Marketing En Verkiezingen openbaar
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
De 'Podcast Marketing en Verkiezingen' behandelt onderwerpen als marketing, Facebook, video, big data, personal branding en politieke communicatie. Samen met experts uit verschillende vakgebieden gaat Reinout Van Zandycke op zoek naar de beste marketingtips die jij kan toepassen voor jouw project, campagne of verkiezingen! Luister nu ook naar onze fonkelnieuwe podcastreeks: Opiniemakers! Een podcast waarin we de intersectie van politiek, psychologie en communicatie onder de loep nemen om inz ...
  continue reading
 
Artwork

1
Studio Tegengif

Studio Tegengif

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
De podcast waarin Randy Martens, Wimar Bolhuis en Wouter Welling politiek, economie en maatschappij bespreken om zo een onafhankelijke en geïnformeerde dosis Tegengif tegen alle gekte in het Nederlandse debat te geven. Onze podcast is volledig onafhankelijk en niemand anders bepaalt wat we zeggen. Het kost wel geld. Wil je ons steunen, dan kan dat via: https://vriendvandeshow.nl/studio-tegengif
  continue reading
 
Loading …
show series
 
We bespreken het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots aan de hand van de analyses van het CPB, SCP en DNB. Hieruit blijkt dat veel doelen waarschijnlijk heel lastig te realiseren zullen zijn. Wat gaat er gebeuren als dit blijkt? Wij nemen u mee in wat wij denken dat ons te wachten staat. Zowel CPB, SCP en DNB voorspellen grotere overheidstekorten …
  continue reading
 
We spreken met een van de beste Nederlandse politiek journalisten over zijn essay 'Duidelijkheid'. In gesprek met Meeus onderzoeken we het gevaar van te duidelijke taal, die niet overeenkomt met de realiteit van het bestuur.In zijn essay voor de Maand van de Filosofie beschrijft Meeus hoe de middenpartijen, na de opkomst van Fortuyn in 2002, steeds…
  continue reading
 
Na een kabinetsformatie die bijna klapte op de zorgwekkende staat van de overheidsfinanciën is het tijd om in de financiën te duiken. Studio Tegengif vraagt zich af: hoe staan de overheidsfinanciën er nou echt voor? Er wordt momenteel een nieuw Kabinet gevormd en dan is het cruciaal om goed naar de overheidsfinanciën te kijken. Het CBS meldde dat o…
  continue reading
 
Studio Tegengif duikt in de alternatieve wereld van autonomen en hun alternatieve nieuwsbronnen. We volgden een week lang het alternatieve nieuws en spreken over wat ons opvalt. We behandelen hoe mensen ertoe komen om zich autonoom of soeverein te gaan noemen en af te drijven van de maatschappij. Tot slot bespreken we wat voor impact deze beweging …
  continue reading
 
Alle Ministeries, de grote uitvoeringsorganisaties en vele gewichtige adviesrapporten vragen erom: vereenvoudiging van onze overheid. Maar kan onze overheid minder complex?Een echt Studio Tegengif onderwerp dat al in tientallen uitzendingen van Studio Tegengif terugkwam. De complexiteit van de overheid die we in Nederland met elkaar gecreëerd hebbe…
  continue reading
 
Een echt Studio Tegengif onderwerp: de Nederlandse economie van de toekomst. Wat zeggen belangrijke Nederlandse adviesorganen over onze toekomstige economie en wat kan het komende Kabinet hiermee? Wat zal de overheid moeten doen om maatschappelijke welvaart in de toekomst in Nederland mogelijk te maken? Hoe zorgen we ervoor dat ondernemingen een gr…
  continue reading
 
Dit keer een echt Studio Tegengif onderwerp: demografie in de politiek. Hoe kun je kijken naar de Nederlandse bevolkingssamenstelling als je nadenkt over zaken als vruchtbaarheid, levensverwachting en migratie? En aan welke knoppen zou de politiek kunnen draaien op deze onderwerpen? Als gekte van de week bespreken we de prachtige vorige Staatscommi…
  continue reading
 
Na twee weken vinden wij het tijd om de balans op te maken. Wat is er gebeurd bij onze verkiezingen? Wat betekent de uitslag van de verkiezingen voor Nederland? Hoe komt het dat Nederland zo gestemd heeft en wat gaat er nu gebeuren? We bespreken de maatschappelijke onderstroom die onder deze verkiezingen ligt en we doen een aantal voorspellingen ov…
  continue reading
 
Bijna verkiezingen. Wij bieden genuanceerd tegengif in deze bijzondere campagne. We bespreken de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s door het CPB en de vaak inhoudsloze marketingachtige campagne vol feitenvrije soundbites. Als gekte bespreken we een politicus die zichzelf in heel gekke bochten kletst om weer op een kieslijst te staan. Zoal…
  continue reading
 
Waarom is de stemming in Nederland nogal somber? Wat maakt mensen minder optimistisch over Nederland dan ze eerder waren? In aanloop naar de verkiezingen leek het ons mooi om te spreken over ’de sfeer’ in Nederland. Het Sociaal Cultureel Planbureau maakt hier al jaren periodiek een prachtig rapport over, ‘Burgerperspectieven’ genaamd. Wij lazen een…
  continue reading
 
Wij bestudeerden voor u de miljoenennota, het advies van de Raad van State, het rapport van de studiegroep begrotingsruimte, het belastingplan en de CPB Macro Economische Verkenningen 2024. En bieden tegengif. Als gekte spreken we over een oud Minister die toch geen spijt kreeg. Ook behandelen we Randy’s eerste troonrede. Zoals je van Studio Tegeng…
  continue reading
 
We duiken weer eens diep de inhoud in. We pluizen het Nederlandse belastingstelsel en al haar fiscale regelingen uit. Wat zijn fiscale regelingen? Waarom zijn er in Nederland maar liefst voor 150 miljard aan fiscale regelingen (40% van de totale belastingopbrengst)? Wat heeft dit te maken met de fossiele subsidies discussie? Wat is het verschil tus…
  continue reading
 
Op 7 juli 2023 ontplofte het Nederlandse politieke speelveld. Het Kabinet Rutte 4 viel. Sinds dat moment wordt er gevraagd om duiding en voorspellingen door Studio Tegengif. Voorbij de politieke scorebordjournalistiek echt de inhoudelijke diepte in: wat gebeurt er in de Nederlandse politiek? Welke thema’s gaan het debat domineren? Welke krachten ga…
  continue reading
 
In deze aflevering bespreken we onze nationale trots: Schiphol. De meeste Nederlanders hebben een positief beeld van Schiphol. Er is echter ook een keerzijde. Schiphol biedt namelijk vooral laag betaalde en onzekere banen. We zoomen deze aflevering in op Schiphol als verzamelplaats voor onderbetaalden. Schiphol is interessant omdat het een soort mi…
  continue reading
 
Om te vieren dat we al bijna 6 jaar Studio Tegengif maken hebben we onze jubileumaflevering opgenomen met live publiek. We wilden na 100 afleveringen graag iets terug doen voor alle trouwe luisteraars en elkaar fysiek ontmoeten. Dit was super gezellig en er ontstond een prachtig gesprek. De uitzending is opgeknipt in twee onderdelen. Eerst bespreke…
  continue reading
 
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) schreef onlangs het rapport ‘Eigentijdse ongelijkheid’ over alle vormen van ongelijkheid in de Nederlandse maatschappij. Wij vonden dit een fantastisch onderzoek en bespreken de conclusies. Het SCP komt tot pijnlijke conclusies over onze klassenmaatschappij waarin harde scheidslijnen tussen de sociale klassen …
  continue reading
 
Studio Tegengif waagt zich eindelijk aan misschien wel het moeilijkste onderwerp in Den Haag: klimaatbeleid. We lazen een aantal flink ingewikkelde rapporten en leggen uit wat de keuzes zijn die we moeten maken als Nederland. We starten met de aankondiging van onze 100e aflevering die we live gaan opnemen. Iedere luisteraar die dat wil kan erbij zi…
  continue reading
 
Studio Tegengif kijkt terug op de politieke aardverschuiving van de Provinciale Staten verkiezingen. We stemden flink anders, maar wat gaat er veranderen? Waren dit historische verkiezingen? Alweer?We bespreken als gekte een langlopende frustratie van ons. Twee dingen waarvan onderzoek keer op keer bewijst dat het de toekomstkansen van kinderen imm…
  continue reading
 
Studio Tegengif bespreekt het vestigingsklimaat in Nederland. Onder andere VNO-NCW geeft alarmsignalen over het vestigingsklimaat van de BV Nederland dat onder druk zou staan. Wat klopt hiervan? En wat bedoelen mensen met de ‘BV Nederland’? We bespreken de verschillende aspecten van het vestigingsklimaat, het investeringsklimaat en de Nederlandse i…
  continue reading
 
Studio Tegengif heeft Tim ’S Jongers te gast. Tim is directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Hij schrijft onder andere voor De Correspondent over hoe we de samenleving en de leefwereld van mensen meer in de systeemwereld van onze overheid kunnen krijgen. Waarom laten wij ons beleid toch telkens maken door mensen die gezond, tevreden en hoogopgel…
  continue reading
 
In het Nederlandse publieke debat is een discussie aan de gang over de soms gespannen verhouding tussen ambtenaren en de politiek. Studio Tegengif gaat hier dieper op in en probeert te achterhalen wat er aan de hand is. We bespreken de brandbrief van 50 hoge ambtenaren over de samenwerking met de politiek, een interview met twee SG’s en de brief va…
  continue reading
 
Studio Tegengif bespreekt in onze nieuwjaarsaflevering de zaken die in 2023 de politieke agenda gaan domineren. Ook bespreken we waarom Randy zich verkiesbaar heeft gesteld. Hij staat op plaats 4 van de PvdA kieslijst voor de Eerste Kamer. We doen een oproep om inzendingen te doen voor de Anne Vondeling prijs en de Saskia Stuiveling prijs. Prijzen …
  continue reading
 
Voor de tweede keer spreken we met oud topambtenaar Bernard ter Haar. We spreken met hem over misschien wel de grootste opgave waar onze samenleving voor staat. Het vormen van een plan voor een klimaatneutraal energiesysteem voor 2050. Bernard is voorzitter van het Expertteam Energiesysteem 2050 dat ons Kabinet hierover adviseert.We spreken met Ber…
  continue reading
 
Een bekend politicus zei eens: ‘de T heeft altijd gelijk’. Wij vroegen ons dat af en lazen voor u de Telegraaf. Na een tip van een trouwe luisteraar lazen wij twee jaar geleden voor het eerst samen de volledige Telegraaf om ‘de temperatuur van de gemiddelde Nederlander’ door te nemen. We zijn er weer eens voor gaan zitten om het nieuws vanuit een a…
  continue reading
 
Van allerlei kanten wordt de laatste tijd beweerd dat het niet goed gaat met onze Tweede Kamer. We vragen ons in Studio Tegengif af: wat klopt er van deze zorgen?We beginnen met de gekte van de week waarin we niet om Liz Truss heen konden. Goed om te vermelden is dat we opnamen op dinsdagavond 18 oktober en nog niet konden voorzien dat 36 uur later…
  continue reading
 
Wij bestudeerden voor u de meest radicale miljoenennota van ons leven en kwamen tot flink wat zaken die tegengif nodig hebben. Misschien moet prinsjesdag zelfs opnieuw.. En het was een jubileumaflevering. We bestaan 5 jaar en hebben exact 90 afleveringen gemaakt! We starten met de gekte van ‘het koffertje’. Het koffertje dat het al 58 jaar prima do…
  continue reading
 
Wat als je de volgende verkiezingen op een computer zou kunnen stemmen? In Denemarken zullen mensen in 2023 op een partij kunnen stemmen die een AI alle beleidsvoorstellen laat doen. Is dit een voorbeeld of een doemscenario? Studio Tegengif bespreekt de boeiende vraag wat AI voor de Nederlandse politiek kan betekenen. Steeds meer hoor je dat we nie…
  continue reading
 
Studio Tegengif bespreekt de koopkrachtcatastrofe. Iedereen merkt dat alles duurder wordt en de cijfers over onze koopkracht zijn in 50 jaar niet zo schokkend geweest. Wij vragen ons af wat de oorzaken zijn en wat eraan te doen valt.Samengevat: we leggen uit waarom de boel als een jekko uit de hand dreigt te lopen. In deze aflevering behandelen we …
  continue reading
 
Studio Tegengif zoals je Studio Tegengif wil hebben. Wij lezen een ontzettend lang complex rapport dat binnenkort een flinke impact gaat hebben en vertellen je wat je moet weten. Dit keer de vermogensverdeling in Nederland waar een rapport over werd gepubliceerd dat binnenkort flink wat gaat losmaken. In deze aflevering behandelen we wat een Interd…
  continue reading
 
Zoals een van ons het mooi zei: “waarom hebben steeds meer mensen het schuim op de bek van woede over het politieke systeem?”Een groeiend aantal groepen ons land zijn boos op het Nederlandse politieke systeem. Boeren, klimaatbezorgden, toeslagenslachtoffers, Covid sceptici, anti-systeem demonstranten en onlangs zelfs zorgmedewerkers. In deze uitzen…
  continue reading
 
Als je de media volgt lijkt Nederland op allerlei vlakken vast te lopen. In talloze domeinen hebben we een crisis en loopt het vast. We vragen ons af of het echt vastloopt of dat men overdrijft? Daarna lopen we langs acht verklaringen voor het vastlopen van allerlei domeinen in Nederland.Als je zoekt hoe vaak ‘loopt vast’ in de media voorkomt in ar…
  continue reading
 
Studio Tegengif zoals u Studio Tegengif wil hebben. Hele moeilijke Haagse dingen op een simpele manier uitgelegd. Dit keer: de voorjaarsnota. Het eerste financiële overzicht van wat Kabinet Rutte IV echt gaat doen.Wij lazen de voorjaarsnota (181 pagina’s) en bespreken wat het is, waarom het belangrijk is en alles wat er dit keer opvalt.We bespreken…
  continue reading
 
Deze aflevering bespreken we de maatschappelijke, politieke en economische argumenten in de discussie over ‘meer arbeidsmigratie’.De EU bracht afgelopen een advies uit met als kern dat de EU meer ‘talent’ moet gaan halen uit landen als Egypte, Tunesië en Marokko. De werkgevers (VNO-NCW) roepen direct dat arbeidsmigratie onmisbaar is. Zeker in secto…
  continue reading
 
Introductie van de rebranding van onze podcast. Vanaf vandaag heet onze podcast, Opiniemakers. Wil je meer informatie over de onderwerpen politieke marketing, personal branding, nudging, etc. Op onze website vind je heel wat gratis ebooks en interessante blogs hierover. Surf naar: www.exposure.beVoor vragen of adviezen mag je mailen naar: reinout@e…
  continue reading
 
Cedric Velghe is zaakvoerder van The VIGOR Unit, een spin-off van de Universiteit Gent waar Cedric afstudeerde als bedrijfspsycholoog en er lang als onderzoeker heeft gewerkt. Samen met professor Frederik Anseel richtte hij in 2015 The VIGOR Unit op om bedrijfsleiders en beleidsmakers te adviseren bij het nemen van juiste beslissingen. Op basis van…
  continue reading
 
We spreken met Cody Hochstenbach over zijn boek ‘Uitgewoond: waarom het hoog tijd is voor een nieuwe woonpolitiek’. We gaan van de elf mythes in onze woonpolitiek die Cody ontkracht naar alternatieven voor het huidige woonbeleid. De kern van Cody’s verhaal is dat we midden in een wooncrisis zitten die duizenden mensenlevens verwoest. Dit is niet ee…
  continue reading
 
Inflatie is een fenomeen dat bijna niemand begrijpt, maar waar heel veel mensen het over hebben. In deze aflevering bespreken we wat inflatie is, waar het vandaan komt en waarom het op dit droevige moment van oorlog in Europa zo belangrijk is in onze politiek. Inflatie is momenteel een maatschappij ontwrichtend fenomeen dat we al tijden niet in dez…
  continue reading
 
Wat is er aan de hand in het financieel beleid van ons nieuwe kabinet? Kabinet Rutte 4 slaat een radicale nieuwe weg in qua overheidsfinanciën. Hoe komt dit en wat is de gedachte hierachter?Wij zetten de budgettaire bril op en constateren dat dit kabinet uitgeeft als nooit tevoren en alles bij elkaar leent. Daarnaast worden de belastingen om deze u…
  continue reading
 
Studio Tegengif heeft Arjan Widlak te gast. Arjan is directeur van de Kafkabrigade en schrijft over hoe digitalisering onze overheid wezenlijk heeft veranderd in zijn boek ‘Volwassen digitale overheid’. De digitalisering van onze overheid is een groot goed. Het heeft voor prachtige dingen gezorgd zoals een belastingaangifte in 2 minuten. Tegelijker…
  continue reading
 
Deze week werd het regeerakkoord gepresenteerd onder de titel: ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Vanuit meerdere kanten werd Studio Tegengif gevraagd het regeerakkoord door te nemen. Daarom, onze bespreking.Dit keer podcasten Wouter en Wimar in de zolderkamer in Den Haag met een column van Randy uit Groningen. Wimar geef aan hoe…
  continue reading
 
Studio Tegengif heeft strategisch adviseur en schrijver Sven Ringelberg te gast. We spreken met hem over de lessen van de Nederlandse aardgastransitie voor de energietransitie van de 21e eeuw. Ooit ging Nederland van verwarmen met kolen over op verwarmen met aardgas. Nu moeten we van het gas af. Sven Ringelberg bracht in maart 2021 het boek ‘De Ned…
  continue reading
 
Studio Tegengif gaat op tournee naar Randy in Groningen. We bespreken de vermeende verwaarlozing van de regio door onze overheid. Wat is precies de kloof tussen de randstad en de krimpende provincie en waarom is dit volgens velen een probleem? Wat zijn de politieke effecten van deze kloof en wat zijn de diepere oorzaken erachter? We lopen in deze u…
  continue reading
 
We bespreken in onze jubileumuitzending het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ van het Kabinet Rutte 3. Wat kwam er terecht van de plannen die het onderhand demissionaire Kabinet vier jaar geleden presenteerde? We lopen in deze uitzending langs alle ambities die het Kabinet Rutte 3 voor opschreef in het regeerakkoord. Waarschijnlijk zijn wij…
  continue reading
 
Het schip van de Nederlandse staat lijkt na twee maanden afwezigheid van Studio Tegengif behoorlijk op de klippen te lopen. Dit vereist tegengif. Wat moet er gebeuren en wat gaat er gebeuren in deze dreigende anarchie? We bespreken:- de gekte van de week: een half uur durend interview in Nieuwsuur met een oud CDA lid. - de haast Stalinistische foto…
  continue reading
 
Studio Tegengif probeert het haast onmogelijke. Een genuanceerde podcast over de betekenis van bitcoin in onze politieke economie. We doen dit met onze gast Bert Slagter. Al een tijdje verbaasden wij ons over het gepolariseerde publieke debat over bitcoin en cryptocurrencies. Je leek bitcoin of complete onzin of de oplossing voor alles te vinden. D…
  continue reading
 
Daan de Kort is het jongste kamerlid van de VVD-fractie én de jongste wethouder ooit van Veldhoven. Daan is al sinds zijn achttiende jaar politiek actief en weet exact waarmee hij zich onderscheidt van andere kandidaten. Dat is volgens de jonge politici belangrijk, want mensen stemmen op mensen die ze herkennen en vertrouwen. Luister hier hoe Daan …
  continue reading
 
Het gedrag van mensen is vaak onbewust. Door een kleine interventie kan er al een gedragswijziging ontstaan. Deze gedragswijziging noemen we een nudge. Nudging kunnen we gebruiken om een gezondere levensstijl te hanteren. In deze podcast leggen we een connectie tussen nudging en de voedingssector.Door Reinout Van Zandycke
  continue reading
 
Mariette Hamer is als nieuwe informateur aan de slag. In deze uitzending van Studio Tegengif geven we ons advies voor het vormen van een nieuw Kabinet. Wat moet sowieso meegenomen worden? En wat typeert de werkwijze van Mariette Hamer? We bespreken de opdracht van de Tweede Kamer aan informateur Mariette Hamer. Ze heeft de opdracht om politieke ove…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding