RaboResearch openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Welkom bij de Economiepodcast van RaboResearch, de onderzoeksafdeling van Rabobank. Wij volgen, analyseren en voorspellen onder meer nationale en internationale (macro-)economische, politieke en financiële ontwikkelingen. Daarbij kijken we niet alleen naar de dag van morgen, maar ook naar economische ontwikkelingen op de (middel-)lange termijn. Dit onderzoek resulteert in beschrijvingen en voorspellingen van scenario's voor economische grootheden. We vertalen onze analyses in toegepaste kenn ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Midden-Nederland vergrijst de komende jaren in rap tempo. Meer ouderen betekent ook meer vraag naar zorg en ondersteuning aan huis. Maar het aantal mensen dat dit kan bieden, groeit nauwelijks meer. Bovendien is het op sommige plekken minder fijn wonen als (trap-)lopen steeds lastiger wordt. Hoe kun je ervoor zorgen dat ouderen geschikt wonen in ee…
  continue reading
 
Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de afgelopen drie jaar met 17 procent gegroeid. Ben je als zzp’er welvarender dan als werknemer? In deze aflevering bespreken onderzoekers Suzanne Bijkerk en Rogier Aalders de brede welvaart van zzp’ers, mogelijke oorzaken van de groei van het aantal zelfstandigen en op welke wijze regelgeving van invloe…
  continue reading
 
Zijn ouderen meer tevreden met hun inkomen dan jongeren? Hebben lage inkomensgroepen altijd een lagere welvaart dan mensen met meer inkomen? Welke factoren hangen samen met economische, sociale en ecologische welvaart? In deze aflevering bespreekt econoom Suzanne Bijkerk de ongelijkheid in brede welvaart tussen inkomens- en leeftijdsgroepen en waar…
  continue reading
 
Een groeiende groep jongvolwassenen woont nog thuis bij de ouders. Zegt dit iets over de kookkunsten van pa en ma, of zijn schaarse en dure huizen debet aan deze thuiswoontrend? In deze aflevering bespreken Stefan Groot, Carlijn Prins en Nic Vrieselaar de redenen om bij ouders te wonen, gaan ze in op de woonschaamte onder vooral oudere thuiswoners,…
  continue reading
 
Waarom speelt de staalindustrie een belangrijke rol in de energietransitie? Hoe is de Europese staalindustrie eigenlijk ontstaan en wat zorgt ervoor dat de huidige productie gepaard gaat met veel emissies? Aan de hand van deze vragen duiken energietransitie-specialisten Eli Elderkamp en Susan Hansen in de wereld van staal. Naast de belangen rondom …
  continue reading
 
Hoeveel groei kan er nog uit de enorm krappe arbeidsmarkt worden gehaald op de korte en lange termijn? Wat zijn de effecten van vergrijzing, migratie en overheidsbeleid op de arbeidsmarkt? Is er zoiets als structurele arbeidskrapte of bestaat dit eigenlijk niet? En wat zit er achter de steeds verder teruggelopen arbeidsproductiviteitsgroei, en hoe …
  continue reading
 
Zijn er grote verschillen in economische ontwikkeling tussen de Nederlandse regio’s? Wat zijn de economische verwachtingen voor de toekomst? En op welke manier heeft de economie invloed op het welzijn van mensen in de regio? Vragen die voorbij komen in deze nieuwe aflevering van onze Economiepodcast, met regionaal-economen Floris Jan Sander en Rogi…
  continue reading
 
Europa kampt met een aantal ernstige structurele zwakheden: gebrek aan belangrijke grondstoffen, gebrek aan een concurrerende industrie en gebrek aan militaire macht. In deze aflevering gaan Maartje Wijffelaars en Bas van Geffen in op de noodzaak tot meer strategische autonomie voor de EU. En bovenal: hoe daar te komen. Interviewer: Elwin de Groot.…
  continue reading
 
Wat is de oorzaak van de Chinese vastgoedcrisis? En wat is de impact daarvan op de Chinese economie? Wat heeft de overheid gedaan om deze crisis te bezweren en zitten er eventueel nieuwe maatregelen in de pijplijn? In deze aflevering laat China-econoom Teeuwe Mevissen zijn licht schijnen op de ontwikkelingen in de Chinese vastgoedsector en geeft hi…
  continue reading
 
De auto-industrie is ontzettend belangrijk voor Europa, maar ondervindt hevige concurrentie van Chinese bedrijven. De Europese Commissie verdenkt de Chinese overheid ervan staatssteun aan Chinese autobouwers te verstrekken, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Kunnen we rekenen op verhoogde importtarieven voor Chinese auto's? En wat bete…
  continue reading
 
Terwijl het woningtekort record na record breekt en wonen voor steeds minder mensen betaalbaar is, stevent de nieuwbouw af op een instorting. Sinds de piek in 2022 is de verkoop van nieuwbouwkoophuizen gehalveerd. Ook worden er fors minder bouwvergunningen verleend. Mensen zijn onverminderd op zoek naar woonruimte, maar zagen hun mogelijkheden op d…
  continue reading
 
Tegen de achtergrond van de torenhoge inflatie heeft een stevige maatschappelijke discussie plaats over de ontwikkeling van winsten en lonen. Gemiddeld zijn inkomsten uit vermogen – bijvoorbeeld in de vorm van winst of rente – de afgelopen jaren beter op peil gebleven dan inkomsten uit loon. Maar achter dit gemiddelde schuilen grote verschillen tus…
  continue reading
 
Na jaren van voorbereiding, onderhandeling en discussie is de Wet Toekomst Pensioenen goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Door de pensioenhervorming veranderen de spelregels voor de opbouw van je pensioen. In deze aflevering bespreken Leontine Treur en Bas van Zanden wat er voor jou als ondernemer verandert en waar je zelf op kunt letten. B…
  continue reading
 
Na jaren van voorbereiding, onderhandeling en discussie is de Wet Toekomst Pensioenen goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Door de pensioenhervorming veranderen de spelregels voor het pensioen dat werknemers opbouwen. In deze aflevering bespreken Leontine Treur en Bas van Zanden wat er voor jou als werknemer verandert en waar je zelf op kunt…
  continue reading
 
In de RaboResearch Economiepodcast-reeks ‘Ondernemend naar Brede Welvaart’ praten Martje Fraaije en Sjoerd Hardeman over praktijkervaringen in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. In deze vijfde aflevering gaan ze niet in gesprek met ondernemers, maar met mensen binnen Rabobank die brede welvaart vanuit de bank proberen vorm te ge…
  continue reading
 
De brede welvaart in Nederland is de afgelopen drie jaar nauwelijks veranderd. Hoe kan dat met alle ontwikkelingen van de laatste tijd? Uit onderzoek blijkt dat delen van brede welvaart wel degelijk verslechterd zijn, maar ook dat andere welvaartsdimensies het geheel juist overeind houden. Bovendien zijn er verschillen tussen regio’s. Niet alleen i…
  continue reading
 
Halfgeleiders (chips) zijn cruciale componenten van heel veel apparatuur en belangrijk voor onder meer de defensie-industrie en voor nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. In deze aflevering bespreken Kan Ji en Lize Nauta de complexe mondiale waardeketens van halfgeleiders: wat zijn de verschillende stadia in deze waardeketens? Welk…
  continue reading
 
In de RaboResearch Economiepodcast-reeks ‘Ondernemend naar Brede Welvaart’ gaan Martje Fraaije en Sjoerd Hardeman in gesprek met ondernemers over hun ervaringen in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. In deze vierde aflevering vertellen Frido Kraanen van ouderenzorgorganisatie Omring en Winfred de Nijs van Bouwbedrijf De Nijs over…
  continue reading
 
Transities zoals verduurzaming, digitalisering en vergrijzing vereisen dat bedrijven kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. In hoeverre beschikt het Nederlandse bedrijfsleven over voldoende verandervermogen om met deze transities om te gaan? Hoe komt het dat sommige bedrijven wel en andere niet over verandervermogen beschikken? En wat…
  continue reading
 
Hoe inclusief zijn Nederlandse bedrijven en wat levert inclusief ondernemen eigenlijk op in economische zin? In deze aflevering geven Suzanne Bijkerk en Sjoerd Hardeman antwoord op deze vragen. Zij deden uitgebreid onderzoek en evalueren het nut van een diversiteitsbeleid. Ook bespreken zij maatregelen die bedrijven kunnen nemen om diversiteit in d…
  continue reading
 
In de podcastreeks ‘Ondernemend naar Brede Welvaart’ gaan Martje Fraaije en Sjoerd Hardeman in op de verhalen van ondernemers zelf in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. In deze derde aflevering vertellen Dick van Aggel van Medicura en Roy van de Moosdijk van Just Rocket Science over de kansen en uitdagingen van circulair onderne…
  continue reading
 
De oorlog in Oekraïne heeft de Europese economische afhankelijkheid van het buitenland pijnlijk duidelijk gemaakt. Het onderwerp strategische autonomie staat bij EU-beleidsmakers nu dan ook hoog op de agenda. En dat is maar goed ook. Want behalve directe schade door bijvoorbeeld hoge energieprijzen kunnen er ook aanzienlijke indirecte economische e…
  continue reading
 
In de podcastreeks ‘Ondernemend naar Brede Welvaart’ gaan Martje Fraaije en Sjoerd Hardeman in op de verhalen van ondernemers zelf in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. In deze tweede aflevering vertellen Bart van Straten van Van Straten Medical en Greencycle en Klaas Bakker van Cotap over de kansen en uitdagingen van circulair …
  continue reading
 
De meeste Nederlanders zijn negatief gestemd over de richting die Nederland opgaat. Mensen die negatiever gestemd zijn over de toekomst van ons land ervaren vaak ook een lagere brede welvaart. Toch vormen welvaartsverschillen langs gangbare regionale indelingen (provincies, stad en platteland, Randstad en daarbuiten) in het algemeen geen verklaring…
  continue reading
 
In de podcastreeks ‘Ondernemend naar Brede Welvaart’ gaan Martje Fraaije en Sjoerd Hardeman in op de verhalen van ondernemers zelf in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. In deze eerste aflevering spreken we Dizzy Soederhuizen van Omefa en Adriaan Lieftinck van Mezt over hoe zij ondernemerschap met oog voor verduurzaming in de pra…
  continue reading
 
Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun financiën. Toch praat nog lang niet iedereen gemakkelijk over persoonlijke geldzaken en financiële problemen met vrienden of familie. In deze aflevering bespreken Carlijn Prins en Otto Raspe dit taboe en leggen zij uit waarom praten over geldzorgen een eerste stap kan zijn op weg naar hulp.…
  continue reading
 
Steeds meer stedelingen uit de Randstad kopen de laatste jaren een huis op het platteland. Niet omdat de steden minder populair worden. Integendeel. Door de populariteit van de steden stegen de huizenprijzen zo snel, dat een koophuis daar voor veel mensen onbereikbaar is geworden. Veel van hen kiezen er daarom voor om de stad te verlaten. Carola de…
  continue reading
 
De brede welvaart van Nederlanders daalde in 2022. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen, met een sociale huurwoning en/of zonder baan. De torenhoge inflatie raakt hen het hardst en zij kunnen steeds moeilijker in hun levensonderhoud voorzien. Naast deze financiële gevolgen zijn veel van hen ook minder gelukkig en minder tevre…
  continue reading
 
Europa bevindt zich in een energiecrisis. Ondanks de recente daling verwachten Stefan Groot en Erik-Jan van Harn dat de gasprijs de komende jaren erg hoog zal blijven. Sterker nog, een terugkeer naar de lage prijzen van weleer lijkt uitgesloten. Het spreekt voor zich dat overheden moeten ingrijpen om de meest kwetsbare huishoudens tegemoet te komen…
  continue reading
 
Binnen Nederland bestaan grote verschillen in brede welvaart. Over het algemeen is de brede welvaart lager in steden en hoger in de gebieden daaromheen en in de meer landelijke regio’s. Maar de ene stad is de andere niet en ook tussen steden zien we daarom grote verschillen. Een goed voorbeeld is het verschil tussen Amsterdam en Zwolle. In deze afl…
  continue reading
 
De economische impact van een EU-boycot op Russische fossiele brandstoffen is naar verwachting fors. Zowel voor Europa als voor Rusland. In deze aflevering bespreken Maartje Wijffelaars, Hugo Erken en Erik-Jan van Harn wat zij van een dergelijke boycot verwachten. Ook gaan zij in op de verstoorde toelevering van andere producten als gevolg van de o…
  continue reading
 
Bedrijven die (zwaar) inzetten op digitalisering zien hun omzet vaker groeien dan bedrijven die dat niet doen. In Europees perspectief loopt Nederland hierin weliswaar ‘aardig voorop’, maar toch zegt slechts veertig procent van de Nederlandse bedrijven nadrukkelijk te kiezen voor digitalisering van hun bedrijfsvoering. Vooral in de informatie- en c…
  continue reading
 
De financiële markten maken zich al weken zorgen over inversies van de Amerikaanse yieldcurve. In het verleden werden inversies namelijk vaak gevolgd door een recessie. Maar is de yieldcurve eigenlijk een betrouwbare indicator om recessies te voorspellen? En kunnen we nu op basis van de yieldcurve al concluderen dat er een recessie aankomt in de VS…
  continue reading
 
De transitie naar een duurzame en inclusieve economie lijkt te stagneren in ons land. Carlijn Prins, Sjoerd Hardeman en Jesse Groenewegen gaan over deze transitie in gesprek en concluderen onder meer dat bedrijven verduurzaming en positieve maatschappelijke impact integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering zouden moeten maken.…
  continue reading
 
De wereld houdt haar adem in terwijl Rusland en Oekraïne steeds dichter bij een gewapend conflict lijken te komen. Een achterliggend probleem bij deze huidige gespannen geopolitieke situatie is de rol van de Europese Unie en in het bijzonder haar gebrek aan strategische autonomie. In deze aflevering bespreken Ester Barendregt, Elwin de Groot en Tee…
  continue reading
 
In Nederland staat ongeveer drie miljoen vierkante meter winkeloppervlakte leeg. Een deel van deze leegstand heeft meer potentie als woning dan als winkel en kan daarom beter worden getransformeerd. Dat is ook in het belang van het winkelgebied. Om hoeveel vierkante meter en potentiële woningen gaat het? En wat zijn de verschillen in het transforma…
  continue reading
 
De coronapandemie heeft voor een enorme groei in het thuiswerken gezorgd. In maart 2020 verzocht de overheid mensen die konden thuiswerken dringend om dit ook daadwerkelijk te doen. Veel mensen zijn er sinds die tijd achter gekomen dat thuiswerken zowel voor- als nadelen heeft. In deze aflevering gaan Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman in op de v…
  continue reading
 
Welvaart gaat over meer dan groei van het bruto binnenlands product (bbp). Nu het bbp weer uit het dal van de coronacrisis klimt, dient de vraag zich dan ook aan hoe het onze brede welvaart vergaat. Zijn de haarscheurtjes die we vorig jaar constateerden groter of kleiner geworden? En zien we tussen bevolkingsgroepen verschillen in de ontwikkeling v…
  continue reading
 
De snelle opmars van de Nederlandse economie uit de coronacrisis zorgt onder meer voor een bijzonder krappe arbeidsmarkt. Elke sector kent momenteel een zeer hoge vacaturegraad en de werkloosheid in ons land is laag. Hoe uniek is deze huidige krapte? Een podcast met Leontine Treur en Hugo Erken. Interviewer: Lize Nauta.…
  continue reading
 
Welke factoren dragen op dit moment bij aan een hogere inflatie? En is dat nu een tijdelijk of een structureel fenomeen? In deze podcast staat inflatie centraal en gaan Jan Lambregts, Hugo Erken en Kees de Schipper onder meer in op de invloed van hoge grondstoffen- en in het bijzonder energieprijzen, en de relatie met de arbeidsmarkt. Interviewer: …
  continue reading
 
De aardgasprijzen zijn in een paar maanden tijd met ruim 200 procent gestegen in Europa en met 150 procent in Azië. Als de gasprijzen op het huidige hoge niveau blijven, kunnen we een aanzienlijke stijging van de inflatie verwachten. In deze podcast staan Hugo Erken en Elwin de Groot uitgebreid stil bij de economische impact van de hoge gasprijzen.…
  continue reading
 
De ontwikkeling van het beschikbaar inkomen over de lange termijn is voer voor een vaak terugkerende discussie onder economen en in de media. In deze podcast staan Ester Barendregt en Menno Middeldorp stil bij deze discussies en gaan zij in op de langdurige stagnatie van het beschikbaar inkomen. Interviewer: Carlijn Prins.…
  continue reading
 
De Europese Commissie heeft op 14 juli dertien beleidsmaatregelen gepresenteerd die de EU op schema moeten brengen om haar ambitieuze doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies (BKG) te behalen. Het gaat om een reductie van 55 procent in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Internationaal gezien is het Carbon Border Adjustment Me…
  continue reading
 
Onlangs kondigde de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, aan dat de ECB klimaatverandering voortaan meeneemt in haar monetaire beleid. Waarom doet zij dat? Wat zijn de gevolgen voor de economie en wat gaan wij daarvan merken? En wordt het klimaat hier eigenlijk mee geholpen? In deze podcast geven Alexandra Dumitru en Bas van…
  continue reading
 
RaboResearch heeft onlangs een serie geopolitieke scenario’s voor 2030 ontwikkeld, waarbij is gekeken naar economische, financiële, militaire en culturele ontwikkelingen. In deze podcast praten Jan Lambregts en Justin van der Sluis over de betekenis van deze scenario’s voor de mondiale voedselketen in 2030. Interviewer: Ester Barendregt.…
  continue reading
 
Door de lockdownmaatregelen hebben huishoudens veel geld overgehouden. In Nederland is het geld dat zij op spaar- en betaalrekeningen stallen met 47 miljard toegenomen in het eerste jaar na het uitbreken van de coronacrisis. Dat is ruim twee keer zoveel als het jaar ervoor. Ook in de eurozone hebben huishoudens veel extra gespaard. Bij wie zit het …
  continue reading
 
De coronapandemie noopte de Nederlandse overheid tot omvangrijke steunpakketten voor bedrijven. Daarmee wist zij de schade aan de economie te beperken. Maar hoe zag deze steun eruit en zitten er ook nadelen aan? Een podcast met Lize Nauta, Jesse Groenewegen en Wouter van Eijkelenburg. Interviewer: Sjoerd Hardeman.…
  continue reading
 
Groene waterstof heeft de toekomst. Althans, zo lijkt het als je kijkt naar het aantal initiatieven op dit gebied in de wereld. Ook Nederland doet mee. Met onze ligging aan de Noordzee en de uitgebreide gasinfrastructuur en kennis lijken wij ideaal gepositioneerd om te profiteren van de toekomstige groene waterstofeconomie. Maar voor dat het zover …
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding