Chris Verhagen openbaar
[search 0]
Download the App!
show episodes
 
Christelijke Apologeet heeft als doel om 'gewone christenen' te helpen om te groeien in hun kennis van het christelijke geloof. Specifiek om het gebod in 1 Petrus 3:15 te kunnen vervullen: "maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag." Ik mag dienen als een van de ouderlingen van Roemeense Evangelische gemeente “Solo Christo” in Rotterdam. Je vindt onze geloofsbelijden ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Een van de perversies die de eerste christelijke gemeente bedreigde was die van de Judaïsten. De Galaten brief waarschuwt duidelijk tegen deze valse leraren die onderwezen dat christenen uit de heidenen zich moesten laten besnijden en de wet van Mozes moesten houden om gered te kunnen worden. Paulus heeft misschien wel nooit zo ernstig gewaarschuwd…
  continue reading
 
Hoe blijf ik gemotiveerd? Hoe overwin ik hindernissen van verleiding? Hoe groei ik? Er is maar één antwoord. Hetzelfde Evangelie dat redt, maakt ook volledig zalig. Hij noemt het de krachtbron van God om de eindstreep van de zaligheid te bereiken. Het Evangelie is alles!Door Geloofstoerusting
  continue reading
 
God heeft er vreugde in om zalig te maken. Hij doet het graag! Maar hoe? Hij doet het door de verkondiging van het Evangelie. Met de woorden van de BasisBijbel: ‘door het belachelijke verhaal van het kruis’. We luisteren ons zalig, als wij in vertrouwen reageren op Christus Gekruisigd in Evangelie. Ooit weleens zó geluisterd alsof je leven ervan af…
  continue reading
 
De vrijmoedigheid van het geloof vind je niet in jezelf of in je geloof, maar in de betrouwbare belofte. Als ik naar de koning wil zonder uitnodiging, gaat dat niet lukken. Maar als ik een uitnodiging bij me heb, dan wel. Het geloof in de belofte hangt samen met het kennen van de Heere. Geloven is jezelf restloos toevertrouwen aan Zijn Woord.…
  continue reading
 
Wat moet ik doen om zalig te worden? Het antwoord is: geloof in de Heere Jezus Christus. Om te geloven is het heel belangrijk dat we zicht hebben op de betrouwbaarheid van de belofte van het Evangelie. Die belofte luidt: Een ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden (Handelingen 2:21). God meent het en nodigt daarmee van harte …
  continue reading
 
Waar sta jij... als bijna iedereen om je heen leeft zonder God? .Waar sta jij... als je aan alle kanten verleid wordt om je geloof achter je te laten, of niet zo serieus meer te nemen? Dat is de wereld van Daniël aan het hof van Babel. Staande blijven, het kan wél. Dan is het wel nodig dat je het geheim van Daniël kent!…
  continue reading
 
Dominee Messemaker wijst op het belang van het Woord van God als fundament voor geloofszekerheid tijdens een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen. Hij benadrukt dat deze zekerheid niet voortkomt uit bijzondere openbaringen, maar uit het geloof in Gods beloften zoals geopenbaard in de Schrift. Het is de kracht van het Woord, ondersteund…
  continue reading
 
Sta jij in brand voor de Heere Jezus Christus? In vuur en vlam voor het evangelie? Of is jouw uitslaande brand inmiddels een waakvlammetje geworden? Tijdens de jongerenavond in Genemuiden stonden deze vragen centraal. Welk vuur van de Heilige Geest werd zichtbaar bij de discipelen in Handelingen 2 en wat is het heerlijk zijn als datzelfde vuur ook …
  continue reading
 
We kunnen soms inzien dat er zaken misgaan, maar toch blijven zitten waar we zijn. Als er geen alternatief is, kun je weinig anders. Welk alternatief is er naast het hypercalvinisme in delen van de gereformeerde gezindte? Moeten we evangelisch worden, of remonstrants, of over delen van de geloofsleer zwijgen? In de laatste aflevering bespreekt dr. …
  continue reading
 
Wat gaat de uitwerking van Dordt en Hyperdordt zijn? Natuurlijk bepaalt niet de auteur maar de lezer wat de waarde van een boek is. De vraag is daarom zinvol wat Hyperdordt voor uitwerking gaat hebben. Komt er bijval, gaan er structuren veranderen? Deze en andere vragen worden in de zevende aflevering voor het voetlicht gebracht.…
  continue reading
 
In aflevering 4 en 5 kwamen twee hoofdstukken uit Hyperdordt ter sprake. Deze zesde aflevering brengt is een reflectie op de ontvangst van Dordt en Hyperdordt, en brengt de vraag ter sprake waarom er kritiek is. Als we ons verplaatsen in de critici, kunnen we hen dan begrijpen? Het blijkt dat zich in de kritiek bepaalde patronen voordoen. Als we da…
  continue reading
 
In Hyperdordt besteedt dr. G.A. (Gert) van den Brink een heel hoofdstuk aan de discussie van Wilhelmus à Brakel met de labadisten. Brakel verweet de labadisten dat zij van de geloofsovergave aan Christus ‘een blindelings avontuur’ hadden gemaakt. Wie gelooft, weet niet en mag niet weten of hij al dan niet in genade zal worden aanvaard. Wat de labad…
  continue reading
 
Vaak kun je in zogeheten bevindelijke preken horen dat Christus een verborgen persoon is, ook voor wedergeboren mensen. Pas verder op de heilsweg wordt de Zaligmaker geopenbaard. In deze vierde aflevering maakt dr. Gert van den Brink duidelijk waarom dit een gevaarlijke en misleidende opvatting is. Het hoort thuis bij wat theologen wel ‘het inclusi…
  continue reading
 
Is Christus voor alle mensen gestorven, of alleen voor de uitverkorenen? Dit was één van de thema’s tijdens de Dordtse synode. In de gereformeerde gezindte wordt de algemene verzoeningsleer vaak met grote felheid afgewezen. Vanwaar die felheid? De derde aflevering geeft een samenvatting van hoofdstuk 6 uit Hyperdordt. Verrassend genoeg wordt duidel…
  continue reading
 
In december '23 publiceerde dr. (G.A. Gert) van den Brink Hyperdordt. De volledige titel luidt: Hyperdordt: belijden zonder te geloven. Het evangelie als redmiddel van de gereformeerde gezindte.’ In deze tweede aflevering licht de auteur de titel toe. Er komt ter sprake wat hypercalvinisme is en hoe dit de uitleg van de Dordtse Leerregels beïnvloed…
  continue reading
 
In december ’23 publiceerde dr. Gert van den Brink het boek Hyperdordt. Dit boek is niet alleen een pleidooi voor gereformeerde theologie. Het bevat ook kritiek op wat ten onrechte als gereformeerd wordt beschouwd. Waarom deze kritiek? ‘Wat bezielt Van den Brink?’ In deze eerste aflevering uit een serie van acht gaat hij in op deze vraag. Kritiekpu…
  continue reading
 
Hoe moet ik mezelf zien als christen? Wat moet ik écht weten om in vrijheid te leven? Wat is de betekenis van mijn doop in de strijd met de zonde? Het antwoord is: door écht te weten hoe Gods genade jouw leven beslissend en onherroepelijk heeft verandert, toen je de Heere Jezus in je hart sloot. Wéét wat je positie en status is in Christus en reken…
  continue reading
 
In dit onderwijs sta ik stil bij de drie criteria die apostel Johannes geeft in 1 Johannes 5:1-6 om de geesten te toetsen, om te bezien of zij uit God zijn. Wellicht bevat het wat 'eye-openers' die jou helpen, nu of in de toekomst, om mensen in geestelijke bediening te toetsen. Ik heb voor de thumbnail gekozen voor een afbeelding van Benny Hinn, di…
  continue reading
 
Een drama is een drama ook voor kinderen van God. Moeilijke dingen kunnen ook het leven van de gelovige in onstuimig weer brengen. Dat heeft Jona ook zo ervaren. Door eigen schuld nota bene. Maar het is niet een drama zonder hoop, omdat God alle dingen laat meewerken ten goede. Bij Jona zien we dat God zijn motieven zuivert en hem in de spiegel laa…
  continue reading
 
De Heilige Geest is Gods beste gave voor slechte mensen. Vraag er dus maar veel om? Nou, nee ... wie de Vader bidt om de Heilige Geest, zal deze zeker ontvangen. Door Hem leren we onszelf en de Heere Jezus kennen. In deze twee samengevoegde lezingen hoor je dat God een en al oor is voor jou. De Vader geeft en bidders ontvangen, want de Geest doet h…
  continue reading
 
In deze video kijken we naar enkele Schriftgedeelten in het Nieuwe Testament die laten zien met welke dwaalleringen de Apostelen geconfronteerd werden. Het benadrukt het belang van geestelijk onderscheidingsvermogen in de kerk en laat ook zien hoe snel de vroege kerk al werd aangevallen door demonische leringen. Er is wat dit betreft niets verander…
  continue reading
 
De bijbel waarschuwt in het Nieuwe Testament herhaaldelijk en in bijna ieder boek voor dwaalleer. Maar de meest gevaarlijke dwaalleer is misschien wel de dwaalleer die het geestelijk immuunsysteem uit zet in de kerk. In deze video reageer ik op enkele geestelijke 'virussen' die we in Nederland veel tegen komen en die erop gericht zijn de geestelijk…
  continue reading
 
Deze week heeft journaliste Hanneke van Zessen de eerste twee delen van haar nieuwe podcast "Kind van God" online geplaatst. Dit zal uiteindelijk een zesdelige serie worden. In deze serie staat zij stil bij haar proces van het verlaten van haar christelijke achtergrond, waarbij zij nu denkt een "ex-Christen" te zijn. Ze voert gesprekken met haar om…
  continue reading
 
Op maandag 13 mei had ik het voorrecht om met David de Vos in gesprek te gaan over zijn nieuwe boek 'Rauw'. Er is, ook door mij, al veel gezegd over het boek. Maar nu konden we het gesprek aangaan, in een rustige setting de Bijbel ernaast leggen en bespreken waar mijn moeite ligt met de laatst drie hoofdstukken van zijn boek. Respect voor David dat…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij een leer die ik steeds vaker tegenkom in de comments onder mijn video's. Het betreft dan mensen die geloven dat niemand uiteindelijk werkelijk verloren zal gaan of eeuwig tot de hel veroordeeld zal worden, omdat Gods liefde dit niet zal toelaten. Hoewel ik deze gedachte kan volgen, pleit de Schrift (meer in het bijzo…
  continue reading
 
Op donderdagavond 25 april mocht ik preken bij een jongerensamenkomst van Geloofstoerusting. We hebben stilgestaan bij Lukas 9:18-26 en de drie vragen die naar voren komen in dit Schriftgedeelte uit de woorden van de Heer Jezus. Wat zijn jouw antwoorden op deze vragen? Muziek: Khi Rho BeatsDoor Chris Verhagen
  continue reading
 
In deze video spreek ik voor het eerst met broeder Hans Frinsel. Hij is jarenlang zendeling geweest in Afrika en tevens iemand die door de jaren heen veel artikelen heeft geschreven over christelijke (dwaal)leer. In dit gesprek staan we stil bij de impact van de Latter Rain beweging en de New Apostolic Reformation op bijvoorbeeld het Welvaartsevang…
  continue reading
 
Ik hoop en bid dat mijn video niet gezien wordt als een persoonlijke aanval op David de Vos, zijn hart of zijn karakter. Noch door hemzelf, noch door anderen die deze video zien. Ik heb veel respect voor zijn eerlijkheid en voor zijn inzet in evangelisatiewerk de afgelopen jaren. Ik geloof dat alle christenen fouten maken en dat dit mij ook zou kun…
  continue reading
 
In deze video kijken we naar een van de meest duidelijke nieuwtestamentische schriftgedeelten dat de claims van het welvaartsevangelie weerlegt. Want als God materiële rijkdom heeft beloofd aan gelovigen en Jezus gestorven is om hen onder meer financieel rijk te maken in de tegenwoordige tijd op aarde, hoe kan verlangen hiernaar dan gezien worden a…
  continue reading
 
In de Evangelische wereld werd en wordt veel gesproken over een toekomstige Grote Verdrukking. In deze video staan we stil bij de Grote Verdrukking die Jezus aankondigt in de Olijfbergrede. Ik hoop je te laten zien wat het verband hiervan is met de verbondsoordelen uit Deuteronomium 28:15-68 en hoe deze grote verdrukking historisch bezien vervuld z…
  continue reading
 
In de afgelopen week verscheen er in het AD een kritisch artikel over Tom de Wal. Dit passeerde de revu in het populaire seculiere TV-programma "Vandaag Inside". Vaste tafelgast Johan Derksen verklaarde dat de situatie hem herinnert aan ene "Lou de Palingboer". Aangezien weinig mensen leken te weten over wie Johan Derksen het had, leek het mij inte…
  continue reading
 
Door geloof hebben we vrede met God en toegang tot Hem. God zelf is de weg van vrede en redding. Daarom is het van essentieel belang om Hem te vertrouwen en ons geloof in Hem te stellen. Het is niet ons geloof dat ons redt, maar Jezus – het geloof echter verbindt ons aan Hem. Alleen door Hem vinden we vrede met God en ontvangen we Zijn genade.…
  continue reading
 
De rechtvaardiging is niet gebaseerd op onze eigen rechtvaardigheid, maar op die van Jezus Christus. Door geloof worden we één met Hem, en wat Hij heeft verworven wordt ook aan ons toegerekend. Zoals een rank aan een wijnstok verbonden is en de eigenschappen van de wijnstok deelt, zo delen gelovigen in de rechtvaardigheid van Christus.…
  continue reading
 
Niet alle mensen worden gered. Die indringende werkelijkheid moet ons brengen tot de vraag: ‘Hoe kan ik zalig worden?’ Het aloude antwoord is: door het geloof in Christus. Als je dat hoort, zeg je hopelijk: ‘Als dat zo is, dan wil ik geloven!’ De Heidelbergse Catechismus (1563) geeft op prachtige wijze antwoord op de vraag wat geloven is. Er komt g…
  continue reading
 
‘Om niet’, dat is het evangelie in twee woorden. Wat zeggen deze twee woorden over mij? En, … wat zegt dit over God? In deze lezing hoor je de kern van Gods kostbare evangelie: Jezus Christus is mijn Redder! Deze twee samengevoegde lezingen werden gehouden door ds. Alfred van de Weg op een toerustingsavond in Rijssen.…
  continue reading
 
Het is niet eenvoudig om goed om te gaan met je eigen geweten. Nog minder eenvoudig is het om goed om te gaan met het geweten van een ander. We zijn geneigd ons eigen geweten als uitgangspunt en maat te nemen om anderen te beoordelen. De praktijk leert echter dat de vorming van het geweten heel verschillend kan zijn. Het maakt uit in welk land je o…
  continue reading
 
Voor een gezond geestelijk leven is het noodzakelijk om op een goede manier om te gaan met je eigen geweten. In deze eerste lezing maakt ds. Evert Meijer duidelijk wat ons geweten is en hoe het werkt. Meerdere fundamentele vragen worden in de lezing beantwoord: Welke rol speelt het geweten in het overtuigen van zonde? Hoe verhoudt het geloof in het…
  continue reading
 
Wie het Bijbelboek van de Psalmen openslaat, kan één conclusie onmogelijk mislopen: God vergeeft. Sterker nog, daar hoef je zelfs geen moment aan te twijfelen. Het hele Bijbelboek laat keer op keer de majesteit, heerlijkheid en grootheid van God zien. En Gods grootheid en heerlijkheid wordt zichtbaar in Zijn barmhartigheid en genade om zondaren zal…
  continue reading
 
Deze week is in Nederland de 'week van de lentekriebels'. Ook basisscholen worden in deze week aangemoedigd (maar niet verplicht) om aandacht te besteden aan seksuele vorming van kinderen. Los van deze specifieke week heeft de overheid een overkoepelende, niet-christelijke overtuiging over 'seksuele gezondheid' en een visie op hoe dit in een doorlo…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding