show episodes
 
Loading …
show series
 
Gert van Vliet moest begin oktober hals over kop Israël verlaten. We praten met hem over zijn werk in Israël, over het conflict met Hamas en over de oplossing hiervoor. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Via de gebedsapp op Telegram of WhatsApp Support …
  continue reading
 
7 oktober 2023 viel Hamas Israël aan. Al de volgende dag lezen we over 'Jakobs benauwdheid' en vraagt men zich af of het Hamas-Israëlconflict het begin is van de eindtijd. Want er worden nu toch bepaalde eindtijdprofetieën vervuld. Maar klopt dat wel? Hoe kom je erachter hoe je tegen het huidige Hamas-Israëlconflict moet aankijken? Een gesprek met …
  continue reading
 
Babel en Jeruzalem nemen in de Bijbel een prominente plek in, en spelen in de eindtijd een grote rol. Wat weten we over die tijd, en wat eigenlijk gewoonweg niet? Een gesprek met Sebastiaan de Graaf. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Via de gebedsapp o…
  continue reading
 
Met de Israëlische Asaf Pelled praten we over de aanval door Hamas, en over de verbijstering bij de Israëli's: hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? Met ons sterke leger en onze Mossad? Volgens insiders zal Israël na deze oorlog nooit meer hetzelfde zijn. In deze podcast hebben we ook een gesprek met Gerrie Adams... Ooit heeft zij een Nieuw Testa…
  continue reading
 
Even in gesprek met Jos Wagemans, een van onze vertegenwoordigers in Vlaanderen. Waarom heeft hij het Joodse volk zo lief en wat is zijn grootste wens voor hen? Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Via de gebedsapp op Telegram of WhatsApp Support the show…
  continue reading
 
Bijna iedereen kent de gelijkenis van 'de verloren zoon'. Maar wat weten we eigenlijk over de oorspronkelijke Joodse context? Een bijbelstudie van Christian Stier. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Via de gebedsapp op Telegram of WhatsApp Support the s…
  continue reading
 
Er is een opvallende stijging van het aantal Israëli's dat hun land verlaat. Asaf Pelled is Israëlisch en evangelist. Ook hij heeft jaren geleden zijn land verlaten en weet wat het betekent om je leven buiten Israël op te bouwen. (Deze lezing is opgenomen tijdens onze jaarlijkse ontmoetingsdag.) Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf…
  continue reading
 
Israëlische backpackers zijn op elk continent te vinden. Waarom verlaten ze Israël, waar zijn ze naar op zoek en welke vragen hebben ze? En wat is hét Antwoord op al hun vragen? Een lezing van David van Wijck over het werk onder de backpackers, opgenomen tijdens onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf o…
  continue reading
 
Rust en een veilig thuis zijn voor ons hele normale zaken. Maar dat is het niet altijd (geweest) voor het Joodse volk. Waar kan Israël echte rust vinden? Een overdenking van Bert Boer, opgenomen tijdens onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gr…
  continue reading
 
Kid Lev-Ary is een Israëlische gelovige en hij vertelt ons zijn bekeringsverhaal. In deze podcast praten we ook nog kort over de huidige situatie in Israël. Kid is in Israël ook reisleider en hij neemt reizigers mee 'in de voetsporen van de Messias'. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB M…
  continue reading
 
Eindelijk! De nieuwe Backpack Bijbel is afgeleverd. Wat is er nu anders en waarom? Jacqueline praat met collega's Christian en David over het wereldwijde werk onder de Israëlische backpackers. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Via de gebedsapp op Teleg…
  continue reading
 
De Tweede Wereldoorlog betekent vrijwel het einde van Joods Groningen. Door een administratieve fout ontloopt de vader van Bert van der Hak de gaskamer van Auschwitz. Luister naar Berts verhaal over zijn Groningse familie en hoe hij tot geloof is gekomen. En niet alleen hij...! Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via …
  continue reading
 
Richard en Sabina Wurmbrand zijn Joods en komen allebei tot geloof. Samen worden ze dé stem van de vervolgde christenen. Een podcast over geloof, vertrouwen, lijden, maar vooral over vergeving. Een gesprek met Richard Groenenboom van de SDOK over dit bijzondere echtpaar, over hun leven in de WO II en onder het communisme, hun missie en wat wij van …
  continue reading
 
Linda is een Joodse gelovige en de dochter van een Holocaustoverlevende. Wat was de impact van Auschwitz op haar leven? Luister naar haar verhaal. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Via de gebedsapp op Telegram of WhatsApp Support the show Een Bijbel in…
  continue reading
 
‘Dit kind mogen jullie houden!’ Weten ze dat Gerda’s moeder Joods is en verwachten ze haar eigenlijk niet meer? Voor Gerda volgt een warm welkom op Urk, bij Jan en Fem. Zes jaar na de oorlog staan er twee wildvreemden voor de deur. Het zijn Gerda’s biologische ouders en ze komen haar ophalen! Een hartverscheurend verhaal over afscheid nemen, eenzaa…
  continue reading
 
Het woord 'burgeroorlog' valt regelmatig. In Israël zijn demonstraties, het Palestijnse geweld is weer opgelaaid en veel Israëli's zijn bezorgd over de toekomst van hun land. Maar onze veldwerkers Mayco en Titia hebben hen moed kunnen inspreken met de woorden van de Messias: 'Kom naar Mij toe, ..., en Ik zal je rust geven.' Een podcast over de prak…
  continue reading
 
Twee van de moeilijkste teksten uit de brief aan de Romeinen behandelen we in deze uitzending. Wat betekent het dat "de rechtvaardige uit geloof zal leven?" Wat betekent "pistis", vertrouwen, geloof, trouw? En wat is de betekenis van de vreemde uitdrukking "uit geloof tot geloof"?Door Robbert Veen
  continue reading
 
Piloot worden in het Israëlische leger is Ori's grote droom. Maar dat mislukt en zijn droom spat als een zeepbel uiteen. Teleurgesteld verlaat Ori na 3 dienstjaren zijn land en komt via een omweg terecht in Nederland. Hij zoekt rust, en probeert dat te vinden in het boeddhisme of met cannabis. Ook dat lukt niet. Totdat Ori op een dag een Hebreeuws …
  continue reading
 
We sluiten onze serie over Mattheüs 24 af met, hoe kan het eigenlijk ook anders, de wederkomst van Christus en het herstel van Israël. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp Support the show Een Bijbel in elk Joods huis…
  continue reading
 
Bespreking van Romeinen 1:1-7 vanuit de oorspronkelijke Griekse tekst. In het kader van ons onderzoek naar de "nieuwe Paulus" lezen we de brief aan de Romeinen - met Gods hulp - in het geheel. In deze eerste aflevering spreken we over de korte samenvatting van "het evangelie van God aangaande Zijn Zoon". 1 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστο…
  continue reading
 
De grote misleider geeft het niet op... en vervalt weer in zijn oude gewoonten: verdraaiingen, leugens, bedrog en verwarring zaaien. Het is dus heel belangrijk om een Bijbel te hebben, want die kan helpen om gebeurtenissen goed te duiden. Daarom: Een Bijbel in elk Joods huis! Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Fa…
  continue reading
 
Binnen de Hervormde kerk heb ik opnieuw een ontwikkeling doorgemaakt. Als predikant probeer je de kleur van de gemeente aan te nemen, je bent theologisch vaak een kameleon. Maar noch in Ter Apel, noch in IJmuiden lukte dat echt. Via Dronten kwam ik als predikant in Knokke terecht. Drie conflicten, drie stations ook van mijn theologische ontwikkelin…
  continue reading
 
De tweede grote periode in mijn theologische ontwikkeling is de periode in de Doopsgezinde Broederschap van 1996 - 2005. Menno Simons en de Amerikaanse Menisten waren voor mij een grote inspiratie, ondanks het feit dat ik hier weinig begrip vond voor mijn waardering voor de joodse traditie. Maar de praktijk van de Nederlandse Menisten was toch duid…
  continue reading
 
De grote verdrukking... waar, voor wie en waarom? (N.a.v. Matt. 24 - duur: 17 min.) Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp Support the show Een Bijbel in elk Joods huisDoor Israël en de Bijbel
  continue reading
 
In deze aflevering ga ik nader in op het geloof en de theologie van de Vergadering van Gelovigen. Ik heb weleens gezegd dat ik "ongeneeslijk" Vergadering was. Maar is dat eigenlijk zo? Er is de laatste weken opnieuw een breuk geweest, nu met de Vergadering in Heemstede zodat ik nu "kerkeloos" ben. En dan nog een stelling: Elk mens heeft een "zelfzi…
  continue reading
 
De Messias zegt in Matt. 24:15: 'Vlucht weg naar de bergen als je het afgodsbeeld ziet op de heilige plaats.' Waarom moet het volk wegvluchten? Toen de tempel in 70 n.Chr. werd verwoest, moest het volk ook vluchten. Dus hoe zit het nu? Is dit gedeelte geschiedenis of nog toekomst? (Duur: 22 min.) Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blij…
  continue reading
 
Wat zijn de gevolgen van de leugens en het bedrog van de antichrist en de twee beesten. Voor Israël, voor ons? (N.a.v. Matt. 24) Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp Support the show Een Bijbel in elk Joods huis…
  continue reading
 
'Vlucht weg wanneer u dan de gruwel der verwoesting ziet op de heilige plaats', zegt de Messias in Matt. 24:15. Heeft Hij het hier over de Rotskoepel en Al-Aqsa moskee in Jeruzalem, of over een ander afgodsbeeld? Luister naar de 8e podcast n.a.v. Mattheüs 24 in de serie Israël en de eindtijd. (Duur: 23 min.) Meer weten over Israël en de Bijbel? Kli…
  continue reading
 
De Koning komt... Zijn koninkrijk is nabij! Is dat de boodschap voor vandaag? Een podcast n.a.v. de eindtijdrede van de Messias in Matt. 24. (De serie is ook te volgen via ons YouTube-kanaal.) Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of W…
  continue reading
 
"... u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam." (Matt. 24:9). Over wie heeft de Messias het hier? Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp Support the show Een Bijbel in elk Joods huis…
  continue reading
 
Wat doen we om de tijd waarin we leven goed te duiden? Het nieuws volgen en de Bijbel erbij pakken? Of andersom? Eérst kijken wat er in Gods Woord staat en vandaar uit naar de actualiteit? Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of Whats…
  continue reading
 
2022 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar van de Russische inval in Oekraïne, maar ook als het jaar waarin weer zonder coronabeperkingen kan worden gereisd. Die kans hebben we niet laten liggen. Er zijn dit jaar weer veel Tenachs en Nieuwe Testamenten onder het Joodse volk verspreid. In deze podcast blikken we kort terug op het jaar, en staan…
  continue reading
 
De Heere Jezus zegt: 'Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus;' In Matt. 24 spreekt Hij over de laatste fase vlak voor Zijn wederkomst, en waarschuwt expliciet voor de antichrist. Voor de valse messias die zich in Jeruzalem zal laten aanbidden en het Joodse volk enorm zal verwarren en bed…
  continue reading
 
In Mattheüs 24 lezen we o.a. over oorlogen, rampen en natuurgeweld. Maar is dat het enige? Waarom nog een eindtijd en waar werkt het naartoe? Luister naar onze 3e podcast in de serie Israël en de eindtijd. (Duur: 20 min.) Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp Meer weten …
  continue reading
 
Het 2e deel uit onze serie over Mattheüs 24. Dit hoofdstuk komt in veel Bijbelstudies over de eindtijd terug, maar staan we wel stil bij de Joodse context? (Dit gesprek is ook te zien via ons YouTube-kanaal) Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp Meer weten over Israël en…
  continue reading
 
De eindtijdrede van de Here Jezus vinden we in Mattheüs 24. Als je over dit hoofdstuk nadenkt, moet je eerst vaststellen of het achter of nog voor ons ligt. Is het wel of nog niet vervuld? De komende 13 weken gaan Christian Stier en David van Wijck stap voor stap door Mattheüs 24 heen. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoo…
  continue reading
 
In gesprek met de nieuwe werkers Wijnand en Peter over hun eerste ervaringen met de verspreiding van Bijbels in Israël. Hoe is het om met Israëli's te praten over Jezus? Waar loop je tegenaan; welke drempels moet je over; waar moet je op letten en wat zijn de gevoeligheden? Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Face…
  continue reading
 
Korte verkondiging over Johannes 17:24-26. (1) Het is het verlangen van de Heer Jezus om Zijn heerlijkheid te toinen aan Zijn discipelen, die heerlijkheid met hen ook te delen. Heerlijkheid is hier dan de volle ontplooing van Zijn wezen, de volledige zelfopenbaring van de Zoon. (2) De voorwaarde daarvan is wel dat we in ndeze wereldtijd - die Jezus…
  continue reading
 
De 16-jarige Peter belde een jaar lang elke week met de Joodse Irving. Samen spraken ze over de Messias. Voor Irving was het duidelijk: Jesjoea kon niet de beloofde Messias zijn. Totdat... Luister naar het verhaal van Peter en Irving. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gr…
  continue reading
 
Hoe kijken joden aan tegen erfzonde en vergeving? Het 4e en laatste gesprek met prof. Pieter Siebesma over het jodendom tot en met nu. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp Support the show Een Bijbel in elk Joods huis…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding