Tekst 119 De Waarneming Delen Met De Heilige Geest

8:15
 
Delen
 

Manage episode 331760547 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer
VII. De waarneming delen met de Heilige Geest
1. Wat wil je? Licht of duisternis, kennis of onwetendheid zijn je deel, maar niet beide. Tegendelen moeten worden samengebracht, en niet gescheiden gehouden. Hun scheiding bestaat immers alleen in jouw denkgeest, en ze worden, net als jij, door vereniging verzoend. In deze vereniging moet alles wat niet werkelijk is verdwijnen, want waarheid is vereniging. Zoals duisternis in het licht verdwijnt, zo vervaagt onwetendheid wanneer kennis daagt. Waarneming is het middel waarmee onwetendheid naar kennis wordt gebracht. Maar de waarneming moet niet behept zijn met begoocheling, want anders wordt ze eerder de boodschapper van onwetendheid dan een helper in de zoektocht naar waarheid.
2. De zoektocht naar waarheid is niets anders dan eerlijk opsporen wat de waarheid in de weg staat. De waarheid is. Ze kan niet verloren gaan, noch gezocht of gevonden worden. Ze is overal waar jij bent, omdat ze in jou is. Toch kan ze herkend of niet herkend worden, waar of onwaar voor je zijn. Als je haar verbergt, wordt ze voor jou onwerkelijk, doordat jij haar verborgen en met angst omgeven hebt. Onder elke hoeksteen van angst waarop jij je waanzinnige geloofssysteem hebt opgetrokken, ligt de waarheid verborgen. Toch kun je dit niet weten, want door de waarheid te verbergen in angst zie je geen reden te geloven dat hoe meer je naar angst kijkt, des te minder je die ziet, en des te helderder datgene wordt wat erachter schuilgaat.
3. Het is niet mogelijk de onwetenden ervan te overtuigen dat zij weten. Vanuit hun gezichtspunt is dat niet waar. Maar het is waar, omdat God het weet. Dit zijn ontegenzeglijk tegengestelde gezichtspunten over wat de ‘onwetenden’ zijn. Voor God is onwetend-zijn onmogelijk. Daarom is het verre van een gezichtspunt, maar slechts een geloof in iets wat niet bestaat. De onwetenden hebben enkel dit geloof, en daardoor vergissen ze zich omtrent zichzelf. Ze hebben zichzelf gedefinieerd als waren ze niet geschapen. Hun schepping was geen kwestie van gezichtspunt, maar van zekerheid. Onzekerheid die tot zekerheid wordt gebracht, bevat niet langer enig overtuigend werkelijkheidsgehalte.
4. We hebben de nadruk gelegd op het brengen van het onwenselijke naar het wenselijke, van wat je niet wilt naar wat jij wel wilt. Je zult inzien dat verlossing je wel op deze manier moet bereiken, als je bedenkt wat dissociatie is. Dissociatie is een verwrongen denkproces waarbij twee geloofssystemen, die niet naast elkaar kunnen bestaan, beide in stand worden gehouden. Als ze samen worden gebracht, wordt het onmogelijk ze beide tezamen te aanvaarden. Maar wordt het ene voor het andere in duisternis verborgen gehouden, dan lijkt hun gescheidenheid beide in leven te houden, gelijkwaardig in hun werkelijkheid. Hun samengaan wordt aldus een bron van angst, want als ze samenkomen, moet aanvaarding aan een ervan worden onttrokken. Je kunt ze niet allebei hebben, want elk ontkent het andere. Los van elkaar wordt dit feit uit het oog verloren, want elk kan op een afzonderlijke plaats met een vast geloof worden begiftigd. Breng ze samen, en het feit dat ze totaal onverenigbaar zijn wordt ogenblikkelijk duidelijk. Het ene zal wijken, omdat het andere op dezelfde plaats wordt gezien.
5. Het licht kan niet in het duister binnendringen wanneer een denkgeest in het duister gelooft en dat niet los wil laten. Waarheid vecht niet tegen onwetendheid en liefde valt angst niet aan. Wat geen bescherming nodig heeft verdedigt zichzelf niet. Verdediging is van jouw makelij. God heeft er geen weet van. De Heilige Geest benut verdedigingen ten voordele van de waarheid, enkel omdat jij ze ten nadele daarvan hebt gemaakt. Zijn waarneming ervan verandert ze eenvoudig, in overeenstemming met Zijn bedoeling, in een roep om datgene wat jij ermee hebt aangevallen. Zoals alles wat jij hebt gemaakt, moeten verdedigingen zachtzinnig worden omgebogen ten goede van jezelf en door de Heilige Geest worden omgezet van een middel tot zelfvernietiging in een middel tot bevrijding en behoud. Zijn taak is machtig, maar de macht van God is met Hem. Voor Hem is Zijn taak dan ook zo licht, dat ze al werd volbracht op het ogenblik dat ze Hem voor jou werd gegeven. Stel je terugkeer naar vrede niet uit door je af te vragen hoe Hij kan vervullen wat God Hem opgedragen heeft. Laat dat over aan Hem die weet. Jou wordt niet gevraagd zelf machtige taken te vervullen. Er wordt je alleen gevraagd het weinige te doen dat Hij jou voorstelt, waarbij je Hem slechts in die geringe mate hoeft te vertrouwen, dat je gelooft dat als Hij het vraagt, jij het kunt. Je zult zien hoe makkelijk al wat Hij vraagt kan worden volbracht.
6. De Heilige Geest vraagt slechts dit van jou: breng Hem ieder geheim dat jij voor Hem hebt weggesloten. Open iedere deur voor Hem, en nodig Hem uit de duisternis binnen te komen en die door Zijn licht te laten verdwijnen. Op jouw verzoek komt Hij graag binnen. Hij brengt het licht naar de duisternis als jij de duisternis voor Hem openstelt. Maar wat jij verborgen houdt, kan Hij niet zien. Hij ziet voor jou, en Hij kan niet zien als jij niet samen met Hem kijkt. De visie van Christus is niet voor Hem alleen, maar voor Hem samen met jou. Breng dan ook al je duistere en geheime gedachten bij Hem, en bekijk ze samen met Hem. Hij houdt het licht vast, jij het duister. Ze kunnen niet naast elkaar bestaan wanneer Jullie beiden er samen naar kijken. Zijn oordeel moet wel zegevieren, en Hij zal jou dit geven wanneer jij jouw waarneming met de Zijne verbindt.
7. Je met Hem verbinden in het zien is de manier waarop je de interpretatie van de waarneming die tot kennis leidt, met Hem leert delen. Alléén kun je niet zien. Door de waarneming te delen met Hem die God jou gegeven heeft, leer jij hoe je wat je ziet kunt herkennen. Het is de erkenning dat niets van wat jij ziet op zichzelf iets betekent. Met Hem zien zal jou tonen dat alle betekenis, met inbegrip van die van jou, niet voortvloeit uit dubbelzien, maar uit het zachte versmelten van alles in één betekenis, één emotie en één doel. God heeft één doel en dat deelt Hij met jou. Het enkelzien dat de Heilige Geest jou biedt, zal met zo’n intense helderheid en glans je denkgeest dit eenzijn brengen dat je voor niets ter wereld niet zou wensen te aanvaarden wat God voor jou wil. Aanschouw jouw wil, en aanvaard die als de Zijne, met al Zijn Liefde die de jouwe is. Alle eer aan jou door Hem, en door Hem aan God.

814 afleveringen