Radio Maria Belgie openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 2, Tot Jezus’ dood besloten 3 – 6, Het verraad van Judas 7 – 13, Het laatste Paasfeest 14 – 23, Het Heilig Avondmaal 24 – 30, De ware eer 31 – 34, Petrus gewaarschuwd 35 – 38, De twee zwaarden 39 – 46, Jezus in Gethsémané 47 – 53,…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 4, Het penningske der weduwe 5 – 19, Verwoesting van Jeruzalem voorzegd; begin der smarten 20 – 24, De grote verdrukking 25 – 33, Wederkomst van den Zoon des mensen 34 – 36, De waakzaamheid 37 – 38, Jezus’ laatste dagen in Jeruzal…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 8, De doop van Johannes 9 – 18, Gelijkenis van de wijngaardeniers 19 – 26, De cijnspenning 27 – 40, De sadduceeërs en de opstanding 41 – 44, Christus, zoon van David 45 – 47, Waarschuwing tegen de schriftgeleerden…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 8, De onrechtvaardige rechter 9 – 14, De farizeeër en de tollenaar 15 – 17, Jezus zegent de kinderkens 18 – 30, De rijke jongeling 31 – 34, Laatste aankondiging van het lijden 35 – 43, De blinde man van Jericho…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 5, Boetprediking van Jezus 6 – 9, Gelijkenis van den onvruchtbaren vijgeboom 10 – 17, Een lamme vrouw genezen 18 – 21, Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg 22 – 30, De enge poort 31 – 35, Waarschuwing voor Heródes…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 3, Waarschuwing tegen de geveinsdheid 4 – 12, Waarschuwing tegen mensenvrees 13 – 21, Gelijkenis van den rijken dwaas 22 – 34, Opwekking tot onbezorgdheid 35 – 40, Weest waakzaam 41 – 48, De getrouwe en ontrouwe dienstknecht 49 – …
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 5, Uitzending der twaalven 6 – 9, Heródes en Johannes 10 – 11, De twaalven wedergekeerd 12 – 17, De wonderbare spijziging 18 – 20, Belijdenis van Petrus 21 – 27, Eerste aankondiging van het lijden 28 – 36, De verheerlijking 37 – 4…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 3, De vrouwen, die Jezus volgden 4 – 15, Gelijkenis van het zaad 16 – 18, Gelijkenis van de kaars 19 – 21, Familie van Jezus 22 – 25, Jezus stilt den storm 26 – 39, De bezetene van Gadara 40 – 56, Het dochtertje van Jaïrus opgewek…
 
Het Evangelie volgens Lucas is het derde van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel. 1 – 4, Inleiding 5 – 25, Geboorte van Johannes den Doper aangekondigd 26 – 38, Geboorte van Jezus aangekondigd 39 – 45, Maria bezoekt Elizabet 46 – 56, Lofzang van Maria 57 – 66, Geboorte van Johannes den Doper 67 – 80, Lofzang van Za…
 
De vierde en laatste podcast van ‘Wapenstilsstanddag’ brengt het verhaal van Raphaël Smet die vier jaar in de loopgraven heeft doorgebracht. Die heeft hij overleefd, maar op een dag moet hij zijn dood hebben voelen aankomen, en zette hij zich aan een cassetterecorder. Hij heeft verteld en verteld alsof zijn leven er van afhing.Na zijn dood heeft zi…
 
Bron van deze podcast is een documentaire-reeks, uitgezonden op Radio 1 in 2014, honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dat was geen historische reeks. Geschiedenisboeken genoeg. De reeks is gebaseerd op verhalen die in families leven, verteld door tweede- en derdehands getuigen: kinderen en kleinkinderen van mensen uit de Groote Oor…
 
Over de ‘Groote Oorlog’ zijn er massa’s geschiedenisboeken verschenen. Maar heel wat verhalen van getuigen werden nergens genoteerd. Ze werden gewoon doorverteld van vader op zoon, van grootmoeder op kleinkind. In ‘Wapenstilstanddag’ blikken Annemie Peeters en Brecht Devoldere terug op die verhalen die in de families blijven leven. Bron van deze po…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login