Tekst 121 De Weerspiegeling Van Heiligheid

7:11
 
Delen
 

Manage episode 332073500 series 3272859
Van Een Cursus in Wonderen, ontdekt door Player FM en onze gemeenschap - copyright toebehorend aan de uitgever, niet aan Player FM. Audio wordt direct van hun servers gestreamd. Klik de abonneren-knop aan om updates op Player FM te volgen of plak de feed URL op andere podcast apps.
Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneer
IX. De weerspiegeling van heiligheid
1. De Verzoening maakt niet heilig. Jij werd heilig geschapen. Ze brengt slechts onheiligheid naar heiligheid, of wat jij gemaakt hebt naar wat jij bent. Illusie naar de waarheid brengen, of het ego naar God, is de enige functie van de Heilige Geest. Houd jouw maaksel niet weg van je Vader, want het verbergen daarvan heeft je de kennis van Hem en van jouzelf gekost. De kennis is in veiligheid, maar waar is jouw veiligheid, los daarvan? Het maken van de tijd ter vervanging van tijdloosheid lag in de beslissing niet te zijn zoals jij bent. Zo werd de waarheid verleden tijd, en het heden aan illusie gewijd. En ook het verleden werd veranderd, en geschoven tussen wat altijd was en het nu. Het verleden dat jij je herinnert is er nooit geweest, en vertegenwoordigt slechts de ontkenning van wat altijd was.
2. Het ego naar God brengen is niets anders dan de vergissing naar de waarheid brengen, waar ze wordt rechtgezet, omdat ze het tegendeel is van wat ze tegenkomt. Ze wordt ongedaan gemaakt omdat de tegenspraak niet langer stand kan houden. Hoe lang kan tegenspraak standhouden wanneer de onmogelijke aard daarvan onmiskenbaar kenbaar wordt gemaakt? Wat in het licht verdwijnt wordt niet aangevallen. Het houdt gewoon op te bestaan omdat het niet waar is. Uiteenlopende werkelijkheden hebben geen betekenis, want de werkelijkheid is noodzakelijkerwijs één. Ze kan niet veranderen door tijd, stemming of toeval. Juist haar onveranderlijkheid maakt haar werkelijk. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Ongedaan maken geldt voor de onwerkelijkheid. En dat zal de werkelijkheid voor je doen.
3. Louter door te zijn wat ze is, bevrijdt de waarheid jou van alles wat ze niet is. De Verzoening is zo zachtmoedig dat je haar maar hoeft toe te fluisteren, en al haar macht zal jou ter hulp en ondersteuning toesnellen. Jij bent niet broos met God aan je zijde. Maar zonder Hem ben je niets. De Verzoening biedt jou God aan. De gave die jij geweigerd hebt wordt door Hem in jou bewaard. De Heilige Geest bewaart die daar voor jou. God heeft Zijn altaar niet verlaten, al hebben Zijn aanbidders er andere goden op geplaatst. De tempel is nog steeds heilig, want de Tegenwoordigheid die erin woont is Heiligheid.
4. In de tempel wacht de Heiligheid rustig op de terugkeer van hen die haar liefhebben. De Tegenwoordigheid weet dat ze zullen terugkeren tot zuiverheid en genade. De genadigheid van God zal hen zachtjes in zich opnemen, en al hun gevoel van pijn en verlies hullen in de onsterfelijke verzekering van hun Vaders Liefde. Daar zal doodsangst worden vervangen door levensvreugde. Want God is leven, en zij vertoeven in het leven. Het leven is even heilig als de Heiligheid waardoor het is geschapen. De Tegenwoordigheid van de Heiligheid leeft in al wat leeft, want de Heiligheid heeft het leven geschapen en verlaat niet wat Ze even heilig als Zichzelf geschapen heeft.
5. In deze wereld kun jij een vlekkeloze spiegel worden, waarin de Heiligheid van jouw Schepper van jou uitstraalt naar alles om je heen. Je kunt hier de Hemel weerspiegelen. Maar de spiegel die Gods weerspiegeling in zich wil bevatten mag niet door de weerspiegeling van beelden van andere goden worden vertroebeld. De aarde kan de Hemel of de hel weerspiegelen, God of het ego. Je hoeft de spiegel slechts helder te houden en vrij van alle beelden van verborgen duisternis die jij erop getekend hebt. God zal er uit Zichzelf op schijnen. Alleen de heldere weerspiegeling van Hemzelf kan erin worden waargenomen.
6. Weerspiegelingen worden in het licht gezien. In het donker zijn ze verduisterd, en hun betekenis lijkt dan alleen in wisselende interpretaties te liggen in plaats van in henzelf. De weerspiegeling van God heeft geen interpretatie nodig. Ze is helder. Reinig slechts de spiegel en de boodschap die uitstraalt van wat de spiegel aan eenieder te zien geeft, zal voor niemand onverstaanbaar kunnen zijn. Het is de boodschap die de Heilige Geest voor de spiegel houdt die in hem is. Hij herkent haar omdat hem geleerd werd dat hij er behoefte aan heeft, maar hij weet niet waar hij zoeken moet om haar te vinden. Laat hem die dan ook in jou zien, en die met jou delen.
7. Als je ook maar één enkel ogenblik je bewust zou zijn van de helende kracht die Gods weerspiegeling, stralend in jou, heel de wereld brengen kan, dan zou je niet kunnen wachten om de spiegel van je denkgeest schoon te maken om er het beeld van de heiligheid in op te vangen die de wereld geneest. Het beeld van deze heiligheid dat straalt in jouw denkgeest, is niet verduisterd en zal niet veranderen. De betekenis ervan is niet duister voor wie ernaar kijkt, want ieder ziet het als hetzelfde. Allen brengen hun verschillende problemen naar zijn genezend licht, en al hun problemen vinden daar niets dan genezing.
8. Het antwoord van de heiligheid op iedere vorm van vergissing is steeds hetzelfde. Er is geen tegenstrijdigheid in wat heiligheid tevoorschijn brengt. Haar enige antwoord is genezing, ongeacht wat er bij haar wordt gebracht. Zij die geleerd hebben uitsluitend genezing te bieden, omwille van de weerspiegeling van de heiligheid in hen, zijn eindelijk klaar voor de Hemel. Daar is heiligheid geen weerspiegeling, maar daarentegen de daadwerkelijke toestand van wat hun hier slechts weerspiegeld werd. God is geen beeld, en als deel van Hem dragen Zijn scheppingen Hem in waarheid in zich. Ze weerspiegelen niet enkel de waarheid, ze zijn de waarheid.

896 afleveringen