show episodes
 
V
Verdiep je in de Bijbel

1
Verdiep je in de Bijbel

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Unsubscribe
Unsubscribe
Wekelijks+
 
Dit is Verdiep je in de Bijbel, een bijbelstudiepodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En we gaan écht de diepte in. Op zoek naar betekenislagen die dieper liggen dan wat je op het eerste gezicht leest. Culturele achtergronden, literaire elementen en zelfs de bronteksten van de Bijbel komen aan bod. Diepgaande bijbelstudie, maar dan op een begrijpelijke manier. En altijd gericht op de betekenis van de Bijbel voor jou vandaag. Vanaf 9 december kun je luisteren naar de eerste ser ...
 
Loading …
show series
 
Waarom is het jodendom wezenlijk veranderd na de verwoesting van de tempel in 70 n.Chr? Wat zijn de gevolgen voor het hedendaagse jodendom. We praten hierover met Prof. Pieter Siebesma. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp…
 
Vaak denken we dat het jodendom in de tijd van de Heere Jezus hetzelfde was als vandaag de dag. Maar er zit 2000 jaar tussen en in die tijd is er veel gebeurd. Over de verschillen praten we met prof. Pieter Siebesma. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief B…
 
Een (lange) uitzending van Koinonia Bijbelstudie live! die geheel gewijd is aan politieke theologie. Aan de hand van Romeinen 13 en Openbaring 13, 1 Samuel 16 en 2 Samuel 5 bespreken we het idee van soevereiniteit in de Bijbel, met bijzondere aandacht voor de blauwdruk van de goede koning in Deuteronomium 17. Maar we zetten dat naast de kritische a…
 
Ik besprak twee pagina's uit het boek van Mark S. Kinzer, "Post-missionary Messianic Judaism" (pp. 28,29). In de komende tijd zal ik op dit boek nog vaker terugkomen vanuit mijn onderzoek naar een mogelijke rejudaïsering van het Christendom. Daaronder versta ik de diepgaande correctie van de Christelijke theologie die zich heeft afgekeerd van haar …
 
In deze aflevering spreken we over het fundamentele werk van de Heilige Geest, volgens Johannes 168-15 en 2 Kor. 3:17, 18. De Heilige Geestdie door Christus wordt gezonden als Pleitbezorger, Plaatsvervanger, zal 1. De wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. 2. De apostelen - en dan ook ons - inleiden in de waarheid. 3. Ons veranderen…
 
Op 14 juli zond de EO een programma uit van Erik Fransman met de titel: "God schittert door afwezigheid." In dat programma legden seculiere, niet-religieuze joden uit op grond waarvan ze zich in Nederland toch jood voelen. Ondanks hun verwerping van het bestaan van God en ondanks hun overtuiging dat de joodse levenswijze, noch de rituelen enige bet…
 
"Messiaanse Joden in Israël zijn niet uitsluitend een leuke aanvulling binnen het christendom. Zij verdienen de steun van de gelovigen." Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SSMJ) ziet het als haar taak om op allerlei terreinen hulp te verlenen aan de Messiasbelijdende Joden in Israël, de evangelieverkondiging in het land te ondersteunen en het…
 
Eerste in een serie overwegingen bij het naderende afscheid van de VPKB in Knokke, aanstaande zondag 17 juli. Hoe zijn we hier gekomen? Deel 1, het theologische verleden. Van Vergadering naar Doopsgezinde Broederschap, toen naar de PKN in Ter Apel en IJmuiden, toen naar Knokke. Maar ook van J.N. Darby naar Menno Simons, Karl Barth en later John Mac…
 
In deze aflevering stellen we de vraag wanneer de gave van de talen (tongentaal) is verdwenen. We kijken naar het getuigenis van de kerkgeschiedenis, naar 1 Kor. 13 (nogmaals) en naar het patroon van de verwarring van de talen in Oude en Nieuwe Testament.Door Robbert Adrianus Veen
 
De belofte van de wederkomst van Christus staat vast. De Bijbel is daar duidelijk over. Maar ook over de antichrist. Over hoe, wanneer, waar en waarom praten we met Wijnand Heidenrijk. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp …
 
We spreken in deze aflevering van de serie Charismania, de laatste serie podcasts die ik maken wil over dit zo droevige onderwerp, over de claim van de Charismatische beweging dat God na de 1e eeuw nog apostelen en profeten heeft aangesteld. Geen apostelen meer, en geen profeten meer. Maar in een afgezwakte zin zijn er nog apostelen - d.w.z. mensen…
 
Tien jonge Israëliërs vertellen over hun geloof in Jezus. In het boek 10 Joden, 1 Messias maak je kennis met hen. Hun verhalen laten zien dat God werkt onder Zijn volk. Ook vandaag! In het boek roept auteur Jacqueline Looman gelovigen op om de Messiaanse Joden te steunen, en vooral om samen met hen te (blijven) getuigen van de Messias in Israël. Jo…
 
Met auteur Carina van Wijck praten we over de nieuwe gezinsbijbel. Wat maakt deze bijbel anders dan alle andere? Waarom die speciale aandacht voor de plaats van het volk Israël in het plan van God? Hoe belangrijk is het om al heel jong te leren wat de rode draad is in Gods plan? (Duur: 13 min.) (De gezinsbijbel is te bestellen bij Gideonboeken.nl o…
 
Aflevering 11 van een serie podcasts over de Charismatische beweging. Deze serie is mijn laatste bijdrage aan de discussie over de ketterij van de Charismatische beweging. In deze aflevering spreek ik voor de laatste keer over het thema van de tongen- d.w.z. de brabbelwartaal die in de Charismatische gemeente wordt uitgegeven voor een engelentaal o…
 
Tiende aflevering in een serie podcasts over de Charismatische beweging. In deze aflevering spreken we over de vraag of je spreken in tongen niet zou kunnen leren zoals in veel gemeenten gepropageerd wordt. Moet elke Christen in staat zijn in tongen te spreken?Door Robbert Adrianus Veen
 
De volledige opname van de eredienst in De Hoeksteen, op 15 mei 2022. in deze dienst hebben twee mensen belijdenis afgelegd. De preek legt uit wat het betekent te "belijden" aan de hand van twee teksten. In 2 Koningen 5 lezen we over de genezing en de bekering van de Syrische hoofdman Naäman. We leren hem kennen in zijn arrogantie wanneer hij eerst…
 
Corrie ten Boom was duidelijk over haar liefde voor het Joodse volk: "Als je de God van Israël liefhebt, dan houd je ook van Zijn volk." We praten met Frits Nieuwstraten, directeur van het Corrie ten Boomhuis in Haarlem over deze bijzondere vrouw en haar familie. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Insta…
 
Ik bespreek in deze 9e bijdrage de tekst van 1 Kor. 12:1-11. Onderwerpen: ervaring boven inhoud, alle gaven zijn hebben hetzelfde belang; er zijn tijdelijk en permanente gaven; er is verschil tussen bedieningen en werkingen; het gaat om het "nut" d.w.z. de opbouw van de gemeente.Door Robbert Adrianus Veen
 
In deze aflevering gaat het over de christelijke perfectie die we als een tweede zegen zouden moeten ontvangen. Deze leer van John Wesley - de stichter van de Methodistische beweging - werd voortgezet in de heiligheidsbeweging in de jaren 60 van de 19e eeuw en was een voorbereiding op de charismatische beweging aan het begin van de 20e eeuw. Moet j…
 
Is er boven de verlossing en de vergeving in Christus nog iets anders nodig? Iets dat we alleen maar kunnen ontvangen en genieten wanneer we na onze bekering nog een aparte doop met de Heilige Geest doormaken? Of is de "There is more" retoriek een verleiding om van het nuchtere evangelie en de aanbidding van Christus juist te worden afgeleid? Met a…
 
(Bijbelstudie) God koos ervoor om de Messias te laten voortkomen uit de stam Juda. Waarom juist deze stam en niet die van zijn oudere broers? Wat wil God hiermee zeggen en wat kunnen we hiervan leren? Een studie van Sebastiaan de Graaf. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de …
 
In deze derde aflevering van een serie podcasts over de Charismania spreek ik over de vraag Hoe weten we dat de Heilige Geest in ons woont? Weten we dat uit de ervaring of door de kennis van Gods Woord? De Charismatische beweging kan in de laatste vijftig jaar goed aansluiten bij de post-moderniteit die beweert dat het alleen om onze ervaringen gaa…
 
We laten zien aan de hand van 1 Kor. 6:19, 20 en Joh. 7:38, 39 dat volgens het NT elke gelovige de Heilige Geest heeft ontvangen. Er is geen "tweede zegen" (Wesley) nodig om tot een volledige Christen te worden. Dit is de eerste en grote ketterij van de Charismania.Door Robbert Adrianus Veen
 
Inleiding op een serie podcasts over de ketterij van de charismatische beweging. Deze keer een historische inleiding over de 5 golven. 1. Pinksterbeweging 2. Charismatische Vernieuwing 3. Tekenen en wonderen beweging 4. Gezondheid en welzijns evangelie 5. Nieuwe Apostolische ReformatieDoor Robbert Adrianus Veen
 
Farshid Seyed Medhi is opgegroeid in Iran. Na hun bekering vlucht zijn familie naar Nederland. Eenmaal hier ontdekt Farshid dat hij ook Joodse wortels heeft. Zelf noemt hij zijn joods-zijn een 'bonus van God'. We praten met hem over Iran, de christenen en joden in het land en natuurlijk over Israël. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. B…
 
Hannah Kuijper is een twintiger en stapelgek op Israël. Het is haar droom om er ooit te wonen en te werken als ic-verpleegkundige. Haar liefde voor Israël heeft alles te maken met haar liefde voor Jezus. Jacqueline Looman praat met haar hierover. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magaz…
 
(Bijbelstudie) Waarom werd Abraham de stamvader van Israël? Was dit toevallig of een bewuste keuze van God? Welke lessen kunnen we trekken - voor nu - uit deze geschiedenis? Een bijbelstudie van Sebastiaan de Graaf. Meer info Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieu…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login