn, en zo jouw aandacht af te leiden van wat het omlijst. Maar de lijst kun je niet hebben zonder het schilderij. Verdedigingen werken zo dat je denkt dat dit wel kan.
8. Van alle verdedigingen die het ego hanteert heeft de speciale relatie de meest imposante en misleidende lijst. Zijn denksysteem wordt hier aangeboden, omgeven door zo’n zware en kunstig bewerkte lijst dat het schilderij nagenoeg in het niets verdwijnt door de imposante structuur eromheen. In de lijst zijn allerhande fantastische en gefragmenteerde illusies van liefde verweven, bezet met dromen van zelfopoffering en zelfverheerlijking, en doorvlochten met het gouddraad van zelfvernietiging. De glinstering van bloed schittert als robijnen, en de tranen zijn geslepen als diamanten die fonkelen in het schemerige licht waarin het geschenk wordt aangeboden.
9. Kijk naar het schilderij. Laat je niet afleiden door de lijst. Dit geschenk wordt jou gegeven voor je verdoeming, en als je het aanneemt zul jij geloven dat je verdoemd bent. Je kunt de lijst niet hebben zonder het schilderij. Aan de lijst verleen jij waarde, want daarin zie je geen conflict. Maar de lijst is slechts de verpakking waarin conflict wordt geschonken. De lijst is niet het geschenk. Laat je niet misleiden door de hoogst oppervlakkige aspecten van dit denksysteem, want deze aspecten omlijsten het geheel, dat compleet is in ieder aspect. De dood ligt in dit glinsterende geschenk verscholen. Zorg dat jouw blik niet langer wordt vastgehouden door de hypnotiserende glans van de lijst. Kijk naar het schilderij, en besef dat de dood jou wordt aangeboden.
10. Dat is de reden waarom het heilig ogenblik zo belangrijk is in de verdediging van de waarheid. De waarheid zelf behoeft geen verdediging, maar jij hebt wel verdediging nodig tegen jouw aanvaarding van het geschenk van de dood. Wanneer jij, die de waarheid bent, een idee aanvaardt dat zo’n gevaar vormt voor de waarheid, wordt de waarheid door jou met vernietiging bedreigd. En nu moet iets te jouwer verdediging worden ondernomen om de waarheid als geheel te bewaren. De macht van de Hemel, de Liefde van God, de tranen van Christus, en de vreugde van Zijn eeuwige Geest worden gebundeld om jou tegen je eigen aanval te verdedigen. Want jij, die deel van Hen bent, valt Hen aan, en Zij moeten jou wel redden, want Ze hebben Zichzelf lief.
11. Het heilig ogenblik is een miniatuur van de Hemel, jou vanuit de Hemel gezonden. Het is eveneens een schilderij dat in een lijst is gezet. Maar als je dit geschenk aanvaardt, zul je de lijst helemaal niet zien, omdat het geschenk alleen aanvaard kan worden als jij bereid bent al je aandacht op het schilderij te richten. Het heilig ogenblik is een miniatuur van de eeuwigheid. Het is een schilderij van tijdloosheid, in een lijst van tijd gevat. Als jij je op het schilderij concentreert, zul je inzien dat het alleen de lijst was die jou deed denken dat het een schilderij betrof. Zonder de lijst wordt het schilderij gezien als wat het voorstelt. Want zoals heel het denksysteem van het ego in zijn geschenken besloten ligt, zo ligt heel de Hemel in dit ogenblik, ontleend aan de eeuwigheid en voor jou in de tijd geplaatst.
12. Twee geschenken worden jou aangeboden. Elk is volledig, en kan niet gedeeltelijk worden aanvaard. Elk is een schildering van alles wat je kunt hebben, maar totaal verschillend gezien. Je kunt hun waarde niet vergelijken door een schilderij te vergelijken met een lijst. Je moet alleen de schilderijen vergelijken, of de vergelijking gaat volkomen mank. Onthoud dat het juist het schilderij is dat het geschenk vormt. En alleen op basis hiervan ben je werkelijk vrij te kiezen. Kijk naar de schilderijen. Naar allebei. Het ene is een miezerig tafereeltje, eigenlijk nauwelijks zichtbaar achter de zware slagschaduwen van zijn pompeuze en disproportionele omlijsting. Het andere is licht omlijst en is, hangend in het licht, lieflijk om naar te kijken om wat het is.
13. Jij die zo hard geprobeerd hebt, en nog steeds probeert, om het beste schilderij in de verkeerde lijst te persen en aldus te combineren wat niet te combineren valt, aanvaard dit en wees blij: deze schilderijen zijn elk perfect ingelijst voor wat ze voorstellen. Het ene is ingelijst om buiten beeld en onzichtbaar te zijn. Het andere om volmaakt helder te zijn. Het schilderij van duisternis en dood wordt steeds minder overtuigend naarmate je het uit zijn verpakking tevoorschijn haalt. Elke zinloze steen die vanuit de lijst in het duister lijkt te blinken, wordt dof en levenloos zodra die aan het licht wordt blootgesteld, en leidt jou niet langer af van het schilderij. En uiteindelijk kijk je naar het schilderij zelf, en zie je tenslotte dat het, niet beschermd door de lijst, geen betekenis heeft.
14. Het andere schilderij is licht omlijst, want tijd kan de eeuwigheid niet omsluiten. Hier is geen afleiding. De schildering van Hemel en eeuwigheid wordt steeds overtuigender wanneer je ernaar kijkt. En nu kan er, door werkelijk te vergelijken, eindelijk een transformatie van beide schilderijen plaatsvinden. En elk krijgt zijn rechtmatige plaats wanneer beide in relatie tot elkaar worden gezien. Het donkere schilderij wordt,

893 afleveringen