Dr. R. Van Kooten openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Deze podcast bevat zes lezingen van dr. Reinier van Kooten over de 'orde des heils' volgens het boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Deze opnames zijn begin jaren '90 gemaakt. In 2021 is er een compleet herziene uitgave van het boek verschenen bij Geloofstoerusting Publicaties onder de titel: 'De strijd om jouw hart en leven – De Heilige Oorlog van John Bunyan'.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Het is dit jaar twintig jaar geleden dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontstond. Bezwaarde hervormden gingen niet mee en splitsten zich af. Aan het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gingen veel conflicten vooraf. Dr. J. Hoek (PKN) en dr. R. van Kooten (HHK) blikken in deze themapodcast terug. Is de tijd rijp voor het zoeken va…
  continue reading
 
Zijn orthodoxe evangelische en reformatorische kerken een veilige plek voor LHBTI'ers? Hierover gaat Herman van Wijngaarden in gesprek met Joël Boertjens, schrijver van een boek over kerk, geloof en LHBTI. Van Wijngaarden is onderdeel van een vergeten groep: celibataire LHBTI'ers. Ook gaan beide heren in op de vraag of het homostandpunt van christe…
  continue reading
 
De toekomst van de Joodse gemeenschap in Nederland staat volgens CU-leider Mirjam Bikker op het spel. Opiniemaker Jan-Willem Grievink gaat in op de bron waaruit Jodenhaat voortkomt. De schrijver licht zijn kritische column over het boek 'Rauw' van evangelist David de Vos toe. En ook komt een openhartig interview over huwelijksproblematiek en echtsc…
  continue reading
 
Tijdens een unieke bijeenkomst kwamen honderden christenen bijeen vanwege de crisissituatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Presentator Jeffrey Schipper blikt terug. Redacteur Patrick Simons merkt op dat opnieuw een waakster bij een abortuskliniek is gearresteerd. Ook viel zijn oog op een opvallend onderzoek naar christelijke PVV-ste…
  continue reading
 
Evangelist David de Vos domineerde afgelopen week de christelijke media en verscheen zelfs in de talkshow Op1. Redacteur Patrick Simons zoomt in op zijn pasverschenen boek en zijn opmerkelijke uitspraken. Patrick vertelt ook over een opvallende arrestatie bij een abortuskliniek. En presentator Jeffrey Schipper licht toe waarom Frontrunners Ministri…
  continue reading
 
In gereformeerde kring willen sommige gelovigen met een doopritueel als volwassene uitdrukking geven aan hun geloof. Dekt de term 'overdoop' de lading of doen we hen tekort? Waarom hecht dominee Peter Sinia (NGK) zoveel waarde aan de kinderdoop en staat voorganger Teun van der Leer (baptist) er anders in? De twee broeders gaan in deze podcastafleve…
  continue reading
 
In veel kerken is de laatste jaren aandacht besteed aan homoseksualiteit. Hoe zit het met genderdysforie? Welke misverstanden over transgenderisme leven er in de christelijke wereld? En in hoeverre zijn kerken een veilige plek voor Elbert Bot en andere transgenders? In deze themapodcast gaat presentator Jeffrey Schipper in gesprek met Elbert Bot en…
  continue reading
 
Door geloof hebben we vrede met God en toegang tot Hem. God zelf is de weg van vrede en redding. Daarom is het van essentieel belang om Hem te vertrouwen en ons geloof in Hem te stellen. Het is niet ons geloof dat ons redt, maar Jezus – het geloof echter verbindt ons aan Hem. Alleen door Hem vinden we vrede met God en ontvangen we Zijn genade.…
  continue reading
 
De rechtvaardiging is niet gebaseerd op onze eigen rechtvaardigheid, maar op die van Jezus Christus. Door geloof worden we één met Hem, en wat Hij heeft verworven wordt ook aan ons toegerekend. Zoals een rank aan een wijnstok verbonden is en de eigenschappen van de wijnstok deelt, zo delen gelovigen in de rechtvaardigheid van Christus.…
  continue reading
 
Theoloog Wim Dekker reageert op het scanderen van anti-Joodse leuzen bij de opening van het Holocaustmuseum. Hoe denkt hij over de genezingsbediening en omstreden uitspraken van welvaartsevangelist Tom de Wal? En ook een tijdens de generale synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) voorgelezen schuldbelijdenis komt ter sprake!…
  continue reading
 
Niet alle mensen worden gered. Die indringende werkelijkheid moet ons brengen tot de vraag: ‘Hoe kan ik zalig worden?’ Het aloude antwoord is: door het geloof in Christus. Als je dat hoort, zeg je hopelijk: ‘Als dat zo is, dan wil ik geloven!’ De Heidelbergse Catechismus (1563) geeft op prachtige wijze antwoord op de vraag wat geloven is. Er komt g…
  continue reading
 
‘Om niet’, dat is het evangelie in twee woorden. Wat zeggen deze twee woorden over mij? En, … wat zegt dit over God? In deze lezing hoor je de kern van Gods kostbare evangelie: Jezus Christus is mijn Redder! Deze twee samengevoegde lezingen werden gehouden door ds. Alfred van de Weg op een toerustingsavond in Rijssen.…
  continue reading
 
Richard Groenenboom ontmoet regelmatig vervolgde christenen die vasten en de geestelijke zegeningen daarvan ervaren. Naar aanleiding van zijn bezoek aan Nepal deelt de SDOK-woordvoerder een indrukwekkend verhaal in deze themapodcast over vasten. Ook deelt hij in de Veertigdagentijd praktische handvatten en tips om als christen zelf te kunnen (begin…
  continue reading
 
