show episodes
 
Artwork
 
Logistiek met… is het Nederlandstalige platform van LogisticsMatter. Net als in de Does Logistics Matter? Podcast, praat ik in de Logistiek met… podcast met opinieleiders en kennishouders in de logistiek. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Artwork

1
Metropoolregio Actueel

Metropoolregio Amsterdam

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam: samen vormen zij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA werkt aan opgaven die gemeente- en provinciegrenzen overstijgen voor een toekomstbestendige regio. De doelstellingen zijn te vinden in de MRA Agenda, die in het najaar van 2024 weer wordt vernieuwd. Om u te informeren, inspireren en motiveren gaan wij elke drie weken in gesprek met onder anderen bestuurders, wetenschappers en het bedrijfsleven over belangrijke actuele thema’s v ...
  continue reading
 
Welkom bij de Explect Podcast, dé bron van inzichten en inspiratie op het gebied van logistiek, digitalisering van de logistiek en alles wat te maken heeft met freight forwarding. We zijn verheugd om jou, onze gewaardeerde luisteraar, te verwelkomen in deze boeiende reis door de wereld van supply chain management en transport. Of je nu een logistiek professional bent die op zoek is naar nieuwe inzichten, een ondernemer die zijn of haar bedrijf wil laten groeien, of gewoon geïnteresseerd bent ...
  continue reading
 
Artwork

1
Seaconnected Podcast NL

Seacon Logistics

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
De Seaconnected Podcast is dé podcast voor logistieke professionals en iedereen die geïnteresseerd is in de fascinerende wereld van logistiek en supply chain. Luister naar intrigerende gesprekken over de impact van technologie en automatisering op logistieke processen, duurzaamheid en groene logistiek, globalisering en internationale handel, supply chain-optimalisatie, samenwerking tussen verschillende schakels in de supply chain en nog veel meer. Of je nu een logistieke professional bent di ...
  continue reading
 
Artwork

1
Hybride Leeromgevingen van Fontys hogescholen

Gesprekleider: drs. Ronald Scheer

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Podcast serie van het 'Programma Hybride Leeromgevingen' van Fontys Hogescholen. Hierin werken onderwijsprofessionals van verschillende Fontys instituten en opleidingen samen. Gespreksleider is drs. Ronald Scheer. Ronald is docent Mechatronica bij Fontys hogeschool voor Engineering in Eindhoven. De podcast serie wordt gemaakt namens het Programma Hybride Leeromgevingen, een initiatief van Dienst Onderwijs & Onderzoek van Fontys hogescholen. Programma Hybride Leeromgevingen De samenwerking me ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Een goedwerkende arbeidsmarkt is noodzakelijk als we kijken naar de ambities in de 80%-versie van de MRA Agenda. Dat is werk in uitvoering en leidt tot uitdagende vragen. Wat voor economie willen we? Hoe zorgen we voor genoeg en de juiste arbeidskrachten en onderwijs. En hoe combineren we functies zodat er ruimte is voor wonen, werken, recreatie en…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met… Michelle Marsé Michelle is de oprichter van MLM Promotions Michelle en Martijn praten over marketing in de logistiek. Hoe staat de sector er voor? Hoe bouw je een sterk merk? En waarom zijn storytelling, thought leadership en het laten zien van de mensen achter een bedrijf zo belangrijk? Deze aflevering is mogelijk gemaakt doo…
  continue reading
 
Bij ruimtelijke keuzes zijn water en bodem sturend. Dat is uitgangspunt in de 80%-versie van de MRA Agenda 2025-2028. Maar waterbeheer doet een claim op steeds schaarser wordende ruimte. Kiezen we dan voor waterberging of voor woningen? Of kan het alle twee? In deze podcast van de serie Metropoolregio Actueel gaan twee MRA-bestuurders en een region…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met… Stan de Caluwe. Stan is Clustercoördinator Urban Logistics bij de Gemeente Utrecht. We praten over de huidige ontwikkelingen in stadslogistiek en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Stan vertelt over logistieke initiatieven in verschillende steden en vooral wat de Gemeente Utrecht doet om de stad leefbaarder en duurzamer…
  continue reading
 
