Compliance openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Dit jaar is de privacy gedragscode van Nldigital voor de ICT-branche goedgekeurd door de AP. Waarom is deze gedragscode in het leven geroepen en waarom zou je je als ICT-leverancier moeten laten certificeren? Marius van Rijswijk gaat hierover in gesprek met Rowan Huiskes, projectmanager bij Nldigital en Robert Kam, privacy & legal counsel bij Visma…
 
Wat zijn belangrijkste valkuilen bij dataprojecten? En op welke wijze spelen privacy en ethiek hierbij een rol? In deze uitzending verkent Marius van Rijswijk samen met Joost Beukers en Dorus-Jan ten Boom de samenhang tussen privacy, data en ethiek. Zij illustreren dit aan de hand van Smart City toepassingen en geven tips over praktische methodes d…
 
Onlangs zette VWS een uitvraag in de markt voor de ontwikkeling van een Corona app. De georganiseerde appathon en het onderzoeksrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens die daarop volgden brachten grote discussies teweeg. Marius van Rijswijk neemt de proef op de som en gaat in gesprek met René Volwerk over de vraag hoe de discussie op constructie…
 
Onze 25e uitzending staat in het teken van de coronacrisis. Martin Zinke, Manisha Ramsaran en Marius van Rijswijk gaan met elkaar in gesprek over 3 belangrijke privacy en security thema’s waarin vragen aan bod komen als: wat kunnen we de komende tijd van de Autoriteit Persoonsgegevens verwachten? In hoeverre mag je als werkgever corona-besmettingen…
 
Artificial Intelligence. Veel in het nieuws de laatste tijd, maar waar staan we nu eigenlijk op het gebied van AI en is het allemaal wel zo nieuw en baanbrekend als we denken? Christian Verhagen, adviseur Data & Analytics bij Verdonck, Klooster & Associates, geeft zijn visie op de huidige stand van zaken rondom kunstmatige intelligentie. Hij geeft …
 
Privacy als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem? Je rol als Functionaris voor Gegevensbescherming met kwaliteitsmanager? Vragen waar veel organisaties mee worstelen, dus leuk om eens in de keuken te kijken bij een andere organisatie. Beyke van Cranenburgh, Functionaris voor Gegevensbescherming én kwaliteitsmanager bij Keerpunt, schetst ha…
 
Het Privacy Impact Assessment wordt vaak gezien als een ingewikkeld en tijdrovende activiteiten. Maar niets is minder waar. Een DPIA is juist leuk. Frank van Vonderen licht daarom zijn boekje, 'Hoera! Een DPIA!' toe. Sander Vols vertelt meer over de achtergrond van het recente datalek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. Hij roept zorgorganisaties op te s…
 
Het wordt de komende jaren steeds belangrijker om ethische dilemma’s inzichtelijk te maken bij de toepassing van nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, blockchain, big data, machine learning en algoritmes. Dorus-Jan ten Boom legt uit waarom het belangrijk is ethisch verantwoord om te gaan met data. De kernvraag is dan ook bij het gebr…
 
Organisaties zijn druk bezig geweest met de implementatie van de AVG. Welke successen zijn er geboekt en welke knelpunten zijn er ervaren? De projectleider AVG, Marcella Speelmans, van Hallmark Continental Europe deelt haar ervaringen. Jurgen Olree vertelt meer over de dilemma's waar hij mee te maken heeft in zijn rol als FG. Hij roept FG-ers op om…
 
Op 21 maart mag u naar de stembus om uw stem uit te brengen voor de nieuwe gemeenteraad, maar ook wordt uw mening gevraagd over de nieuwe inlichtingenwet (WIV). Deze podcast staat geheel in het teken van het komende referendum. Wat houdt de wet precies in? Welke data mogen veiligheidsdiensten straks onderscheppen en hoe wordt onze privacy beschermd…
 
Vanaf mei 2018 moet een aantal organisaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen. Wat is dat voor persoon? Wat zijn zijn taken en wat wordt zijn positie binnen de organisatie? Daarnaast in deze uitzending: privacy bij arbodienstverleners. Bij deze organisaties worden veel gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Wat zijn voor arbod…
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in aantocht, maar hoe ver zijn organisaties met de voorbereidingen? Welke onderdelen van de AVG vragen de meeste inspanningen? VKA en ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, hebben in dit kader gezamenlijk een enquête uitgevoerd onder Nederlandse organisaties. In deze uitzending licht Frank …
 
Een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord: 'Vertrouwen in de toekomst'. Wat zijn de plannen van Rutte 3 op het gebied van privacy en cybersecurity? Is het de formerende partijen gelukt om tot maatregelen te komen die positief zijn voor uw privacy? Hoe wordt onze samenleving beschermd tegen cyberdreigingen? In deze uitzending geven VKA-experts St…
 
Om persoonsgegevens goed te beschermen moeten organisaties passende maatregelen nemen, zoals versleuteling. Maar hoe doe je dat? En hoe kun je veilig (persoons)gegevens uitwisselen? In deze uitzending deelt cryptologie-expert Luuk Danes (www.luukdanes.nl) zijn ervaringen en vertelt hij welke technieken organisaties het beste kunnen toepassen. Zie v…
 
Om goed te functioneren heeft de privacy officer binnen de organisatie vrienden nodig. Maar wie zijn die vrienden? En hoe word je vrienden met de privacy officer? Daarnaast in deze uitzending het onderwerp 'integriteit'. Waar raakt dit privacy en hoe kun je als bestuurder sturen op integriteit? Zie voor de shownotes: www.vka.nl/privacy-podcast.…
 
In deze uitzending wordt het privacyboek 'Je hebt wél iets te verbergen' besproken. Verder een interview met Dick Brandt, expert op het gebied van informatiebeveiliging. Hij legt uit wat de privacy officer kan leren van de CISO (Chief Information Security Officer). Zie voor de shownotes: www.vka.nl/privacy-podcast.…
 
In sommige organisaties worden de functies van privacy officer en security officer gecombineerd. Is dat verstandig? En wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen beide? Daarnaast wordt in de uitzending ingegaan op het fenomeen 'Privacy Impact Assessment' (PIA). Kijk voor de shownotes op: www.vka.nl/privacy-podcast.…
 
Op 15 maart mogen wij weer naar de stembus. In deze podcast wordt gesproken over de plannen van politieke partijen op het gebied van privacy, zoals het sleepnet, de hackwet en privacy by design. Het tweede deel van de podcast gaat over ICT-leveranciers: hoe heeft u daar grip op? Kijk voor de shownotes op: www.vka.nl/privacy-podcast.…
 
Steeds meer organisaties nemen een Privacy Officer in dienst of zijn voornemens dat op korte termijn te doen. Maar wat houdt deze functie in? Wat maakt iemand tot een goede Privacy Officer? In deze uitzending delen privacy-experts Frank van Vonderen en Radha Shantiprekash hun inzichten en ervaringen. Zie voor de shownotes: www.vka.nl/privacy-podcas…
 
Op basis van Europese wetgeving kunnen meerdere bedrijven straks inzicht hebben in uw betaalgegevens. Hoe wenselijk is deze ontwikkeling vanuit privacy-optiek? En daarnaast een vooruitblik op 2017: wat zijn de verwachtingen op privacy-gebied voor het komende jaar? Voor de shownotes zie: https://www.vka.nl/privacy-podcast/…
 
Mede door nieuwe privacywetgeving wordt privacy steeds vaker een gespreksonderwerp voor bestuurders. In deze uitzending een gesprek met VKA-bestuurder Joost Beukers over zijn visie op privacy. Daarnaast geeft Frank van Vonderen een toelichting op de Nationale Privacy Benchmark 2016, welke gehouden is onder bestuurders en professionals. Voor de show…
 
In deze uitzending bespreken we het weinig concrete begrip 'privacy by design' uit de nieuwe privacyverordening. Hoe vul je dat nou in als organisatie? Verder analyseren we het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens over wifi-tracker Bluetrace. Hierin komt niet alleen de last onder dwangsom aan de orde, maar ook het antwoord op de vraag: is een…
 
In deze uitzending wordt gesproken over de recente datalekken bij grote gemeenten. Wat is een datalek, hoe kan het gebeuren en wat kun je er als organisatie tegen doen? In het tweede deel van de podcast staat de nieuwe Europese privacyverordening centraal: wat zijn de grootste veranderingen voor uw organisatie? Voor de shownotes zie: https://www.vk…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login