Redactie Radio Maria Belgie openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 2, Tot Jezus’ dood besloten 3 – 6, Het verraad van Judas 7 – 13, Het laatste Paasfeest 14 – 23, Het Heilig Avondmaal 24 – 30, De ware eer 31 – 34, Petrus gewaarschuwd 35 – 38, De twee zwaarden 39 – 46, Jezus in Gethsémané 47 – 53,…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 4, Het penningske der weduwe 5 – 19, Verwoesting van Jeruzalem voorzegd; begin der smarten 20 – 24, De grote verdrukking 25 – 33, Wederkomst van den Zoon des mensen 34 – 36, De waakzaamheid 37 – 38, Jezus’ laatste dagen in Jeruzal…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 8, De doop van Johannes 9 – 18, Gelijkenis van de wijngaardeniers 19 – 26, De cijnspenning 27 – 40, De sadduceeërs en de opstanding 41 – 44, Christus, zoon van David 45 – 47, Waarschuwing tegen de schriftgeleerden…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 8, De onrechtvaardige rechter 9 – 14, De farizeeër en de tollenaar 15 – 17, Jezus zegent de kinderkens 18 – 30, De rijke jongeling 31 – 34, Laatste aankondiging van het lijden 35 – 43, De blinde man van Jericho…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 5, Boetprediking van Jezus 6 – 9, Gelijkenis van den onvruchtbaren vijgeboom 10 – 17, Een lamme vrouw genezen 18 – 21, Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg 22 – 30, De enge poort 31 – 35, Waarschuwing voor Heródes…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 3, Waarschuwing tegen de geveinsdheid 4 – 12, Waarschuwing tegen mensenvrees 13 – 21, Gelijkenis van den rijken dwaas 22 – 34, Opwekking tot onbezorgdheid 35 – 40, Weest waakzaam 41 – 48, De getrouwe en ontrouwe dienstknecht 49 – …
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 5, Uitzending der twaalven 6 – 9, Heródes en Johannes 10 – 11, De twaalven wedergekeerd 12 – 17, De wonderbare spijziging 18 – 20, Belijdenis van Petrus 21 – 27, Eerste aankondiging van het lijden 28 – 36, De verheerlijking 37 – 4…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 3, De vrouwen, die Jezus volgden 4 – 15, Gelijkenis van het zaad 16 – 18, Gelijkenis van de kaars 19 – 21, Familie van Jezus 22 – 25, Jezus stilt den storm 26 – 39, De bezetene van Gadara 40 – 56, Het dochtertje van Jaïrus opgewek…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 4, Inleiding 5 – 25, Geboorte van Johannes den Doper aangekondigd 26 – 38, Geboorte van Jezus aangekondigd 39 – 45, Maria bezoekt Elizabet 46 – 56, Lofzang van Maria 57 – 66, Geboorte van Johannes den Doper 67 – 80, Lofzang van Za…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login