Chris White openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Christelijke Apologeet heeft als doel om 'gewone christenen' te helpen om te groeien in hun kennis van het christelijke geloof. Specifiek om het gebod in 1 Petrus 3:15 te kunnen vervullen: "maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag." Ik mag dienen als een van de ouderlingen van Roemeense Evangelische gemeente “Solo Christo” in Rotterdam. Je vindt onze geloofsbelijden ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
In dit onderwijs sta ik stil bij de drie criteria die apostel Johannes geeft in 1 Johannes 5:1-6 om de geesten te toetsen, om te bezien of zij uit God zijn. Wellicht bevat het wat 'eye-openers' die jou helpen, nu of in de toekomst, om mensen in geestelijke bediening te toetsen. Ik heb voor de thumbnail gekozen voor een afbeelding van Benny Hinn, di…
  continue reading
 
In deze video kijken we naar enkele Schriftgedeelten in het Nieuwe Testament die laten zien met welke dwaalleringen de Apostelen geconfronteerd werden. Het benadrukt het belang van geestelijk onderscheidingsvermogen in de kerk en laat ook zien hoe snel de vroege kerk al werd aangevallen door demonische leringen. Er is wat dit betreft niets verander…
  continue reading
 
De bijbel waarschuwt in het Nieuwe Testament herhaaldelijk en in bijna ieder boek voor dwaalleer. Maar de meest gevaarlijke dwaalleer is misschien wel de dwaalleer die het geestelijk immuunsysteem uit zet in de kerk. In deze video reageer ik op enkele geestelijke 'virussen' die we in Nederland veel tegen komen en die erop gericht zijn de geestelijk…
  continue reading
 
Deze week heeft journaliste Hanneke van Zessen de eerste twee delen van haar nieuwe podcast "Kind van God" online geplaatst. Dit zal uiteindelijk een zesdelige serie worden. In deze serie staat zij stil bij haar proces van het verlaten van haar christelijke achtergrond, waarbij zij nu denkt een "ex-Christen" te zijn. Ze voert gesprekken met haar om…
  continue reading
 
Op maandag 13 mei had ik het voorrecht om met David de Vos in gesprek te gaan over zijn nieuwe boek 'Rauw'. Er is, ook door mij, al veel gezegd over het boek. Maar nu konden we het gesprek aangaan, in een rustige setting de Bijbel ernaast leggen en bespreken waar mijn moeite ligt met de laatst drie hoofdstukken van zijn boek. Respect voor David dat…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij een leer die ik steeds vaker tegenkom in de comments onder mijn video's. Het betreft dan mensen die geloven dat niemand uiteindelijk werkelijk verloren zal gaan of eeuwig tot de hel veroordeeld zal worden, omdat Gods liefde dit niet zal toelaten. Hoewel ik deze gedachte kan volgen, pleit de Schrift (meer in het bijzo…
  continue reading
 
Op donderdagavond 25 april mocht ik preken bij een jongerensamenkomst van Geloofstoerusting. We hebben stilgestaan bij Lukas 9:18-26 en de drie vragen die naar voren komen in dit Schriftgedeelte uit de woorden van de Heer Jezus. Wat zijn jouw antwoorden op deze vragen? Muziek: Khi Rho BeatsDoor Chris Verhagen
  continue reading
 
In deze video spreek ik voor het eerst met broeder Hans Frinsel. Hij is jarenlang zendeling geweest in Afrika en tevens iemand die door de jaren heen veel artikelen heeft geschreven over christelijke (dwaal)leer. In dit gesprek staan we stil bij de impact van de Latter Rain beweging en de New Apostolic Reformation op bijvoorbeeld het Welvaartsevang…
  continue reading
 
Ik hoop en bid dat mijn video niet gezien wordt als een persoonlijke aanval op David de Vos, zijn hart of zijn karakter. Noch door hemzelf, noch door anderen die deze video zien. Ik heb veel respect voor zijn eerlijkheid en voor zijn inzet in evangelisatiewerk de afgelopen jaren. Ik geloof dat alle christenen fouten maken en dat dit mij ook zou kun…
  continue reading
 
In deze video kijken we naar een van de meest duidelijke nieuwtestamentische schriftgedeelten dat de claims van het welvaartsevangelie weerlegt. Want als God materiële rijkdom heeft beloofd aan gelovigen en Jezus gestorven is om hen onder meer financieel rijk te maken in de tegenwoordige tijd op aarde, hoe kan verlangen hiernaar dan gezien worden a…
  continue reading
 
In de Evangelische wereld werd en wordt veel gesproken over een toekomstige Grote Verdrukking. In deze video staan we stil bij de Grote Verdrukking die Jezus aankondigt in de Olijfbergrede. Ik hoop je te laten zien wat het verband hiervan is met de verbondsoordelen uit Deuteronomium 28:15-68 en hoe deze grote verdrukking historisch bezien vervuld z…
  continue reading
 
In de afgelopen week verscheen er in het AD een kritisch artikel over Tom de Wal. Dit passeerde de revu in het populaire seculiere TV-programma "Vandaag Inside". Vaste tafelgast Johan Derksen verklaarde dat de situatie hem herinnert aan ene "Lou de Palingboer". Aangezien weinig mensen leken te weten over wie Johan Derksen het had, leek het mij inte…
  continue reading
 
Deze week is in Nederland de 'week van de lentekriebels'. Ook basisscholen worden in deze week aangemoedigd (maar niet verplicht) om aandacht te besteden aan seksuele vorming van kinderen. Los van deze specifieke week heeft de overheid een overkoepelende, niet-christelijke overtuiging over 'seksuele gezondheid' en een visie op hoe dit in een doorlo…
  continue reading
 
In deze video bezoek ik opnieuw het onderwerp van Hypercalvinisme in de bevindelijk gereformeerde kerken in NL. Ik wil mijn waardering uitspreken voor het belangrijke werk wat dr. Gert van den Brink momenteel doet. Zijn boeken "Dordt zoals je Dordt niet kende" en "Hyperdordt" heb ik de afgelopen tijd gelezen. Ik kan deze boeken van harte aanbevelen…
  continue reading
 
Deze week weer een tafelgesprek met mijn goede vriend Rik van YouTube-kanaal 'Gedachtegoed'. We staan stil bij de Islam en (het gebrek aan) vrijheid van godsdienst, zowel op het niveau van de individuele moslim als op het niveau van de Nederlandse samenleving en westers democratieën. YouTube-kanaal van Rik: https://www.youtube.com/@gedachtegoed Muz…
  continue reading
 
In december vroeg een van jullie mij om een vraag te beantwoorden vanuit postmillenialistisch perspectief: Hoe kan het dat er nog een laatste strijd wordt beschreven in Openbaring 20 tegen de geliefde stad? Hoe wordt dit geduid door invloedrijke postmillenialisten zoals Greg Bahnsen of Kenneth Gentry? Daar zullen we vandaag naar kijken. Overigens z…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij de Rooms-katholieke doctrine van het Purgatorium (het Vagevuur). Deze leerstelling laat het gevaar zien van het hanteren van traditie als gezagsbron naast de Schrift. In veel debatten over deze doctrine zien we onze katholieke vrienden een beroep doen op 1 Korinthe 3:12-15 als aanwijzing voor het bestaan van zo'n con…
  continue reading
 
In reactie op mijn vorige video over de schokkende onthullingen van BBC over TB Joshua, heeft medechristen Rachaad Farzand een artikel geschreven op CVandaag. Hij reageert hierin op enkele van mijn conclusies en is het niet met alle conclusies eens. Hij voert enkele bijbelteksten en argumenten aan om te bepleiten dat TB Joshua wellicht een gevallen…
  continue reading
 
In de ‘Word of Faith’-leer die we ook in de pinkster- en charismatische kerken in NL gelooft men dat de woorden die wij spreken kracht hebben om de realiteit te beïnvloeden. Vaak worden de woorden van Jezus aangehaald: “Mattheüs 17:20 …Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou…
  continue reading
 
Deze aflevering is schokkend en niet geschikt voor jonge kinderen. Ik sta stil bij de nieuwsartikelen van NOS en CVandaag omtrent de (seksueel) misbruik getuigenissen van verschillende vrouwen die zeer nauw betrokken zijn geweest bij de SCOAN bediening van TB Joshua. Voorts bespreken we de verwarring die er lijkt te zijn bij Nederlandse christenen …
  continue reading
 
Bij de recente Tweede Kamer verkiezingen heeft Geert Wilders met zijn PVV een enorme overwinning behaald met 37 zetels. Christelijke partijen zijn juist kleiner geworden. In deze video denken we na over de vraag waarom er ook christenen zijn geweest die ervoor gekozen hebben op Wilders te stemmen in plaats van op expliciet christelijke partijen. Wa…
  continue reading
 
