show episodes
 
De theologie podcast dompelt je iedere drie weken een half uur onder in een theologische onderwerp of debat. Aan de podcast werken toonaangevende Nederlandse theologen van dit moment mee. De focus van De theologie podcast ligt op actuele theologische publicaties in de breedste zin van het woord. De theologie podcast wordt gepresenteerd door Elsbeth Gruteke, radiopresentator, historicus, theoloog en predikant. Als presentator werkt zij voor de Evangelische Omroep. Mark de Jager, de Jonge Theo ...
 
L
LifeQuest

1
LifeQuest

Jan Luyken Instituut

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Een maandelijks gesprek over vragen en dilemma's in het leven. Je hoort inspirerende gasten uit filosofie, theologie, kunst en psychologie. En wat vertellen populaire films en series en popcultuur over de wereld waarin we leven?
 
Wrijving geeft glans, en dicht kloven. Tussen voelen en denken, ernst en humor, geloof en twijfel. En David Heeks speerpunt: de kloof tussen theologie en psychologie. Is de vaak ervaren afstand tussen God en mens, te overbruggen? Hoe werkt de Aanwezige Allerhoogste in ons, en met ons samen? 1. David voert gesprekken met ervaren mensen die hun levensverhaal kunnen of willen spiegelen aan oude teksten, wijsheden en (bijbel)verhalen. Ook zoekt hij met generatiegenoten naar wijsheid. 2. Luister ...
 
Loading …
show series
 
Maaike Harmsen betoogt dat mensen geschapen zijn om in goede harmonie met de schepping te leven. Ook hebben wij de opdracht om de aarde en het heelal te ontwikkelen en in kaart te brengen. Techniek is daarbij onmisbaar. Elsbeth en Mark gaan met Maaike in gesprek over techniek en hoe we hier vanuit het geloof mee kunnen omgaan.…
 
In deze aflevering van De theologie podcast gaan Tom Mikkers en Tabitha van Krimpen in gesprek met Rikko Voorberg en Bram Kalkman over radicale theologie. Wat is radicale theologie en waarom zou je onzekerheid als uitgangspunt moeten nemen?Door KokBoekencentrum
 
In het nieuwe nummer van Herademing schrijft Kick Bras, emeritus predikant en als onderzoeker geassocieerd aan het Titus Brandsma Instituut, over de paradox van spreken en zwijgen bij Thomas Merton. Elsbeth en Mark gaan met hem in gesprek over de groene spiritualiteit van Thomas Merton.Door KokBoekencentrum
 
De wereld is groter dan onze zichtbare wereld. De Bijbel spreekt over engelen als gedienstige geesten. Daar staan tegenover de machten van het kwade die samenballen in bepaalde gebeurtenissen. Engelen, welke gelovige houdt rekening met hun aanwezigheid? En wat hebben engelen van doen met de werkelijkheid van alledag? Elsbeth en Mark gaan in gesprek…
 
De Bijbel en seks is niet zomaar een voor de hand liggende combinatie. Tenach en Evangelie zijn beide geworden en geworteld in een schaamte- en pronkcultuur, hoewel je bij een zoektocht naar teksten met een seksgerelateerde inhoud in de Hebreeuwse Bijbel veel kansrijker bent dan in het Nieuwe Testament. Vandaag praten we met Willien van Wieringen, …
 
Wat kunnen we van Benedictijner monnik en Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier leren over kerk en christen zijn tijdens corona? Elsbeth Gruteke gaat met hem in gesprek. Uiteraard schuift Andries Knevel aan met een boekentip: Bidden als Paulus van D.A. Carson.Door KokBoekencentrum
 
Waar ben je veilig? Waar vind je rust als je je voortdurend moet meten met anderen? Hoe ontsnappen we aan de spiraal van consumeren en produceren? Elsbeth en Mark spreken met Niek Tramper die op zoek ging naar leefregels voor het innerlijke leven, naar rust voor de ziel.Door KokBoekencentrum
 
Theo Boer onderzoekt de protestantse, ethische kijk op euthanasie in Nederland. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren kerken en christenen in Nederland de eerste die euthanasie bespreekbaar maakten. Vijftig jaar later is euthanasie medisch, ethisch en juridisch een bijna alledaags verschijnsel geworden. Elsbeth Gruteke en Mark de Jager sp…
 
Theater voor engelen is het nieuwe theologisch-filosofische boek van Tomáš Halík over de zoektocht naar en de ontmoeting met God. God zoekt de mens vaak op in de stilte en in het verborgene, zonder dat iemand het zelf merkt. Elsbeth Gruteke en Mark de Jager gaan in gesprek met Erik Borgman over de inhoud en de betekenis van het nieuwe boek van Halí…
 
In haar boek Volk en elite peilt Mechteld Jansen de actuele afgrenzingen tussen volk en elite, die gemakkelijk tot polarisatie kunnen leiden. Het biedt een theologische tegenstem aan populisten die de kloof tussen volk en elite verdiepen en de woede voeden. Elsbeth Gruteke en Mark de Jager gaan in gesprek met haar en gaan op zoek naar een vorm van …
 
