Kerkdienstgemist.nl openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Opname van Hersteld Hervormde Gemeente “De Wijngaard” te Grafhorst U kunt uw giften overmaken via https://hhkgrafhorst.nl/collecte/ of via de gebruikelijke rekeningnummers, onder vermelding van de bestemming: Kerkvoogdij: NL86RABO 0331288427 Diaconie: NL55RABO 0337612706 T.a.v. de HHG IJsselmuiden- Grafhorst “De Wijngaard” BW…
 
Welkom Psalm 100:1,3,4 OB Stil gebed, votum en groet Lied 432:1,2 WK Groot is uw trouw Onderwijzing over de doop Geloofsbelijdenis Lied 317:1,2,3 WK Wij komen bij het water saam Gebed en geloften Kinderlied: Lied 609:1,2,3 WK Hoger dan de blauwe luchten Doop Lied: Psalm 134:3 OB Kinderlied: De Here zegent jou (2x) Gebed om de opening van het Woord …
 
Opname van Hersteld Hervormde Gemeente “De Wijngaard” te Grafhorst U kunt uw giften overmaken via https://hhkgrafhorst.nl/collecte/ of via de gebruikelijke rekeningnummers, onder vermelding van de bestemming: Kerkvoogdij: NL86RABO 0331288427 Diaconie: NL55RABO 0337612706 T.a.v. de HHG IJsselmuiden- Grafhorst “De Wijngaard” BW…
 
Welkom Psalm 42:4,5 OB Stil gebed, votum en groet Lied 905:1,3,4 LB Wie zich door God alleen laat leiden Gebed om de opening van het Woord Schriftlezing: Psalm 124 Psalm 124:1 LB Schriftlezing: Romeinen 8:31-39 Psalm 124:3,4 LB Verkondiging Muzikaal intermezzo Geloofsbelijdenis Lied 223 Opwekking ‘Geen andere pleitgrond’ Dankgebed en voorbede Colle…
 
Opname van Hersteld Hervormde Gemeente “De Wijngaard” te Grafhorst Zingen Psalm 130:1 en 2 Psalm 6: 1, 2, 3 en 4 Psalm 130: 3 en 4 Schriftlezing Handelingen 3 U kunt uw giften overmaken via https://hhkgrafhorst.nl/collecte/ of via de gebruikelijke rekeningnummers, onder vermelding van de bestemming: Kerkvoogdij: NL86RABO 0331288427 Diaconie: NL55RA…
 
Welkom Psalm 25:2,7 OB Votum en groet Psalm 111:4,6 NB Gebod Psalm 40:3 NB Gebed OT lezing 1 Koningen 19:19-21 NT lezing Lucas 9:51-62 kindermoment kinderlied: OTH 2015 238:1 Zoek eerst het koninkrijk van God Preek LIed: NLB 840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom Gebed Collecte Slotlied: NLB 531 Jezus die langs het water liep Zegen…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login