Tekst 128 Het Heilig Ogenblik En Speciale Relaties

9:55
 
Delen
 

Manage episode 332894594 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer
V. Het heilig ogenblik en speciale relaties
1. Het heilig ogenblik is het meest nuttige leermiddel van de Heilige Geest om je de betekenis van liefde te onderwijzen. Het beoogt namelijk alle oordelen totaal op te schorten. Oordelen steunen steeds op het verleden, want je ervaring uit het verleden is de basis vanwaaruit je oordeelt. Zonder het verleden wordt oordelen onmogelijk, want zonder dat begrijp je helemaal niets. Je zou geen poging doen om te oordelen, want het zou je volkomen duidelijk zijn dat je van niets begrijpt wat het betekent. Hier ben je bang voor omdat je gelooft dat zonder het ego alles chaos zou zijn. Maar ik verzeker je dat zonder het ego alles liefde zou zijn.
2. Het verleden is het voornaamste leermiddel van het ego, want in het verleden heb je juist je eigen behoeften leren bepalen en de methoden aangeleerd om die op je eigen voorwaarden te bevredigen. We hebben gezegd dat je door liefde tot een deel van het Zoonschap te beperken, schuld in je relaties binnenbrengt en die aldus onwerkelijk maakt. Als je bepaalde aspecten van de totaliteit probeert te scheiden van andere en daarop vertrouwt om je ingebeelde behoeften te bevredigen, probeer jij afscheiding te gebruiken om je te verlossen. Hoe zou schuld dan niet binnen kunnen sluipen? Afscheiding is immers de bron van schuld, en die voor je verlossing aanroepen is geloven dat je alleen bent. Alleen zijn ié schuldig zijn. Want jezelf als alleen ervaren is de Eenheid van de Vader en Zijn Zoon ontkennen, en aldus de werkelijkheid aanvallen.
3. Je kunt niet onderdelen van de werkelijkheid liefhebben én begrijpen wat liefde betekent. Hoe kun je dit begrijpen als je anders wilt liefhebben dan God, die geen speciale liefde kent? Geloven dat speciale relaties, met speciale liefde, jou verlossing kunnen bieden, is geloven dat afscheiding verlossing is. Want juist in de volstrekte gelijkheid van de Verzoening wordt verlossing gevonden. Hoe kun je nu besluiten dat speciale aspecten van het Zoonschap jou meer kunnen geven dan andere? Het verleden heeft je dat geleerd. Maar het heilig ogenblik leert jou dat dit niet zo is.
4. Vanwege schuld dragen alle speciale relaties elementen van angst in zich. Dat is de reden dat ze zo herhaaldelijk wisselen en veranderen. Ze zijn niet uitsluitend op onveranderlijke liefde gebaseerd. En op liefde waarin angst is binnengedrongen kan niet worden vertrouwd, omdat ze niet volmaakt is. In Zijn functie als Interpreet van wat jij hebt gemaakt, benut de Heilige Geest speciale relaties, die jij hebt gekozen om het ego te ondersteunen, als leerervaringen die de weg naar de waarheid wijzen. Onder Zijn onderricht wordt iedere relatie een les in liefde.
5. De Heilige Geest weet dat niemand speciaal is. Maar Hij ziet ook dat jij speciale relaties hebt gemaakt die Hij wil zuiveren en niet door jou wil laten afbreken. Hoe onheilig de reden waarom jij ze gemaakt hebt ook mag zijn, Hij kan ze in heiligheid vertalen door zoveel angst weg te nemen als jij Hem toestaat. Je kunt elke relatie aan Zijn zorg toevertrouwen en er zeker van zijn dat ze niet zal uitmonden in pijn, als je Hem jouw bereidwilligheid geeft om ze geen ander doel te laten dienen dan het Zijne. Alle schuld erin is het gevolg van hoe jij die gebruikt. Alle liefde van hoe Hij dat doet. Wees dus niet bang je ingebeelde behoeften die de relatie zouden vernietigen, los te laten. Jouw enige behoefte is de Zijne.
6. Elke relatie die jij door een andere wilt vervangen, werd niet aan de Heilige Geest gegeven om door Hem te worden gebruikt. Er bestaat geen vervanging voor liefde. Als je zou proberen één aspect van liefde door een ander te vervangen, heb je aan het ene minder en aan het andere meer waarde toegekend. Je hebt ze niet alleen van elkaar gescheiden, maar je hebt bovendien tegen beide geoordeeld. Maar je had eerst tegen jezelf geoordeeld, anders zou je je nooit hebben ingebeeld dat jij je broeders nodig had zoals ze niet zijn. Had jij jezelf niet als liefdeloos gezien, dan zou jij hen niet hebben beschouwd als evenveel missend als jij.
7. Het gebruik dat het ego van relaties maakt is zo versplinterd dat het dikwijls zelfs nog verder gaat: één deel van één aspect komt in zijn kraam te pas, terwijl het de voorkeur geeft aan verschillende delen van een ander aspect. Zo zet het de werkelijkheid in elkaar volgens zijn eigen grillige zin, en biedt jou voor je zoektocht een beeld waarvan het evenbeeld niet bestaat. Want er is niets in de Hemel of op aarde waar het op lijkt, zodat je zijn werkelijkheid, hoezeer je die ook zoekt, niet kunt vinden omdat het niet werkelijk is.
8. Iedereen op aarde heeft speciale relaties gevormd, en hoewel dit in de Hemel niet zo is, weet de Heilige Geest hoe Hij hier daarin een vleugje Hemel kan aanbrengen. In het heilig ogenblik is niemand speciaal, want je persoonlijke behoeften dringen zich aan niemand op om je broeders verschillend te doen lijken. Zonder de waarden uit het verleden zou je hen allen als eender zien, en gelijk aan jezelf. Ook zou je geen enkele afscheiding zien tussen hen en jezelf. In het heilig ogenblik zie je in elke relatie wat die zal zijn wanneer je alleen het heden waarneemt.
9. God kent jou nu. Hij herinnert Zich niets, want Hij heeft je altijd precies zo gekend als Hij jou nu kent. Het heilig ogenblik weerspiegelt Zijn weten door alle waarneming weg te halen uit het verleden en aldus het referentiekader weg te nemen dat jij gebouwd hebt om er je broeders mee te beoordelen. Als dit eenmaal weg is, stelt de Heilige Geest er het Zijne voor in de plaats. Zijn referentiekader is simpelweg God. Alleen hierin schuilt de tijdloosheid van de Heilige Geest. Want in het heilig ogenblik, vrij van het verleden, zie je dat de liefde in jou is, en dat je niet buiten je hoeft te kijken om liefde schuldbewust weg te grissen vanwaar jij dacht dat ze was.
10. Al je relaties zijn in het heilig ogenblik gezegend, omdat de zegen geen beperking kent. In het heilig ogenblik wint het Zoonschap erbij als één, en verenigd in je zegen wordt het één voor jou. De betekenis van liefde is de betekenis die God eraan gegeven heeft. Geef haar enige betekenis los van de Zijne, en het is onmogelijk haar te begrijpen. God heeft iedere broeder lief zoals Hij jou liefheeft, niet meer en niet minder. Hij heeft hen allen op gelijke wijze nodig, en jij ook. Er is je gezegd in de tijd wonderen aan te bieden volgens mijn richtlijnen, en degenen die jou zoeken bij je te laten brengen door de Heilige Geest. In het heilig ogenblik daarentegen verenig jij je rechtstreeks met God, en verbinden al jouw broeders zich in Christus. Zij die in Christus verbonden zijn, zijn op geen enkele manier afgescheiden. Want Christus is het Zelf dat het Zoonschap deelt, zoals God Zijn Zelf met Christus deelt.
11. Denk je dat jij het Zelf van God kunt beoordelen? God heeft het boven beoordeling geschapen, uit Zijn behoefte om Zijn Liefde uit te breiden. Met liefde in je heb je geen andere behoefte dan om haar uit te breiden. In het heilig ogenblik is er geen behoeftenconflict, want er is maar één behoefte. Want het heilig ogenblik reikt tot in de eeuwigheid, en tot de Denkgeest van God. En alleen daar heeft liefde betekenis, en alleen daar kan ze worden begrepen.

884 afleveringen