Felix Sofie openbaar
[search 0]
×
Beste Felix Sofie podcasts die we konden vinden (bijgewerkt April 2020)
Beste Felix Sofie podcasts die we konden vinden
Bijgewerkt April 2020
Word vandaag lid van miljoenen Player-FM gebruikers om nieuws en inzichten te ontvangen wanneer u maar wilt, zelfs wanneer u offline bent. Podcast slimmer met de gratis podcast-app die weigert een compromis te sluiten. Laten we spelen!
Word lid van 's werelds beste podcast-app om je favoriete programma's online te beheren en offline af te spelen in onze Android- en iOS-apps. Het is gratis en eenvoudig!
More
show episodes
 
Loading …
show series
 
Esther Jansen spreekt in deze podcast over de mogelijkheden om het mens-zijn, of onze menselijkheid, opnieuw vorm te geven in het licht van het Antropoceen. Op welke manieren zit het huidige mensbeeld ons in de weg om deze broodnodige vormen te zien, te verbeelden, en het dagelijks leven naar in te richten? Het werk van Sylvia Wynter geeft aanknopi…
 
Pepijn van Erp is wiskundige en sceptisch activist. Hij is bij Stichting Skepsis onder meer gespecialiseerd in complottheorieën en nepnieuws. Volgens van Erp is complotdenken van alle tijden en complotdenkers zijn er allerlei soorten en verschillende gradaties. Vanuit zijn ervaring met het feitelijk analyseren van complotverhalen en het discussiëre…
 
Peter Achterberg is socioloog aan de Universiteit van Tilburg. Hij houdt zich onder andere bezig met de vraag naar hoe mensen betekenis geven aan veranderingen in de wereld om hen heen en welke gevolgen dit heeft voor hun gedrag en hoe dit uitgelegd zou kunnen worden. Achterberg gaat in deze podcast in op de manier waarop de secularisering van het …
 
/// Show notes \\\Afbeeldingen bij de lezing van Clint Verdonschot: Rirkrit Tiravanija – Pad Thai Wang Hui - De zuidelijke inspectie tour van keizer Kangxi, rol drie (1698) Liu Wei - It Looks Like a LandscapeClement GreenbergVanitas - Clara Peeters Awesome bag, made in India – TINKEBELLLe gout du blanc – Les Deux Garc ̧ons/// Programma \\\Een vis i…
 
Wanneer is kunst slecht als in 'kwaadaardig', heeft dat te maken met de intentie van de maker of zit het 'm in de relatie tussen het werk en de toeschouwer? Aan de hand van een aantal voorbeelden onderzoekt maakster Josefien van Poppel dit vanuit haar achtergrond in Film Studies met redactieleden/filosofen Kamiel Feiertag en Trijsje Franssen.…
 
De mens is binnen de digitale netwerken van de huidige tijd allang geen autonoom, bepalend of sturend subject meer; ze is een knooppunt in een wereld van beelden die haar voorgeschoteld worden en waarbinnen zij door media ‘wordt geleefd’. Voor de gemiddelde mens lijkt er bovendien geen enkel wolkje aan de lucht; comfortabel weggedoken in ‘een cloud…
 
Wat hebben het klimaatprobleem, bullshit jobs, nieuwe media en de Golfoorlog met elkaar te maken? Precies! Jean Baudrillard. In deze aflevering gaan Josefien, Floris en Kasper opzoek naar de relevantie van zijn werk voor het denken van nu. Ook leggen ze haarfijn uit waarom volgens Baudrillard de realiteit altijd nep is, wat een simulacra eigenlijk …
 
/// 𝖣𝖮𝖶𝖭𝖫𝖮𝖠𝖣 𝖬𝖨𝖩 - 𝖣𝖤 𝖬𝖤𝖭𝖲 𝖠𝖫𝖲 𝖢𝖮𝖬𝖯𝖴𝖳𝖤𝖱 \\\Ontsnappen aan de ongemakken van ons lichaam door het uploaden van onze ‘mind’ in een computer: volgens sommige denkers is dit in de toekomst de normaalste zaak van de wereld. Ook populaire science fiction speelt sinds de jaren '50 al fanatiek met dit beeld. Simpelweg een kwestie van technologische en wete…
 
Talloze sci-fi films suggereren al decennia lang dat we onze brein op termijn kunnen up- en downloaden. Inmiddels wordt dit principe ook door verschillende wetenschappers overgenomen, ontwikkeld en getest. Maar is dat eigenlijk wel uitvoerbaar? Felix & Sofie redactielid & neurofilosoof Linde van Schuppen denkt stellig van niet. Maakster Josefien va…
 
/// 𝖨𝖲 𝖣𝖤 𝖱𝖤𝖣𝖤 𝖭𝖮𝖦 𝖶𝖤𝖫 𝖳𝖤 𝖱𝖤𝖣𝖣𝖤𝖭? \\\Ooit het kroonjuweel waarmee de mens zich onderscheidde van de rest van de schepping: de Rede. Reeds bij Plato was ze een wagenmenner die de paarden van de ziel in bedwang hield en aanstuurde. Een aantal eeuwen later promoveerde Kant de rede tot niets minder dan het vermogen om de werkelijkheid tot een ‘für sich…
 
Tegenwoordig zijn er hele veilige tests om in een vroeg stadium van de zwangerschap de medische conditie te achterhalen van het ongeboren kind. Is het nodig of zelfs belangrijk om zo'n test te doen? En als het embryo Syndroom van Down heeft of een andere afwijking, mag dit dan zonder gewetenswroeging weggehaald worden? Dit bespreekt filosoof en sch…
 
/// 𝙳𝚎 𝙵𝚒𝚕𝚘𝚜𝚘𝚘𝚏 𝚊𝚕𝚜 𝚁𝚎𝚋𝚎𝚕 \\\De Brexit, de opkomst van de gele hesjes, grote klimaatmarsen, #metoo; binnen onze cultuur zijn oproepen tot verzet alom vertegenwoordigd. In zijn aanval op het (Duits) idealisme schreef Marx ooit zijn inmiddels welbekende woorden: ‘de filosofen hebben de wereld tot dusver slechts geïnterpreteerd; nu komt het erop aan h…
 
Kan je als filosoof op de barricade gaan staan of moet je langs de zijlijn blijven? We nemen je mee vanaf het Duits idealisme van Hegel langs het materialisme van Marx naar het nieuwe materialisme om het antwoord op deze vraag te vinden. In deze aflevering zoekt maakster Josefien van Poppel de mogelijkheden van de filosoof om te rebelleren uit met …
 
Wiens verstand verdwaalt er niet in het zwarte gat van de moderne fysica? Terwijl het voor de gewone sterveling al nauwelijks te bevatten is hoe Einstein tijd en ruimte met elkaar verknoopte, denderen de huidige natuurkundigen door met wilde theorieën over donkere materie, supersnaren, quarks, opgerolde dimensies en multiversa. Verward blijven we a…
 
De mens is geen vreemde van de leegte. Door alle dagelijkse beslommeringen heen schijnt een besef van zinloosheid: van een gebrek aan dwingende, noodzakelijke redenen voor het bestaan. Is deze zinloosheid leegte? En wat is leegte?Kierkegaard pleitte voor een ironische omgang met het leven vanuit een besef van leegte. Het subject dat geen bedoeling …
 
De ervaring van leegte is geen mens vreemd. Met zijn existentialistische filosofie benadert Jean-Paul Sartre het begrip 'leegte' op twee niveaus: op een ontologisch niveau gaat hij in op de essentie van leegte en op een persoonlijk/maatschappelijk niveau koppelt hij een gevoel van leegte aan de onmogelijkheid om samen te vallen met je identiteit. I…
 
Wat hebben feminisme, informatietechnologie en het antropoceen met elkaar te maken? Juist ja, dat is natuurlijk Donna Haraway! Haraway is één van die filosofen die wereldberoemd is in de kleinste niches en op handen wordt gedragen in de kunstwereld, maar eigenlijk steevast vergeten wordt in de lijsten met grote filosofen. Toch heeft haar Cyborgmani…
 
In 1984 schreef Donna Haraway haar Cyborg Manifesto, waarin zij de Cyborg als metafoor gebruikt om tegen vaste identiteiten en tegenstellingen te ageren. Recent is dit werk weer enorm in populariteit gegroeid omdat het nog zo ontzettend actueel is. In de 11e aflevering van de Felix & Sofie podcast interviewt maakster Josefien van Poppel redactieled…
 
Vanuit de op wiskunde gestoelde theoretische natuurkunde worden vandaag de dag theorieën gevormd en toegepast, die pertinent empirisch niet-verifieerbaar zijn. Maar de natuurkunde is van oorsprong juist een discipline die zich met de waarneembare en verifieerbare werkelijkheid heeft beziggehouden. Hoe strookt dat met elkaar? En welke rol zijn er in…
 
Sinds enkele jaren noemt Beyoncé zichzelf een feminist en heeft ze dit begrip hiermee weer hip gemaakt. Ook andere diva's uit het verleden zoals Bette Davis zouden geherinterpreteerd kunnen worden als feministische iconen. Toch voldoen zij ook nog steeds aan alle schoonheidsidealen en lijken zij mannen te willen behagen. Ben je dan wel een echte fe…
 
Is psychoanalyse vandaag de dag nog relevant? Welke elementen uit deze bekritiseerde stroming moeten we overboord gooien en welke moeten we nieuwe toepassingen voor vinden? Samen met redactieleden Kamiel Feiertag en Floris van der Burg gaat maakster Josefien van Poppel op zoek naar antwoorden aan de hand van o.a. het gedachtegoed van Zlavoj Zizek.…
 
In een tijd waarin kunstenaars en performers worden bekritiseerd om hun gedrag en politieke voorkeuren reist de vraag: als je naar kunst kijkt, communiceer je dan met een werk of ook met de kunstenaar? En kun je met kunst ervaringen overbrengen die je met woorden niet kan communiceren? Josefien gaat hierover met Felix & Sofie moderatoren Linde van …
 
We leven in een tijd van 'alternatieve feiten'. Voor zover je ervan uit kunt gaan dat er één waarheid is, is deze in de media noch de politiek helder te onderscheiden. Wat is de politiek in deze tijd dan nog waard? In deze vierde podcast van Felix & Sofie gaat maakster Josefien van Poppel in gesprek met redactielid en moderator Kamiel Feiertag om t…
 
Floris van den Berg is van mening dat je jezelf geen filosoof kunt noemen als je geen veganist bent. Heb je als weldenkend mens het recht om gebruik te maken van dieren voor welk doeleinde dan ook? Maakster Josefien van Poppel gaat hierover in gesprek met filosoof en "vegangelist" Floris van den Berg en Felix & Sofie redactielid Marcel Zuijderland.…
 
Loading …
Google login Twitter login Classic login