Het is niet eenvoudig om goed om te gaan met je eigen geweten. Nog minder eenvoudig is het om goed om te gaan met het geweten van een ander. We zijn geneigd ons eigen geweten als uitgangspunt en maat te nemen om anderen te beoordelen. De praktijk leert echter dat de vorming van het geweten heel verschillend kan zijn. Het maakt uit in welk land je o…
  continue reading
 
Voor een gezond geestelijk leven is het noodzakelijk om op een goede manier om te gaan met je eigen geweten. In deze eerste lezing maakt ds. Evert Meijer duidelijk wat ons geweten is en hoe het werkt. Meerdere fundamentele vragen worden in de lezing beantwoord: Welke rol speelt het geweten in het overtuigen van zonde? Hoe verhoudt het geloof in het…
  continue reading
 
Wie het Bijbelboek van de Psalmen openslaat, kan één conclusie onmogelijk mislopen: God vergeeft. Sterker nog, daar hoef je zelfs geen moment aan te twijfelen. Het hele Bijbelboek laat keer op keer de majesteit, heerlijkheid en grootheid van God zien. En Gods grootheid en heerlijkheid wordt zichtbaar in Zijn barmhartigheid en genade om zondaren zal…
  continue reading
 
De SGP sloeg op de trom nadat de term 'moeder' in het bevolkingsregister dreigde veranderd te worden in 'ouder uit wie een kind geboren is'. Redacteur Patrick Simons vertelt wat er aan de hand is. Presentator Jeffrey Schipper merkt op dat een dancefeest in een Apeldoornse kerk niet onopgemerkt is gebleven. En ook een aantal gecancelde spreekbeurten…
  continue reading
 
Het woord ‘bekering’ mag wel weer meer klinken, stelt Mozaiek-voorganger Kees Kraayenoord. Naar aanleiding daarvan gaat theoloog Andries Knevel in deze nieuwspodcast van Cvandaag in op de noodzaak van bekering. Ook het zoeken naar eenheid tussen katholieken en protestanten en het predikantentekort in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) komen te…
  continue reading
 
‘Hoe kan ik geloven?’ wie de vraag stelt, stelt deze vraag waarschijnlijk niet als een puur intellectuele vraag. Het is een echte zielsvraag; een worsteling. Hoe kan ik geloven? Deze lezing werd gehouden door Marcel Vroegop in Staphorst. In deze lezing worden allerlei bezwaren in het gaan geloven voor het voetlicht gebracht en beantwoord. De lezing…
  continue reading
 
De jongste zoon trekt er op uit. Maar diep in de malaise komt hij tot inkeer doordat hij met heimwee terugdenkt aan zijn goede vader. Kijkend naar de varkens komt hij tot inkeer, besluit naar zijn vader te gaan, eerlijk zijn zonden te belijden. Eenmaal in de buurt van de boerderij zoekt de vader hem op, en ontvangt hij veel meer dan gehoopt. Deze l…
  continue reading
 
De bekende gelijkenis beschrijft twee verloren zonen. Er bestaat niet alleen een wilde, uitbrekende vorm van zonde. Er is ook meer verborgen, op het oog fatsoenlijke manier, waarop je van God vervreemd kan zijn. De oudste zoon is dicht bij de Vader, maar toch net zo vervreemd van het vaderhart als zijn jongere broer. Zijn dat misschien de nette ker…
  continue reading
 
Eric en Olga Hobelman hebben op het eerste oog een goed huwelijk. Maar Olga blijkt al jarenlang met een geheim rond te lopen. Ze heeft een buitenechtelijke relatie. Wat gebeurde er vervolgens en waarom nam Eric het besluit om zijn vrouw te vergeven? In deze themapodcast over de kracht van vergeving delen zij hun verhaal!…
  continue reading
 
Het grootste probleem van ons mensen wordt onthult in Efeze 2: de mensheid is morsdood door zonde. Paulus benadrukt dat we wandelden als doden, gevangen in rebellie tegen God. Wat is het antwoord op dit probleem? Gods genade! Door Zijn liefde maakte God ons levend met Christus, een geschenk dat we niet verdienen. Het draait niet om onze werken, maa…
  continue reading
 
"Het was tijd om de confrontatie met Openbaring aan te gaan. Dat was de start van een fascinerende reis", zo vertelt theoloog en spreker Bart van Nes. De auteur van het boek 'Zie, ik maak alle dingen nieuw' legt in deze themapodcast uit wat je als christen écht zou moeten weten als je het laatste Bijbelboek wil gaan lezen. Ook legt Van Nes een aant…
  continue reading
 
Het moederschap is volgens ds. M. van Reenen een unieke roeping. Gaat een vrouw met een leidinggevende functie buitenshuis tegen die roeping in? Is er op grond van de Bijbel sprake van een duidelijke scheppingsorde? Hierover wordt in de christelijke wereld verschillend gedacht. Naar aanleiding van een themadag over de 'Genderkloof in de Biblebelt' …
  continue reading
 
Presentator Jeffrey Schipper vertelt waarom CDA-Kamerlid Derk Boswijk en Christenen voor Israël boos zijn op elkaar. Redacteur Patrick Simons stoorde zich aan een NOS-item over christenvervolging in Nigeria. En ingewijden vertelden aan Cvandaag dat er vanuit een kerk druk wordt uitgeoefend op ouders vanwege het gebruik van de Statenvertaling.…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding