Peter Duijst openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Dat we trouw bevonden mogen worden in onze navolging van Jezus.Opstandingskracht, de Geest en Geloofszekerheid zijn krachtige bouwstenen om de vervolging met moed te dragen! Wat een respect heb ik toch voor mensen die lijden om Christus wil!Jezus help me! Geef me uw geloof en zegen zodat ik mijn vijanden lief kan hebben onder alle omstandigheden!…
 
Waakzaam, vurig en trouw dat zijn diegenen die het Lam volgen waar Het ook gaat.. Door de verdrukking heen rijp... Het mannelijk Kind, de overwinnaars.. de Oogst en Gods Belofte. Twee soorten opnames.. De geheime voor de waakzamen (luk 21:36) de open 1Thes4:15-17 voor de rest van de gelovigen. Wil je het koningschap ontvangen en in het Leger van Go…
 
1 Cor 10.Het Koninkrijk beërven is Hetzelfde als aankomen in het Beloofde land!In Gods koninkrijk Regeert alleen de Liefde, Rechtvaardigheid, Waarheid & Recht!Daar kan geen Afgoderij, Hoererij, Klagen en Negativiteit bij, daar moeten we als nieuwtestamentische gelovigen van verlost worden!Anders missen we het Koninkrijk. Onze redding staat vast, ma…
 
Het Kruis maakt een eind aan alles! Maar gelukkig brengt het daarvoor in de plaats Gods rijke Zegen, Kracht, Wijsheid & Genade.We zijn Gered/Geroepen om gemeenschap te hebben met Jezus de Christus.Het "eenvoudige" Kruis is Gods kracht en Gods wijsheid die alle menselijke kracht en wijsheid tot niets brengt opdat geen vlees zou roemen voor God!…
 
1 Tim 1:16:Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, TOT EEN VOORBEELD voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven - Van medogenloze vervolger tot barmhartige dienaar van de Gemeente.Van streng Wettisch naar volle Genade.Van vleselijke Kennis …
 
Wat een Boek!Gods Koninkrijk en Heiligheid.Aanbidding, De Oordelen, De Troon, Gods Heerlijkheid.De Toorn van het Lam!Zeven Zegels & Zeven Trompetten & Zeven Schalen.De Grote Witte Troon.Laten we ons bekeren en Hem alleen aanbidden!Grote geduchte almachtige God, U komt toe alle eer en kracht en Heerlijkheid.Sleutelverzen Opb 1:19 & 22:9…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login