Want To Know openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Dit is aflevering 15 en dit is een speciale aflevering, want we zitten middenin de crisis veroorzaakt door het Corona virus. Hoe heeft deze pandemie de relatie van Nederlandse nieuwsmedia met hun publiek veranderd? Mijke deelt een paar inzichten van Nu.nl, het AD, RTL Nieuws en de Barneveldse Courant.…
 
Dit is aflevering 12, een bijzondere aflevering! Niet alleen is het ongeveer een jaar geleden dat Mijke met deze podcast begon – en is ze daarmee op de helft, ze neemt deze podcast live op, bij het Media van Morgen congres (4 december 2019). Er schuiven drie gasten aan die allemaal bezig zijn met innovatie in de journalistiek; Julie Posetti van het…
 
This is episode 11, which is dedicated to one way in which audience members can be actively involved in journalism – by commenting on the news. This is something many news organizations are struggling with. Mijke explores the case study of Dutch news website Nu.nl, and the way in which they have reintroduced their comments section. Sh also shows ho…
 
Dit is aflevering 11, die gaat over een specifieke manier waarop het publiek actief kan worden betrokken bij de journalistiek: door commentaar te geven op het nieuws. Hier worstelen veel nieuwsorganisaties mee. Mijke bestudeert de case van Nu.nl – die de mogelijkheid tot commentaar leveren opnieuw heeft geïntroduceerd, en ze laat ook zien hoe haar …
 
In episode 9, the episode that concludes the first part of the research project on the digital relationship between journalists and their audiences, Mijke looks back at her research so far, will share the main outcomes of her interviews with journalists, and give an outlook on the second part of her research; the audience perspective.…
 
In aflevering 9 van deze podcast, de afsluitende aflevering van het eerste deel van het onderzoeksproject naar de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek, kijkt Mijke terug op haar onderzoek tot nu toe. Ze deelt de belangrijkste resultaten van haar interviews met journalisten, en geeft een introductie geven het tweede deel van haar onde…
 
Vorige aflevering besprak Mijke samen met Erik van Heeswijk, CEO van SmartOcto, wat publieksmetrics in de journalistiek ons allemaal kunnen leren. Deze maand, belicht ze de andere kant van de medaille. Aan de hand van literatuur analyseert Mijke de nadelen en uitdagingen die data met zich meebrengen op redacties.…
 
In aflevering 7 van Klikt het?, onderzoekt Mijke de positieve kant van publieksstatistieken in de journalistiek. Hoe kunnen journalistieke organisaties profiteren van gebruikscijfers? Wat kunnen de cijfers ons leren? Ook in deze aflevering; een gesprek met SmartOcto CEO Erik van Heeswijk over metrics. Met dank aan Yle Arkisto voor de Cavalry sounds…
 
Many news organizations indicate that it is difficult to reach young people - say between 18 and 28 years old. It is hard to interest them in news and engage them. This can be a problem - after all, they are the audience of the future. In this episode, Temi and Mijke therefore analyze the motivations and news use of young people. They share the res…
 
De publieksgroep die veel nieuwsorganisaties maar moeizaam zeggen te kunnen bereiken, zijn jonge mensen - zeg tussen de 18 en 28 jaar. Het is lastig ze te interesseren voor nieuws en hen te betrekken. Dit kan een probleem zijn - ze zijn immers het publiek van de toekomst. In deze aflevering analyseren Temi en Mijke daarom de motivaties en het nieuw…
 
In the second and last part of the double episode on the audience dilemma, Mijke will dive deeper in the tension between engaging and informing the audience in journalism, and Temi shares two interesting examples of international news organizations and how they deal with engagement.Door Dr. Mijke Slot
 
In het tweede en laatste deel van de dubbele aflevering over het publieksdilemma gaat Mijke dieper in op de spanning tussen het betrekken en informeren van het publiek, en bespreekt Temi twee interessante voorbeelden van hoe internationale nieuwsorganisaties hun publiek proberen te betrekken bij wat ze doen.…
 
It is important for news organizations to interest their audience members for the news. But not every important news fact is equally exciting and interesting. How do news organizations balance informing and engaging their audiences? In this episode, part 1 of the audience dilemma, Mijke explains what the audience is, and shows what Dutch journalist…
 
Het is belangrijk voor nieuwsorganisaties om hun publiek te interesseren voor nieuws. Maar niet elk belangrijk nieuwsfeitje is even spannend en interessant. Hoe vinden nieuwsorganisaties nu de balans tussen het informeren en het betrekken en entertainen van hun publiek? In deze aflevering, deel 1 van het publieksdilemma, legt Mijke eerst uit wat he…
 
What do you do when you realize you forgot your phone at home? Do you panic and run back to get it? How often do you use the internet to look for train times, directions or news and information? Or to distract yourself from a difficult task? Without realizing it, most of us have completely integrated technologies into our daily lives. This is also …
 
Wat doe je als je er onderweg achter komt dat je je telefoon vergeten bent? Raak je in paniek en ren je terug om hem op te halen? Hoe vaak gebruik je internet om treintijden, routebeschrijvingen of nieuws en informatie op te zoeken? Of om jezelf af te leiden van een moeilijke taak? Zonder het te beseffen hebben de meesten van ons technologieën voll…
 
In the second episode of Do we click?, Mijke shares her personal frustrations with audience metrics, and tries to find a good definition of the journalist-audience relationship. Research assistant Temi de Groen discusses two international cases to show that news organizations have very different ways of strengthening the relationship they have with…
 
In de tweede aflevering van Klikt het?, deelt Mijke haar eigen frustraties met bezoekersstatistieken en zoekt ze naar een goede definitie van de journalist-publiek relatie. Onderzoeksassistent Temi de Groen laat in een bespreking van twee internationale cases zien, dat er verschillende manieren zijn waarop nieuwsorganisaties de relatie met hun publ…
 
Welkom bij Klikt het? een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Technologie maakt innovatie in de journalistiek mogelijk waardoor journalisten hun publiek beter kunnen bedienen, met hen kunnen samenwerken en gebruikers makkelijker aan nieuws kunnen komen. Tegelijkertijd heeft technologie een and…
 
Welcome to Do we click?, a monthly research podcast on the digital relationship between journalists and their audiences. Technology enables innovation in journalism - providing the tools to journalists to serve their audiences better, to be able to cooperate with them, and audiences can find their news content more easily. At the same time, technol…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login