Desiring God openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken (Psalm 1:3).’ Op welke manier verwijst de belofte in Psalm 1:3 naar Christus? De belofte zegt: ‘al wat hij doet, zal goed gelukken.' De rechtvaardige zal bloeien. Is dit naïef of is het een di…
 
‘Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel’ (Hebreeën 10:39). Laat je niet afschrikken door de tijdelijke kosten die liefde met zich meebrengt waardoor je het vertrouwen in Gods oneindig grote beloften opgeeft. Je onttrekt je dan niet alleen aan de belofte; je…
 
‘Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht' (Psalm 119:67). Dit vers laat zien dat God verdrukking geeft om ons te leren Zijn Woord in acht te nemen. We moeten ons afvragen hoe verdrukking ons helpt Gods Woord te verstaan en te gehoorzamen. Er zijn talloze mensen die ervaring hebben met verdrukking, en dus zijn er ook t…
 
‘Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam’ (1 Johannes 2:12). Waarom zouden we benadrukken dat God liefheeft, vergeeft en zaligmaakt tot Zijn eigen eer? Er zijn vele redenen te noemen; hier volgen er twee. 1. Omdat de Bijbel dat doet. ‘Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan…
 
‘En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking’ (Lukas 11:4). Wie vergeeft nu eerst? ‘En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is’ (Lukas 11:4). ‘Zoals Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen’ (Kolossenzen 3:13). Wanneer Jezus…
 
‘Daar zal Ik voor David een hoorn doen opkomen en voor Mijn gezalfde een lamp gereedmaken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren’ (Psalm 132:17-18). Aan wie komen de belofte die God aan David heeft gedaan ten goede? ‘Daar zal Ik voor David een hoorn doen opkomen en voor Mijn gezalfde een lamp gereedmaken.…
 
Loading …

Korte handleiding