show episodes
 
Salve! Leuk dat je geïnteresseerd bent in de Geschiedenis van het Romeinse Rijk. Deze Nederlandstalige podcast beschrijft de glorieuze geschiedenis van de Romeinen vanaf het allereerste begin tot aan de val van het West-Romeinse Rijk. Romulus, Superbus, Hannibal Barca, Julius Caesar, Brutus, Augustus, Nero en nog vele andere komen allemaal aan bod. De podcast is een hobby project en is begonnen in december 2018. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website of de facebookpagina. Een link ...
 
Met de podcast ‘Een goed begin’ sta je iedere dag stil bij een gedeelte uit de Bijbel. Maandag 21 juni 2021 starten we met een nieuwe serie over een man met een missie en een boodschap. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Zo noemt hij zichzelf in de Romeinenbrief. Een fascinerend betoog over de betekenis van het Bijbelse geloof voor jonge christenen. Een goed begin is een podcast van danielonline.nu, een initiatief van de Jeugdbond.
 
Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen. Bij Geloofstoerusting kunnen christenen terecht voor verdiepende artikelen, preken, boeken, video’s en andere Bijbelgetrouwe materialen. Veel m ...
 
Welkom bij de Maranatha podcast Wat fijn dat u weer mee luistert ! Wilt u meer over ons weten u bent van harte welkom ! Pinkstergemeente Eindhoven Venstraat 30 5651 AN Eindhoven http://www.maranathakerk.org/ YouTube livestream: https://www.youtube.com/c/MaranathaKerkPinkstergemeenteEindhoven/ Audio Podcast: https://anchor.fm/maranathapge Spotify: https://open.spotify.com/show/1TnoDVmvUHQhISc8CSLcJc Facebook: https://www.facebook.com/MaranathaPGE/ Heeft u nog vragen of opmerkingen neem dan co ...
 
Loading …
show series
 
Schriftlezing: Romeinen 8: 1-16 Kerntekst: Romeinen 8: 14-16 Thema: Door de Geest van God geleid als kinderen van de Vader (14-16) Tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus (vs. 17) Romeinen 8:14-16 "Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen,…
 
Krimp van de veestapel met dertig procent. Dat is een van de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Discussie tussen John Janssen (voorzitter Biologisch Limburg) en Thijs Rompelberg (melkveehouder en vice-voorzitter LLTB). Alle schouwburgen hebben de programmering voor het seizoen 2022-2023 klaar. Gesprek met Bas Schoon…
 
We lazen Handelingen 2: 1 - 4 en Handelingen 2: 37 - 47. De tekst is Handelingen 2: 1b. Het thema is "Profielschets van een bijbelse gemeente" 1. Volharden in de leer 2. Volharden in het omzien naar elkaar 3. Volharden in de breking van het brood 4. Volharden in de gebeden. Spreker: Ds. A.A.F. van de Weg Datum: 6 juni 2022 Locatie: HHG Apeldoorn Br…
 
Tekst: 1 Johannes 2:1b "Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige." Thema: Wij hebben een voorspraak 1. Een advocaat in de hemel 2. Een advocaat voor ons 3. Geloof in de advocaat Spreker: Ds. G.A. van den Brink Datum: 29 mei …
 
Huisartsen gaan staken uit protest tegen de toenemende werkdruk. Ze vinden dat ze te veel extra taken op hun bordje krijgen. Op 1 juli wordt gedemonstreerd op het Haagse Malieveld. Huisarts Eric Duinkerke geeft tekst en uitleg. Petra Bolster, nu één jaar dagelijks bestuurder van de FNV, over de sociaal-economische scheefgroei in ons land: de groei …
 
Kerntekst: Psalm 85: 5-8 [5] Breng ons terug, o God van ons heil, doe Uw toorn over ons teniet. [6] Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn, Uw toorn laten duren van generatie op generatie? [7] Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? [8] Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE, geef ons Uw heil. Spreker: Ds. M. Klaassen Datu…
 
We lazen Leviticus 23: 15 - 22, Exodus 19: 10 - 20 en Handelingen 2: 1-4. De tekst is Handeling 2: 1a. Het thema is "Pinksteren: feest van vervulling" 1. Want de oogst voor God is begonnen 2. Want de afstand tot God wordt overbrugd Spreker: Ds. A.A.F. van de Weg Datum: Locatie: HHG Apeldoorn Bron: https://www.youtube.com/watch?v=KXQqtGESlTk&ab_chan…
 
Tekst: Joh. 16: 7-11 Thema: Getuige zijn … ná Pinksteren Jezus maakt plaats voor de Geest (vs. 7) De Geest maakt plaats voor Jezus (vs. 8-11) Spreker: Ds. F. van Binsbergen Datum: 6 juni 2022 Locatie: Laankerk Rotterdam Bron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2022/06/Laankerk.2022-06-05_1_Ds.F.van.Binsbergen.mp3 ★ Support this podcast…
 
Kerntekst: Romeinen 8:34d "Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit." Spreker: Ds. M. Klaassen Datum: 29 mei 2022 Locatie: Hervormd Arnemuiden Bron: https://www.youtube.com/watch?v=d8euA1O11Tc&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden ★…
 
Johannes 14:17"Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden." Spreker: Ds. A. Th. van Olst Datum: 29 mei 2022 Locatie: EC Antwerpen Deurne Bron: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1709/events/recording/165381120001709 ★ Support this podcast ★…
 
Tekst: Klaagliederen 3:21-24, Lukas 10:33-37 en Openbaringen 2:8-11 Thema: Gaan voor trouw Gods trouw als basis Onze trouw als vrucht Spreker: Ds. A.A.F. van de Weg Datum: 19 september 2021 Locatie: HHG Apeldoorn Bron: https://www.youtube.com/watch?v=hnlcE2gcr_A&ab_channel=HersteldHervormdeGemeenteApeldoorn ★ Support this podcast ★…
 
Het PvdA-congres beslist zaterdag over de vorming van een fractiefusie met GroenLinks. De leden van GroenLinks oordelen per referendum over samenwerking met de sociaal-democraten. Gesprek met Paul Kubben (PvdA) en Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks). Is het toelaten van meer arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie dé oplossing voor het enorme per…
 
Schriftlezing: Deut. 5: 1-5; 22-33 Kerntekst: Deut. 5: 29 Thema: Gods hartelijke wens Spreker: Ds. M. Klaassen Datum: 15 mei 2022 Locatie: Hervormd Arnemuiden Bron: https://www.youtube.com/watch?v=btNQTV82vz8&ab_channel=HervormdeGemeenteArnemuiden ★ Support this podcast ★Door Geloofstoerusting
 
Live vanop het Nerdland Festival! Met deze maand: Syrische hamsters! Ons zwart gat! Computers die draaien op algen! Een nieuwe Doctor! Een nieuwe seconde! Smart lenzen! En nog veel meer... Shownotes: https://maandoverzicht.nerdland.be/nerdland-maandoverzicht-juni-2022/ Gepresenteerd door Lieven Scheire, met Jeroen Baert, Marian Verhelst, Els Aerts,…
 
Deze preek is onderdeel van de prekenserie 'Vrucht van de Geest'. Tekst: Galaten 5:22 Thema: De Pinkstervrucht Hoort bij een christelijk leven Is een geestelijk proces Vraagt volledige toewijding Spreker: Ds. A.A.F. van de Weg Datum: 24 mei 2021 Locatie: HHG Apeldoorn Bron: https://www.youtube.com/watch?v=kwUciST6tuo&ab_channel=HersteldHervormdeGem…
 
Genesis 50: 24 En Jozef zei tegen zijn broers: Ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat Hij gezworen heeft aan Abraham, Izak en Jakob. 25 En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen vanhier meenemen. Spreker: Ds. J.W…
 
Zuhal Demir is minister van Justitie & Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme in de Vlaamse regering. Op welke manier gaat de uit Genk afkomstige bewindspersoon om met lastige dossiers als de stikstofcrisis en de energietransitie? DSM gaat fuseren met het Zwitserse bedrijf Firmenich. Hoe zal deze tweede transformatie van de Limburgse multination…
 
Schriftlezing: 1 Joh. 5:1-13 en Heidelbergse Catechismus Thema: “Wat geloof ik van de Heilige Geest?” Geloven, niet ervaren Geloven dat Hij mij gegeven is Geloven dat Hij werkt Spreker: Ds. G.A. van den Brink Datum: 30 mei 2021 Locatie: Laankerk Rotterdam Bron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchief/2021/05/Laankerk.2021-05-30_2_Ds.G.A.van…
 
Het uur U nadert voor Maastricht Aachen Airport. Vrijdag beslissen Provinciale Staten over de toekomst van het vliegveld. Debat tussen de statenleden Kathleen Mertens (GroenLinks) en Wouter IJpelaar (CDA). De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over wijziging van de Transgenderwet. Is het wenselijk dat iedere Nederlander bij de burgerlijke stand zij…
 
HEMELVAARTSPREEK Schriftlezing: Jesaja 63 : 17 t/m Jesaja 64 : 4 en Handelingen 1 : 1 – 14. De tekst is Handelingen 1: 13 – 14. Het thema is: Een nieuw tijdperk is aangebroken 1. In gebed verbonden 2. Met volharding bidden Spreker: Ds. A.A.F. van de Weg Datum: 21 mei 2020 Locatie: HHG Apeldoorn Bron: https://www.youtube.com/watch?v=NVw2BiHKZXs&ab_c…
 
Handelingen 1:8 (Hemelvaart) "maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." Spreker: Ds. F. van Binsbergen Datum: 13-5-2021 Locatie: Laankerk Rotterdam Bron: https://www.laankerk.nl/wp-content/preekarchi…
 
Werkgevers klagen steen en been over tekort aan personeel. Hoe kan de extreme krapte op de arbeidsmarkt worden bestreden? Daarover Martijn van Helvert (voorzitter MKB-Limburg) en Fred Zijlstra (hoogleraar arbeidspsychologie). Paul Bovend‘Eert (hoogleraar staatsrecht) en Herman Kaiser (politicoloog en oud-burgemeester) bespreken het zopas verschenen…
 
Lieven Scheire zit samen met Romeinenfreaks Jelle De Beule en Peter Berx die vertellen en heerlijk uitweiden over alle aspecten van de Romeinse samenleving! Brood en (podcasts af)Spelen! Shownotes: https://maandoverzicht.nerdland.be/nerdland-special-romeinen/ Geïnteresseerd in meer nerdy fun? Kom zeker naar het Nerdland Festival op 3,4 en 5 juni! A…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login