RTBF openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
P
Plan B

1
Plan B

VRT NWS

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
De politieke journalisten Alain Gerlache (RTBF) en Ivan De Vadder (VRT) gaan op zoek naar de verschillen én de gelijkenissen tussen Vlaanderen en Franstalig België. Ze doen dat in twee talen: in het Frans als het over Vlaanderen gaat, in het Nederlands als het over Franstalig België gaat.
 
Loading …
show series
 
PLAN B aflevering #67: DE STEMMING 2022, het onderzoek naar de standpunten van de Vlamingen over politiek en maatschappij (in het Frans). VRT NWS peilt De Stemming, en in 2022 heeft dat onderzoek een aantal opmerkelijke resultaten opgeleverd. Alain Gerlache (RTBF) heeft als politiek journalist het meeste interesse in de kiesintenties, en dus gaat I…
 
De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen hebben geleid tot een herhaling van de verkiezingsstrijd van vijf jaar geleden: een duel tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen. En toch zijn er duidelijke verschillen: Macron (LREM) is nu de uittredende president, terwijl Marine Le Pen (Rassemblement National) de ervaring van haar vorige campag…
 
De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen hebben geleid tot een herhaling van de verkiezingsstrijd van vijf jaar geleden: een duel tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen. En toch zijn er duidelijke verschillen: Macron (LREM) is nu de uittredende president, terwijl Marine Le Pen (Rassemblement National) de ervaring van haar vorige campag…
 
De dood van een baby in een Gentse crèche heeft een heleboel mankementen blootgelegd in het functioneren van de controle van Kind en Gezin op de kinderopvang. Op vraag van de oppositie heeft het Vlaams Parlement beslist, voor de tweede keer deze legislatuur, een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. Die moet de tekortkomingen in de contr…
 
Nu de aanpak van de coronacrisis minder en minder het nieuws beheerst, probeert de samenleving naar het 'normale' terug te keren. Ook de politieke partijen worden opnieuw wakker, en proberen zich opnieuw op de kaart te zetten. Congressen en andere activiteitein moeten de ideologie weer aanscherpen en militanten opnieuw aanmoedigen. Het ultieme doel…
 
De Vlaamse regering, onder leiding van minister-president Jan Jambon (N-VA), zoekt haar tweede adem. Tijdens de coronacrisis moest ze zich vaak noodgedwongen neerleggen bij de beslissingen van het Overlegcomité. Nu die crisis stilaan een andere wending neemt -voorlopig toch-, wil de Vlaamse regering een doorstart nemen. Maar dat is makkelijker geze…
 
De voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, zegt onomwonden dat zijn partij een 'rechtse' partij is. In het verleden weigerden de liberalen steevast de keuze te maken tussen 'links' en 'rechts'. Het antwoord luidde steevast: " De MR is een liberale partij". Maar nu zegt de voorzitter, onder meer na het conflict met de Waalse minister Jean-Luc C…
 
In Nederland hebben de onderhandelaars van 4 partijen (2 liberale partijen, de christendemocraten en de Christen Unie) na ruim 270 dagen een akkoord bereikt over een nieuw regeerakkoord. De nieuwe regering wordt opnieuw geleid door Mark Rutte, en zijn belangrijkste opdracht wordt het milderen van het wantrouwen tegenover de politiek. Hoe kijkt de V…
 
In Franstalig België is er altijd een heel sterke klemtoon geweest op het nieuws uit Frankrijk. De fascinatie voor de Franse taal en cultuur zijn natuurlijk vanzelfsprekend. Maar bij sommige Franstalige kranten staat ook het politieke nieuws uit Frankrijk, na het politieke nieuws uit eigen land, op de eerste plaats, voor het nieuws uit de rest van …
 
Een nieuw gemeentedecreet én de inefficiëntie van de Belgische staatsstructuur, dat zijn de twee elementen die voor politieke nervositeit zorgen in de Vlaamse politiek. Het betekent dat de verkiezingen van 2024 heel belangrijk worden, vooral omdat in dat jaar álle verkiezingen plaatsvinden: federale, regionale en Europese in het voorjaar; gemeenter…
 
Bij de voorstelling van het nieuwe boek van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V),met als titel “Van Hol naar Vol”, bleek dat de twee christendemocratische partijen in ons land nauwelijks nog een politieke familie vormen. Ze gaan daarbij in tegen de trend waarbij het fenomeen van de "politieke families" geregeld wordt ingez…
 
Op 11 oktober 1978 neemt eerste minister Leo Tindemans ontslag. Daardoor komt er ook een einde aan het Egmontpact. Dat was een heel ambitieuze poging -besproken in het Egmontpaleis - om het land in één keer in zijn federale plooi te leggen. Verschillende ideeën uit het Egmontpact zullen uiteindelijk pas na zes staatshervormingen gerealiseerd worden…
 
De ondervoorzitter van de PVDA/PTB, David Pestiau, schreef een boek, "We are one. Manifest voor de eenheid van België". Het boek houdt een pleidooi voor de eenheid van ons land, met het behoud van de federale structuur. In de krant De Morgen zegt de auteur dat “het opmerkelijk is hoeveel we nog gemeen hebben na decennia Vlaams-nationalistische agit…
 
Op 15 september 2001 hield de Vlaams-nationalistische Volksunie een referendum bij 9.000 leden over de toekomst van haar partij. Drie groepen boden zich aan: de groep “Vlaams Nationaal”, onder leiding van Geert Bourgeois haalde het met iets meer dan 47% van de stemmen. Op 13 oktober 2001 kreeg de nieuwe partij de naam “Nieuw-Vlaamse Alliantie”, of …
 
In Franstalig België flakkerde een hoofddoekendebat op naar aanleiding is een dame met een hoofddoek die solliciteerde bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Dat zorgt voor politieke reacties bij de voor-en tegenstanders van het dragen van levensbeschouwelijks tekens. Maar wat zijn nu de standpunten van de verschillende politieke partijen in F…
 
Wat zijn de politieke thema's waarvan de Vlaming wakker ligt? Wat zijn de problemen waarmee ons land wordt geconfronteerd? En is de Vlaming tevreden over de wijze waarop de politiek die problemen aanpakt. In welke politici heeft die Vlaming al dan niet vertrouwen? In opdracht van VRT NWS en DS hebben twee politicologen, Stefaan Walgrave van de UA e…
 
De discussie over de loonnorm heeft aangetoond dat in Franstalig België de PTB (Parti du Travail de Belgique) de belangrijkste uitdager is geworden voor de PS, de socialistische partij. In vergelijking met de vorige legislatuur, is die PS drie zetels verloren (van 23 naar 20), terwijl de PTB haar fractie fors kon uitbreiden. Waarom is die extreemli…
 
De perikelen van het liberale parlementslid Sihame El Kaouakibi hebben de Vlaamse politieke wereld dooreengeschud. Lets Go Urban (LGU), haar organisatie die kansarme jongeren promotiekansen wou bieden, kreeg rijkelijke subsidies van zowat alle politieke niveaus. Maar een rapport van de voorlopige bewindsvoerster, én een audit van de stad Antwerpen …
 
Bart Van Loo, de auteur van de bestseller De Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen, vertelt: hoe beïnvloedt het verleden het heden, en waarom verklaart dat verleden vaak waarom het heden aan de ene kant van de taalgrens anders wordt aangevoeld dan aan de andere kant. Intussen is ook de Franse vertaling van het boek (onder de titel Les Téméra…
 
Het idee van 4 gelijkwaardige gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België) die allemaal ook gemeenschapsbevoegdheden zouden hebben, is niet nieuw, maar werd opnieuw gelanceerd door PS-voorzitter Paul Magnette. Aan Vlaamse zijde liet de CD&V-minister voor Institutionele Hervormingen, Annelies Verlinden, het woord "2+2" vallen, waarbij Vla…
 
Het 'cordon sanitaire" is een Belgische 'uitvinding' waarbij het idee was een schutkring te bouwen rond een politieke partij, in dit geval Vlaams Blok (later Vlaams Belang) in Vlaanderen. In Franstalig België wordt dat cordon geroemd en bejubeld omdat het volgens veel waarnemers de opkomst van een extreemrechtse partij in Franstalig België heeft ve…
 
In februari 1971 werd in Ottignies de eerste steen gelegd van de universiteit die later de naam Louvain-La-Neuve zou krijgen. Dat was het deel van de Leuvense universiteit dat na door de splitsing ("Walen Buiten!") zou verhuizen. De nieuwe universiteit heeft Wallonië geen windeieren gelegd: de universiteit is een groeipool en in de schaduw daarvan …
 
Het gerechtelijk onderzoek naar de Nethys-affaire, de Luikse intercommunale die al jaren door schandalen geteisterd wordt, raakte in een stroomversnelling toen de Luikse zakenman François Fornieri, bekend als de topman van het farmabedrijf Mithra, en Stéphane Moreau, oud-kopstuk van de Parti Socialiste en gewezen Nethys-topman, werden gearresteerd.…
 
In het Vlaamse politieke landschap is er maar één partij die de verkiezing van Donald Trump in 2016 zo hard heeft toegejuich als Vlaams Belang. Bovendien beroepen politici van die partij zich op stevige banden met de Trump-beweging. Maar hoe reageerde Vlaams Belang op de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw door Trumpaanhangers? En hoeze…
 
De voorzitter van de PS, Paul Magnette stelt voor om de Gemeenschappen af te schaffen, en België te hervormen met 4 Gewesten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België. Dat idee is in Vlaanderen niet echt op gejuich onthaald (behalve bij Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert), maar hoe reageren de Franstalige politici? Zijn zij bereid om een afzon…
 
De structuur van ons land verzoent twee tegengestelde ideeën over het concept 'deelstaat'. In Vlaanderen staat het idee van 'gemeenschap' nog altijd voorop, terwijl Wallonië en Brussel in de eerste plaats vertrekken van het gewest. Als Vlaanderen Brussel zo belangrijk vindt, waarom mag het zich niet autonoom ontplooien zoals de andere gewesten, vra…
 
De Vivaldiregering is op veel punten het spiegelbeeld van de Zweedse regering. De Zweedse regering werd geleid door een eerste minister die afkomstig was van een kleine partij. De rollen zijn nu omgedraaid: de partij van de huidige eerste minister, Alexander De Croo, behoort tot een (kleine) taalminderheid. Bovendien werd er bij de Zweedse regering…
 
Willem I, de vorst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, liet veel sporen na in twee steden: Gent en Luik. Gent met zijn universiteit en de zeehaven omdat in die periode ook het kanaal Gent-Terneuzen werd gegraven. Luik met zijn universiteit, de opera en natuurlijk de staalindustrie. Die twee steden zijn dan ook broeihaarden van het Orangism…
 
De Waalse regering heeft een nieuw relanceplan gelanceerd met de Engelse slogan: "Get Up Wallonia". De bedoeling is om via een grote burgerbevraging de klemtonen van een nieuwe relanceplan voor het Waalse gewest vast te leggen. Alain Gerlache (RTBF) legt Ivan De Vadder (VRT) uit dat niet het eerste plan is: al in 1999 ontwikkelde de toenmalige mini…
 
Het is een tekening van cartoonist Lectrr die Alain Gerlache (RTBF) tot de verbeelding sprak: president Trump die van een medewerker te horen krijgt dat de hastag #nietmijnregering al bezet is. Ook in ons land zijn er oppositiepartijen die zich verzetten tegen de nieuwe regering De Croo. Lijken de aanhangers van die partijen dan ook op de aanhanger…
 
In Frankrijk heerst er een debat over de aanpak van het coronavirus tussen de "alarmisten" en de "rassuralisten". De eerste groep experts waarschuwt voor de stijgende besmettingen en pleit voor een strenge aanpak, de tweede groep experts wil vooral de bevolking "geruststellen". Dit debat dat volop woedt in Frankrijk, wordt met argusogen gevolgd in …
 
Op het moment dat Bart De Wever voor het eerst voorzitter werd van de N-VA, in 2004, was Guy Verhofstadt nog de premier van België en Bart Somers de minister-president van Vlaanderen. Intussen treden bij de andere partijen jonge voorzitters in het veld ( Conner Rousseau en Tom Van Grieken), en stapt die generatie ook in de regering, met staatssecre…
 
Het aanduiden van de ministers gebeurt niet in elke partij op dezelfde manier. Vaak is die keuze het prerogatief van de voorzitter, zoals bij de Franstalige liberalen (MR). Bij Groen speelt de voorzitter een minder uitgesproken rol: na een getrapte procedure kiest uiteindelijk een partijraad wie van de Groenen minister wordt. Maar ondanks het versc…
 
De Vlaamse regering wil de komende jaren 4,3 miljard euro investeren in de Vlaamse samenleving. Dat was de kernboodschap van de Septemberverklaring van de Vlaamse minister-president Jambon. De eerste -en misschien wel de belangrijkste uitdaging- is de zorgsector er weer bovenop helpen, maar Jambon sprak ook over de digitalisering van de samenleving…
 
De naaktfoto's van drie BV's (Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire) gingen Vlaanderen rond, tot er reactie kwam van de drie. En dan is er de dood van student Sanda Dia, de zoon van een Senegaleze vader en een Vlaamse moeder, tijdens zijn doop bij de studentenclub "Reuzegom". De reconstructie van de feiten deed heel wat Vlamingen huive…
 
De Vivaldi-coalitie staat in de steigers. In Vlaanderen staan de twee grootste partijen van het politieke spectrum buitenspel, en hun oppositie tegen de toekomstige regering is nu al fors en hard. In het Franstallige landschap liggen de kaarten helemaal anders: de drie grote politieke partijen zitten in de toekomstige regering, en de oppositie is b…
 
De N-VA is na het mislukken van het historische akkoord tussen de PS en de N-VA wellicht gedoemd tot de oppositie. Waarop is dit akkoord misgelopen, en wat kan de N-VA nog doen? En zal de zaak Chovanec, waarin de N-VA-minister-president Jan Jambon een tijdlang onder vuur lag, een rol spelen bij die federale onderhandelingen? Ivan De Vadder (VRT) pr…
 
De lancering van het boek "Het DNA van Vlaanderen", dat Ivan De Vadder schreef samen met communicatiespecialist Jan Callebaut, is ook in Franstalig België niet onopgemerkt voorbij gegaan. Vooral het idee dat de Vlamingen vinden dat de N-VA zich als een verantwoordelijke partij moet gedragen en dus ook in eeen federale regering moet stappen, werd dr…
 
Welke Franse woorden houden we misschien over aan deze coronacrisis? Alain Gerlache (RTBF) vertelt ons welke woorden nu gebruikt worden tijdens deze crisis. Het gaat om de woorden: confinement en déconfinement, quarantaine, distanciation sociale, gestes barrière, coronapéritif, cloud rave, clapping, le personnel soignant, en foutur.…
 
Een diepgaande crisis laat ongetwijfeld ook haar sporen na in de woordenschat. Op verzoek van Alaian Gerlache (RTBF) overloopt Ivan De Vadder een aantal woorden die de Nederlandse taal misschien zal overhouden aan deze periode van de coronacrisis. En omdat de taal de spiegel is van een samenleving, vertellen de woorden ook iets over ons gedrag.…
 
Het zijn opvallende beelden: om het coronavirus aan te pakken komt er sinds kort geregeld een overlegcomité bij elkaar. Op zo'n comité spreken alle regeringen van dit land met elkaar. Maar ook de vakministers, verantwoordelijk voor een aspect van de volksgezondheid, zijn geregeld aanwezig. En die minister zijn nogal talrijk: Alain Gerlache (RTBF) t…
 
Het euthanasieproces in Gent werd in de Vlaamse pers met argusogen gevolgd. Hoe is dit proces in de Franstalige pers gevolgd? Werd het, net als in Vlaanderen, ook een beetje 'het proces van de euthanasiewet'? En bekijken de Franstallige Belgen de ethische dossiers, zoals het homohuwelijk of de uitbreiding van de euthanasiewet, anders dan de Vlaming…
 
Waals minister Jean-Luc Crucke, ondervoorzitter van de Waalse liberalen, deed een opmerkelijke uitspraak bij de collega's van RTBF-radio: "Ik heb er genoeg van dat men Walen als Untermenschen behandelt," zei hij. In dat ene zinnetje zitten zoveel elementen: een minderheidwaardigheidsgevoel van de Walen, een uithaal naar de Vlamingen via het eeuwige…
 
Frans in het Vlaamse onderwijs. In een open brief trekken meer dan veertig docenten Frans van verschillende hogescholen en universiteiten aan de alarmbel. “De gehele leerlijn Frans is bedreigd. Onze expertise, onze passie voor de taal, onze beroepseer als leerkracht én onze verantwoordelijkheid als opleider dwingen ons in het verweer te gaan”, zo l…
 
In de Vlaamse politiek is het woord "identiteit" behoorlijk aanwezig. Het Vlaamse regeerakkoord pleit voor een versterking én een verspreiding van die identiteit, bijvoorbeeld door een "Vlaamse canon" op te stellen. Die canon kan dan volgens het regeerakkoord gebruikt worden in het onderwijs en bij de integratie van nieuwkomers. Maar bestaat er zoi…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login