Ik wens jullie allen alvast een gezegend 2024 toe. Een jaar waarin je God de Vader en de Heer Jezus beter mag leren kennen en mag groeien in wijsheid en genade door het werk van de Heilige Geest. In deze video een korte terugblik op mijn apologetische bediening in 2023 en een vooruitblik op 2024. Verder komen enkele van jullie comments terug met vr…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij Psalm 110, specifiek vers 4: "De HEER heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester voor eeuwig, naar de orde van Melchizedek". In Hebreeën 7 wordt dit vers volledig ontleed om een krachtig apologetisch christelijk argument te leveren aan joden die twijfelen aan Jezus als Messias. Het vers is dan ook b…
  continue reading
 
Deze video is met dank aan Carel de Lange (YouTube kanaal 'Geloof en Rede') tot stand gekomen. Het betreft een uitgebreid gesprek tussen enerzijds mijzelf en Carel (Christendom) en anderzijds Bart Klink en Brandon Pakker (Atheïsme). Onder meer komen aan de orde de vragen of Geloof en Wetenschap samen gaan, en hoe het bestaan van God te harmoniseren…
  continue reading
 
In het NPO 3 programma 'Nadia' werd recent het standpunt 'Abortus maakt mij geen crimineel' besproken. Carel de Lange, christelijk apologeet van YouTube kanaal 'Geloof en Rede', was uitgenodigd om zijn christelijke positie toe te lichten. Het resulteerde in een betekenisvolle uitwisseling tussen hem en de tevens uitgenodigde abortusarts. Muziek: Ka…
  continue reading
 
Het kosmologisch godsbewijs, het teleologisch godsbewijs, het ontologisch godsbewijs, enzovoorts. Verschillende rationalistische argumenten om het bestaan van een god te bewijzen. Veel christenen gebruiken dit in evangelisatie. Daar is toch niets mis mee? In deze video laat ik je zien waarom ik er geen gebruik van maak en denk dat het de bijbelse b…
  continue reading
 
Op woensdag 1 november waren Rob Jetten (D66) en Thierry Baudet (FvD) te gast in het NOS op 3 Verkiezingsprogramma. Student Bram Wissink geeft aan non-binair te zijn. Er ontstaat een interactie die inzicht geeft in botsende wereldbeelden en die ook apologetisch interessant is vanuit een christelijk wereldbeeld. Mijn doel is niet om stemadvies te ge…
  continue reading
 
Aanhangers van de in evangelische kringen populaire doctrine van de 'pretrib rapture' (opname v/d gemeente voor de grote verdrukking) zien in Openbaring 4 een verborgen beschrijving van de opname van de gemeente. In deze video kijken we naar betreffende verzen en laat ik je zien waarom ik deze leer daar niet kan gronden. Muziek: Khi Rho Beats…
  continue reading
 
Op 7 oktober 2023 is de wereld getuige geweest van verschrikkelijke terroristische aanslagen van Hamas op Israël. Sindsdien is het conflict tussen Israël en Hamas dagelijks in het nieuws en de praatprogramma's geweest. Daarin wordt veel gesproken van een ingewikkeld, sociaal-geografisch conflict tussen de Israëli's en de Palestijnen. De invloed van…
  continue reading
 
De afgelopen dagen is Hamas op beestachtige wijze Israël binnengevallen en heeft het burgers (mannen, vrouwen en kinderen) afgeslacht en gegijzeld. De onvermijdelijke reactie van Israël is het verklaren van de oorlog aan Hamas. Deze gebeurtenissen maakt dat veel christenen zich opnieuw afvragen: wat is Gods plan met het volk Israël? In deze video s…
  continue reading
 
In Nederland zie je momenteel dat veel christenen een (hernieuwde) interesse krijgen in de ceremoniële aspecten van de wet van Mozes. Zo zijn er christenen die vurig beweren dat de kerk de feesten van Israël zou moeten vieren (zoals het loofhuttenfeest) en/of zich zou moeten houden aan de spijswetten. In deze video laat ik je zien waarom ik denk da…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij een veelvoorkomende opvatting in de evangelische wereld: het idee dat Gods uitverkiezing gebaseerd is op Gods voorkennis van de vrije wilsbesluiten die mensen zullen maken voor of tegen Hem. Een tekst waar we vooral op zullen inzoomen, en die vaak gebruikt wordt om dit idee te onderbouwen, is de zogenaamde 'gouden ke…
  continue reading
 
Veel christenen in de evangelische wereld verwachten een "verborgen" wederkomst van Christus waarbij de wereldwijde gemeente in een ogenblik weggenomen wordt uit de wereld. Daarna verwachten zij vaak een periode van grote verdrukking, waar de kerk geen deel aan zal hebben. Deze opvatting komt voort uit de bedelingenleer/dispensationalisme. In deze …
  continue reading
 
Het Driestar Wartburg heeft besloten op hun scholen de Herziene Statenvertaling toe te gaan laten naast de Statenvertaling uit 1637. Een groep bestaande uit o.a. betrokken ouders is hiertegen een petitie gestart en doet hierbij een beroep op bijbelteksten uit Openbaring 22 en Deuteronomium 12. In deze video laat ik zien waarom dit geen valide argum…
  continue reading
 
In deze video sta ik met broeder Laurens stil bij de pre-occupatie met de Eindtijd die we tegenkomen in een belangrijk deel van evangelisch Nederland. We hebben het over de subtiele bedreiging die hierin ligt voor een gehoorzaam, eenvoudig, lange termijn-gericht christenleven. Muziek: Khi Rho BeatsDoor Chris Verhagen
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij het concept van "hypergrace theology", oftewel: hypergenade theologie. De invloed van hypergenade theologie is merkbaar in de evangelische wereld in Nederland. Mijn belangrijkste conclusie is dat hypergenade theologie niet een uitvergroting is van Bijbelse genade, maar een verarmde misrepresentatie daarvan. Muziek: K…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij het bijbels concept van Gods algemene gunstbewijzen (ook wel "common grace"). Jezus onderwijst namelijk dat God de Vader Zijn zon doet opkomen over goeden en kwaden en Zijn regen geeft aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe diep deze gunstbewijzen aan de algehele mensheid gaan, …
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen het onderwijs van Paulus en het onderwijs van Jakobus. Maarten Luther kwam hier niet uit en noemde Jakobus een 'brief van stro'. We zullen vandaag zien dat er geen daadwerkelijk conflict bestaat wanneer we Jakobus 2:24 goed bestuderen in de bredere context van de brief. Mu…
  continue reading
 
Het YouTube-kanaal "Geloof en Rede" is, naast "Christelijke Apologeet", een van de weinige christelijk-apologetische YouTube-kanalen in het Nederlands. Achter dit kanaal zit Carel de Lange. In dit tafelgesprek staan we samen stil bij enkele thema's die hem na aan het hart staan: abortusbeleid in NL en de vraag waarom Christenen zich over veel thema…
  continue reading
 
In deze video sta ik met Rik van het YouTube-kanaal "Gedachtegoed" stil bij de belangrijke Islamtische pijler van Tawhid: absoluut unitarisch monotheïsme. We zullen ontdekken dat verschillende Soera's binnen de Koran niet geheel consistent zijn met dit concept (en met elkaar). Deze video betreft een interne kritiek op het Islamitisch godsbeeld. Aan…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij het Boeddhistisch wereldbeeld en de verschillen met een bijbels-christelijk wereldbeeld. Mijn gast, broeder Sam, legt ons uit hoe Boeddhisme in zijn leven eruit zag en hoe hij tot een christelijke geloofsovertuiging is gekomen. Ons gebed is dat deze video je helpt om een effectiever getuige te zijn van Jezus in gespr…
  continue reading
 
In dit eerste deel van mijn tafelgesprek met Arjan Baan, directeur van Stichting Heart Cry, spreken we over zijn bediening en zijn persoonlijk groeiproces. Ook staan we stil bij onderwerpen die hem nauw aan het hart liggen: verlangen naar opwekking een geestelijke groei in Nederland. Preek Paul Washer over het huwelijk: https://www.youtube.com/watc…
  continue reading
 
Een van de sterkste argumenten van Arminianen tegen gereformeerde theologie berust op de at-face-value interpretatie van Hebreeën 6:4-6. Daar lijkt de auteur van de brief aan te geven dat ware wedergeboren gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. Bij nadere beschouwing blijkt er echter een betere verklaring te zijn voor de woorden van de auteur en st…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding