Бизнес openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Икономически немски за напреднали: „Marktplatz“ е езиков курс, който ще ви въведе в професионалното всекидневие и други икономически теми.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Рибен пазар - директна конкуренция Пазарна ниша, бизнесидея, отваряне на магазин: как с една добра концепция може да се запълни пазарна ниша. Теми: пазарна ниша, бизнесизея, отваряне на магазинDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Павильонът - всичко под един покрив Списания, лакомства, цигари: как функционира малкия семеен бизнес. Теми: семеен бизнес, павильон, търговия на едроDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Договор за покупка, услуга и гаранция Права и задължения при покупката на един продукт Теми: договор за покупка, услуга, гаранция, общи условия за търговия, годишен технически прегледDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Занаят - пътят към самостоятелен бизнес Начален капитал, локализация, асортимент: Как с една добра идея се основава нова фирма. Теми: начален капитал, локализация, асортимент.Door DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Обслужване на клиентите - хотелски услуги Обслужване, учтивост, ориентираност към клиентите: Какво е нужно за успешен бизнес в сферата на услугите. Теми: услуги, ориентираност към клиентите, хотелDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Калкулация и ценообразуване Почивка ол инклузив, групови пътувания, обиколки на градове: Как функционират различните клонове на туристическия бранш. Теми: калкулация, групови пътувания, почивка ол инклузив, обиколки на градове, туристически браншDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
КонсултацияЕзик, култура, закони: Какво е важно при преместване на фирмата в чужбина, и кой дава информация. Теми: консултация, социална осигуровка, нарастващи пазари, лизингDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Финансиране на външнотърговска дейност Риск при доставяне, отпускане на кредит, платежоспособност: Как може да се застрахова доставчикът, в случай че клиентът не може да плати. Теми: външна търговия, износ, условия за прехвърляне правото на собственост върху стоки до изплащането имDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Фирмено финансиране Разноски, текуща сметка, фалит: Откъде могат да се вземат пари за отваряне на нова фирма - и как се изплащат обратно. Теми: кредит по текуща сметка, фирмено финансиране, фалит, собствен капиталDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Спедицията е комуникация Транспортни разходи, различие в нивата на цените, срок за разтоварване: По какъв начин стоките стигат до всяка точка на света. Теми: движение на стоки, транспорт, съобщенияDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Комбинирано движение на стоки Разписание, емисии, разходи по товаренето и разтоварването: Как, къде и защо се транспортират стоки. Теми: движение на стоки, транспорт, съобщенияDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Филиал в чужбина Местоположение, разходи за заплата, стандарти за околната среда: Защо фирмите инвестират и произвеждат в чужбина. Теми: преки инвестиции, ишлеме, дъщерна фирма, филиал в чужбинаDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Смесени дружества - фирмата "Кроне" Износ, разпространение, сътрудничество: Как си сътрудничат фирми от различни краища на света. Теми: сътрудничество, обединяване на предприятия, смесени дружестваDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Изследвания и разработки Конкурентен натиск, пробен период, готовност за пазара: Как една идея се превръща в нов продукт. Теми: патент, изследване, развитие, откритие, изследвания и разработкиDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Маркетинг Проучване на пазара, целева група, продуктов имидж: Как един продукт може да стане интересен и успешен. Теми: пласмент, оборот, маркетинг, позициониране на продуктаDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Фирмено обучение Кандидатстване, професионално училище, калфенски изпит: Какво можем да правим и какво трябва да направим след завършване на училище.Теми: дуална система, професионално образование, професионално училищеDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Автоматизация и рационализация Работни екипи, съвременна доставка, роботи: Как една фирма се опитва да спести разходи за персонал и склад. Теми: аутсорсинг, съвет на работниците във фирмата, преквалификация, компенсация, пенсия, автоматизация, рационализацияDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Борбата срещу опаковките Жълт контейнер, събиране на рециклируемите отпадъци, стопански цикъл: Как може да се ограничи замърсяването на околната среда. Теми: рециклируеми отпадъци, рециклиране, управление на околната среда, изисквания за опакованеDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Интеркултурни предизвикателства - изложението в Кьолн Презентация, контакти, поръчки: Как и къде можем да предствим продуктите си пред специалисти. Тема: изложениеDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Канализация и водопречистване Вредни вещества, пречиствателни станции, изхвърляне на отпадъчни води: Как се пестим и да запазим водата чиста. Теми: канализация и водопречистване, опазване на околната средаDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Преструктуриране на селското стопанство Мляко, зърнени храни, субсидии: Как се е променила работата в аграрния сектор през последните десетилетия. Теми: селско стопанствоDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Преструктуриране на индустрията Въглища, стомана, безработни: Как се отразява на Рурската област краят на традиционната индустрия. Теми: рудодобивна промишленост, субсидии, преструктуриране, моноструктураDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Речно корабоплаване и логистика на пристанищата Контейнер, канали, товарни тарифи: Как и защо се транспортират стоки по реки и морета. Теми: речно корабоплаванеDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Френчайзинг Разделение на работата, сътрудничество, контрол: Как фирмите предават името и знанията си. Теми: френчайзинг, договор за лиценз, филиална системаDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Фирмена култура Стил на управление, йерархия, фирмена идентичност: Как една фирма се представя навън и как контактува с другите предприятия. Теми: фирмена идентичност, стил на управлениеDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Индустриално-търговската камара Консултация, информация, защитаване на интереси: Как е организирана германската икономика и как се представя тя. Теми: Индустриално-търговската камара, Външнотърговската камара, Германската индустриално-търговска палатаDoor DW.COM | Deutsche Welle
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding