Robbert Veen openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Onder naam KOINONIA BIJBELSTUDIE verzorg ik regelmatig bijbelstudies en beschouwingen over het kerkelijke leven. Soli Deo Gloria! Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/koinonia-bijbelstudie-live--595091/support.
  continue reading
 
Artwork

1
Urban Design Metropolitan Club

Robbert Jan van der Veen

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
In Metropolitan Clubtalk, een podcastserie van de sectie Urban Design van de TU Delft, spreekt stedenbouwkundige Robbert Jan van der Veen (TU Delft/ECHO urban design) met diverse gasten over de mogelijkheden om een meer inclusieve en verbonden stad te ontwerpen en te realiseren. Aan tafel schuiven experts aan vanuit de overheid, het onderwijs én de ontwerppraktijk. In het vierluik aan gesprekken spreken we over het belang van het hechten van stedelijk weefsel, het ontwerpen van tussenruimte ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
28 jaar lang, sinds 1996, heb ik geprobeerd op een of andere manier de kerk te dienen. Ik ben begonnen in '96, toen ik nog aan het studeren was, in de Doopsgezinde gemeente van Enkhuizen en ik ben geëindigd in België, daar ben ik in 2023 met emeritaat gegaan, in de Belgische kerk, de Verenigde Protestantse Kerk van België. In al die jaren heb ik ge…
  continue reading
 
Afgelopen zondag was ik in de Dorpskerk van Katwijk a/d Rijn, om twee jonge vrienden van mij te ontmoeten: Deborah en Boaz. Boaz stelde mij de vraag opnieuw: waar sta je nu? Vandaar deze audio opname van een poging dat opnieuw uit te leggen. Overigens ook voor mijzelf om weer even de plaats te bepalen waar ik inmiddels beland ben. Become a supporte…
  continue reading
 
In deze audio denk ik na over wat Nicodemus gedacht zou kunnen hebben na zijn gesprek met Jezus. Nicodemus worstelt met de leerstellingen van Jezus over het Koninkrijk der Hemelen, die onpraktisch lijken voor het dagelijks leven en onverenigbaar met de Torah. Hij plaatst vraagtekens bij de radicale eisen die Jezus stelt, zoals het verlaten van fami…
  continue reading
 
Verhalen over wonderbaarlijke verwekkingen en geboorten werden verteld over heersers en filosofen in historische tijden. Van de filosofen werd gezegd dat Pythagoras de nakomeling was van Apollo en de menselijke Pythais, de mooiste van de Samiërs; Plato zou de zoon zijn van Apollo en Amphictione; Apollonius van Tyana zou de zoon zijn van Proteus, ee…
  continue reading
 
Het vierde evangelie, het evangelie van Johannes, introduceert de doctrine van de incarnatie. Jezus wordt in het NT op verschillende manieren gezien, b.v. als de Zoon van God, door adoptie bij de doop in de Jordaan. Jezus wordt ook geïdentificeerd als de Zoon des Mensen uit het visioen van Daniel, die in nederigheid en lijden op aarde was, maar nu …
  continue reading
 
We moeten denk ik leren dat de Tien Geboden vanuit een joods of Israelitisch perspectief moeten wqorden gelezen, en niet vanuit een Christelijk perspectief. Hoe moeten we de woorden in Exodus 20 dan lezen|? Te beginnen met vers 1 -3? Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/koinonia-bijbelstudie-live--595091/support.…
  continue reading
 
Het geloof in wonderen boort een diepe menselijke behoefte aan, die in veel religieuze systemen wordt weerspiegeld. Dit verlangen komt voort uit de existentiële angst om alleen en machteloos te zijn in het universum, wat leidt tot de overtuiging dat er een grotere macht bestaat die over ons waakt en ons helpt. Ondanks rationeel bewijs houden mensen…
  continue reading
 
De traditie van de 16e-eeuwse wederdopers, of Anabaptisten, is gelijktijdig een traditie van pacifisme en van een kritische afstand tot de machten. Tegenover de democratie heeft zij die kritische afstand steeds meer opgegeven. In de huidige tijd zijn de Nederlandse nazaten van de radicale reformers van toen, de doopsgezinden, ook in politieke zin v…
  continue reading
 
Ik bespreek opnieuw de mogelijkheid van een 'evangelische halacha', een christelijke levensweg die voortbouwt op de Joodse Tora en ethiek. Ik benadruk dat niet-joodse christenen ook op deze weg zijn geplaatst door Jezus' werk, en dat de kernverhalen van het christendom functioneel equivalent zijn aan belangrijke Joodse overtuigingen zoals de uittoc…
  continue reading
 
Vandaag ging ik voor in Julianadorp en daar zongen we de Apostolische Geloofsbelijdenis. Hoe kan iemand die zichzelf ziet als een "joods-gelovige", als een semi-proseliet, die belijdenis zingen? Is de trinitarische structuur ervan niet in strijd met de Noachidische geboden? Ik denk dat het kan, omdat het verhaal van Jezus eigenlijk een functionele …
  continue reading
 
Er is een mooie uitspraak van Friedrich Marquardt: “door Jezus zijn we gebonden aan de Tora van Israël en door haar te volgen, volgen we ook het Joodse volk op de weg van de oude wereld tot de nieuwe wereld. Allen die proberen Jezus na te volgen zijn gebonden aan de Tora van Israël.” Maar hoe ziet dat er dan uit? Zie ook: https://koinoniabijbelstud…
  continue reading
 
Er is opnieuw een gedeelte in het Evangelie naar Matthäus waar je kanttekeningen en vraagtekens bij kunt zetten. Het hoofdstuk begint met een passage die meestal als de koninklijke bruiloft wordt aangeduid, waar Jezus opnieuw tot zijn gehoor spreekt door middel van gelijkenissen. Dat gedeelte eindigt in vers 14 met "Velen zijn geroepen, maar weinig…
  continue reading
 
In Mattheüs 19, vanaf vers 16 tot 22, lezen we het verhaal van de roeping van wat we traditioneel de rijke jongeling noemen. De tekst luidt als volgt: "En zie, er kwam iemand naar Hem toe en zei: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?" Deze vraag is zeer centraal, ook in het Jodendom. Wat is het goede leven waara…
  continue reading
 
Een predikant is anders. Dit komt door zijn bijzondere rol in de gemeente, zijn pastorale verantwoordelijkheden en de uitdagingen die hij ondervindt bij het bepalen van zijn eigen rol en positie. Het is een vanzelfsprekendheid dat de predikant anders is. Hij leeft in een unieke en sociaal beperkte ruimte, anders dan de meeste gemeenteleden. Bovendi…
  continue reading
 
Het Bijbelse verhaal van Jakob die worstelt met een mysterieuze figuur is een rijke metafoor voor de spirituele zoektocht en de confrontatie met het goddelijke. Jakob, alleen gelaten, gaat een worsteling aan die zowel fysiek als spiritueel is. Deze strijd symboliseert de innerlijke worsteling van een persoon met geloof en identiteit, waarbij Jakob …
  continue reading
 
Goedendag, iedereen. Er is een veel geciteerd vers uit Psalm 103 dat vaak tot verwarring leidt. Het betreft Psalm 103, vers 3: "Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest." Dit vers roept de vraag op: als God alle ziekten geneest, waarom ervaren we in het echte leven dat niet alle ziekten worden genezen? Hoe lossen we deze sc…
  continue reading
 
Een oude kwestie die ook in onze tijd speelt: wie is eigenlijk de eigenaar van het land Israël? Er is een tekst in de Bijbel, de eerste tekst, het eerste vers dat luidt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Misschien beter vertaald als “toen God een begin maakte met de schepping van hemel en aarde,” als een soort opschrift. Dit vers gaf …
  continue reading
 
Vanuit een rationeel oogpunt is het verbazingwekkend dat zoveel academici en andere schrijvers gefixeerd zijn op de zogenaamde misdaden van Israël, terwijl ze de genocidale gruwelen van verschillende landen in Afrika negeren. Deze fixatie kan verklaard worden door de positie van postkoloniale critici, die niet geneigd zijn om Arabische landen of ni…
  continue reading
 
Ik vind het erg frustrerend dat sommige intelligente mensen, met name liberale en linkse politici, vaak misleidende en bevooroordeelde meningen over Israël hebben, die soms zelfs als antisemitisch kunnen worden beschouwd. Met name de specifieke beschuldigingen van landannexatie en apartheid kunnen relatief eenvoudig worden weerlegd door te verwijze…
  continue reading
 
Verkondiging in de Oude Ursulakerk in Warmenhuizen. De weg van Abraham: uittrekken uit het vertrouwde om de weg te gaan van gastvrijheid tegenover allen. Genesis 18:1-9 en 16-23. Ook het pleidooi voor Sodom hoort bij de nieuwe weg van Abraham. Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/koinonia-bijbelstudie-live--595091/su…
  continue reading
 
Aanstaande zondag wil ik proberen in de gemeente hier in Anna Paulowna, te laten zien hoe de gemeente in de geschiedenis staat. In de huidige tijd kunnen gemeten zich er eenzaam voelen omdat ze alleen staan in een wereld die niet wil horen over God en gebod. Nu vinden we in Exodus 19 een mooie omschrijving van de status en de missie van Israël. Het…
  continue reading
 
Kritisch commentaar op mijn preek van afgelopen zondag, Pinksteren 2024. (19 mei) Wat heb ik willen zeggen? Wat had ik moeten zeggen? Wat heb ik feitelijk gezegd en wanneer ging het fout? Zo heb ik ook de preken van anderen beoordeeld, en nu ook een van mijn eigen preken. De preek zelf vind je hier: De Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn Be…
  continue reading
 
Het centrale debat tussen Jodendom en Christendom over de Messias betreft de identiteit van Jezus. Petrus noemt Jezus "de Christus" in Marcus 8:29, maar Jezus wijst deze titel af, wat suggereert dat hij niet de koninklijke Messias is zoals Petrus gelooft. In plaats daarvan spreekt Jezus over een lijdende Mensenzoon. Mattheüs daarentegen toont Jezus…
  continue reading
 
Samenvatting: In de bespreking van het christendom binnen een postmoderne context, onderzoeken we de relevantie van het christelijk geloof in onze hedendaagse, vaak als postmodern bestempelde, tijdperk. De discussie voert ons terug naar de 19e eeuw en de filosofie van Friedrich Nietzsche, die vijf kernconcepten over het christendom introduceerde di…
  continue reading
 
Samenvatting: In de historische context van Jezus van Nazareth, kunnen we met enige zekerheid stellen dat hij zichzelf zag als de laatste boodschapper van God voor het aanbreken van het koninkrijk. Hij verwachtte een nieuwe orde, gekenmerkt door de hereniging van de twaalf stammen, een nieuwe tempel, en een samenleving zonder geweld of echtscheidin…
  continue reading
 
Samenvatting: Het artikel "Geestesdoop en menselijke autonomie" uit het boek "Vermaningen" bespreekt de christelijke levensweg en de Doop met de Heilige Geest volgens Karl Barth. Barth stelt dat het begin van de christelijke levensweg niet voortkomt uit menselijke autonomie, maar uit een goddelijk initiatief. De menselijke ervaring en zelfbepaling …
  continue reading
 
Deel 3 van de serie over het eerste artikel in het boek "Vermaningen" dat ik publiceerde in 2005. De conclusie die ik hier uit trok in 2005 was dat het nodig was om weer terug te gaan naar de klassieke bronnen van het doopsgezinde denken. Wat betekenden nu precies termen als de beteringe des levens en de ommekeer, de navolging van Christus, de wede…
  continue reading
 
In deze aflevering bespreek ik de vorm van de Protestantse ethiek in het algemeen en zet daar de Doopsgezinde ethiek tegenover. Maar wat is er gebeurd met die Doperse ethiek na de tijd van de Reformatie? Dit is een bespreking van de pp. 18 - 22 uit mijn boek "Vermaningen", hoofdstuk 1: " Ethiek in de Radicale Reformatie." Become a supporter of this…
  continue reading
 
Weergave en bespreking van een aantal pagina's uit mijn boek "Vermaningen. Theologische opstellen over de ethiek van de gemeente" (Huizen, 2005). Het ethisch subjectivisme en de afwijzing van alle dogmatiek in het Doperdom lijken mij in strijd met de concrete band tussen de gemeente en de Torah zoals Jezus zelf die in Mattheus 5 heeft onderwezen. B…
  continue reading
 
Ik maak in deze uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live! de balans op. Waar sta ik nu? Ik ben door een heftge tijd heengegaan. Is mijn geloof geheel en al joods? Welnu, vorige week studeerde ik op woensdag Talmoed met een vriend uit Israel. Is het door en door Hervormd Christelijk? Welnu, afgelopen zondag stond ik in Anna Paulowna op de kansel in…
  continue reading
 
We onderzoeken in deze podcast de betekenis van de uitdrukking 'zoon van God' zoals deze werd gebruikt ten tijde van Jezus' verschijning. We kijken naar de Griekse en Joodse achtergronden waarin vergelijkbare termen werden gebruikt, zoals voor helden uit de Griekse mythologie en oosterse heersers, evenals de Joodse interpretaties waarin het verwees…
  continue reading
 
Vanuit een exegetische notitie bij Karl Barth (KD IV,1, p. 694) sprak ik over de verhouding van geloof en werken in het Nieuwe Testament in vergelijking met Deuteronomium 30. Jacobus 2 en Romeinen 3 waren de Bijbelse teksten in deze uitzending. Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/koinonia-bijbelstudie-live--595091/s…
  continue reading
 
Naar aanleiding van een gesprek in de broederkring in Schagen, heb ik op 10 maart 2024 deze preek uitgesproken in de Vermaning van Medemblik. In Johannes 11 vinden we de horizontale lijn van onze ervaring en verwachting. Opstanding: ja, aan het einde der tijden. Jezus? De Messias die die onze Leidsman is. Dat is de horizontale lijn. Maar dan de ver…
  continue reading
 
Deuteronomium meelezen met Israel. Vandaag over Dt. 4:1, 2 Nu dan, Israel! hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik ulieden lere te doen; opdat gij leeft, en henen inkomt, en erft het land, dat de HEERE, uwer vaderen God, u geeft. Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de gebode…
  continue reading
 
Genesis 50 laat zien hoe in de Egyptische ballingschap Jozes wordt gebalsemd en in een graf wordt gelegd in Egypte. Is er geen parallel met Jezus? Is hij niet begraven en gebalsemd naar heidens gebruik, zodat hij nu de titels krijgt in een heidens christendom? Maar de ware, joodse, betekenis van Jezus moet nog worden ontdekt. (Welliht pas bij het e…
  continue reading
 
Waarom moet Jezus nu gaan wonen in Nazareth? Er is mogelijk een verband met Jesaja 11 waar we lezen van een "spruit", Hebreeuws: nezer, die uit de afgehouwen tronk van Isaï zou voortkomen. Maar hoe sterke is deze passage eigenlijk? Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/koinonia-bijbelstudie-live--595091/support.…
  continue reading
 
Matteus wilde duidelijk maken dat Jezus aks Messias ook in zijn jeugd al de weg van Israël opnieuw doorloopt. Onmiddellijk is er al een dreiging voor het Koninkrijk van God vanwege de valse koning Herodes. Met de citaten van Hosea 11 en jeremia 31 wordt dat onderbouwd. Maar de vraag is of de gehele profetie inderdaad in Jezus vervuld is. Wel een mo…
  continue reading
 
In Metropolitan Clubtalk, een podcastserie van de sectie Urban Design van de TU Delft, spreekt Robbert Jan van der Veen (TU Delft, ECHO Urban Design) met diverse gasten over stedenbouwkundige vraagstukken van nu. Experts vanuit de overheid, het onderwijs en de ontwerppraktijk schuiven aan en delen hun inzichten en ervaringen over stedenbouw op alle…
  continue reading
 
In Metropolitan Clubtalk, een podcastserie van de sectie Urban Design van de TU Delft, spreekt Robbert Jan van der Veen (TU Delft, ECHO Urban Design) met diverse gasten over stedenbouwkundige vraagstukken van nu. Experts vanuit de overheid, het onderwijs en de ontwerppraktijk schuiven aan en wisselen van gedachten, met steeds met een ander schaalni…
  continue reading
 
Korte toelichting bij de blog " religieuze ervaring als verborgen zelfreflectie. Die blog is hier te vinden: https://koinoniabijbelstudie.nl/religieuze-ervaring-als-verborgen-zelfreflectie/autobiografisch/ Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/koinonia-bijbelstudie-live--595091/support.…
  continue reading
 
Postzegelstedenbouw, ramp op realiteit? Op 21 september gaat Robbert Jan van der Veen in gesprek met prof. Tess Broekmans (Urhahn/TU Delft), Glenn Lyppens (POLO labs), en prof. Machiel Van Dorst (TU Delft/Urban Studies) in de nieuwe editie van de metropolitan Clubtalk@bouwpub. Nederland wordt ingericht langs tenders voor losse buurten en districten…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding