Erfrechtadvocaat openbaar
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
De Erfrechtadvocaat

Advocaten Familie- & Erfrecht

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
In deze podcastserie ‘De Erfrechtadvocaat’ van Advocaten Familie- & Erfrecht worden de meest gestelde vragen rondom de erfenis behandeld. Presentatrice Inge Diepman gaat in gesprek met mr. Joost Diks om meer te weten komen over het erfrecht. Aflevering 8 is voorlopig de laatste aflevering van deze podcastserie. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties? Stuur een bericht naar info@familie-erfrecht.nl.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
In deze aflevering is opnieuw professor Bernard Schols te gast, hoogleraar Successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met Inge Diepman en Joost Diks praat hij over een onderwerp waarover veel erfgenamen mopperen: de erfbelasting. Dat wordt nog vaak gezien als een vorm van diefstal, maar in de Nederlandse wet is nou eenmaal vastgeleg…
  continue reading
 
Inge Diepman en Joost Diks ontvangen in deze aflevering professor Bernard Schols, hoogleraar Successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bernard deelt ook buiten de collegezalen zijn kennis over het erfrecht en de executele (de zakelijke afwikkeling van een nalatenschap door een executeur). Hij treedt op in theaters, was te zien op muziekf…
  continue reading
 
Van elkaar vervreemde zussen, na jaren herenigd. Een hoogbejaarde vrouw die eindelijk kan stoppen met werken. Zonder Klaas Zondervan waren deze ‘happy ends’ nooit gebeurd. Klaas is erfrechtelijk genealoog, wat wil zeggen dat hij speurt naar erfgenamen. Inge Diepman en Joost Diks praten met hem over zijn werkterrein, dat de hele wereld beslaat en so…
  continue reading
 
Inge Diepman en Joost Diks ontvangen Bregje Boelens, advocaat en mediator. De titel van deze aflevering, ‘Over scheiden en overlijden’, komt uit haar koker. Bregje vertelt dat ook bij een echtscheiding het erfrecht van toepassing is. Als een van de ex-echtgenoten tijdens de scheidingsprocedure overlijdt, kan de achtergebleven voormalige partner in …
  continue reading
 
Inge Diepman en mr. Joost Diks praten in deze aflevering met Maaike Steegmans. Deze expert op het gebied van familievermogens is een kantoorgenoot van Joost; samen werken ze regelmatig aan zaken rond nalatenschappen van vermogende families. Het gebeurt binnen familiebedrijven bijvoorbeeld vaak dat experts op het gebied van het familie-, erf- en ond…
  continue reading
 
In deze aflevering ontvangen presentatrice Inge Diepman en erfrechtadvocaat mr. Joost Diks Frank Theunissen. Als relatiemanager van Artsen zonder Grenzen begeleidt hij donateurs die zijn organisatie hebben opgenomen in hun testament, of overwegen om dat te doen. Zij willen ook na hun dood iets betekenen voor een ander, vandaar dat ze kiezen voor ee…
  continue reading
 
Inge Diepman en mr. Joost Diks vertellen waarom het erfrecht nu ‘hot’ is. Er is veel media-aandacht voor ruzies rond de erfenissen van BN’ers en de tv-programma’s ‘Waar is mijn erfenis?’ (SBS6) en ‘De Erfgenaam’ (RTL4) droegen ook bij aan de belangstelling. Daarnaast is het erfrecht zelf onderwerp van discussie. Door het letterlijk toe te passen, k…
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 10 bespreken Joost en Inge de executeur van de nalatenschap. Hoe zit het ook alweer met de sterren van de executeur? Welke bevoegdheden hebben de verschillende soorten executeurs? Wanneer kan de executeur ontslagen worden? Hoe zit het met de executeur-afwikkelingsbewindvoerder? Het betrof twee zussen en een broer die door hun…
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 9 bespreken Joost en Inge allereerst de toepasselijkheid van de faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap en meer in het bijzonder, het fixatiebeginsel. Artikel 4:218 lid 5 BW verklaart de faillissementswet voor zoveel mogelijk van toepassing op de vereffening van de nalatenschap. Geldt dit ook voor het in het …
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 8 bespreken Joost en Inge de vereffening van de nalatenschap en meer in het bijzonder het rechtsmiddel na een beslissing op verzet tegen de uitdelingslijst van de vereffenaar. Een door de rechtbank benoemde vereffenaar dient aan het einde van de vereffening rekening en verantwoording af te leggen en een uitdelingslijst te mak…
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 7 bespreken Joost en Inge de samenloop van de vereffening van de nalatenschap en de verdeling van de nalatenschap. Als uitgangspunt bij een te vereffenen nalatenschap geldt dat de nalatenschap eerst moet worden vereffend voordat de nalatenschap kan worden verdeeld. Kan van dit uitgangspunt worden afgeweken? Drie erfgenamen mo…
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 6 bespreken Joost en Inge allereerst de gevolgen van het opzettelijk achterhouden van een tot de nalatenschap behorend goed. De wet bepaalt dat een erfgenaam die opzettelijk een goed verzwijgt, zoek maakt of verbergt, zijn aanspraak op dat goed verliest. Kan deze sanctie ongedaan gemaakt worden indien degene die het goed acht…
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 5 bespreken Joost en Inge de gevolgen van de ten onrechte niet betrokken partijen in een procedure. Bij een zogenoemde ondeelbare rechtsverhouding dienen alle personen die bij die verhouding betrokken zijn, te worden opgeroepen in een procedure. Maar wat zijn de gevolgen indien niet al deze personen zijn opgeroepen? In eerste…
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 4 bespreken Joost en Inge allereerst het bewijsaanbod bij een beroep op nietigheid van een testament. Een partij vordert voor recht te verklaren dat een testament nietig is omdat de erflater niet in zou zijn geweest zijn wil te bepalen wegens een geestelijke stoornis. Deze partij wil dat bewijzen. Mag dit bewijsaanbod worden …
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 3 bespreken Joost, Bregje en Inge allereerst de omkering van de bewijslast bij een beroep op misbruik van omstandigheden. Een partij wil een door hem, of zijn rechtsvoorganger, gedane schenking vernietigen en beweert dat de schenking is gedaan onder misbruik van omstandigheden. De andere partij, de ontvanger van de schenking …
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 2 bespreken Joost, Bregje en Inge allereerst de stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap. Onbewust kunnen erfgenamen een nalatenschap zuiver aanvaarden door feitelijk handelen. De vraag is echter in welke gevallen van een dergelijke stilzwijgende aanvaarding kan worden gesproken. Broer en zus besluiten samen te gaan eten…
  continue reading
 
In serie 3, aflevering 1 bespreken Joost, Bregje en Inge aan de hand van twee uitspraken van de Hoge Raad, twee belangrijke onderwerpen binnen het familie- en het erfrecht. Allereerst komt de uitleg van het testament aan bod. Waarom dient een testament te worden uitgelegd als de tekst ervan duidelijk lijkt? Erflaatster heeft haar broer in haar test…
  continue reading
 
In aflevering 20 van de Erfrechtadvocaat bespreken Joost en Inge de onderneming en de nalatenschap. Bij de afwikkeling van een nalatenschap is regelmatig een onderneming betrokken. Soms ontstaan discussies over wie de onderneming mag voortzetten of wat de waarde ervan is. Ook kan er een botsing ontstaan tussen de bepalingen uit het testament en de …
  continue reading
 
In aflevering 19 van de Erfrechtadvocaat bespreken Joost en Inge de inbreng van giften in de nalatenschap. Moet een ‘met de warme hand’ gekregen gift, als een soort van voorschot op de erfenis worden gezien en verrekend worden met het erfdeel? Het antwoord op die vraag hangt af van diverse omstandigheden. “De nalatenschap van moeder Anne moet verde…
  continue reading
 
In aflevering 18 van de Erfrechtadvocaat bespreken Joost en Inge de rol van de executeur. De executeur, vroeger executeur-testamentair genoemd, is door een erflater in zijn testament aangewezen om de erfenis af te wikkelen. Deze aflevering geeft onder andere antwoord op de vraag: Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de executeur, bijvoorbeeld a…
  continue reading
 
In aflevering 17 van de Erfrechtadvocaat bespreken Joost en Inge de inzet van de vereffenaar. De wet biedt de mogelijkheid dat de rechtbank een vereffenaar benoemt. Deze vereffenaar wordt dan bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de nalatenschap door de erfgenamen beneficiair wordt aanvaard. In deze aflevering kome…
  continue reading
 
In aflevering 16 van De Erfrechtadvocaat praten Joost en Inge over de legitieme portie. Naast een testament is er ook nog de wet die invloed heeft op wie wat uit de nalatenschap verkrijgt. Want ook als je als kind niet in het testament genoemd wordt of zelfs als je actief onterfd bent sta je namelijk niet helemaal buiten spel. Wat gebeurt er als je…
  continue reading
 
In aflevering 15 van De Erfrechtadvocaat bespreken Joost en Inge schulden binnen de nalatenschap. Hoe zit het bijvoorbeeld met een lening die een erflater bij leven heeft afgesloten? Gaan deze plichten automatisch over op de erfgenamen en wat is de rol van de vereffenaar in een dergelijke situatie? “Chris woont op een klein landgoed in Hilversum. O…
  continue reading
 
In aflevering 14 van De Erfrechtadvocaat wordt verdwenen vermogen behandeld. Het gebeurt nog wel eens dat na de verdeling van de nalatenschap blijkt dat iemand wist dat er meer was om te verdelen maar dat niet heeft gezegd. Wat zijn dan de gevolgen? “Herinner je je Elisa de kunstliefhebber nog uit aflevering 13 Op twee oren slapen? Nadat haar zusse…
  continue reading
 
In aflevering dertien van De Erfrechtadvocaat wordt de boedelbeschrijving behandeld. Als erfgenaam wil je tenslotte precies weten wat jou wordt nagelaten zodat je met een gerust hart de nalatenschap kan afwikkelen. “De 4 zussen hadden wel contact met elkaar, maar weten verder weinig over de financiële handel en wandel van kunstliefhebber Elisa. Zo …
  continue reading
 
In aflevering twaalf van De Erfrechtadvocaat gaat het over aanvaarding van een nalatenschap. Er zijn drie keuzes voor aanvaarding met verschillende gevolgen. Wat als je wil terugkomen op je keuze? Moeder Nicole had een rijschool in Amsterdam, ze komt te overlijden en de kinderen aanvaarden haar nalatenschap zuiver. Ze komen er later achter dat er n…
  continue reading
 
In deze 11e aflevering van De Erfrechtadvocaat gaat het over de nietigheid en uitleg van het testament. Is de laatste wil van een erflater terug te draaien na het overlijden? Welke omstandigheden kunnen leiden tot het nietig verklaren van een testament? De werkster is in het testament, dat de demente tante Candy vlak voor haar overlijden liet opste…
  continue reading
 
In deze tiende aflevering van De Erfrechtadvocaat gaat het over de wettelijke verdeling. Waar hebben de echtgenoot en de kinderen recht op volgens de wet? Het is een vraag die tot veel discussie kan leiden. Zeker nu samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen. In de aflevering De erfrechtelijke wachtkamer heeft vader Teun 2 zoons uit zijn eerste …
  continue reading
 
Deze negende aflevering van de podcast De Erfrechtadvocaat is de opmaat naar de 2e serie. Deze serie is wederom geheel gericht op het erfrecht, met elke aflevering een casus en de wijze raad van mr. Joost Diks. Nieuw in deze serie is dat zal worden gesproken vanuit een concrete casus. De casus zijn gebaseerd op zaken die in de rechtspraak aan de or…
  continue reading
 
De meest gestelde vraag: “Moet iedereen het eens zijn met de verdeling van de nalatenschap?”. De verdeling is voor de erfgenamen vaak laatste stap in het proces van een nalatenschap. Het gaat meestal goed. Maar soms zijn erfgenamen het alles behalve eens over de verdeling van de nalatenschap. En dan wordt het spannend aan de verdelingstafel. Opmerk…
  continue reading
 
De meest gestelde vraag: “Hoe komt het verdwenen vermogen terug in de nalatenschap?” Verdwenen vermogen. Het klinkt spannend, maar als je er mee te maken krijgt is het allesbehalve leuk. Wanneer iemand overlijdt en erfgenamen vragen zich af waar het geld gebleven is, moet je op zoek. Zijn er juridische mogelijkheden om vermogen dat tijdens leven is…
  continue reading
 
Meest gestelde vraag over de vereffenaar: “Wie betaalt de vereffenaar?”. Een erfrechtadvocaat, notaris of faillissementscurator wordt door de rechtbank tot vereffenaar benoemd met als doel de nalatenschap klaarmaken voor verdeling. Maar dan moeten wel de schulden betaald worden. Opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze podcast kunt u sturen n…
  continue reading
 
De meest gestelde vraag: “Hoe kom ik van de executeur af?”. Er is niet altijd een executeur nodig voor afhandeling van de nalatenschap maar het is wel verstandig. Maar tijdens zijn werk gaat het ook wel eens mis. En dan kan bijvoorbeeld op basis van wantrouwen het ontslag van de executeur volgen. Opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze podca…
  continue reading
 
De meest gestelde vraag over de uitleg van het testament: “De erflater heeft het testament nooit zo bedoelt, hoe toon ik dat aan?”. Zijn we het lezen verleerd of is de notaris het schrijven verleerd? Er is vooral meer ruimte om te kijken naar wat de overledene precies bedoelde. Om het testament uit te leggen is bewijs nodig. Opmerkingen of vragen n…
  continue reading
 
De meest gestelde vraag over aanvaarding: “Kwamen er maar vragen!”. Niet iedereen is zich ervan bewust dat een erfenis ook schulden kan bevatten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verwerpen, beneficiaire en zuivere aanvaarding. Of er een testament is of niet, maakt dan weer niet uit. Opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze podcast kunt u s…
  continue reading
 
De meest gestelde vraag over de legitimaris: “Ik ben onterfd, krijg ik toch wat?”. Niet iedereen kent de term legitimaris, maar we zijn het allemaal. Iemand die, bij overlijden van de ouders, als afstammeling een beroep doet op de legitieme portie, niet te verwarren met het kindsdeel. Je krijgt altijd iets uit de nalatenschap van je ouders, óók als…
  continue reading
 
De meest gestelde vraag over de erfrechtadvocaat: “Waarom zou je dit werk willen doen?”. We maken kennis met erfrechtadvocaat mr. Joost Diks en zijn werk. Het onderscheid tussen een familierechtadvocaat en een erfrechtadvocaat wordt uitgelegd en we zien dat we vroeg of laat allemaal te maken krijgen met nalatenschappen. Opmerkingen of vragen naar a…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding