Tekst 14 Angst En Conflict

10:43
 
Delen
 

Manage episode 318035417 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
toelichting: https://www.youtube.com/watch?v=9Wmd75Pk8-c
VI. Angst en conflict
1. Bang zijn lijkt iets onopzettelijks, iets dat jijzelf niet onder controle hebt. Maar ik heb al eerder gezegd dat alleen constructieve daden onopzettelijk horen te zijn. Al het onbelangrijke kan onder mijn beheer worden gebracht, terwijl mijn leiding aan al het belangrijke richting kan geven, als jij dat wilt. Angst kan door mij niet onder controle worden gehouden, maar kan wel onder zelfcontrole staan. Angst belet mij om jou mijn controle te geven. De aanwezigheid van angst laat zien dat jij lichaamsgedachten verheven hebt tot het niveau van de denkgeest. Hierdoor worden ze aan mijn controle onttrokken, wat maakt dat jij je er persoonlijk verantwoordelijk voor voelt. Dit is een duidelijke verwarring van niveaus.
2. Ik geef geen voedsel aan niveauverwarring, maar jij moet ervoor kiezen die te corrigeren. Je wilt waanzinnig gedrag van jouw kant toch niet verontschuldigen door te zeggen dat jij het niet helpen kon? Waarom zou je waanzinnig denken vergoelijken? Er is hier een verwarring, en je zou er goed aan doen die onder de loep te nemen. Je gelooft misschien dat je verantwoordelijk bent voor wat je doet, maar niet voor wat je denkt. De waarheid is dat je verantwoordelijk bent voor wat je denkt, omdat je alleen op dat niveau keuzen kunt maken. Wat je doet komt voort uit wat je denkt. Je kunt jezelf niet onttrekken aan de waarheid door autonomie te ‘verlenen’ aan gedrag. Dat komt automatisch onder mijn beheer zodra je wat je denkt onder mijn leiding plaatst. Iedere keer dat je bang bent is dat een duidelijk teken dat jij je denkgeest hebt veroorloofd te miscreëren en mij niet hebt toegestaan die te leiden.
3. Het is zinloos te geloven dat genezing kan ontstaan door de gevolgen van verkeerd denken onder controle te houden. Wanneer je bang bent, heb je verkeerd gekozen. Dat is de reden waarom jij je er verantwoordelijk voor voelt. Je moet je denken veranderen, niet je gedrag, en dat is een kwestie van bereidwilligheid. Je hebt geen leiding nodig, behalve op het niveau van je denkgeest. Correctie hoort alleen thuis op het niveau waar verandering mogelijk is. Verandering heeft geen enkele betekenis op het niveau van de symptomen, waar ze niet werkzaam kan zijn.
4. Het corrigeren van angst is jouw verantwoordelijkheid. Wanneer jij vraagt om bevrijding van angst, suggereer je dat dit niet zo is. Je zou in plaats daarvan hulp moeten vragen in de omstandigheden die de angst hebben teweeggebracht. Deze omstandigheden hebben altijd te maken met de wens afgescheiden te zijn. Op dat niveau kun jij er iets aan doen. Je bent veel te tolerant tegenover het afdwalen van je denkgeest en je vergoelijkt stilzwijgend de miscreaties ervan. Het specifieke resultaat doet er niet toe, maar de fundamentele vergissing wél. De correctie is steeds dezelfde. Vraag mij, voor je iets besluit te doen, of jouw keuze in overeenstemming is met die van mij. Als je zeker weet dat dit zo is, zal er geen angst zijn.
5. Angst is altijd een teken van spanning, die steevast de kop opsteekt wanneer wat jij wilt in conflict is met wat jij doet. Deze situatie ontstaat op twee manieren: op de eerste plaats kun je kiezen strijdige dingen te doen, hetzij tegelijkertijd hetzij na elkaar. Dit veroorzaakt tegenstrijdig gedrag, wat onverdraaglijk voor je is, omdat dat deel van je denkgeest dat iets anders wil doen razend is. Op de tweede plaats kun jij je gedragen zoals je meent het te moeten doen, maar niet van ganser harte. Dit levert consequent gedrag op, maar brengt aanzienlijke spanning met zich mee. In beide gevallen stemmen denken en gedrag niet overeen, wat uitmondt in een situatie waarin je doet wat jij niet in alle opzichten wilt. Dat veroorzaakt een gevoel van dwang dat meestal woede teweegbrengt, naar alle waar- schijnlijkheid gevolgd door projectie. Iedere keer dat er angst is, komt dit doordat je in je denkgeest niet tot een besluit bent gekomen. Je denkgeest is daarom gespleten en je gedrag wordt onvermijdelijk grillig. Correctie op gedragsniveau kan de vergissing laten overgaan van het eerste naar het tweede type, maar zal de angst niet wegnemen.
6. Het is mogelijk een toestand te bereiken waarin je jouw denkgeest zonder bewuste inspanning onder mijn leiding plaatst, maar dit veronderstelt een bereidwilligheid die jij nu nog niet ontwikkeld hebt. De Heilige Geest kan niet méér vragen dan jij bereid bent te doen. De kracht daartoe komt voort uit jouw onverdeelde beslissing. Er is geen spanning in het doen van Gods Wil zodra je inziet dat die ook de jouwe is. De les hier is heel eenvoudig, maar wordt bijzonder makkelijk over het hoofd gezien. Ik zal het daarom herhalen, waarbij ik je dringend verzoek te luisteren. Alleen je denkgeest kan angst produceren. Dit gebeurt telkens wanneer hij in conflict verkeert over wat hij wil, hetgeen onvermijdelijk spanning veroorzaakt omdat willen en doen met elkaar botsen. Dit kan alleen worden gecorrigeerd door het aanvaarden van een eenduidig doel.
7. De eerste corrigerende stap om de vergissing ongedaan te maken is eerst te weten dat het conflict een uiting is van angst. Zeg tegen jezelf dat jij op een of andere manier wel gekozen moet hebben niet lief te hebben, anders had de angst zich niet voorgedaan. Het hele correctieproces wordt dan niets meer dan een reeks praktische stappen in het veelomvattender proces waarin de Verzoening als de remedie wordt aanvaard. Deze stappen kunnen als volgt worden samengevat:
Weet eerst dat dit angst is.
Angst komt voort uit gebrek aan liefde.
De enige remedie tegen gebrek aan liefde is volmaakte liefde.
Volmaakte liefde is de Verzoening.
8. Ik heb er de nadruk op gelegd dat het wonder, de uitdrukking van Verzoening, altijd een teken van respect is van wie waardig is aan wie waardig is. De erkenning van die waarde wordt door de Verzoening opnieuw tot stand gebracht. Het is dan ook duidelijk dat wanneer je bang bent, jij jezelf in een toestand hebt gebracht waarin je Verzoening nodig hebt. Je hebt iets liefdeloos gedaan omdat je zonder liefde gekozen hebt. Dit is precies de situatie waarvoor de Verzoening werd geschonken. De behoefte aan de remedie inspireerde haar totstandkoming. Zolang jij alleen de behoefte aan de remedie erkent, zul je angstig blijven. Maar zodra je de remedie aanvaardt, heb je de angst uitgebannen. Zo vindt ware genezing plaats.
9. Iedereen ervaart angst. Toch vergt het maar een klein beetje juist denken om te beseffen waarom angst voorkomt. Weinigen waarderen de werkelijke kracht van de denkgeest, en niemand blijft er zich de hele tijd volledig van bewust. Als je echter hoopt jouzelf te vrijwaren van angst zijn er enkele zaken die je dient te beseffen, en wel ten volle dient te beseffen. De denkgeest is zeer krachtig en verliest nooit zijn scheppende kracht. Hij slaapt nooit. Ieder ogenblik is hij aan het scheppen. Dat gedachten en overtuigingen zich bundelen tot een vloedgolf van kracht die letterlijk bergen kan verzetten, is moeilijk in te zien. Het lijkt op het eerste gezicht arrogant te geloven dat jij zelf zo’n kracht bezit, maar dat is niet de werkelijke reden waarom jij het niet gelooft. Je gelooft liever dat je gedachten geen werkelijke invloed kunnen uitoefenen omdat je er in feite bang voor bent. Dit mag misschien het schuldbewustzijn verzachten, maar heeft als prijs dat je de denkgeest als machteloos ziet. Als je gelooft dat wat jij denkt zonder uitwerking is, kun je misschien ophouden er bang voor te zijn, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat je het dan respecteert. Er zijn geen loze gedachten. Al het denken produceert vorm op een of ander niveau.

663 afleveringen