Kernthema's van de Deense filosoof Søren Kierkegaard zijn: vertwijfeling, angst, de zoektocht naar vreugde en de aanvaarding van het leven als een geschenk dat je mag genieten. Elsbeth Gruteke en Mark de Jager gaan in gesprek met Kierkegaard-kenner Geert Jan Blanken over de actuele betekenis van de Deense filosoof en theoloog. Aanleiding voor dit g…
 
Recent verschenen twee boeken over Cornelis Graafland (1928-2004). Van Arjan Boersma verscheen de biografie over deze tegendraads gereformeerde theoloog. Wim Dekker werkte mee aan een bundeling van teksten van Graafland over de Heilige Geest. Elsbeth Gruteke gaat met Wim Dekker na in hoeverre het gedachtengoed van Graafland ook voor de huidige gene…
 
In 'Handboek pastoraat bij psychische problemen' geven deskundigen informatie over de meest voorkomende psychische stoornissen in relatie tot pastoraat. Elsbeth Gruteke gaat in gesprek met Hanneke Schaap en praat met haar over de do’s en don’ts in pastorale contacten waarbij psychische problematiek een rol speelt.…
 
In "Maria: Icoon van genade" laat Arnold Huijgen zien dat Maria in een rij van sterke Bijbelse vrouwen staat die laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan. Elsbeth Gruteke gaat met hem in gesprek over de betekenis van Maria voor protestanten en belichten haar rol vanuit verschillende invalshoeken. Boekhandelaar Gert-Jan van Rietsch…
 
Als het over die richtlijnen gaat zegt Laurens: Vrije tijd is goed en het is goed om te ontspannen; uiteindelijk is alles wat door God geschapen is goed. Maar je kunt alleen niet alles doen wat je wilt. Je vrije tijd is onderdeel van je christenleven, als we het door de bril van Gods Woord en onder gebed doen dan kunnen we God ook in onze vrije tij…
 
Volgens Chris zie je vaak twee extremen onder christenen als het over psychiatrie gaat: aan de ene kant is er het gevaar om alles uit te leggen als een stoornis of ziekte; aan de andere kant kun je zeggen dat alles tussen je oren zit en je het alles met een pastorale werker kunt wegpraten. Maar dit klopt niet, er zit van alles tussen. Chris legt ui…
 
Ruard legt uit dat ‘omdat wij geloven dat God volmaakt is, dat is Zijn identiteit, wij daarom geloven dat Zijn Woord ook perfect is’ (zie Psalm 119). Laurens en Ilanah vullen aan dat het voor het begrijpen van de Bijbel, en om Gods Woord krachtig te laten zijn in je leven, je moet geloven en erop moet vertrouwen dat het Gods Woord is. Dat het foutl…
 
In ‘Onderzoek alle dingen, Bijbelstudies over wetenschap en geloof’ gaat Gijsbert van den Brink in op bijbelgedeelten die rond het thema schepping of evolutie relevant zijn. Wanneer je ervan uit gaat dat de evolutietheorie min of meer klopt, lukt het dan nog om een overtuigende uitleg te geven van deze bijbelgedeelten die een andere kant op lijken …
 
In deze aflevering van Godgericht in gesprek gaat het over stille tijd. Wat bedoelen wij daar eigenlijk mee en kunnen we in de Bijbel voorbeelden vinden van stille tijd? Waarom is het zo belangrijk en wat zijn praktische tips om dagelijks tijd met God door te brengen? Ruard en Ilanah omschrijven stille tijd als de dagelijkse tijd die je apart zet, …
 
In "Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola" verkent de Vlaamse jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin hoe je verstandig om kan gaan met je gevoel. Hij is te gast in deze tweede aflevering van De theologie podcast. Paul Visser verzorgt de column en Andries Knevel bespreekt de nieuwste theologische boeken.…
 
In "Morgen wordt alles beter. De mogelijkheden en ethiek van gentechnologie" gaat Maarten Verkerk, samen met Henk Jochemsen, in op de kansen en risico's aangaande gentechnologie. In de eerste aflevering van De theologie podcast spreken we Maarten Verkerk. Naast auteur is hij lid van de Eerste Kamer namens de ChristenUnie. Henk Stoorvogel verzorgt d…
 
Haar leven leek vast te lopen toen ze midden in haar 50-er jaren arbeidsongeschikt werd verklaard. Nu, 19 jaar later, praat ze met grote dankbaarheid en met stralende ogen over haar rol die ze al jaren samen met haar levensmaatje vervult in Thailand, waar ze prostituees en arme vrouwen aan een nieuw bestaan helpt. Els Vermeer. Wat bracht deze naar …
 
Hij is boer, filosoof, en werkzaam op de Eemlandhoeve, een bijzondere boerderij op de rand van de geboorteplaats die we samen delen. Bunschoten-Spakenburg. Na een lange zoektocht vond hij zijn roeping: de ontwikkeling van een robuuste en lokale voedselstrategie waarin boeren zowel een eerlijke prijs krijgen als perspectief op een duurzame en toekom…
 
In deze aflevering van Godgericht in gesprek gaat het over de Heilige Geest. Vandaag de dag bestaan er veel verschillende ideeën over wie of wat de Heilige Geest is en hoe we Hem kunnen ervaren in onze levens. Maar wie of wat is de Heilige Geest eigenlijk volgens de Bijbel? En wat leert de Bijbel over zijn werk? Volgens Ruard wordt er wel heel veel…
 
In deze aflevering van Godgericht in gesprek spreken Ruard Ophoff, Ilanah Pruis en Laurens Pruis over ‘De zondige christen – berouw en vernieuwing’. Eén van de lastigste vragen van het christenleven is misschien wel: hoe ga je om met zonde in je leven? Je krijgt de indruk dat de eerste Johannesbrief duidelijk maakt dat we eigenlijk niet meer zouden…
 
Dit fragment uit het gesprek met Kirsten Kalkman haalde de aflevering niet, maar is zeker de moeite van het delen waard. Foto Kierkegaard: publiek domein Meer over Kierkegaard Boek Het begrip Angst Contact hallo@lifequestpod.nl www.lifequestpod.nl Twitter: @lifequestpod Presentatie: Michiel Gouman en Alec Timmerman Productie: Caroline Oosterwijk Mo…
 
In deze aflevering van Godgericht in gesprek spreken Marcel Vroegop, Ruard Ophoff en Laurens Pruis over ‘Wat is een gezonde gemeente? – en ben jij een gezond lid?’. Mensen vragen zich wel eens af of het idee van gemeente-zijn niet achterhaald is. Geloven is toch een persoonlijk zaak? Bovendien, je kunt je geestelijke kost tegenwoordig overal vandaa…
 
In deze eerste aflevering van Godgericht in gesprek spreken Ruard Ophoff, Ilanah Pruis en Laurens Pruis over ‘Je geloof delen – hoe doe je dat?’. Is getuigenis iets waar veel te veel aandacht aan besteed wordt óf zou het belang hiervan juist veel meer onderstreept moeten worden? De ene christen vindt het super belangrijk, de ander besteedt het liev…
 
Hoe word je naast een goede professional ook een gezonde volwassene en betrokken burger? Kirsten Kalkman was nog student toen ze in 2015 meehielp om voor dit doel een opleiding voor universitair studenten te starten. Ze werkte keihard aan dit ideaal, totdat ze ontdekte dat ze zichzelf had verwaarloosd en in een burn-out terecht kwam. Een bijzondere…
 
Hoe is het om op te groeien in een tijd waarin je het leven helemaal zelf moet uitvinden en vormgeven? Maarten Vogelaar, millennial én studentenpastor ontmoet veel jonge mensen die zich dit afvragen. Als pionier was hij betrokken bij diverse projecten rond geloof en zingeving voor jongeren. In oktober startte zijn nieuwste project: Gist, een school…
 
In deze aflevering krijgen we een cursus kunst kijken van Anikó Ouweneel-Tóth, cultuurhistoricus en conservator. Als telg uit een vooraanstaand Hongaars kunstenaarsgeslacht, ervoer ze al op driejarige leeftijd dat de wereld een kunstwerk was waarin ze leefde. Anikó neemt ons mee in haar kijk op kunst en schoonheid als manier om de basis van ons bes…
 
Wat doe je als het leven heel anders loopt dan je had verwacht? Hannah Andringa was bezig aan een indrukwekkende carrière als wetenschapper met een groeiende lijst aan academische titels. Tot een ongeluk haar leven uit het lood sloeg. Hoe sta je op en vind je nieuwe hoop voor de praktijk van alledag? Outline 0:26 Hannah’s Plan B 7:43 Het hoofd stil…
 
Bio Gerko Tempelman was een vrijgemaakte jongen die in Amsterdam Theologie ging studeren, ondanks de waarschuwing dat dit een recept is voor geloofsverlies. “Dat gebeurde sneller dan ik voor mogelijk had gehouden.” Toch was het geloof hem te dierbaar om helemaal los te laten. Een openhartig gesprek over de dood en wederopstanding van zijn geloof. O…
 
Nederland een gaaf land? Onderzoeksjournalist Carola Houtekamer vindt daar wel wat op af te dingen. Zij ziet hoe multinationals handig de mazen van de wet vinden. En hoe komt het dat juist kwetsbare mensen worden vermalen door een systeem dat hen zou moeten beschermen? Hoe hou je hoop bij het zien van zoveel onrecht? Bio Carola Houtekamer (1980) is…
 
On Friday 13 January 2017, Father John Behr accepted the Metropolitan Kallistos Ware Chair in Orthodox Theology at Vrije Universiteit Amsterdam (VU) during a session of the College of Deans. The vice-dean of the Faculty of Theology, Prof. Eddy van der Borght, presided over the academic ceremony and first delivered the laudatio. Then Fr John accepte…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login