Tekst 126 Kleinheid Tegenover Grootheid

11:39
 
Delen
 

Manage episode 332674682 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
Ondersteun deze klassen met een schenking: https://eencursusinwonderen.org/doneer
III. Kleinheid tegenover grootheid
1. Wees niet tevreden met kleinheid. Maar vergewis je ervan dat jij begrijpt wat kleinheid betekent, en waarom je er nooit tevreden mee zou kunnen zijn. Kleinheid is de gift die jij jezelf geeft. Je geeft die in de plaats van grootheid, en je accepteert die. Alles in deze wereld is klein, want het is een wereld die uit kleinheid is gemaakt, in de vreemde overtuiging dat kleinheid jou tevreden kan stellen. Wanneer je wat ook in deze wereld nastreeft in de overtuiging dat het je vrede zal brengen, kleineer jij jezelf en maak je jezelf blind voor je heerlijkheid. Kleinheid en heerlijkheid zijn de keuzen die voor jouw streven en waakzaamheid openstaan. Je zult steeds het ene kiezen ten koste van het andere.
2. Wat je elke keer dat je kiest echter niet beseft, is dat je keuze jouw waardeoordeel is over jezelf. Kies kleinheid, en je zult geen vrede hebben, want je zult geoordeeld hebben dat je haar onwaardig bent. En wat je ook als surrogaat aanbiedt is een veel te povere gave om jou voldoening te schenken. Het is essentieel dat jij het feit aanvaardt – en het van harte aanvaardt – dat er geen vorm van kleinheid bestaat die jou ooit tevreden kan stellen. Het staat je vrij om er zoveel te proberen als je wilt, maar het enige wat je dan doet is je thuiskomst uitstellen. Want alleen in grootheid zul je tevreden zijn, want dat is je thuis.
3. Er bestaat een diepe verantwoordelijkheid die jij jezelf verschuldigd bent en die je voortdurend in gedachten moet leren houden. De les kan in het begin lastig lijken, maar je zult ervan leren houden wanneer jij inziet dat ze waar is en niets anders is dan een huldeblijk aan jouw macht. Jij die kleinheid hebt gezocht en gevonden, onthoud dit: iedere beslissing die jij neemt komt voort uit wat jij denkt dat je bent, en weerspiegelt de waarde die jij jezelf toemeet. Geloof dat het kleine jou tevreden kan stellen, en je zult, door jezelf te beperken, niet voldaan zijn. Want jouw functie is niet klein, en alleen door je functie te vinden en te vervullen kun je aan kleinheid ontkomen.
4. Er bestaat geen twijfel over wat jouw functie is, want de Heilige Geest weet wat die inhoudt. Er bestaat geen twijfel over haar grootheid, want vanuit Grootheid bereikt ze jou via Hem. Je hoeft er niet naar te streven, want je bezit haar. Heel je streven dient tegen kleinheid te zijn gericht, want er is wel degelijk waakzaamheid voor nodig om jouw grootheid in deze wereld te beschermen. Je in een wereld van kleinheid volmaakt bewust blijven van je grootheid is een taak die de kleinen niet op zich kunnen nemen. Toch wordt dat van jou gevraagd, als huldeblijk aan jouw grootheid en niet je kleinheid. Het wordt ook niet van jou alleen gevraagd. Elke moeite die jij je getroost ten behoeve van Zijn geliefde Zoon zal gesteund worden door de macht van God. Zoek het kleine, en je ontzegt jezelf Zijn macht. God wil niet dat Zijn Zoon met minder dan alles tevreden is. Want zonder Zijn Zoon is Hij niet tevreden, en Zijn Zoon kan niet tevreden zijn met minder dan wat zijn Vader hem gegeven heeft.
5. Ik heb je eerder al gevraagd: ‘Wil jij gijzelaar van het ego of gastheer voor God zijn?’ Laat deze vraag jou door de Heilige Geest worden gesteld telkens wanneer je een beslissing neemt. Want elke beslissing die jij neemt vormt inderdaad hierop een antwoord, en vraagt dienovereenkomstig om vreugde of verdriet. Toen God Zichzelf aan jou gaf in jouw schepping, heeft Hij jou voor eeuwig als Zijn gastheer aangesteld. Hij heeft jou niet verlaten, en jij hebt Hem niet verlaten. Al je pogingen om Zijn grootheid te ontkennen en Zijn Zoon tot gijzelaar te maken van het ego, kunnen niet klein maken wie God met Zich verbonden heeft. Elke beslissing die je neemt is of voor de Hemel of voor de hel, en maakt jou bewust waarvoor jij gekozen hebt.
6. De Heilige Geest kan jouw grootheid, van alle kleinheid gezuiverd, helder en in volmaakte veiligheid in je denkgeest bewaren, onberoerd door elk klein geschenk dat de wereld van kleinheid jou zou willen geven. Maar om dit te laten gebeuren kun je niet tegen Hem partij kiezen in wat Hij voor jou wil. Kies voor God door Hem. Want kleinheid en de overtuiging dat je met kleinheid tevreden kunt zijn, zijn beslissingen die jij over jezelf neemt. De kracht en de heerlijkheid die van Godswege in jou gelegen zijn, zijn er voor allen die, net als jij, zichzelf als klein zien, en geloven dat kleinheid opgeblazen kan worden tot een gevoel van grootheid dat hen tevreden kan stellen. Geef noch aanvaard kleinheid. Alle eer komt toe aan de gastheer van God. Je kleinheid misleidt je, maar jouw grootheid komt van Hem die in jou woont, en in Wie jij woont. Beroer dan ook niemand met kleinheid in de Naam van Christus, de eeuwige Gastheer van Zijn Vader.
7. Verbind je in deze (kerst)tijd, waarin de geboorte van heiligheid in deze wereld wordt gevierd, met mij die de keuze voor heiligheid voor jou heeft gemaakt. Het is onze gezamenlijke taak de gastheer die God voor Zichzelf heeft aangesteld het besef van grootheid te doen hervinden. Het gaat al je kleinheid te boven de gave van God te geven, maar dit gaat jou niet te boven. Want God wil Zichzelf geven door jou. Hij strekt Zich van jou uit tot iedereen, en voorbij iedereen tot de scheppingen van Zijn Zoon, maar zonder jou te verlaten. Ver voorbij jouw wereldje, maar nog steeds in jou, breidt Hij Zich voor eeuwig uit. Toch brengt Hij al Zijn uitbreidingen bij jou, als Zijn gastheer.
8. Is het een offer om kleinheid achter te laten, en niet vergeefs rond te dolen? Het is geen offer om tot heerlijkheid te ontwaken. Maar het is wel een offer iets aan te nemen wat minder is dan heerlijkheid. Leer dat jij de Vredevorst, geboren in jou ter ere van Hem wiens gastheer jij bent, beslist waardig bent. Jij weet niet wat liefde betekent, want jij hebt geprobeerd haar met kleine geschenken te kopen, en er daardoor te weinig waarde aan verleend om haar grootheid te begrijpen. Liefde is niet klein en liefde verblijft in jou, want jij bent Zijn gastheer. In het aangezicht van de grootheid die in jou leeft, lossen je povere zelfwaardering en alle kleine giften die je geeft op in het niets.
9. Heilig kind van God, wanneer zul je leren dat alleen heiligheid je tevreden kan stellen en je vrede kan schenken? Bedenk dat je niet enkel voor jezelf leert, net zomin als ik dat deed. Juist doordat ik voor jou geleerd heb, kun jij van mij leren. Ik wil je slechts onderwijzen wat van jou is, zodat we tezamen de armzalige kleinheid die Gods gastheer aan schuld en zwakheid kluistert, kunnen vervangen door het blije besef van de heerlijkheid die in hem is. Mijn geboorte in jou is jouw ontwaken tot ware grootsheid. Verwelkom mij niet in een kribbe, maar aan het altaar voor heiligheid, waar heiligheid in volmaakte vrede verblijft. Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, omdat het in jou is.* En jij bent van je Vader. Laten we jou samen eren, jij die noodzakelijkerwijs voor eeuwig buiten kleinheid blijft.
10. Beslis met mij, die beslist heeft bij jou te zijn. Ik wil zoals mijn Vader wil, want ik weet dat Zijn Wil onveranderlijk is, en voor eeuwig met zichzelf in vrede. Jij zult met niets dan Zijn Wil tevreden zijn. Aanvaard niets minder, door in gedachten te houden dat alles wat ik geleerd heb het jouwe is. Wat mijn Vader liefheeft heb ik lief zoals Hij, en ik kan het evenmin aanvaarden als iets wat het niet is als Hij dat kan. En jij kunt dat evenmin. Wanneer je hebt leren accepteren wat jij bent, zul je geen gaven meer maken die je aan jezelf aanbiedt, want je zult weten dat jij compleet bent, niets nodig hebt, en niet in staat bent iets voor jezelf aan te nemen. Maar je zult van harte geven, omdat je ontvangen hebt. De gastheer van God hoeft niet te zoeken om wat dan ook te vinden.
11. Als jij totaal bereid bent verlossing aan het plan van God over te laten en ongenegen bent zelf te proberen een greep naar vrede te doen, zal verlossing jou worden geschonken. Denk echter niet dat je jouw plan in de plaats van het Zijne kunt stellen. Verbind je liever met mij in het Zijne, opdat we al degenen mogen bevrijden die gebonden wilden zijn, waarbij we tezamen verkondigen dat de Zoon van God Zijn gastheer is. Zo zullen we niemand laten vergeten wat jij je wilt herinneren. En zo zul jij je het herinneren.
12. Roep in iedereen alleen de herinnering naar boven van God, en van de Hemel die in hem is. Want waar jij wilt dat jouw broeder is, daar zul je zelf denken te zijn. Hoor niet zijn oproep tot de hel en kleinheid, maar alleen zijn roep om de Hemel en grootheid. Vergeet niet dat zijn roep de jouwe is, en antwoord hem samen met mij. Gods macht is voor eeuwig aan de zijde van Zijn gastheer, want ze beschermt slechts de vrede waarin Hij verblijft. Leg geen kleinheid neer voor Zijn heilig altaar dat boven de sterren uitrijst en, door wat eraan geschonken is, zelfs tot aan de Hemel reikt.

800 afleveringen