Tekst 10 De Verzoening Als Verdediging

8:44
 
Delen
 

Manage episode 317111319 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
toelichting: https://www.youtube.com/watch?v=UR8kSSa6G18
II. De Verzoening als verdediging
1. Jij kunt alles wat ik vraag. Ik heb je gevraagd om wonderen te verrichten en ik heb duidelijk gemaakt dat wonderen natuurlijk, corrigerend, genezend en universeel zijn. Er is niets wat ze niet kunnen, maar ze kunnen niet worden verricht in een geest van twijfel of angst. Wanneer je ergens bang voor bent, erken je dat het de macht heeft jou te kwetsen. Onthoud dat waar je hart is, ook je schat is. Je gelooft in datgene waaraan jij waarde toekent. Als je bang bent, ken je aan het verkeerde waarde toe. Je begrip zal dan onvermijdelijk het verkeerde waarde verlenen en zal, doordat het elke gedachte evenveel macht geeft, onvermijdelijk je vrede tenietdoen. Daarom spreekt de Bijbel van ‘de vrede Gods die alle begrip te boven gaat.’ Deze vrede kan onmogelijk, door welke vergissing ook, aan het wankelen worden gebracht. Van alles wat niet van God komt ontkent ze het vermogen jou te treffen. Dit is het juiste gebruik van ontkenning. Ze wordt niet aangewend om iets te verbergen, maar om vergissingen te corrigeren. Ze brengt elke vergissing, alle dwaling naar het licht, en aangezien dwaling en duisternis hetzelfde zijn, corrigeert ze automatisch elke vergissing.
2. Ware ontkenning is een krachtig beschermmiddel. Je kunt en moet iedere overtuiging dat een vergissing jou kan kwetsen, ontkennen. Dit soort ontkenning is geen verhulling maar een correctie. Jouw juiste denken hangt ervan af. De ontkenning van de vergissing is een krachtige verdediging van de waarheid, maar het ontkennen van de waarheid mondt uit in miscreatie, de projecties van het ego. In dienst van het juiste denken maakt de ontkenning van de vergissing de denkgeest vrij en herstelt zij de vrijheid van de wil. Wanneer de wil werkelijk vrij is kan hij niet miscreëren, omdat hij alleen de waarheid ziet.
3. Je kunt zowel de waarheid als de dwaling verdedigen. Het middel is makkelijker te begrijpen als eerst de waarde van het doel precies is vastgelegd. Het is een kwestie van waartoe het dient. Iedereen verdedigt zijn schat, en doet dat instinctief. De echte vragen zijn: wat koester je als schat, en in welke mate doe je dat? Zodra je geleerd hebt deze vragen in overweging te nemen en ze in al je handelingen te betrekken, zal het je weinig moeite kosten over de middelen duidelijkheid te verkrijgen. De middelen zijn steeds voorhanden op het moment dat je erom vraagt. Maar je kunt tijd besparen door deze stap niet overmatig te rekken. De juiste focus zal hem onmetelijk bekorten.
4. De Verzoening is de enige verdediging die niet destructief kan worden aangewend, omdat ze niet een instrument is van jouw makelij. Het Verzoeningsbeginsel was al in werking lang voor de Verzoening begon. Het beginsel was liefde en de Verzoening was een daad van liefde. Daden waren vóór de afscheiding onnodig, omdat het geloof in tijd en ruimte niet bestond. Pas na de afscheiding werden de Verzoening alsook de voorwaarden, nodig voor de vervulling daarvan, ontworpen. Er was toen een verdediging nodig, zo schitterend, dat die niet kon worden misbruikt, zij het wel geweigerd. Weigering kan haar echter nooit omzetten in een aanvalswapen, wat een inherente eigenschap is van elke andere verdediging. Zo wordt de Verzoening de enige verdediging die geen tweesnijdend zwaard is. Ze kan alleen genezen.
5. De Verzoening werd in het geloof in ruimte en tijd ingebouwd om aan de behoefte aan dit geloof zelf een grens te stellen, en uiteindelijk het leerproces te voltooien. De Verzoening is de allerlaatste les. Het leren zelf is, net als de klaslokalen waarin het plaatsvindt, iets tijdelijks. Het leervermogen verliest zijn waarde wanneer het niet langer nodig is te veranderen. Wie eeuwig schept, heeft niets te leren. Jij kunt leren je waarnemingen te verbeteren en een steeds betere leerling worden. Dit zal jou in steeds grotere harmonie met het Zoonschap brengen; maar het Zoonschap zelf is een volmaakte schepping en volmaaktheid is geen zaak van gradaties. Leren is alleen van betekenis zolang er een geloof in verschillen bestaat.
6. Evolutie is een proces waarin je van het ene naar het volgende niveau lijkt voort te gaan. Je corrigeert je eerdere misstappen door stappen vooruit te doen. Dit proces is in temporele zin eigenlijk onbegrijpelijk, omdat je terugkeert en tegelijkertijd vooruitgaat. De Verzoening is het middel waarmee je jezelf van het verleden kunt bevrijden terwijl je voorwaarts gaat. Ze maakt je vroegere vergissingen ongedaan en maakt het aldus voor jou onnodig steeds weer op je schreden terug te keren zonder dichter bij je terugkomst te komen. In die zin bespaart de Verzoening tijd, maar heft die, net als het wonder dat ze dient, niet op. Zolang Verzoening nodig is, is er tijd nodig. Maar de Verzoening heeft als voltooid plan een unieke relatie tot de tijd. Tot het moment waarop de Verzoening is voltooid, zullen de verschillende fasen ervan in de tijd verlopen, maar de totale Verzoening staat aan het eind van de tijd. Dan is de brug van terugkeer gebouwd.
7. De Verzoening vergt je totale inzet. Misschien denk je nog steeds dat dit gepaard gaat met verlies, een fout die alle afgescheiden Zonen van God op een of andere manier maken. Het is moeilijk te geloven dat een verdediging die niet kan aanvallen de beste verdediging is. Dit is wat bedoeld wordt met ‘de zachtmoedigen zullen de aarde beërven.’ Zij zullen die dankzij hun kracht letterlijk overnemen. Een tweezijdige verdediging is naar haar aard zwak, juist omdat ze tweesnijdend is en heel onverwachts tegen jou kan worden gekeerd. Deze mogelijkheid kan alleen door wonderen worden beteugeld. Het wonder maakt de verdediging die de Verzoening is tot jouw echte bescherming, en naarmate je steeds zekerder wordt, begin jij jouw natuurlijke talent te gebruiken om anderen te beschermen, in het besef dat jijzelf zowel een broeder als een Zoon bent.

678 afleveringen