Dietz Strategie openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Planologisch

Dietz Strategie & Communicatie

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Welkom bij Planologisch: de podcast van ruimtelijke Nederland! In Planologisch praten wij, Dietzers, met elkaar en onze gasten over verschillende onderwerpen uit het ruimtelijke domein. Of dit nou gaat om vastgoed, omgevingsmanagement, citymarketing of gebiedsontwikkeling: alles passeert bij Planologisch de revue. Planologisch wordt geproduceerd door Dietz Strategie en Communicatie, het adviesbureau voor vraagstukken uit he ruimtelijke domein. Volg ons op social media via LinkedIn (Dietz Str ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
🏘 De woningmarkt in Nederland zit op slot. Eén van de oorzaken is een gebrek aan doorstroming. Een urgent thema waar wij in ons nieuwe podcast seizoen van Planologisch aandacht aan besteden: Wat kunnen gemeenten, ontwikkelaars en corporaties doen om doorstroming te bevorderen? Wat hebben ze hier van elkaar voor nodig en hoe kijkt de doelgroep hier …
  continue reading
 
🌇 Naast gemeenten en corporaties, kunnen ook ontwikkelaars een bijdrage leveren aan de opgave voor doorstroming in de woningmarkt. In navolging van de eerste twee afleveringen van het nieuwe podcast seizoen Planologisch, gaan wij vandaag in gesprek met een ontwikkelaar die zich actief bezighoudt met dit thema. 👥 In deze derde podcast gaan Gert Jan …
  continue reading
 
🏘 Doorstroming op de woningmarkt, een urgent thema waar we alleen kans maken als we samenwerken met elkaar. In navolging van de podcast afgelopen week met wethouder Daan Quaars van de gemeente Breda, gaan wij in deze tweede aflevering in gesprek met corporatie Mitros. Hoe willen zij deze opgave oppakken? 🗣 In deze tweede podcast gaat onze gast van …
  continue reading
 
🏠 De woningmarkt in Nederland zit op slot. Eén van de oorzaken is een gebrek aan doorstroming. Een urgent thema waar wij in ons nieuwe podcast seizoen van Planologisch aandacht aan besteden: Wat kunnen gemeenten, ontwikkelaars en corporaties doen om doorstroming te bevorderen? Wat hebben ze hier van elkaar voor nodig en hoe kijkt de doelgroep hier …
  continue reading
 
Voor de start van het nieuwe seizoen van Planologisch hebben wij een speciale gast: Frits Lintmeijer! In dit nieuwe seizoen staan wij stil bij het 15-jarig bestaan van Dietz Strategie & Communicatie. In de eerste aflevering doorlopen we de start van het bedrijf met de oprichter: Luc Dietz. We bespreken de goede maar ook moeilijke tijden om een onde…
  continue reading
 
In deze aflevering van Planologisch wordt er samen met onze gast Bouke Arends, burgemeester van gemeente Westland gekeken naar twee belangrijke onderwerpen voor gemeenten in Nederland. Namelijk veiligheid en samenwerking. Wat zijn de grote uitdagingen op het gebied van openbare orde en veiligheid? En wat is de rol van de gemeente Westland binnen he…
  continue reading
 
In deze aflevering van Planologisch wordt er samen met Luc Dietz en Jasper Benus gekeken naar de veranderingen op het gebied van gebiedsontwikkeling. Zijn er veranderingen ontstaan door de coronacrisis? En zijn er naast deze crisis nog meer veranderingen die in deze sector spelen? Er wordt ingezoomd op de problemen op de woningmarkt waar vooral ook…
  continue reading
 
Het is vakantie en de meeste mensen gaan er weer op uit. Maar door de coronacrisis zijn er grote aanpassingen ontstaan waar iedereen mee te maken krijgt als er een dagje uit wordt ondernomen. Er wordt gekeken naar poppodia die het in deze tijd zwaar hebben, maar ook naar museums en de kwestie rondom de verspreiding van het toerisme in deze tijd. In…
  continue reading
 
Deze week in de podcast Planologisch wordt er terug gekeken op de afgelopen periode en wat daarin is opgevallen. Wat kunnen we hiervan leren en meenemen voor in de toekomst? Hoe is het de laatste maanden gegaan op het gebied van crisiscommunicatie? En wat is er nodig om de communicatie naar de burgers vast te houden omtrent de 1,5 meter regel. Daar…
  continue reading
 
Door de veranderende tijd zijn er op het gebied van participatieprocessen vooral online in een sneltrein vaart aanpassingen ontstaan. Het wennen aan de nieuwe digitale omgeving is nu wel enigszins ingedaald. Hierdoor kunnen we terugkijken op de start van participatieprocessen die ook meer online gaan plaatsvinden. Waarop moeten we blijven letten? E…
  continue reading
 
Door de aankomende versoepelingen ontstaan er grote uitdagingen voor onze binnensteden. Wat hebben bijvoorbeeld de versoepelingen voor impact? Is er een kans dat sommige aanpassingen die binnensteden maken leiden tot structurele veranderingen? Hiernaast wordt er ook gekeken naar de kansen die er liggen voor middelgrote steden. In deze derde aflever…
  continue reading
 
Afgelopen weken is er veel gebeurt op het gebied van de coronacrisis waarbij allerlei vragen zijn ontstaan. Hoe gaat het nieuwe normaal er in de praktijk uit zien? Hoe kan de samenleving zich vasthouden aan de huidige versoepelingen? Wat betekent dit voor ons vakgebied? Daarnaast wordt de nazorg fase besproken. Hoe kan deze fase het beste worden ge…
  continue reading
 
Het coronavirus houdt heel Nederland en de rest van de wereld in z'n greep. Maar hoe kun je nog effectief blijven communiceren temidden van alle snelle ontwikkelingen? Hoe kun je als bedrijf in je strategie anticiperen op wat er nog komen gaat? In deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Planologisch bespreken Luc Dietz, Remco Dolstra en J…
  continue reading
 
Afgelopen jaar bezochten Luc Dietz en Frits Lintmeijer een tiental burgemeesters om een nieuwe momentopname te maken van de rol van de burgemeester. Dit leidde tot mooie gesprekken en vaak persoonlijke ontboezemingen. Over de rol, de positie, de relatie met stad of dorp en de verhouding met de Raad. Beluister hier de podcast waarbij ze terugkijken …
  continue reading
 
Wat houdt het concept Placebranding in? Hoe kunnen verschillende plaatsen in Nederland zich onderscheiden van elkaar en gebruik maken van hetgeen dat hen uniek maakt? Luc Dietz en Max Trienekens gaan in deze aflevering het gesprek hierover aan met elkaar en geven daarbij tips aan over het maken van gerichte keuzen. Daarbij maken zij gebruik van een…
  continue reading
 
Hoe kun je als stad voldoen aan de woningbouw opgave? Een urgent vraagstuk waarbij reacties over het verder verdichten van steden uiteen lopen. In deze podcast vertellen Luc Dietz en Amar Baghdadi meer over de verdichtings-opgave van steden en geven zij tips om de leefbaarheid voor bewoners te behouden. Thema’s als de transformatie van naoorlogse s…
  continue reading
 
Tegenwoordig hebben we te maken met grote (binnen)stedelijke vraagstukken, zoals de woningopgave en het ruimtegebrek. Hoe gaan vastgoedpartijen en de overheid hiermee om? En hoe kun je de afstand tussen deze partijen verkleinen om projecten succesvol te realiseren? In deze nieuwe aflevering gaan Jim Wouda en Luc Dietz het gesprek met elkaar aan en …
  continue reading
 
Samenwerken is cruciaal om ontwikkelingen van de grond te krijgen. In Nederland hebben wij een lange traditie van samenwerkingen tussen de overheid en marktpartijen; ook wel de publiek-private samenwerking genoemd. Wij zien nu nieuwe vormen opkomen die kansen bieden om efficiënter te werken, meer kwaliteit te leveren en stakeholders te activeren. L…
  continue reading
 
Luc Dietz en Niek Amelink gaan het gesprek aan over de stikstofproblematiek in Nederland. Welke impact heeft dit op Nederland? Hoe moeten overheden, projectontwikkelaars en andere betrokkenen bij projectontwikkeling hiermee omgaan? Een aflevering vol met kennis, visie en tips wat een must-listen gezien alle onzekerheid die de stikstofproblematiek m…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding