Framtidens Utbildning openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Programledningen för KTH:s förändringsprogram Framtidens utbildning kommer att använda livepodd som en kommunikationskanal. Dels för synkron direktkommunikation om framtidens utbildning i allmänhet och KTH:s förändringsprogram i synnerhet. Formatet ger utrymme för ett mer resonerande förhållningssätt och perspektiv kring KTH:s förbättringsarbete de närmaste 5–10 åren.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Till hösten drar ett antal nya utvecklingsprojekt igång inom ramen för Framtidens utbildning. Precis som förra året är de flesta projekten ganska begränsade i tid och omfattning och har sin “hemvist” på en skola. Nytt för i år är ett antal KTH-övergripande projekt som i flera fall tar avstamp i förra årets utvecklingsprojekt. I det här avsnittet pr…
  continue reading
 
I november 2023 beslutade KTH:s styrelse att koncentrera verksamheten till tre campus - till KTH Campus på Valhallavägen, till Solna och till Flemingsberg. Det betyder att verksamheten i Södertälje och Kista ska flytta till KTH Campus och Flemingsberg. Det är ett stort beslut som påverkar många, inte minst studenter och anställda på KTH. I dagens p…
  continue reading
 
Möjligheten att kombinera teori med praktik, i form labbövningar eller praktiskt arbete i experimentella miljöer, är ett särdrag för all ingenjörs- och arkitektutbildning. I ett av utvecklingsprojekten inom Framtidens utbildning har Magnus Wiktorsson och Martin Edin Grimheden projektlett ett arbete för att se hur man kan samordna några olika experi…
  continue reading
 
KTH antar studenter i olika så kallade urvalsgrupper, där de vanligaste är via gymnasiebetyg eller via resultat på högskoleprovet. Som myndighet har KTH inte så mycket frihet att ändra reglerna för detta. Handelshögskolan i Stockholm är ett privatägt lärosäte och har därför större frihet att utforma sina antagningsregler. Detta ska Handelshögskolan…
  continue reading
 
Johan and Gunnar talks with Farazee Asif who has been a teacher at KTH for almost 15 years and has, among other things, been involved in developing and running the course Circular Manufacturing Systems. For this work, he was awarded KTH's pedagogical prize 2023. The course has several features that makes it unique in its kind, including combining t…
  continue reading
 
KTH var runt millennieskiftet en av initiativtagarna till det numera världsomfattande ramverket om ingenjörsutbildning som kallas CDIO. En som varit med från början är KTH-professorn Sören Östlund. I den här podden pratar Johan och Joakim med Sören om bakgrunden till CDIO, vad det är för något och kanske framför allt vad det har betytt och betyder …
  continue reading
 
Utifrån sex grundläggande kriterier ska KTH:s utbildning utvecklas och förnyas. I utbildningsutbudet kommer också visionen om att KTH ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle att avspeglas. Detta fastställdes i ett inriktningsbeslut av rektor 10 april 2024, men vad innebär det och vad är bakgrunden till dessa sex kriterier? De…
  continue reading
 
Just nu är möjligheten att söka till KTH:s utbildningar öppen för nationella studenter – 15 april är sista dagen att skicka in sin ansökan. Det är alltså bråda tider för de som jobbar med studentrekrytering på KTH. Dagens gäst är Alina Lingnau som är verksamhetsansvarig för utbildningskommunikation på KTH, där arbetet med studentrekrytering koordin…
  continue reading
 
KTH har drygt 100 olika utbildningsprogram som alla leds av en lärare som är programansvarig. I rollen ingår en mängd ansvarsområden, allt från mottagningen av nya studenter till det systematiska kvalitetsarbetet. I det här avsnittet av podden pratar Johan och Joakim med professor Martin Viklund om vad det innebär att vara programansvarig på KTH.…
  continue reading
 
På KTH finns ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet som drivs i nära samarbete med Försvarsmakten. Ett av uppdragen är att utbilda värnpliktiga cybersoldater. I det här avsnittet av podden samtalar Johan och Per med KTH-professorn Gunnar Karlsson som har en nyckelroll i det arbetet. Här kan du också ta del av rapporten Agile Educatio…
  continue reading
 
Tenta. Ett ord som både framkallar ångest men som också markerar framgångar i studierna. Skriftlig salstenta är bara en av många examinationsformer som studenterna stöter på under sina studier, men bakom varje tenta ligger en hel del administration, särskilt skriftliga tentor i stora salar. Under hösten 2023 pågick ett KTH-gemensamt pilotprojekt fö…
  continue reading
 
Nu till hösten startar ett nytt högskoleingenjörsprogram på KTH med namnet Industriell teknik. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete som projektleds av Gabriel Montgomery och Bengt Wittgren på ITM-skolan. I utvecklingsarbetet är de framtida arbetsgivarna en mycket viktig del för att få fram relevanta profiler i programmet som ska bygga på princ…
  continue reading
 
En av tretton principer i ramverket för Framtidens utbildning på KTH är livfullt campus. För att fylla detta med ett innehåll har THS, studentkåren på KTH, genomfört en studie om vad livfullt campus betyder för studenter. David Puustinen och Gustav Svensson gjorde studien och i veckans podd pratar Johan och Anna med dem om resultaten. Ett livfullt …
  continue reading
 
KTH är, och vill fortsatt vara, ett globalt ledande tekniskt universitet. Det gäller inte bara inom forskningen utan även inom utbildning. Vad betyder det och vilka komponenter ingår i det arbetet just vad gäller utbildning? Stefan Östlund är vicerektor för internationella relationer på KTH och i veckans poddavsnitt diskuterar han med Johan Fridell…
  continue reading
 
Tracks är ett utbildningskoncept på Chalmers som utvecklar både lärandet och lärandemiljöerna på Chalmers. Studenter erbjuds spår mellan olika utbildningar i form av valbara kurser. Inom ramen för Tracks finns möjligheter till individualiserad studiegång och samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademin. Utbudet av Trackskurser ska vara flexib…
  continue reading
 
Anita Kullen är lektor och ansvarig för kandidatexjobb-kursen på elektroteknikprogrammet på EECS. I många år har hon varit ansvarig för kandidatexjobb-kursen och har utvecklat den till att bli en omtyckt kurs både bland studenter och lärare. Tydliga riktlinjer hjälper studenterna att förstå vad som förväntas av dem och hjälper också handledarna i d…
  continue reading
 
Arnold Pears är professor i teknikvetenskapens lärande på KTH. Hans forskning fokuserar på att förstå inlärningsupplevelsen ur ett studentperspektiv, både när det gäller inlärning av specifika tekniska koncept och mer allmänt när det gäller ingenjörsfärdigheter och kompetenser. Med en bakgrund i datavetenskap har han fått anledning att särskilt fun…
  continue reading
 
Förändringsprogrammet Framtidens utbildning har pågått i ett år nu efter att en programledning utsågs i december 2022. Hur har det första året varit och vad har det inneburit för utbildningen på KTH? Och kanske framför allt – vad finns det för planer för 2024 och ännu längre fram? I det här avsnittet av podden samtalar poddvärden Johan med större d…
  continue reading
 
Johan och Jocke fikarsnackar med Joakim Jaldén som bland annat är programansvarig för civilingenjörsprogrammet Elektroteknik (CELTE) och del av Digital futures fakultet. Sedan 2013 har han jobbat aktivt med video i undervisningen och flippat (omvänt) klassrum vilket också är fokus för detta samtal.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Joakim fikasnackar med Leif Kari som varit KTH:s vicerektor för utbildning sedan 2019. Samtalet rör hans erfarenheter från de fyra åren som vicerektor och hans tankar gällande de största utmaningarna inom utbildning (på KTH) de närmaste åren.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Per samtalar med Anders om den snabba utvecklingen av kurser för yrkesverksamma på KTH. Hur kan utvecklingen bli framöver? Livslångt lärande innefattar anslagsfinansierad vidareutbildning, uppdragsutbildning, MOOC och andra mer informella läraktiviteter som exempelvis öppna föreläsningar och seminarier.…
  continue reading
 
Johan och Joakim samtalar med Sofia Ritzén om Fakultetsrådets arbete med att revidera KTH:s kvalitetssystem för utbildning. Ambitionen har varit att göra systemet mer värdeskapande för verksamheten och det börjar rullas ut under 2024.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Inom ramen för KTH:s utvecklingsprogram Framtidens utbildning leder Per CBH:s projekt Digital och kontinuerlig examination. Med projektet som utgångspunkt samtalar Johan och Anna Jerbrant med Per kring just kontinuerlig examination.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Per samtalar med Charlotte och Pontus från KTH Biblioteket. På biblioteket pågår många aktiviteter, i det här samtalet fokuserar på på den undervisning biblioteket gör för studenter och om resultaten från en nyss genomförd undersökning om studenters digitala färdigheter.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Snart har KTH ett masterprogram med titeln Hållbar digitalisering. Johan och Per samtalar med Elina Eriksson och Daniel Pargman om vad det nya programmet tillför till KTH:s utbud av utbildningsprogram och om hur nya pedagogiska grepp kan ge färdiga studenter bättre förutsättningar att ta sig an komplexa utmaningar.…
  continue reading
 
Johan och Per fikasnackar med KTH:s dekanus Sofia Ritzén om de erfarenheter och insikter som uppstod vid ett studiebesök på Aalto universitet. Samtalet rör allt från utbildningsutbud till värdet av mål och data för att driva klok utveckling.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Anna fikasnackar med Elin Lindblad om examinationsflödet – hur kan tillsammansarbete bidra till ett bättre verksamhetsstöd i en snabbt föränderlig värld? Elin har arbetat som projektledare inom examination på KTH de senaste åren och har i sina projekt sett behoven av tillsammansarbete för att lyckas med förändringar av processer och syste…
  continue reading
 
Johan och Anna samtalar med Maja Rosén, utbildningsansvarig på THS. THS har enkätresultat om vad har studenterna har för behov när det gäller t.ex. datorsalar, studieplatser och labbmiljöer. Lyssna in för att ta del av resultaten och den målbild som THS tagit fram utifrån datan.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Per träffar Mats Nilsson (GA vid CBH) och Anna Jerbrant (GA vid ITM) för ett samtal kring de projekt som startar vid deras skolor. Samtalet rör både processen kring hur projektet kom till och vilka projekt som nu startat inom Framtidens utbildning vid CBH och ITM.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan Fridell and Joakim Lilliesköld chats with Ines Lopez Arteaga from TU/e, with whom KTH has an exchange of knowledge. KTH's Board of Education visited Eindhoven in the spring of 2022, and just recently, a delegation from Eindhoven visited KTH. As dean of the Bachelor College at TU/e, Ines Lopez Arteaga leads development work for the future of e…
  continue reading
 
In this episode Johan Fridell (pod host) and Joakim Lilliesköld (Programme Manager for The Future of Education at KTH) meet Luigia Brandimarte who was awarded the KTH Pedagogical Prize 2022. Welcome to a conversation about creative cross disciplined learning out of the classroom.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan Fridell och Per Fagrell gästas av Filip Axelsson och Maja Rosén som båda är ansvariga för utbildningsinflytande på THS (studentkåren vid KTH). Samtalet handlar till stort del om hur viktig en utvecklande utbildningskultur är för utbildningens kvalitet.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Podden är tillbaka och i denna andra episod gästas Johan Fridell (poddvärd) och Per Fagrell (programkoordinator) av Anna-Karin Högfeldt som är avdelningschef på Lärande i STEM vid ITM-skolan. De samtalar om arbetet som bedrivs vid ”Lärande i STEM”, om SoTL-konferensen och andra arenor för pedagogisk utveckling vid KTH och hur detta hänger ihop med …
  continue reading
 
I premiäravsnittet medverkar programledaren för Framtidens utbildning Joakim Lilliesköld poddvärden Johan Fridell. De pratar om förändringsprogrammet; lite varför, vad händer nu och vem gör vad med mera. Medverkar gör också programkommuniktören Sofie Kim och programkoordinatorn Per Fagrell.Door Framtidens utbildning
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding