Satanic openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
Dit is de Bijbel is de podcast die je meeneemt in de fascinerende wereld van het meest gelezen boek ooit. Met elke week een eerlijk gesprek over de mooie, moeilijke en merkwaardige kanten van de Bijbel. Elke aflevering praat journalist David Boogerd met een expert over de Bijbel.
 
Loading …
show series
 
Het is ongetwijfeld de meest raadselachtige figuur uit de Bijbel: de satan. Hij wordt vaak afgebeeld als een kwade, rood-uitgeslagen, gevallen engel die de strijd aanbindt met God en de mens. Maar zoals vaker met de Bijbel, het blijkt toch net anders te zijn dan je dacht. Wie of wat is deze satan en hoe ver rijkt zijn macht? David Boogerd vraagt he…
 
Al sinds de tijd van de apostelen worstelen christenen met de relevantie van het Oude Testament. Hebben Jezus en het Nieuwe Testament deze oudere Bijbelboeken overbodig of ondergeschikt gemaakt? Hoe doe je vandaag de dag het Oude Testament recht? David Boogerd gaat in gesprek met theoloog en professor Stefan. Hij heeft als oudtestamenticus een groo…
 
Hoort dit boek wel in de Bijbel? Die vraag is regelmatig gesteld over Esther, een spannend en bij vlagen komisch Bijbelboek over een joods weesmeisje dat koningin van het machtige Perzië wordt. Een boek met veel drank, seks en moord, maar het is opvallend om wat het níet bevat: God. Esther is met Hooglied het enige Bijbelboek waar God niet in voork…
 
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat is wie God volgens christenen is. De drie-eenheid is de absolute kern van het christendom, maar op het eerste gezicht staat het nergens in de Bijbel. Is dat niet raar? Welke aanleiding geeft de Bijbel om te denken dat God drie-enig is? En waarom verandert dit idee alles? David Boogerd vraagt het theoloog e…
 
Deze laatste aflevering van het seizoen gaat over het belangrijkste christelijke feest: Pasen. Maar het is ook een schokkend feest, met een gewelddadig verhaal over een executie. Waarom moest Pasen op zo’n bloederige manier verlopen? Waarom met zoveel geweld? Kon dat niet anders? Kon God in Zijn almachtigheid niet gewoon zeggen: 'Ik vergeef jullie'…
 
De Heilige Geest heeft iets ongrijpbaars, iets mysterieus. As je door de Bijbel gaat is de Heilige Geest misschien wel een van de meest fascinerende geheimen van het christendom. Een geheim dat letterlijk aanwezig is van de eerste tot de laatste bladijzde van de Bijbel. Het is een misvatting dat de Heilige Geest pas bij Pinksteren ten tonele versch…
 
Zijn betogen doen soms denken aan die van een cabaretier. Amos behoort to de meest kunstige boeken van de Bijbel. Veel mensen denken bij de profeten vaak aan de grote namen als Jesaja, Jeremia of Ezechiël, maar Amos was de eerste. Hij schreef als eerste Bijbelse profeet zelf zijn woorden op. En misschien is hij ook wel de meest actuele, hij spreekt…
 
Je moet dit onderwerp niet onderschatten. Eten en drinken in de Bijbel is geen kwestie van leuke recepten en gezellige onderonsjes, veel vaker is het een zaak van leven en dood. De maaltijd delen heeft een belangrijke sociale dimensie en soms is het haast politiek. ‘Jezus is mede vermoord voor de maaltijden die hij at, en met wíe Hij ze at', zei ee…
 
Een fascinerend en briljant meesterwerk wordt het genoemd: het Bijbelboek Ruth. Maar het is ook gewoon een meeslepend verhaal. Een oud verhaal, dat een interessant inkijkje geeft in de cultuur en gebruiken van die tijd, maar ook met veel actuele thema’s. Het gaat over vluchtelingen, man-vrouwverhoudingen, loyaliteit en het overstijgen van culturele…
 
Praat je over de Bijbel, dan praat je ook al snel over koningen. Koningen als Saul, David en Salomo spreken tot de verbeelding. De verhalen zijn prachtig, meeslepend met vrijwel altijd een diepere laag. Want waarom vond God in de Bijbel het idee van koningen eigenlijk juist een heel slecht idee? En wat is de radicaal nieuwe manier waarop de Bijbel …
 
'Er is een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede', zegt Prediker al. Nu lijkt het tijd voor oorlog, sinds het Rusland van Poetin Oekraïne is binnengevallen. Het leidt tot verschrikkelijke taferelen zoals we die lang niet in Europa gezien hebben. Wat kan je in zo'n bizarre en angstige tijd nou beter doen dan de Bijbel erbij pakken? De Bijbel is do…
 
"Jezus heeft niet echt bestaan'. 'Jezus was gewoon een wijze man die pas later door christenen goddelijk is gemaakt.' en 'Jezus bleef altijd aardig'. In deze aflevering praten we over Jezus, en dan vooral over de veel gehoorde misverstanden die er over Jezus zijn. De Bijbel geeft een gelaagd beeld van Jezus, de vier evangelisten schetsen geen unifo…
 
Als je ooit de hele Bijbel hebt doorgelezen, weet je dat er wetten zijn. Heel veel wetten. 613 om precies te zijn. Sommige van die wetten zijn ronduit raar (want waarom mag je niet kleding dragen van twee stoffen? Of meerdere gewassen verbouwen op dezelfde akker?). Maar erger nog dan deze rare wetten, zijn de wetten die barbaars lijken (Waarom moet…
 
Misschien is het wel een van de belangrijkste thema's uit de Bijbel: de Babylonische ballingschap. Als je de ballingschap eenmaal ziet, dan zie je het overal in de Bijbel. Letterlijk van de eerste tot de laatste bladzijde. De schok die de gewelddadige vernietiging van Jeruzalem en de tempel teweeg heeft gebracht, laat diepe sporen na in de bijbelbo…
 
We denken vaak dat de Bijbel gaat over God en mensen. Maar dan verliezen we een belangrijke dimensie uit het oog: die van bovennatuurlijke wezens: engelen en demonen. In deze podcast staan we stil bij de positieve variant: engelen. Engelen spreken natuurlijk ontzettend tot de verbeelding, maar dat is misschien ook de valkuil. Vergeet dat beeld van …
 
In het tweede deel van ons Paulus-tweeluik volgen we Paulus' indrukwekkende reizen langs prominente steden als Athene, Korinthe en het centrum van de toenmalige wereld: Rome. En dan verwijnt Paulus opeens van het podium. Wat is er gebeurd en hoe is het met Paulus afgelopen? En waarom botste hij steeds met de Romeinse macht? Ook staan we stil bij Pa…
 
Hij is gegeseld, gestenigd, gevangen gezet, zelfs gebeten door een giftige slang. Hij discussieerde met koningen, debatteerde met Griekse filosofen en schreef de meest beroemde brieven ooit. Hij vervolgde christenen, totdat hij zelf oog in oog kwam te staan met de opgestane Jezus. Dit kan maar over één man gaan: de apostel Paulus. Volgens sommigen …
 
Het Kerstverhaal is overbekend: Jozef, Maria, Jezus in een kribbe, herders en de wijzen uit het Oosten. Een sprookjesachtig verhaal dat inmiddels bijna een cliché is: platgeslagen, tandeloos en zoetsappig. Maar is dat ook écht zo in de Bijbel? Waarom is dit verhaal nou eigenlijk zo krachtig? Hoe kan het dat dit verhaal zoveel impact had, dat wij le…
 
De Bijbel is een boek dat gaat over het echte leven: over mensen, steden, koningen, oorlogen en allerlei andere gebeurtenissen. Maar hoe historisch betrouwbaar zijn de verhalen die in de Bijbel staan? Is er historisch bewijs voor Abraham of de uittocht uit Egypte? Of misschien belangrijker nog: Jezus? Is de Bijbel historisch betrouwbaar en helpt ge…
 
In deze aflevering biecht David op dat hij niet zoveel heeft met bidden, hij vindt het vaak saai en twijfelt of het iets uithaalt. Maar wat leert de Bijbel over bidden? Hoe doe je het op een manier dat het niet saai is? En heeft bidden zin? Journalist David Boogerd vraagt het inmiddels voormalig Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, die vertelt '…
 
Je komt in de Bijbel ontzettend rijke mensen tegen als koning Salomo en Job, tegelijkertijd wordt rijkdom ook erg bekritiseerd in de Bijbel. Niet in de laatste plaats door Jezus zelf. Hij heeft het vaker over de gevaren van rijkdom dan over seks, geweld of werken op de sabbat. Jezus zei 'dat een kameel gemakkelijker door het oog van een naald gaat,…
 
Het is misschien wel het meest humoristische boek uit de Bijbel: Jona, waar de ironie soms werkelijk van de pagina’s afdruipt. Het verhaal is bekend natuurlijk, Jona wordt opgeslokt door een grote vis en na 3 dagen weer uitgespuugd. Een favoriet verhaal voor kinderbijbels, al wordt daar vaak het merkwaardige laagste hoofdstuk weggelaten. Jona is ni…
 
Het is een van die grote vragen in het leven waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt: hoe ga je om met lijden? In deze aflevering verkennen we wat de Bijbel daarover zegt, welke verklaringen worden in de Bijbel gegeven voor het lijden in de wereld? David Boogerd bespreekt dat met theoloog Margriet van der Kooi. Zij schreef veel over pastora…
 
De boeken in de Bijbel zijn zo'n 2000 tot 3500 jaar oud en toch zijn er regelmatig thema's uit de Bijbel die opeens weer meer in de aandacht komen te staan. Gerechtigheid is zo'n hot topic dat een grote rol speelt in de Bijbel, maar wat is die Bijbelse gerechtigheid precies? Wat is het 'kwartet van de kwetsbaren'? Tellen die kwetsbaren voor God mee…
 
Mede door corona zijn veel mensen nu zoekende als het om de kerk gaat. Is de kerk echt nodig om gelovig te zijn, en wat voor status heeft de kerk in de Bijbel? Deze aflevering zoekt naar antwoorden bij de Tempel van Salomo in Jeruzalem, via synagoges naar de eerste christelijke kerk in Antiochië. Was die vroege kerk wel zo perfect als het in de Bij…
 
Ze zijn grof, sarcastisch en als ze opstaan is het vrijwel altijd slecht nieuws: de profeten in de Bijbel. Maar ze hebben ook een verrassend andere kant. De profetische boeken vormen een gigantisch gedeelte van de Bijbel, bijna net zo groot als het hele Nieuwe Testament. Maar wat is de relevantie voor nu? En hoe kunnen we deze moelijke, cryptische …
 
De Bijbel wordt vaak gezien als een boek dat het verhaal vertelt van God en de mens, maar is dat alles? Waarom staat in Psalm 36 dat God de redder is van mens en dier? Wat voor status hebben dieren eigenlijk in de Bijbel? Is de Bijbel een beetje diervriendelijk? De mens moet als een 'rentmeester' zorgen voor de aarde en de dieren, maar mag de mens …
 
De Bijbel heeft het imago van een preuts boek. Een boek waarin seks als iets vies en gevaarlijks wordt neergezet. Maar is dat imago wel terecht? Zou het kunnen dat seks in de Bijbel juist een hogere status heeft dan in onze seculiere, liberale cultuur? Journalist David Boogerd vraagt het Theoloog des Vaderlands Almatine Leene.…
 
Veel christenen geloven dat je ziel naar de hemel gaat als je sterft, maar is dat wel wat de Bijbel leert? Volgens theoloog Arnold Huijgen leert de Bijbel namelijk iets anders. In deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen bespreken we wat Bijbel nou écht leert over de hemel, de hel en het leven na de dood. Arnold Huijgen is professor aan de The…
 
De tweede bonusaflevering waarin de vragen van luisteraars centraal staan. Met vragen als: wat is de moeilijkste Bijbeltekst? Waarom heeft God geen duidelijker boek gegeven? Wat zegt de Bijbel over de hel? Kan iedereen goed de Bijbel lezen? En keurt de Bijbel slavernij goed? David Boogerd vraagt het de drie theologen van 'Dit is de Bijbel': Almatin…
 
De eerste van twee bonusafleveringen waarin de vragen van luisteraars centraal staan. Met vragen als: bevat de Bijbel humor? Waarom wordt de man 'het hoofd van de vrouw' genoemd? Wat zijn de meest misbruikte Bijbelteksten? Laat de evolutietheorie zien dat de dood er al was voor de zondeval? Hoe zag Jezus er eigenlijk uit? David Boogerd vraagt het d…
 
Ze is de meest bekende, meest belangrijke en meest besproken vrouw uit de Bijbel: Maria, de moeder van Jezus. Voor katholieken heeft ze een hoge status maar veel protestanten weten niet wat ze met haar aan moeten. Theoloog Arnold Huijgen pleit in zijn boek 'Maria, icoon van genade' voor een herwaardering van deze 'eerste discipel'. Wat leren we uit…
 
Het laatste boek van de Bijbel gaat over draken, plagen en Jezus die als een krijger op een wit paard terugkomt naar de aarde. Volgens sommigen is Openbaring een boek dat in geheime codetaal de toekomst voorspelt, volgens anderen gaat het boek over het Romeinse Rijk en de tijd waarin het boek geschreven werd. Hoe moeten we dit raadselachtige boek i…
 
Deze aflevering gaat over die o zo belangrijke eerste bladzijdes van de Bijbel: de scheppingsverhalen (het zijn er namelijk twee). Vaak zijn deze verhalen over het ontstaan van de wereld en de mensheid onderwerp geweest van verhitte discussies, is de aarde 6.000 of 4,5 miljard jaar oud? Kan je dat uit de Bijbel halen? Hoe moeten we deze verhalen no…
 
Eén van de punten waarop de Bijbel volgens critici niet van deze tijd is, is de positie van vrouwen. De Bijbel is geschreven door mannen en vrouwen spelen een ondergeschikte, niet gelijkwaardige rol. Wat klopt er van dit beeld? Is de Bijbel een vrouwonvriendelijk boek? Journalist David Boogerd vraagt het Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, zij …
 
Het christendom is de meest multiculturele religieuze beweging ooit, meer dan welke religie ook is het verspreid over alle continenten. Hoe vind je die diversiteit terug in de Bijbel? En welke rol spelen afkomst, huidskleur en racisme eigenlijk in de Bijbel? Journalist David Boogerd vraagt het professor en theoloog Stefan Paas.…
 
Geen boek lijkt slechter in de Bijbel te passen dan Prediker: het is bij vlagen deprimerend, cynisch en er lijkt geen besef te zijn van een hemel of een leven na de dood. De hoofdboodschap van Prediker lijkt min of meer: het leven is zinloos, dus geniet ervan zo lang het kan want we gaan allemaal dood en dan is er niks meer. Waarom is dit boek dan …
 
Misschien is het wel de lastigste vraag voor mensen die nu de Bijbel lezen: wat moet je met al dat geweld in de Bijbel? En dan vooral als het God zelf is die tot dat geweld oproept. In het Bijbelboek Jozua lijkt God de opdracht te geven tot een genocide. Hoe ging de kerk door de geschiedenis om met dit soort teksten en wat kunnen wij daarvan leren?…
 
Naast de 27 boeken in het Nieuwe Testament zijn er nog andere boeken, zelfs evangeliën, gevonden die níet in onze Bijbel zitten. Zoals bijvoorbeeld de evangeliën van Thomas, Maria Magdalena en Judas. Daarin worden vaak heel andere dingen over Jezus verteld. Is de selectie van Bijbelboeken die we nu hebben vooral een politieke keuze die de kerk goed…
 
De meeste mensen in de Bijbel zijn mensen die je eigenlijk niet wil zijn. Omdat ze bijvoorbeeld iemand vermoorden (Mozes), een soort #MeToo-schandaal begaan (David), liegen om hun eigen hachje te redden (Abraham) of op het moment suprême Jezus verloochenen (Petrus). Waarom is elke Bijbelse held vroeg of laat de boel aan het verprutsen? Terwijl je m…
 
Christenen geloven dat de Bijbel het Woord van God is maar wat wordt daarmee bedoeld? De Bijbel is namelijk niet uit de hemel komen vallen of door een engel gedicteerd zoals moslims over de Koran geloven. Mensen hebben de Bijbel opgeschreven en waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Geldt dit ook voor de Bijbel en hoe ga je daarmee om? Journali…
 
De Bijbel is het meest invloedrijke boek in de Westerse cultuur en voor veel gelovigen het boek waar ze hun leven op baseren. Een geliefd boek dus, maar ook raar en moeilijk. Journalist David Boogerd en theoloog Arnold Huijgen praten in deze eerste aflevering over hun liefde voor de Bijbel aan de hand van ongemakkelijke en ontroerende teksten. Ze b…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login