De nieuwe MRA Agenda is in de laatste fase aanbeland. De 80%-versie van de agenda is voor wensen en opvattingen voorgelegd aan alle colleges, gemeenteraden en de beide Provinciale Staten in de Metropoolregio Amsterdam. Dit is een goed moment voor een gesprek over het realiteitsgehalte van de agenda. Kunnen alle grote ambities wel worden waargemaakt…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met… Pascal van Beek en Wilbert Stoutjesdijk Pascal en Wilbert zijn de oprichters van UC Group. We praten over huidige trends in de logistieke sector en hoe die de arbeidsmarkt beïnvloeden. Pascal en Wilbert leggen uit hoe logistieke bedrijven interimmers niet alleen kunnen gebruiken als overbrugging, maar ook om logisteke operatie…
  continue reading
 
De nieuwe MRA Agenda is in een ‘80%-versie’ aangeboden aan de colleges, gemeenteraden en de beide Provinciale Staten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Alle partijen hebben nu de gelegenheid voor het meegeven van wensen en opvattingen om de agenda af te ronden. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio. In de agenda …
  continue reading
 
Het openbaar vervoer staat onder druk. Het herstel van het aantal reizigers in het OV blijft na de coronapandemie achter in vergelijking met andere vormen van vervoer. Bovendien kampen OV-bedrijven met personeelstekorten en zijn grote investeringen in infrastructuur onzeker. Toch staat vast dat het openbaar vervoer een onmisbare schakel is in de mo…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met… Arthur Dallau Arthur Dallau is mede-oprichter van Droneport Rotterdam. Arthur en ik praten over de huidige stand van zaken op het gebied van drones in de lucht en op het water. Over hoe drones de logistiek en andere sectoren efficienter, duurzamer en veiliger kunnen maken. Wat bedrijven, overheden en instanties moeten doen om …
  continue reading
 
Dit is Logistiek met… Maurice Jansen, Kees-Willem Rademakers, Tomas van der Maarel en Tobias Monster. Maurice Jansen is onderzoeker en docent bij het Erasmus Centre for Urban, Port, and Transport Economics, Kees Willem is docent-onderzoeker stads- en voedsellogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, Tomas is Manager Business Development bij Broekma…
  continue reading
 
Bedrijventerreinen spreken vaak maar weinig tot de verbeelding. Veelal zijn het terreinen aan de rand van een gemeente, waar bezoekers alleen komen als ze er echt moeten zijn. Maar dat beeld is langzaam aan het veranderen. Niet alleen zijn bedrijventerreinen goed voor maar liefst een kwart van alle werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam (MR…
  continue reading
 
Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. In een circulaire economie worden gebruikte grondstoffen weer ingezet voor nieuwe producten. De samenwerking van overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) draagt bij aan de omschakeling naar een circulaire economie, zo staat in de MRA Agenda 2020-2024. Door gezamenlijk in te kopen kunnen de overhe…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met… Frank Verhoeven Frank is CEO van Vos Logistics. We praten over de marktontwikkelingen in de logistieke sector en Frank bespreekt drie van de belangrijkste trends voor de komende jaren: de steeds verder gaande digitalisatie, de energietransitie en de impact van duurzaamheid en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze afleveri…
  continue reading
 
In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met 1990. Een groot deel van de CO2-uistoot wordt veroorzaakt door de bouwsector. Wanneer staal en beton worden vervangen door hout, draagt dat fors bij aan vermindering van de uitstoot. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn de ambities rond houtbouw groot en zijn ook al…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Johnny Nijenhuis Johnny is Zero-Emission Truck Expert bij Nijenhuis Truck Solutions en mede-oprichter van eTrux Energy Johnny en ik praten over de stand van zaken van elektrisch vrachtvervoer in Nederland. Johhny vertelt over de uitdagingen waar de sector voor staat bij de overstap naar emissieloze vrachtwagens, waar transportb…
  continue reading
 
Hoe gezond zijn de 2,6 miljoen inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? En hoe groot zijn de verschillen rond gezondheid binnen én tussen de gemeenten in de regio? De mate waarin mensen toegang hebben tot een gezond leven is een indicator van het begrip ‘brede welvaart’, dat steeds meer aan betekenis wint. Het besef groeit dat de zorg niet l…
  continue reading
 
Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten en tegelijkertijd een bron van zorg in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het economisch belang van toerisme is groot, terwijl op sommige plekken die veel bezoekers trekken de leefbaarheid onder druk staat. Bovendien is de ruimte om alle toeristen een plek te bieden beperkt. Nu het toerisme blijft groe…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Marc Bekkers en Henk-Jan van Donkelaar Marc is Director Customer Service and Logistics bij Heineken Nederland en Henk-Jan is Managing Director Europe bij Consafe Logistics. Marc, Henk-Jan en ik praten over de logistieke uitdagingen die wereldwijd opererende bedrijven hebben. Marc vertelt hoe Heineken met deze uitdagingen omgaat…
  continue reading
 
De afgelopen decennia is zoveel gebouwd in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), dat water steeds meer in de knel is gekomen. Met de nodige plannen die nog op stapel staan, is het dan ook nodig om ruimte voor water vrij te maken. ‘Waar is ruimte waar je tijdelijk water kan opslaan?’, vraagt Bea de Buisonjé, dagelijks bestuurder bij het waterschap Amst…
  continue reading
 
Jong Logistiek Nederland presenteert: Logistiek met... Matthew Harteveld en Stein van Est Matthew is Operations Manager bij Bertschi en Stein is Senior Director Fulfilled by Maersk. Matthew, Stein en ik praten over hoe het is om te werken in de logistiek. Matthew en Stein vertellen over de verschillende stappen in hun carrière, over wat ze meemaken…
  continue reading
 
In het programma ‘Een Thuis voor Iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting is voor kwetsbare groepen woningzoekenden. Een grote groep zogenoemde ‘aandachtsgroepen’, die voorrang krijgt bij de toewijzing van sociale huurwoningen, komt echter op een wachtlijst terecht. Door i…
  continue reading
 
De huishoudens die het hardst worden geraakt door hoge energieprijzen, profiteren het minst van de maatregelen die de overheid neemt om de energietransitie te stimuleren. De groep mensen die goed de weg weet te vinden in de overheidsregels en die kapitaalkrachtig is, heeft met hulp van de overheid kunnen investeren in de verduurzaming van hun wonin…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Marielle van Spronsen Marielle is Global Head of Sustainability bij Vanguard Logistics. Marielle en ik praten over duurzaamheid in de logistiek. Wat zijn de uitdagingen? Waar liggen de kansen? En hoe kan technologie de verduurzaming ondersteunen? Marielle vertelt ook wat er nodig is om als sector de klimaatdoelen te halen. Deze…
  continue reading
 
Nu de woningnood hoog is, moeten we oppassen dat we niet dezelfde fouten maken als in de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen in korte tijd veel huizen zijn gebouwd. Veel van die woningen zijn in korte tijd uit de grond gestampt, maar zijn van slechte kwaliteit. Die huizen moeten nu alweer worden gesloopt. Om alle betrokken partijen met dezelfde…
  continue reading
 
In de eerste aflevering van de podcast ‘Metropoolregio Actueel’ praat presentator Frank Kromer met prof. dr. Henri de Groot over de huidige staat van de regio, over dat begrip van brede welvaart en over onvermijdelijke keuzes die gemaakt moeten worden in de MRA. De Groot is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit in Amst…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Hessel Visser Hessel Visser is een logistieke duizendpoot. Hij is logistiek adviseur, docent en schrijver van boeken over logistiek. Hessel en ik praten over waarom de jongere generaties belangrijk zijn voor de logistiek, waarom de logistiek meer van zichzelf mag laten zien, over het belang van infrastructuur in Nederland en wa…
  continue reading
 
Welkom terug bij een nieuwe en opwindende aflevering van de podcast. In deze aflevering duiken we diep in de wereld van vervoerswijzen en ontdekken we hoe deze diverse modaliteiten de drijvende kracht zijn achter de dynamische internationale handelsstromen. Het proces van het verplaatsen van goederen over grenzen heen is complex en wordt beïnvloed …
  continue reading
 
Over Happy Horizon & Happy Students Happy Students Tilburg is een online marketingbureau, gerund door studenten, onder begeleiding van studiecoaches en vakexperts uit de praktijk. Door de studenten en vak experts van Happy Horizon Tilburg aan elkaar te koppelen, ontstaat er een omgeving waar kennis, expertise en ervaring samenkomen met een frisse b…
  continue reading
 
Over deze aflevering In deze aflevering gaan 3 junior consultants Elinitsa, Sophie en Asmae van het Sociaal Innovatiecentrum Werkgeluk in gesprek met elkaar over hoe zij het afgelopen halfjaar ervaren hebben bij het SIC-Werkgeluk. En delen zij belangrijke leermomenten! ... Over Ronald Scheer Ronald is gespreksleider en eindredacteur bij podcastseri…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Kirsten en Moss Dolman. Kirsten en Moss leiden samen MOSS Last Mile Heroes. Moss vertelt over hoe hij zijn baan als Account Manager in de Telecom opgaf om fietskoerier te worden en hoe hij al fietsend zijn bedrijf startte, dat hij inmiddels samen met Kirsten heeft uitgebouwd tot een zero emissie urban logistics provider. Kirste…
  continue reading
 
In deze aflevering gaan Rob Bergmans (Seacon), Frank Morawietz (BayWa r.e. Solar Trade) en Dominik Dohr (BayWa r.e. Solar Trade) in dialoog over het nieuwe partnerschap tussen Seacon en BayWa r.e., de aanbouw van een volledig klimaatneutraal warehouse hub en over het belang van CO2-reductie, modal shift en duurzaamheid in de supply chain.…
  continue reading
 
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen, factoren en ontwikkelingen, waarmee de logistieke sector wordt geconfronteerd bij het verbeteren van de supply chain? En hoe gaan bedrijven hiermee om? Een boeiend, actueel onderwerp waar Elias Becker (Seacon), Guido Jacobs (Amway) en Peter Pardoel (Supply Chain Valley) u graag meer over vertellen.…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Oscar van Veen. Oscar is Directeur Innovatie bij het Havenbedrijf Rotterdam. Oscar en Martijn praten over hoe de Rotterdamse haven de slimste van de wereld wil worden. Wat doen drones in de haven? Hoe communiceert de haven straks met schepen en vrachtwagens zonder tussenkomst van mensen? Aan het einde kijkt Oscar in zijn glazen…
  continue reading
 
Hoe kunnen nieuwe, moderne technologieën helpen bij het verbeteren van de supply chain en supply chain visibility? Elias Becker (Seacon), Charlotte Goos (Portbase) en Charles Bronzwaer (Bizzomate) delen inzichten over waarom het bevorderen van een duurzame supply chain en data dé toekomst is voor de logistieke branche.…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Mariska Winckler. Mariska is vitaliteitsdeskundige, leefstijlcoach en oprichtster van Optimal Vitality. Mariska en Martijn praten over het belang van gezond personeel. Wat zijn vitale medewerkers? Welke factoren hebben invloed op vitaliteit en hoe zorg je ervoor dat er op alle lagen in de organisatie oog voor is. Aan het einde …
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Andre van den Maagdenberg. Andre is Director Logistics Competence Center EMEA bij Medtronic. Andre en Martijn praten over procesverbetering in de logistiek. Welke methodieken werken goed? Wat is belangrijk bij continuous improvement? En werkt verbetering nu bottom-up, of toch top-down? Deze aflevering is mogelijk gemaakt door M…
  continue reading
 
Over Thimo Schepers Thimo is derdejaarsstudent Toegepaste Wiskunde. Hij volgt een minor bij Fontys Consultancy. Met een groep studenten die allemaal een andere opleiding volgen, doet hij een praktijkopdracht bij het bedrijf Cosmicnode, gespecialiseerd in building automation. Deze samenwerking is onderdeel van de Innovatiehub Digitale Transformatie …
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Roel Bloo en Jona van Loenen Roel is mede-oprichter en COO en Jona is business development manager van Level.works. Roel, Jona en ik praten over de huidige staat van de arbeidsmarkt in de logistieke sector. Wat kunnen bedrijven doen tegen de grote tekorten aan logsitiek personeel en hoe maken we werken in de logistiek sexy? Dez…
  continue reading
 
Over het gesprek Het gesprek gaat over de mogelijkheden voor studenten om ervaring en kennis op te doen in een hybride leeromgeving, zoals de High Tech Campus in Eindhoven, zonder technische achtergrond. ... Over Rick Louwers Rick Louwers (23) is vierdejaarsstudent Bedrijfskunde. Rick heeft tijdens zijn opleiding voor de verdieping International Bu…
  continue reading
 
Over Milou van Sambeek Milou is student bij Fontys hogeschool. Het gesprek gaat over de mogelijkheden voor studenten om ervaring en kennis op te doen in een hybride leeromgeving als de High Tech Campus zonder technische achtergrond en de daarbij behorende onzekerheden en successen. ... Over Martin van Bendegom Martin is docent/onderzoeker en coach …
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Pieter van den Hoven. Pieter is CEO en oprichter van StoreShippers. Pieter en ik praten over hoe last mile waarde kan toevoegen aan de keten. Hoe kun je je als ondernemer onderscheiden met die lastmile? En welke rol speelt technologie daar in? Pieter en ik praten ook over de toekomst van pakketbezorging. Ontvangen we straks pak…
  continue reading
 
Over Miriam Domingos Antonissen Miriam studeert aan Fontys Hogeschool. Het gesprek gaat over de mogelijkheden voor studenten om ervaring en kennis op te doen in een hybride leeromgeving als de High Tech Campus zonder technische achtergrond. ... Over Martin van Bendegom Martin is docent/onderzoeker en coach bij Fontys Hogeschool. Zijn aandachtsgebie…
  continue reading
 
Over Eveline Nooteboom Eveline Nooteboom is student-assistent bij de WorkPlace Vitality Hub (WPVH) op High Tech Campus in Eindhoven. Het gesprek gaat over de rol van de student-coach (deze coach is (dus) zelf ook student) om andere studenten te begeleiden en te helpen in een hybride leeromgeving ... Over Martin van Bendegom Martin is docent/onderzo…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Willem Nooij. Willem is CEO en oprichter van Coimbee. Willem en Martijn praten over verbeter- en verandertrajecten in de logistiek. Wat heb je nodig om succesvol te verbeteren en veranderen, waar moet je beginnen? en hoe ga je om met weerstand? En wat heeft een ijsberg hier mee te maken? Deze aflevering is mogelijk gemaakt door…
  continue reading
 
Over Martin van Bendegom Martin is docent/onderzoeker en coach bij Fontys Hogeschool. Zijn aandachtsgebieden zijn Duurzaamheid en Circulariteit in de breedste zin zowel economisch, technisch als sociaal. ... Over Workplace Vitality Hub Eindhoven De WorkPlace Vitality Hub (WPVH) is een kantooromgeving waar onderzoek wordt gedaan om de vitaliteit bin…
  continue reading
 
Marieke van Beurden In deze aflevering legt Marieke van Beurden uit wat de Workplace Vitality Hub op de High Tech Campus in Eindhoven precies is. Hoe kan je technologie inzetten om mensen in de werkomgeving vitaler te maken? Studenten van verschillende disciplines en aangesloten bedrijven onderzoeken samen hoe diverse vraagstukken kunnen worden opg…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met Wout van den Heuvel en Menno Lambooij. Wout is beleidsadviseur digitalisering bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Menno is zelfstandig adviseur op het snijvlak van IT en logistiek Samen zetten ze zich al jaren in om data delen in transport en logistiek voor het bedrijfsleven te verbeteren. We praten over het belang va…
  continue reading
 
Dit is Logistiek met… René de Koster. René is Hoogleraar logistiek en operations management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en specialist op het gebied van magazijnlogistiek. René en Martijn praten over de laatste trends en ontwikkelingen, zoals digitalisering, automatisering en robots, maar ook over recent onderzoek naar de invloed van perso…
  continue reading
 
Over Derk Bransen Derk is Workplace Learning Researcher & Consultant bij Fontys hogeschool. Meer weten over Derk? Zie: https://www.linkedin.com/in/derkbransen/ ... Over Ronald Scheer Ronald is gespreksleider bij podcastseries op het gebied van Onderwijs, Technologie & Innovatie. Daarnaast is Ronald docent & onderzoeker bij het lectoraat voor Roboti…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding