Sondaghelaveckan openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Jesaja 12Apostlagärningarna 2:1-11Johannesevangeliet 2:17-22Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Judarna sade då till honom: »Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här?« Jesus svarade: »Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.« Judarna sade: »I fyrtiosex år h…
  continue reading
 
Jag vet inte vad du tänker på när du hör bön, man kan ju ha olika uppfattning om bön. Behöver man be? Behöver man be på ett speciellt sätt eller vid en viss tid? Det kan kännas som längtan och som krav. Men bön är en central del i Bibeln för att vi ska kunna tala med Herren.Door Missionskyrkan Bleket
  continue reading
 
God's Word is the strongest rock there is, in God's Word there is salvation, rescue, for all people who live on our earth. Therefore, the Word is what the Evil One directs many of his attacks against, and today the Word is more attacked in the West than for a very long time, maybe more than ever before, and unfortunately not only in society, but al…
  continue reading
 
Guds Ord är den allra starkaste klippa som finns, i Guds Ord finns frälsning, räddning, för alla människor som lever på vår jord. Därför är Ordet det som Den Onde inriktar mycket av sina attacker mot, och idag är Ordet mer attackerat i Sverige än sedan vårt land blev kristnat, och tyvärr inte bara i samhället, utan även i Jesu Kristi Kyrka, tex gen…
  continue reading
 
Första Kungabken 19:9-16Apostlagärningarna 1:12-14Johannesevangeliet 16:12-15Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty…
  continue reading
 
Apostlagärningarn 1:1-11Daniel 7:13-14 Johannesevangeliet: 17:1-8Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: …
  continue reading
 
Första Kungaboken 3:5-14Romarbrevet 8:24-27Matteusevangeliet 6:5-8När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då…
  continue reading
 
Jesaja 57:15-16Galaterbrevet 5:13-18Johannesevangeliet 17:9-17Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i di…
  continue reading
 
Andra Moseboken 13:20-22Första Thessalonikerbrevet 5:9-11Johannesevangeliet 13:31-35När Judas hade gått sade Jesus: »Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom.32Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom.33Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer a…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding