Mid openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Financiële dj

KBC Bank & Verzekering

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
De markten bespelen? Daar heb je ritme voor nodig. Een vraag, een expert en dertig minuten. Dat is onze interview-podcast met je financiële dj. Laat je inspireren door experten met ervaring én een uitgesproken mening over een bepaald thema.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Small en mid caps worden vaak de verborgen parels van de aandelenmarkt genoemd. De laatste 3 à 4 jaar hebben ze het moeilijk gehad, maar het tij lijkt te keren. Anthony Cruysmans, expert Europese small en mid cap aandelen bij KBC Asset Management licht toe waarom is het net nu interessant wordt om ze een plaats in onze strategie te geven.…
  continue reading
 
Les petites et moyennes capitalisations sont souvent appelées les joyaux cachés du marché boursier. Elles ont connu des difficultés au cours des trois ou quatre dernières années, mais la tendance semble s'inverser. Anthony Cruysmans, expert en petites et moyennes capitalisations européennes chez KBC Asset Management explique pourquoi il devient int…
  continue reading
 
We leven in een multipolaire wereld waarin economische machtsblokken streven naar meer strategische onafhankelijkheid. Heeft dat binnen de technologie een invloed op data en dataverwerking? De hele technologiesector is gebaseerd op data. En data zijn macht., zegt Joris Frank, portfoliomanager KBC Asset Management. Wat zijn de kansen voor beleggers?…
  continue reading
 
Baptiste Mesot explique l'importance du choix stratégique et tactique entre les actions américaines et européennes. Quelles sont les principales différences structurelles entre les deux, tant à court terme qu'à plus long terme ? Et quel choix fait KBC aujourd'hui ?Door KBC Bank & Verzekering
  continue reading
 
Quels sont les principaux moteurs de l'impressionnant rallye du marché boursier japonais? Quel impact pouvons-nous attendre du récent changement de politique monétaire ? La guerre commerciale entre la Chine et l'Occident joue-t-elle en faveur du Japon ? Romain Dédericks, gestionnaire de portefeuille chez KBC Asset Management, explique.…
  continue reading
 
Wat zijn de belangrijkste drijfveren achter de indrukwekkende rally van de Japanse aandelenmarkt? Welke impact mogen we verwachten van de recente wijziging in monetair beleid? En werkt de voortdurende handelsoorlog tussen China en het Westen in het voordeel van Japan? Jeroen Van Boeckel, strategist KBC Asset Management, licht toe.…
  continue reading
 
Les "Magnificent Seven", sept géants américains de la technologie, sont uniques sur le marché boursier en raison de leur croissance et de leur stabilité constantes. Ensemble, ils capitalisent sur plusieurs tendances, telles que l'intelligence artificielle (IA). Mark Van Assche, Account Manager Private Banking and Wealth Office, discute avec Baptist…
  continue reading
 
De ‘Magnificent Seven’, zeven Amerikaanse techreuzen, zijn door hun consistente groei en stabiliteit vrij uniek in de aandelenmarkt. Samen spelen ze in op meerdere trends, zoals artificiële intelligentie (AI). Mark Van Assche, accountmanager Private Banking en Wealth Office gaat in op enkele unieke eigenschappen van deze zeven grote techbedrijven, …
  continue reading
 
Les ondes de choc géopolitiques ou les changements mondiaux font ressortir certaines vulnérabilités et poussent le monde vers une politique d'indépendance stratégique accrue. Pourquoi en est-il ainsi? Et que signifie cette nouvelle mégatendance pour vous en tant qu'investisseur ? Mark Van Assche, account manager Private Banking et Wealth Office, en…
  continue reading
 
Geopolitieke schokgolven of mondiale veranderingen brengen enkele kwetsbaarheden naar boven en duwen de wereld richting een politiek van meer ‘strategische onafhankelijkheid’. Waarom is dat zo? En wat betekent deze nieuwe megatrend voor jou als belegger? Mark Van Assche, accountmanager Private Banking and Wealth Office, praat erover met Jeroen Van …
  continue reading
 
2023 a été l'année de l'intelligence artificielle générative. Le rallye de l'IA se poursuivra-t-il ? Ou les obligations prendront-elles le relais en 2024 ? Mark Van Assche, account manager Private Banking and Wealth Office, en parle avec Siegfried Top et Jeroen van Boeckel, tous deux stratégistes chez KBC Asset Management.…
  continue reading
 
2023 was het jaar van Generatieve Artificiële Intelligentie. Houdt de AI-rally aan? Of nemen obligaties in 2024 de podiumplaats over? Mark Van Assche, accountmanager Private Banking and Wealth Office, praat erover met Siegfried Top en Jeroen van Boeckel, beiden strategist bij KBC Asset Management.Door KBC Bank & Verzekering
  continue reading
 
De plus en plus d'obligations vertes et sociales sont émises et achetées ces derniers temps. Pourquoi cet intérêt ? Et qu'en est-il des rendements ? Mark Van Assche, account manager Private Banking and Wealth Office, s'entretient avec Baptiste Mesot, gestionnaire de portefeuille, KBC Asset Management.…
  continue reading
 
Er worden de laatste tijd steeds meer groene en sociale obligaties uitgegeven en gekocht. Vanwaar de interesse? En wat met het rendement? Mark Van Assche, accountmanager Private Banking and Wealth Office, praat erover met Thomas Dupont, Portfolio Manager en expert maatschappelijk verantwoorde obligaties bij KBC Asset Management.…
  continue reading
 
ChatGPT et Nvidia... tout le monde s'est immédiatement excité lorsqu’il entend ces noms. Car il s'agit d'intelligence artificielle générative, une nouvelle technologie puissante qui va faire parler d'elle. Et l'économie ne peut qu'en bénéficier. Mark Van Assche, account manager Private Banking and Wealth Office, en parle avec Joris Franck, analyste…
  continue reading
 
ChatGPT en Nvidia… iedereen wordt meteen enthousiast bij het horen van deze namen. Want het gaat over Generatieve Artificiële Intelligentie, een krachtige nieuwe technologie die nog heel wat stof zal doen opwaaien. En de economie, die kan er maar van profiteren.  Mark Van Assche, accountmanager Private Banking and Wealth Office, praat erover met Jo…
  continue reading
 
L'année 2023 a déjà bien commencé pour les investisseurs. Avec des rendements de plus de 10 % sur les actions mondiales et des rendements sur les obligations à nouveau en hausse, la différence avec 2022 ne pourrait être plus grande. Comment voyons-nous le second semestre ? Mark Van Assche, Account Manager Private Banking et Wealth Office, en parle …
  continue reading
 
2023 is alvast goed begonnen voor beleggers. Met een rendement van meer dan 10% op wereldwijde aandelen en opnieuw lopend rendement op obligaties kan het verschil met 2022 niet groter zijn. Wat brengt de tweede jaarhelft nog? Mark Van Assche, accountmanager Private Banking and Wealth Office, praat erover met Jeroen Van Boeckel, strategist bij KBC A…
  continue reading
 
Je opgewekte energie delen met anderen die op dat moment met een tekort kampen? “Uiteindelijk zullen we onze energie wel moeten delen, het is een van de trends van onze generatie,” zegt Jonas Theyssens, aandelenanalist bij KBC Asset Management. En welke opportuniteiten biedt energiedelen? “Het is een kwestie van tijdig op de kar te springen. Als je…
  continue reading
 
o Les entreprises ont réussi à maintenir leurs marges bénéficiaires élevées, grâce à leur pouvoir de fixation des prix. Mais les craintes d'une légère récession se profilent à l'horizon. Malgré un premier trimestre solide, les perspectives économiques s'assombrissent. Faut-il s'attendre à des conditions plus difficiles ? Une interprétation plus déf…
  continue reading
 
Bedrijven profiteren nog steeds van hoge winstmarges, een resultaat van hun prijszettingsmacht. Maar de vrees voor een milde recessie loert om de hoek. Ondanks een sterk eerste kwartaal ogen de economische vooruitzichten minder gunstig. Zetten we ons schrap voor zwaarder weer? Een meer defensieve invulling van de aandelenportefeuille dient zich aan…
  continue reading
 
Si la Chine est encore officiellement qualifiée de "marché en croissance", elle présente en pratique toutes les caractéristiques d'un marché développé et mature. Ces dernières années, la Chine est devenue un acteur mondial. Tant sur le plan économique que politique. Ce qui est source de défis, mais aussi d'opportunités. Mark Van Assche, Account man…
  continue reading
 
China mag dan officieel nog een ‘groeimarkt’ worden genoemd, in de praktijk vertoont ze alle kenmerken van een ontwikkelde, volwassen markt. China is de laatste jaren een wereldspeler geworden. Zowel op economisch als op politiek vlak. Wat de nodige uitdagingen, maar zeker ook kansen met zich meebrengt. Mark Van Assche, Account manager Private bank…
  continue reading
 
Nous dirigeons-nous vers une inflation structurellement plus élevée ? Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie ? Et pour vos investissements ? Mark Van Assche, Account manager Private banking and wealth office, KBC Asset Management, en parle avec Baptiste Mesot gestionnaire de portefeuille, KBC Asset Management.…
  continue reading
 
Gaan we naar een structureel hogere inflatie? Wat betekent dat voor de economie? En voor jouw belegging? Mark Van Assche, Account manager Private banking and wealth office, KBC Asset Management praat erover met Siegfried Top, senior strategist bij KBC Asset Management.Door KBC Bank & Verzekering
  continue reading
 
De race naar het coronavaccin heeft de groeiende aandacht voor gezondheidszorg een serieuze boost gegeven. En wie coronavaccin zegt, zegt biofarma. Belgische biofarma bij uitstek, want we spelen op topniveau. Hoe kan je als belegger meeprofiteren van de opportuniteiten die de biofarma te bieden heeft? We praten erover met Liesbeth Van Rompay, finan…
  continue reading
 
In deze aflevering hebben we het over zachte en harde landingen. Over centrale bankiers en een wereldeconomie die op haar kop lijkt te staan. De markt heeft last van stevige stemmingswisselingen. Kalmte en angst bij twijfelende beleggers. Is rendement een illusie geworden? Zijn er nog economische zekerheden en bestaat de economische cyclus eigenlij…
  continue reading
 
Inflatie staat op recordhoogte vergeleken met de afgelopen 40 jaar. Het afgelopen jaar liep inflatie bovendien aan een uitzonderlijke snelheid op. Blijft inflatie structureel hoog? En wat gaan de centrale banken doen? We praten erover met Hans Dewachter en Tom Simonts, resp. hoofdeconoom en senior financieel economist bij KBC.…
  continue reading
 
Waarom is zerotolerantie voor fossiele brandstoffen een belangrijke stap vooruit naar generatiegerechtigheid? Kurt Devooght, professor Economie, Ethiek en Duurzaamheid KU Leuven (campus Antwerpen en Brussel) en voorzitter van de SRI Advisory Board van KBC Asset Management en fondsenbeheerder Paul Beller lichten samen toe.…
  continue reading
 
Groene waterstof wordt steeds meer de energiebron van de toekomst genoemd, nu de bocht is ingezet richting hernieuwbare bronnen. Kan groene waterstof de energierevolutie op gang trekken? We praten erover met Joris Franck, sectoranalist KBC Asset Management en Freddy Van Bogget, innovation manager KBC Groep.…
  continue reading
 
Biodiversiteit krijgt steeds meer aandacht, nu de wereld erkent dat, als we het tij niet keren, we in een sneltempo dier- en plantensoorten verliezen. Welke maatregelen kunnen financiële instellingen nemen om biodiversiteitsrisico's in rekening te brengen? En zijn beleggers bereid investeringen te doen die de natuur en dierenwereld respecteren? We …
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding